Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:022:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 22, 23 januari 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 22

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

60e jaargang
23 januari 2017


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2017/C 22/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2017/C 22/02

Zaak C-497/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší soud České republiky (Tsjechische Republiek) op 16 september 2016 — Strafzaak tegen Juraj Sokáč

2

2017/C 22/03

Zaak C-499/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) op 16 september 2016 — AZ, Minister Finansów

2

2017/C 22/04

Zaak C-500/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) op 16 september 2016 — Caterpillar Financial Services sp. z o.o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

3

2017/C 22/05

Zaak C-509/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 26 september 2016 door Francisco Javier Rosa Rodriguez tegen de beschikking van het Gerecht (Vijfde kamer) van 20 juli 2016 in zaak T-358/16, Rosa Rodriguez/Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

3

2017/C 22/06

Zaak C-517/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Polen) op 4 oktober 2016 — Stefan Czerwiński/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

4

2017/C 22/07

Zaak C-523/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italië) op 12 oktober 2016 — MA.T.I. SUD SpA/Società Centostazioni SpA

4

2017/C 22/08

Zaak C-533/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slowakije) op 20 oktober 2016 — Volkswagen AG/Finančné riaditeľstvo SR

5

2017/C 22/09

Zaak C-534/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slowakije) op 20 oktober 2016 — Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky/BB construct s.r.o.

6

2017/C 22/10

Zaak C-536/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italië) op 24 oktober 2016 — DUEMMESGR SpA/Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

7

2017/C 22/11

Zaak C-537/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione (Italië) op 24 oktober 2016 — Garlsson Real Estate SA, in vereffening, e.a./Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

7

2017/C 22/12

Zaak C-546/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Spanje) op 28 oktober 2016 — Montte S.L./Musikene

8

2017/C 22/13

Zaak C-547/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Supremo (Spanje) op 28 oktober 2016 — Gasorba, S.L., Josefa Rico Gil en Antonio Ferrándiz González/Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

9

2017/C 22/14

Zaak C-552/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Аdministrativen sad Sofia-grad (Bulgarije) op 2 november 2016 — „WIND INNOVATION 1” EOOD, in liquidatie/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” — Sofia

9

2017/C 22/15

Zaak C-553/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Varhoven administrativen sad (Bulgarije) op 2 november 2016 — „TTL” EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” — Sofia

10

2017/C 22/16

Zaak C-557/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein hallinto-oikeus (Finland) op 4 november 2016 — Astellas Pharma GmbH

11

2017/C 22/17

Zaak C-560/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší soud České republiky (Tsjechië) op 4 november 2016 — Michael Dědouch e.a./Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG

12

2017/C 22/18

Zaak C-561/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Supremo (Spanje) op 7 november 2016 — Saras Energía, S.A./Administración del Estado

12

2017/C 22/19

Zaak C-565/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door deEirinodikeio Lerou (Griekenland) op 9 november 2016 — Alessandro Saponaro, Κalliopi-Chloi Xylina

13

2017/C 22/20

Zaak C-567/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Chancery Division) (Verenigd Koninkrijk) op 10 november 2016 — Merck Sharp/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

14

2017/C 22/21

Zaak C-568/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Nürtingen (Duitsland) op 10 september 2016 — Strafzaak tegen Faiz Rasool

15

2017/C 22/22

Zaak C-573/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Chancery Division) (Verenigd Koninkrijk) op 14 november 2016 — Air Berlin plc/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

16

2017/C 22/23

Zaak C-575/16: Beroep ingesteld op 14 november 2016 — Europese Commissie/Tsjechische Republiek

17

2017/C 22/24

Zaak C-578/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenië) op 17 november 2016 — C. K., H. F. en A. S./Republiek Slovenië

17

 

Gerecht

2017/C 22/25

Zaak T-279/11: Arrest van het Gerecht van 29 november 2016 — T & L Sugars en Sidul Açúcares/Commissie [„Niet-contractuele aansprakelijkheid — Landbouw — Suiker — Buitengewone maatregelen — Voorziening van de markt van de Unie — Verkoopseizoen 2010/2011 — Rechtsregel die ertoe strekt rechten toe te kennen aan particulieren — Voldoende gekwalificeerde schending — Verordening (EG) nr. 1234/2007 — Non-discriminatiebeginsel — Evenredigheid — Gewettigd vertrouwen — Zorgvuldigheidsplicht en beginsel van behoorlijk bestuur”]

19

2017/C 22/26

Zaak T-103/12: Arrest van het Gerecht van 29 november 2016 — T & L Sugars en Sidul Açúcares/Commissie [„Niet-contractuele aansprakelijkheid — Landbouw — Suiker — Buitengewone maatregelen — Voorziening van de markt van de Unie — Verkoopseizoen 2011/2012 — Rechtsregel die ertoe strekt rechten toe te kennen aan particulieren — Voldoende gekwalificeerde schending — Verordening (EG) nr. 1234/2007 — Non-discriminatiebeginsel — Evenredigheid — Rechtszekerheid — Gewettigd vertrouwen — Zorgvuldigheidsplicht en beginsel van behoorlijk bestuur”]

20

2017/C 22/27

Zaak T-65/14: Arrest van het Gerecht van 30 november 2016 — Bank Refah Kargaran/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen ten aanzien van Iran — Bevriezing van tegoeden — Nieuwe plaatsing van verzoeksters naam op de lijst na nietigverklaring door het Gerecht van de oorspronkelijke plaatsing — Onjuiste toepassing van het recht — Onjuiste opvatting van de feiten — Motiveringsplicht — Rechten van de verdediging — Recht op effectieve rechterlijke bescherming — Evenredigheid”)

21

2017/C 22/28

Zaak T-89/14: Arrest van het Gerecht van 30 november 2016 — Export Development Bank of Iran/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen ten aanzien van Iran — Bevriezing van tegoeden — Nieuwe plaatsing van verzoeksters naam op de lijst na nietigverklaring door het Gerecht van de oorspronkelijke plaatsing — Onjuiste toepassing van het recht — Onjuiste opvatting van de feiten — Motiveringsplicht — Rechten van de verdediging — Recht op effectieve rechterlijke bescherming — Evenredigheid — Gelijke behandeling”)

22

2017/C 22/29

Zaak T-720/14: Arrest van het Gerecht van 30 november 2016 — Rotenberg/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen met betrekking tot acties die Oekraïne ondermijnen of bedreigen — Bevriezing van tegoeden — Beperkingen inzake de toegang tot het grondgebied van de lidstaten — Natuurlijke persoon die acties die Oekraïne ondermijnen of bedreigen actief steunt of uitvoert — Natuurlijke persoon die profijt heeft van de Russische beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim — Rechten van de verdediging — Motiveringsplicht — Kennelijke beoordelingsfouten — Eigendomsrecht — Vrijheid van ondernemerschap — Recht op eerbiediging van het privéleven — Evenredigheid”)

23

2017/C 22/30

Zaak T-217/15: Arrest van het Gerecht van 30 november 2016 — Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO — Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniebeeldmerk PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA — Oudere nationale handelsnaam GRAND HOTEL PALLADIUM — Relatieve weigeringsgrond — In het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis — Artikel 8, lid 4, en artikel 53, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

24

2017/C 22/31

Zaak T-270/15: Arrest van het Gerecht van 29 november 2016 — ANKO/REA [„Arbitrageclausule — In het kader van het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) gesloten subsidieovereenkomst — ESS-project — Overeenstemming met de contractbepalingen van de opschorting jegens verzoekster en voorwaarden voor opheffing van deze betalingsopschorting — Vertragingsrente”]

24

2017/C 22/32

Zaak T-458/15: Arrest van het Gerecht van 30 november 2016 — Automobile Club di Brescia/EUIPO — Rebel Media (e-miglia) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk e-miglia — Oudere Uniewoordmerken MILLE MIGLIA — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

25

2017/C 22/33

Zaak T-532/15 P: Arrest van het Gerecht van 1 december 2016 — Z/Hof van Justitie van de Europese Unie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Beoordelingsrapport — Onpartijdigheid van het Gerecht voor ambtenarenzaken — Verzoek om wraking van leden van een rechtsprekende formatie — Rechten van de verdediging — Recht op een doeltreffende rechterlijke bescherming”)

26

2017/C 22/34

Zaak T-545/15: Arrest van het Gerecht van 29 november 2016 — Pi-Design/EUIPO — Société des produits Nestlé (PRESSO) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Internationale inschrijving — Verzoek om territoriale uitstrekking van de bescherming — Woordmerk PRESSO — Ouder nationaal woordmerk PRESSO — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

26

2017/C 22/35

Zaak T-561/15: Arrest van het Gerecht van 1 december 2016 — Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO — Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR — Ouder Uniewoordmerk UNIRIOJA — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

27

2017/C 22/36

Zaak T-578/15: Arrest van het Gerecht van 24 november 2016 — Azur Space Solar Power/EUIPO (Afbeelding van witte lijnen en blokken op een zwarte achtergrond) [„Uniemerk — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie — Beeldmerk dat witte lijnen en blokken op een zwarte achtergrond weergeeft — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

28

2017/C 22/37

Zaak T-614/15: Arrest van het Gerecht van 24 november 2016 — Azur Space Solar Power/EUIPO (Afbeelding van zwarte lijnen en blokken) [„Uniemerk — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie — Beeldmerk dat zwarte lijnen en blokken weergeeft — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

28

2017/C 22/38

Zaak T-617/15: Arrest van het Gerecht van 29 november 2016 — Chic Investments/EUIPO (eSMOKING WORLD) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniebeeldmerk eSMOKING WORLD — Absolute weigeringsgronden — Beschrijvend karakter — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Motiveringsplicht”]

29

2017/C 22/39

Zaak T-635/15: Arrest van het Gerecht van 6 december 2016 — Tuum/EUIPO — Thun (TUUM) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniebeeldmerk TUUM — Ouder nationaal beeldmerk THUN — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

29

2017/C 22/40

Zaak T-703/15: Arrest van het Gerecht van 6 december 2016 — Groupe Go Sport/EUIPO — Design Go (GO SPORT) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk GO SPORT — Oudere nationale woordmerken GO — Gedeeltelijke weigering van inschrijving door de oppositieafdeling — Te late indiening van de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep — Niet-ontvankelijkheid van het beroep bij de kamer van beroep — Artikel 60 van verordening (EG) nr. 207/2009 — Regel 49, lid 1, van verordening (EG) nr. 2868/95”]

30

2017/C 22/41

Zaak T-735/15: Arrest van het Gerecht van 6 december 2016 — The Art Company B & S/EUIPO — Manifatture Daddato en Laurora (SHOP ART) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk SHOP ART — Ouder Uniebeeldmerk art — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

31

2017/C 22/42

Zaak T-775/15: Arrest van het Gerecht van 1 december 2016 — EK/servicegroup/EUIPO (FERLI) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk FERLI — Vereiste van duidelijkheid — Artikel 28 van verordening (EG) nr. 207/2009 — Rechten van verdediging — Artikel 75, tweede zin, van verordening (EG) nr. 207/2009”]

31

2017/C 22/43

Zaak T-2/16: Arrest van het Gerecht van 30 november 2016 — K&K Group/EUIPO — Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie — Beeldmerk Pret A Diner — Ouder Uniebeeldmerk PRET A MANGER — Ouder nationaal woordmerk PRET — Relatieve weigeringsgrond — Normaal gebruik van het oudere merk — Artikel 42, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Voordeel dat ongerechtvaardigd wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken — Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009”]

32

2017/C 22/44

Zaak T-355/14: Beschikking van het Gerecht van 1 december 2016 — STC/Commissie („Overheidsopdrachten voor werken — Aanbestedingsprocedure — Bouw van een trigeneratiecentrale met een gasturbine en het daarmee samenhangende onderhoud — Afwijzing van de offerte van een inschrijver — Intrekking van de bestreden handeling — Afdoening zonder beslissing”)

33

2017/C 22/45

Zaak T-383/14: Beschikking van het Gerecht van 1 december 2016 — Europower/Commissie („Overheidsopdrachten voor werken — Aanbestedingsprocedure — Bouw van een trigeneratiecentrale met een gasturbine en het daarmee samenhangende onderhoud — Afwijzing van de offerte van een inschrijver — Intrekking van de bestreden handeling — Afdoening zonder beslissing”)

33

2017/C 22/46

Zaak T-598/15: Beschikking van het Gerecht van 25 november 2016 — Stichting Accolade/Commissie [„Staatssteun — Vermeende verkoop van een aantal percelen onder de marktprijs — Klacht van een derde bij de Commissie — Besluit waarbij wordt verklaard dat de litigieuze maatregel geen steun vormt — Procedure van de inleidende fase van het onderzoek naar vermeend onrechtmatige individuele steun op grond van artikel 108, lid 2, VWEU, artikel 10, lid 1, artikel 13, lid 1, en artikel 4, lid 2, van verordening (EG) nr. 659/1999 — Beroep van een derde tot nietigverklaring — Ontvankelijkheid — Procesbevoegdheid — Beroep strekkende tot het doen eerbiedigen van de procedurele rechten — Beroep waarbij de gegrondheid van de litigieuze maatregel wordt betwist — Geen wezenlijke aantasting van de concurrentiepositie — Niet-ontvankelijkheid”]

34

2017/C 22/47

Zaak T-128/16: Beschikking van het Gerecht van 28 november 2016 — SureID/EUIPO (SUREID) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk SUREID — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 — Beroep dat kennelijk rechtens ongegrond is”]

35

2017/C 22/48

Zaak T-147/16: Beschikking van het Gerecht van 28 november 2016 — Italië/Commissie („Niet-uitvoering van een arrest van het Hof houdende vaststelling van niet-nakoming — Dwangsom — Beslissing houdende vaststelling van de dwangsom — Afdoening zonder beslissing”)

35

2017/C 22/49

Zaak T-225/16: Beschikking van het Gerecht van 28 november 2016 — Matratzen Concord/EUIPO (Ganz schön ausgeschlafen) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk Ganz schön ausgeschlafen — Merk bestaande in een reclameslogan — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Beroep dat kennelijk rechtens ongegrond is”]

36

2017/C 22/50

Zaak T-512/16: Beschikking van het Gerecht van 24 november 2016 — ED/EUIPO („Openbare dienst — Tijdelijk functionaris — Telewerk — Verzoek om verlenging — Afwijzing — Beroep — Latere invaliditeitsverklaring — Afdoening zonder beslissing”)

36

2017/C 22/51

Zaak T-520/16: Beschikking van het Gerecht van 24 november 2016 — ED/EUIPO („Openbare dienst — Tijdelijk functionaris — Telewerk — Verzoek om verlenging — Afwijzing — Beroep — Latere invaliditeitsverklaring — Afdoening zonder beslissing”)

37

2017/C 22/52

Zaak T-690/16: Beroep ingesteld op 28 september 2016 — Enrico Colombo en Giacomo Corinti/Commissie

37

2017/C 22/53

Zaak T-748/16: Beroep ingesteld op 22 oktober 2016 — QH/Parlement

38

2017/C 22/54

Zaak T-783/16: Beroep ingesteld op 9 november 2016 — Government of Gibraltar/Commissie

39

2017/C 22/55

Zaak T-787/16: Beroep ingesteld op 11 november 2016 — QD/EUIPO

40

2017/C 22/56

Zaak T-792/16: Beroep ingesteld op 14 november 2016 — N & C Franchise/EUIPO — Eschenbach Optik (ojo sunglasses)

41

2017/C 22/57

Zaak T-793/16: Beroep ingesteld op 11 november 2016 — Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Zaharieva (Dozen)

41

2017/C 22/58

Zaak T-794/16: Beroep ingesteld op 11 november 2016 — Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Zaharieva (Verpakkingen voor roomijshoorntjes)

42

2017/C 22/59

Zaak T-799/16: Beroep ingesteld op 16 november 2016 — Xiaomi/EUIPO — Dudingen Develops (MI)

43

2017/C 22/60

Zaak T-800/16: Beroep ingesteld op 16 november 2016 — Mayekawa Europe/Commissie

44

2017/C 22/61

Zaak T-802/16: Beroep ingesteld op 8 november 2016 — Endoceutics/EUIPO — Merck (FEMIBION)

45

2017/C 22/62

Zaak T-803/16: Beroep ingesteld op 15 november 2016 — Glaxo Group/EUIPO — Celon Pharma (SALMEX)

46

2017/C 22/63

Zaak T-804/16: Beroep ingesteld op 16 september 2016 — LG Electronics/EUIPO (Dual Edge)

46

2017/C 22/64

Zaak T-805/16: Beroep ingesteld op 16 november 2016 — IPPT PAN/Commissie en REA

47

2017/C 22/65

Zaak T-807/16: Beroep ingesteld op 17 november 2016 — MIP Metro/EUIPO — Afnor (N & NF TRADING)

48

2017/C 22/66

Zaak T-810/16: Beroep ingesteld op 21 november 2016 — Barmenia Krankenversicherung/EUIPO (Mediline)

49

2017/C 22/67

Zaak T-817/16: Beroep ingesteld op 21 november 2016 — Vans/EUIPO — Deichmann (V)

49

2017/C 22/68

Zaak T-822/16: Beroep ingesteld op 21 november 2016 — Kik Textilien und Non-Food/EUIPO — FF Group Romania (_kix)

50

2017/C 22/69

Zaak T-824/16: Beroep ingesteld op 21 november 2016 — Kiosked Oy/EUIPO — VRT, NV van Publiek Recht (k)

51

2017/C 22/70

Zaak T-825/16: Beroep ingesteld op 24 november 2016 — Republiek Cyprus/EUIPO — POCF (Pallas Halloumi)

52

2017/C 22/71

Zaak T-826/16: Beroep ingesteld op 28 november 2016 — Casasnovas Bernad/Commissie

52

2017/C 22/72

Zaak T-827/16: Beroep ingesteld op 24 november 2016 — QB/ECB

53

2017/C 22/73

Zaak T-828/16: Beroep ingesteld op 25 november 2016 — CRDO Torta del Casar/EUIPO — CRDOP „Queso de La Serena” (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

54

2017/C 22/74

Zaak T-829/16: Beroep ingesteld op 25 november 2016 — Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlement

55

2017/C 22/75

Zaak T-830/16: Beroep ingesteld op 23 november 2016 — Monolith Frost/EUIPO — Dovgan (PLOMBIR)

56

2017/C 22/76

Zaak T-831/16: Beroep ingesteld op 28 november 2016 — Kabushiki Kaisha Zoom/EUIPO — Leedsworld (ZOOM)

57

2017/C 22/77

Zaak T-847/16: Beroep ingesteld op 2 december 2016 — Cyprus/EUIPO — POCF (COWBOYS HALLOUMI)

57

2017/C 22/78

Zaak T-853/16: Beroep ingesteld op 5 december 2016 — Techniplan/Commissie

58

2017/C 22/79

Zaak T-856/16: Beroep ingesteld op 5 december 2016 — Rare Hospitality International/EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE)

59

2017/C 22/80

Zaak T-259/16: Beschikking van het Gerecht van 14 november 2016 — Trost Auto Service Technik/EUIPO (AUTOSERVICE.COM)

60

2017/C 22/81

Zaak T-284/16: Beschikking van het Gerecht van 29 november 2016 — Gulli/EUIPO — Laverana (Lybera)

60

2017/C 22/82

Zaak T-361/16: Beschikking van het Gerecht van 21 november 2016 — TBWA\London/EUIPO (MEDIA ARTS LAB)

60

2017/C 22/83

Zaak T-503/16: Beschikking van het Gerecht van 14 november 2016 — Dulière/Commissie

60


NL

 

Top