Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:236:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 236, 30 juni 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 236

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

59e jaargang
30 juni 2016


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2016/C 236/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.8039 — Freudenberg/Vibracoustic) ( 1 )

1

2016/C 236/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.8049 — TPG Capital/Partners Group/TH Real Estate Portfolio) ( 1 )

1

2016/C 236/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.8041 — M&G/Anchorage/PHS Group Investment) ( 1 )

2

2016/C 236/04

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.8054 — 3i Group/Deutsche Alternative Asset Management/TCR Capvest) ( 1 )

2


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2016/C 236/05

Wisselkoersen van de euro

3

2016/C 236/06

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

4

 

Rekenkamer

2016/C 236/07

Speciaal verslag nr. 14/2016 — „EU-beleidsinitiatieven en financiële steun voor de integratie van de Roma: het afgelopen decennium is er aanzienlijke vooruitgang geboekt, maar ter plaatse zijn extra inspanningen nodig”

5

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2016/C 236/08

Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

6

2016/C 236/09

Bijwerking van de modellen van de kaarten die door de ministeries van Buitenlandse Zaken van de lidstaten worden afgegeven aan geaccrediteerde leden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, alsmede hun familieleden, zoals bedoeld in artikel 20, lid 2, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

11

 

INFORMATIE OVER DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

2016/C 236/10

Uitnodiging om opmerkingen te maken overeenkomstig artikel 1, lid 2, van deel I van Protocol nr. 3 bij de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie over staatssteunvraagstukken

21

2016/C 236/11

Uitnodiging om opmerkingen te maken overeenkomstig artikel 1, lid 2, van deel I van Protocol nr. 3 bij de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie over staatssteunkwesties in verband met mogelijke staatssteun aan Hurtigruten ASA in het kader van het contract voor Hurtigruten-kustvervoersdiensten voor de periode 2012-2019

29

2016/C 236/12

Mededeling van Noorwegen in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen — Bekendmaking van een uitnodiging tot het indienen van aanvragen voor vergunningen voor oliewinning op het Noors continentaal plat — Vergunningsronde in van tevoren afgebakende gebieden (Awards in Predefined Areas) 2016

45


 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europese Commissie

2016/C 236/13

Oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van het meerjarig werkprogramma voor het verlenen van financiële steun op het gebied van de trans-Europese energie-infrastructuur in het kader van de Connecting Europe Facility voor de periode 2014-2020 (Besluit C(2016) 1587 van de Commissie)

47

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2016/C 236/14

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8094 — BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium/Sofindev IV/DHAM/Novy International) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

48


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top