Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:251:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 251, 11 juli 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 251

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

59e jaargang
11 juli 2016


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2016/C 251/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1

 

Gerecht

2016/C 251/02

Eedaflegging door nieuwe rechters in het Gerecht

2


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2016/C 251/03

Zaak C-578/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 9 november 2015 door Mansour Dairek Attoumi tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 9 september 2015 in zaak T-278/14, Dairek Attoumi/BHIM - Diesel

3

2016/C 251/04

Zaak C-160/16: Beroep ingesteld op 18 maart 2016 – Europese Commissie/Helleense Republiek

3

2016/C 251/05

Zaak C-193/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spanje) op 7 april 2016 — E/Subdelegación del Gobierno en Álava

4

2016/C 251/06

Zaak C-196/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italië) op 7 april 2016 – Comune di Corridonia/Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente

5

2016/C 251/07

Zaak C-197/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italië) op 8 april 2016 – Comune di Loro Piceno e.a./Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente

5

2016/C 251/08

Zaak C-206/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 13 april 2016 – Marco Tronchetti Provera SpA e.a./Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

6

2016/C 251/09

Zaak C-207/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Audiencia provincial de Tarragona, Sección cuarta (Spanje) op 14 april 2016 – Ministerio Fiscal

7

2016/C 251/10

Zaak C-211/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione Tributaria Provinciale di Torino (Italië) op 15 april 2016 – Bimotor SpA/Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino

7

2016/C 251/11

Zaak C-212/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Vergabekammer Südbayern (Duitsland) op 15 april 2016 – DUK Versorgungswerk eV en Gothaer Pensionskasse AG/BG Klinik für Berufskrankheiten Bad Reichenhall gGmbH

8

2016/C 251/12

Zaak C-223/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 20 april 2016 – Casertana Costruzioni Srl/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise, Azienda Regionale Campana per la Difesa del Suolo - A.R.CA.DI.S.

9

2016/C 251/13

Zaak C-226/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État (Frankrijk) op 22 april 2016 – Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Uprigaz - Union professionnelle des industries privées du gaz/Premier ministre, Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer

10

2016/C 251/14

Zaak C-239/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 april 2016 door Ante Šumelj e.a. tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 26 februari 2016 in gevoegde zaken T-546/13, T-108/14 en T-109/14, Ante Šumelj e.a./Europese Commissie

11

2016/C 251/15

Zaak C-240/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 26 april 2016 door Vedran Vidmar e.a. tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 26 februari 2016 in zaak T-507/14, Vedran Vidmar en Darko Graf/Europese Commissie

13

2016/C 251/16

Zaak C-241/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 26 april 2016 door Darko Graf tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 26 februari 2016 in zaak T-507/14, Vedran Vidmar en Darko Graf/Europese Commissie

14

2016/C 251/17

Zaak C-242/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) op 27 april 2016 – José Rui Garrett Pontes Pedroso/Netjets Management Limited

16

2016/C 251/18

Zaak C-255/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Københavns Byret (Denemarken) op 2 mei 2016 – Anklagemyndigheden/Bent Falbert, Poul Madsen, JP/Politikens Hus A/S

17

2016/C 251/19

Zaak C-261/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 10 mei 2016 door Kühne + Nagel International AG e.a. tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 29 februari 2016 in zaak T-254/12, Kühne + Nagel International AG e.a./Europese Commissie

18

 

Gerecht

2016/C 251/20

Gevoegde zaken T-479/11 en T-157/12: Arrest van het Gerecht van 26 mei 2016 – Frankrijk en IFP Énergies nouvelles/Commissie [„Staatssteun — Olie-onderzoek — Impliciete en onbeperkte staatsgarantie die aan het Institut Français du Pétrole (IFP) is verleend door daaraan de status van overheidsinstelling met een industrieel of commercieel karakter (‚établissement public à caractère industriel et commercial’ of ‚EPIC’) toe te kennen — Voordeel — Vermoeden van een voordeel”]

20

2016/C 251/21

Zaak T-292/12 RENV: Arrest van het Gerecht van 1 juni 2016 – Mega Brands/EUIPO – Diset (MAGNEXT) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk MAGNEXT — Ouder nationaal woordmerk MAGNET 4 — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

21

2016/C 251/22

Zaak T-160/13: Arrest van het Gerecht van 2 juni 2016 – Bank Mellat/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen ten aanzien van Iran — Beperkingen op geldovermakingen waarbij financiële instellingen uit Iran zijn betrokken — Bevoegdheid van het Gerecht — Beroep tot nietigverklaring — Regelgevingshandeling die geen uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt — Rechtstreeks geraakt — Procesbelang — Ontvankelijkheid — Evenredigheid — Motiveringsplicht — Juridische waarborgen van artikel 215, lid 3, VWEU — Rechtszekerheid — Verbod op willekeur — Schending van grondrechten”)

21

2016/C 251/23

Zaak T-454/14: Arrest van het Gerecht van 31 mei 2016 – Warimex/EUIPO (STONE) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniebeeldmerk STONE — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

22

2016/C 251/24

Gevoegde zaken T-510/14 en T-536/14: Arrest van het Gerecht van 2 juni 2016 – Staywell Hospitality Group en Sheraton International IP/EUIPO – Sheraton International IP en Staywell Hospitality Group (PARK REGIS) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk PARK REGIS — Ouder Uniebeeldmerk ST. REGIS — Gedeeltelijke weigering van inschrijving — Artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009 — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009”]

23

2016/C 251/25

Zaak T-654/14: Arrest van het Gerecht van 2 juni 2016 – Revolution/EUIPO (REVOLUTION) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk REVOLUTION — Merk bestaande in een reclameslogan — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

24

2016/C 251/26

Zaak T-662/14: Arrest van het Gerecht van 1 juni 2016 – Hongarije/Commissie [„Gemeenschappelijk landbouwbeleid — Rechtstreekse betalingen — Nadere criteria voor ecologische aandachtsgebieden voor hakhout met korte omlooptijd — Artikel 45, lid 8, van uitvoeringsverordening (EU) nr. 639/2014 — Artikel 46, lid 9, onder a), van verordening (EU) nr. 1307/2013 — Misbruik van bevoegdheid — Rechtszekerheid — Non-discriminatie — Gewettigd vertrouwen — Recht op eigendom — Motiveringsplicht”]

24

2016/C 251/27

Zaak T-723/14: Arrest van het Gerecht van 2 juni 2016 – HX/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkte maatregelen tegen Syrië — Bevriezing van tegoeden — Aanpassing van de conclusies — Beoordelingsfout”)

25

2016/C 251/28

Zaak T-34/15: Arrest van het Gerecht van 1 juni 2016 – Wolf Oil/EUIPO – SCT Lubricants (CHEMPIOIL) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie — Woordmerk CHEMPIOIL — Ouder beeldmerk CHAMPION — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Ambtshalve onderzoek van de feiten — Motiveringsplicht — Rechten van de verdediging — Artikelen 75 en 76 van verordening nr. 207/2009”]

26

2016/C 251/29

Zaak T-99/15: Arrest van het Gerecht van 26 mei 2016 – Sfera Joven/EUIPO – Las banderas del Mediterráneo (NOOSFERA) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Uniewoordmerk NOOSFERA — Oudere nationale woord- en beeldmerken SFERA, Sfera colours en sfera CENTROS — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

26

2016/C 251/30

Zaak T-110/15: Arrest van het Gerecht van 26 mei 2016 – International Management Group/Commissie [„Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Documenten betreffende een onderzoek van OLAF — Weigering van toegang — Uitzondering inzake de bescherming van het doel van inspecties, onderzoeken en audits — Verplichting tot een concreet en individueel onderzoek — Categorie van documenten”]

27

2016/C 251/31

Zaak T-240/15: Arrest van het Gerecht van 1 juni 2016 – Grupo Bimbo/EUIPO (vorm van een staafje met vier cirkels) [„Uniemerk — Aanvraag voor driedimensionaal Uniemerk — Vorm van een staafje met vier cirkels — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Rechten van de verdediging — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009 — Motiveringsplicht”]

28

2016/C 251/32

Zaak T-254/15: Arrest van het Gerecht van 26 mei 2016 – Aldi Einkauf/EUIPO – Dyado Liben (Casale Fresco) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk Casale Fresco — Ouder Uniewoordmerk FREZCO — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

28

2016/C 251/33

Zaak T-301/15: Arrest van het Gerecht van 31 mei 2016 – Jochen Schweizer/EUIPO (Du bist, was du erlebst.) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk Du bist, was du erlebst. — Absolute weigeringsgrond — Merk dat bestaat in een reclameslogan — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

29

2016/C 251/34

Zaak T-331/15: Arrest van het Gerecht van 26 mei 2016 – Bimbo/EUIPO (THE SNACK COMPANY) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniebeeldmerk THE SNACK COMPANY — Absolute weigeringsgronden — Beschrijvend karakter — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b) en c), en lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Gelijke behandeling — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009”]

30

2016/C 251/35

Zaak T-754/14 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 23 mei 2016 – Efler e.a./Commissie („Kort geding — Institutioneel recht — Europees burgerinitiatief — Weigering tot registratie — Verzoek om voorlopige maatregelen — Niet-ontvankelijkheid”)

30

2016/C 251/36

Zaak T-168/15: Arrest van het Gerecht van 11 mei 2016 – Griekenland/Commissie („FEADER — Intrekking van bestreden handeling — Afdoening zonder beslissing”)

31

2016/C 251/37

Zaak T-310/15: Beschikking van het Gerecht van 27 april 2016 – European Union Copper Task Force/Commissie [„Beroep tot nietigverklaring — Gewasbeschermingsmiddelen — Uitvoeringsverordening (EU) 2015/408 — Vaststelling van een lijst van stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen — Opneming van koperverbindingen op deze lijst — Niet individueel geraakt — Regelgevingshandeling die uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt — Niet-ontvankelijkheid”]

32

2016/C 251/38

Zaak T-601/15: Beschikking van het Gerecht van 13 mei 2016 – CEVA/Commissie („Arbitragebeding — Project voor onderzoek en technologische ontwikkeling op het gebied ‚Algen afkomstig uit duurzame aquacultuur als grondstof voor biologisch afbreekbare biokunststoffen’ — Contract Seabioplas — Verzoek om betaling van de verschuldigde financiële bijdrage — Compensatie — Beroepstermijn — Tardiviteit — Ontbreken van procesbelang — Niet-ontvankelijkheid”)

32

2016/C 251/39

Zaak T-191/16: Beroep ingesteld op 25 april 2016 – Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Europese Commissie

33

2016/C 251/40

Zaak T-205/16: Beroep ingesteld op 4 mei 2016 – Republiek Litouwen/Europese Commissie

34

2016/C 251/41

Zaak T-206/16: Beroep ingesteld op 2 mei 2016 – Bodegas Verdúguez/EUIPO (TRES TOROS 3)

35

2016/C 251/42

Zaak T-207/16: Beroep ingesteld op 4 mei 2016 – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commissie

36

2016/C 251/43

Zaak T-215/16: Beroep ingesteld op 4 mei 2016 – Cop/EUIPO – Conexa (AMPHIBIAN)

37

2016/C 251/44

Zaak T-217/16: Beroep ingesteld op 10 mei 2016 – Internacional de Productos Metálicos/Commissie

38

2016/C 251/45

Zaak T-223/16: Beroep ingesteld op 5 mei 2016 – Massive Bionics/EUIPO – Apple (DriCloud)

39

2016/C 251/46

Zaak T-241/16: Beroep ingesteld op 13 mei 2016 – El Corte Inglés/EUIPO – WE Brand (EW)

40

2016/C 251/47

Zaak T-250/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 23 mei 2016 door Sergio Spadafora tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 7 april 2016 in zaak F-44/15, Spadafora/Commissie

41

2016/C 251/48

Zaak T-254/16: Beroep ingesteld op 19 mei 2016 – Steel Invest & Finance (Luxembourg)/Commissie

42

2016/C 251/49

Zaak T-257/16: Beroep ingesteld op 19 mei 2016 – NM/Europese Raad

43

2016/C 251/50

Zaak T-258/16: Beroep ingesteld op 25 mei 2016 – Mediterranean Premium Spirits/EUIPO – G-Star Raw (GINRAW)

44

2016/C 251/51

Zaak T-259/16: Beroep ingesteld op 23 mei 2016 – Trost Auto Service Technik/EUIPO (AUTOSERVICE.COM)

45

2016/C 251/52

Zaak T-271/16: Beroep ingesteld op 30 mei 2016 – Pempe/EUIPO - Marshall Amplification (THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS)

45

2016/C 251/53

Zaak T-276/16: Beroep ingesteld op 30 mei 2016 – Viridis Pharmaceutical/EUIPO - Hecht-Pharma (Boswelan)

46

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2016/C 251/54

Zaak F-41/10 RENV: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 2 juni 2016 – Bermejo Garde/EESC (Openbare dienst — Terugverwijzing naar het Gerecht na vernietiging — Artikel 12 bis van het Statuut — Ambtenaar die slachtoffer van intimidatie is — Artikel 22 bis van het Statuut — Ambtenaar die als klokkenluider optreedt — Verzoek om bijstand — Afwijzing — Recht op bescherming — Voorwaarden — Afwijzing — Gevolgen — Verzoek om schadevergoeding)

48

2016/C 251/55

Zaak F-111/15: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 25 mei 2016 – GW/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Sociale zekerheid — Overname van ziektekosten — Concreet en uitvoerig onderzoek)

49

2016/C 251/56

Zaak F-18/16: Beroep ingesteld op 31 maart 2016 – ZZ/Commissie

49

2016/C 251/57

Zaak F-21/16: Beroep ingesteld op 28 april 2016 – ZZ/Frontex

50

2016/C 251/58

Zaak F-22/16: Beroep ingesteld op 29 april 2016 – ZZ/CPVO

50

2016/C 251/59

Zaak F-23/16: Beroep ingesteld op 2 mei 2016 – ZZ/Commissie

51

2016/C 251/60

Zaak F-24/16: Beroep ingesteld op 13 mei 2016 – ZZ/Commissie

51

2016/C 251/61

Zaak F-25/16: Beroep ingesteld op 18 mei 2016 – ZZ/EDEO

52


NL

 

Top