EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:003:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 3, 6 januari 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 3

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

60e jaargang
6 januari 2017


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

AANBEVELINGEN

 

Europese Centrale Bank

2017/C 3/01 ECB/2016/46

Aanbeveling van de Europese Centrale Bank van 22 december 2016 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Bank of Greece (ECB/2016/46)

1


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2017/C 3/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.8233 — Rockaway E-Commerce/EC Iinvestments/Bonak/Sully Systems) ( 1 )

2

2017/C 3/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.8319 — CEFCI/JSC Kazmunaigaz/Rompetrol France) ( 1 )

2


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2017/C 3/04

Wisselkoersen van de euro

3

2017/C 3/05

Mededeling van de Commissie betreffende de thans bij terugvordering van staatssteun toe te passen rentepercentages en de referentie- en disconteringspercentages voor 28 lidstaten, zoals die vanaf 1 januari 2017 gelden (Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie van 21 april 2004 ( PB L 140 van 30.4.2004, blz. 1 ))

4

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2017/C 3/06

Mededeling van de Franse regering in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen — Bericht betreffende de aanvragen voor exclusieve opsporingsvergunningen voor vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen genaamd „Permis de Courgenay” ( 1 )

5


 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2017/C 3/07

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8279 — NN Group/CBRE/PV/Real Estate Portfolio in Germany) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

6

2017/C 3/08

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8316 — Advent/Brammer) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

7

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2017/C 3/09

Bekendmaking — Openbare raadpleging — Geografische aanduidingen uit Australië

8


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 

Top