Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:130:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 130, 13 april 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 130

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

59e jaargang
13 april 2016


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

III   Voorbereidende handelingen

 

Europese Centrale Bank

2016/C 130/1

Advies van de Europese Centrale Bank van 3 maart 2016 inzake een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat vrijstellingen voor grondstoffenhandelaren betreft (CON/2016/10)

1


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2016/C 130/2

Besluit van de Raad van 11 april 2016 tot benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats, voor Griekenland, Hongarije en Zweden

3

2016/C 130/3

Kennisgeving aan de personen op wie de beperkende maatregelen van Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran van toepassing zijn

5

 

Europese Commissie

2016/C 130/4

Wisselkoersen van de euro

6

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2016/C 130/5

Lijst van nationale autoriteiten aangewezen overeenkomstig artikel 35, lid 3, van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften

7


 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2016/C 130/6

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7858 — INEOS/delen van Celanese) ( 1 )

9

2016/C 130/7

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7941 — Saint-Gobain Glass France/Corning/JV) ( 1 )

10

2016/C 130/8

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7959 — APG/DV4/QDREIC/JV) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

11

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2016/C 130/9

Bekendmaking van een wijzigingsaanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

12


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top