EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:467:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 467, 15 december 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 467

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

59e jaargang
15 december 2016


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

RESOLUTIES

 

Raad

2016/C 467/01

Resolutie van de Raad over een nieuwe vaardighedenagenda voor een inclusief en concurrerend Europa

1


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2016/C 467/02

Conclusies van de Raad en van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over het voorkomen van radicalisering tot gewelddadig extremisme

3

2016/C 467/03

Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over het stimuleren van nieuwe benaderingen in jeugdwerk om het potentieel van jongeren aan het licht te brengen en te ontwikkelen

8

2016/C 467/04

Conclusies van de Raad over sportdiplomatie

12

 

Europese Commissie

2016/C 467/05

Wisselkoersen van de euro

15

2016/C 467/06

Besluit van de Commissie van 9 december 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van het protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

16


 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europese Commissie

2016/C 467/07

Oproep tot het indienen van voorstellen EACEA/41/2016 in het kader van het programma Erasmus+ — Kernactie 3: Ondersteuning van beleidshervormingen — Initiatieven voor beleidsinnovatie — Europese toekomstige samenwerkingsprojecten op het gebied van onderwijs en opleiding

18

 

Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)

2016/C 467/08

Aankondiging van vergelijkend onderzoek

21

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

EVA-Hof

2016/C 467/09

Arrest van het Hof van 2 oktober 2015 in zaak E-7/15 — Toezichthoudende Autoriteit van de EVA tegen het Koninkrijk Noorwegen (Niet-nakoming door een EVA-staat van op hem rustende verplichtingen — Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa — Grenswaarden voor bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht — Luchtkwaliteitsplan)

22

2016/C 467/10

Arrest van het Hof van 27 oktober 2015 in zaak E-10/15 — Toezichthoudende Autoriteit van de EVA tegen IJsland (Niet-nakoming door een EER/EVA-staat van op hem rustende verplichtingen — Niet-uitvoering — Richtlijn 2009/126/EG inzake fase II-benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations)

23

2016/C 467/11

Arrest van het Hof van 27 oktober 2015 in zaak E-11/15 — Toezichthoudende Autoriteit van de EVA tegen IJsland (Niet-nakoming door een EER/EVA-staat van op hem rustende verplichtingen — Niet-uitvoering — Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten)

24

2016/C 467/12

Beroep tegen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, op 20 september 2016 ingesteld door Marine Harvest ASA (zaak E-12/16)

25

2016/C 467/13

Beroep tegen IJsland, ingesteld door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA op 26 september 2016 (Zaak E-13/16)

26

2016/C 467/14

Beroep tegen IJsland, ingesteld door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA op 26 september 2016 (Zaak E-14/16)

27

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2016/C 467/15

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8204 — Barloworld South Africa/BayWa/JV) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

28

2016/C 467/16

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8325 — KKR/Hilding Anders) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

29


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top