EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:328:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 328, 6 september 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 328

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

59e jaargang
6 september 2016


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

 

EUROPEES PARLEMENT
ZITTING 2015-2016
Vergadering van 15 april 2015
De notulen van deze zitting zijn gepubliceerd in het PB C 162 van 4.5.2016 .
AANGENOMEN TEKSTEN

1


 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

RESOLUTIES

 

Europees Parlement

 

Woensdag 15 april 2015

2016/C 328/01

Resolutie van het Europees Parlement van 15 april 2015 over de honderdjarige herdenking van de Armeense genocide (2015/2590(RSP))

2

2016/C 328/02

Resolutie van het Europees Parlement van 15 april 2015 over de Internationale Dag van de Roma — zigeunerhaat en de erkenning door de EU van de herdenkingsdag van de genocide op Roma tijdens WO II (2015/2615(RSP))

4


 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPEES PARLEMENT

 

Woensdag 15 april 2015

2016/C 328/03

Resolutie van het Europees Parlement van 15 april 2015 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, ingediend door Frankrijk) (COM(2015)0068 — C8-0058/2015 — 2015/2056(BUD))

8

2016/C 328/04

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2015 over het voorstel voor een Besluit van de Raad tot instelling van het Comité voor sociale bescherming en tot intrekking van Besluit 2004/689/EG (05126/2015 — C8-0025/2015 — 2015/0802(CNS))

12

2016/C 328/05

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2015 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot instelling van het Comité voor de werkgelegenheid en tot intrekking van Besluit 2000/98/EG (05125/2015 — C8-0026/2015 — 2015/0801(CNS)

14

2016/C 328/06

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2015 over het ontwerp van verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (05479/2015 — C8-0047/2015 — 2015/0010(APP))

15


Verklaring van de gebruikte tekens

*

Raadplegingsprocedure

***

Goedkeuringsprocedure

***I

Gewone wetgevingsprocedure, eerste lezing

***II

Gewone wetgevingsprocedure, tweede lezing

***III

Gewone wetgevingsprocedure, derde lezing

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst voorgestelde rechtsgrond)

Amendementen van het Parlement:

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar tekstdelen worden vervangen, wordt de nieuwe tekst in vet cursief aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.

NL

 

Top