Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:090:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 90, 7 maart 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 90

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

59e jaargang
7 maart 2016


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2016/C 090/1

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2016/C 090/2

Zaak C-500/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 21 september 2015 door TVR Italia Srl tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 15 juli 2015 in zaak T-398/13, TVR Automotive/BHIM — TVR Italia

2

2016/C 090/3

Zaak C-564/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongarije) op 4 november 2015 — Farkas Tibor/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alfödi Regionális Adó Főigazgatósága

2

2016/C 090/4

Zaak C-566/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Kammergericht Berlin (Duitsland) op 3 november 2015 — Konrad Erzberger/TUI AG

3

2016/C 090/5

Zaak C-571/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hessisch Finanzgericht (Duitsland) op 6 november 2015 — Wallenborn Transports SA/Hauptzollamt Gießen

3

2016/C 090/6

Zaak C-605/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) op 17 november 2015 — Minister Finansów/Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie

4

2016/C 090/7

Zaak C-641/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Handelsgericht Wien (Oostenrijk) op 2 december 2015 — Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH/Hettegger Hotel Edelweiss GmbH

5

2016/C 090/8

Zaak C-645/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bayerische Verwaltungsgerichtshof (Duitsland) op 3 december 2015 — Bund Naturschutz in Bayern e.V., Harald Wilde/Freistaat Bayern

5

2016/C 090/9

Zaak C-670/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesarbeitsgericht (Duitsland) op 15 december 2015 — Jan Šalplachta

6

2016/C 090/10

Zaak C-671/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation (Frankrijk) op 14 december 2015 — Président de l’Autorité de la concurrence/Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE), Association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel), Société Fraileg, Société Prim’Santerre, Union des endiviers, Société Soleil du Nord, Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (Celfnord), Association des producteurs d’endives de France (APEF), Section nationale de l’endive (SNE), Fédération du commerce de l’endive (FCE), Société France endives, Société Cambrésis Artois-Picardie endives (CAP’Endives), Société Marché de Phalempin, Société Primacoop, Société Coopérative agricole du marais audomarois (Sipema), Société Valois-Fruits, Société Groupe Perle du Nord, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

7

2016/C 090/11

Zaak C-672/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal de grande instance de Perpignan (Frankrijk) op 14 december 2015 — Procureur de la République/Noria Distribution SARL

8

2016/C 090/12

Zaak C-677/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 16 december 2015 door het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 7 oktober 2015 in zaak T-299/11, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

8

2016/C 090/13

Zaak C-695/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongarije) op 23 december 2015 — Shiraz Baig Mirza/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

10

2016/C 090/14

Zaak C-8/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Frosinone (Italië) op 5 januari 2016 — Strafzaak tegen Paola Tonachella

11

2016/C 090/15

Zaak C-17/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation (Frankrijk) op 12 januari 2016 — Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL/Administration des douanes et droits indirects

11

2016/C 090/16

Zaak C-30/16: Beroep ingesteld op 18 januari 2016 — Europese Commissie/Bondsrepubliek Duitsland

12

 

Gerecht

2016/C 090/17

Zaak T-427/12: Arrest van het Gerecht van 28 januari 2016 — Oostenrijk/Commissie („Staatssteun — Bankensector — Steunverlening door Duitsland en Oostenrijk ten gunste van de Bayerische Landesbank in het kader van haar herstructurering — Besluit waarbij de steun onder bepaalde voorwaarden verenigbaar met de interne markt wordt verklaard — Intrekking van het oorspronkelijke besluit dat in een andere taal dan die van de lidstaat was opgesteld — Beroep tot nietigverklaring — Handeling die vatbaar is voor beroep — Ontvankelijkheid — Begrip staatssteun — Voordeel — Rechten van verdediging — Motiveringsplicht”)

13

2016/C 090/18

Zaak T-443/13: Arrest van het Gerecht van 21 januari 2016 — Makhlouf/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen tegen Syrië — Bevriezing van tegoeden — Motiveringsplicht — Rechten van verdediging — Recht op een doeltreffende voorziening in rechte — Kennelijke beoordelingsfout — Recht op eigendom — Recht op eerbieding van de persoonlijke levenssfeer — Evenredigheid”)

13

2016/C 090/19

Zaak T-674/13: Arrest van het Gerecht van 28 januari 2016 — Gugler France/BHIM — Gugler (GUGLER) [„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapsbeeldmerk GUGLER — Absolute weigeringsgrond — Artikel 52, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Relatieve weigeringsgrond — Artikelen 8, lid 4, en 53, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009 — Ambtshalve aangevoerd”]

14

2016/C 090/20

Zaak T-62/14: Arrest van het Gerecht van 21 januari 2016 — BR IP Holder/BHIM — Greyleg Investments (HOKEY POKEY) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk HOKEY POKEY — Niet-ingeschreven ouder nationaal woordmerk — Bewijs van normaal gebruik — Recht om het gebruik van het aangevraagde merk te verbieden — Artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Nationale recht van een lidstaat — Motiveringsplicht — Ambtshalve aangevoerd”]

15

2016/C 090/21

Zaak T-782/14 P: Arrest van het Gerecht van 27 januari 2016 — DF/Commissie [„Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Beloning — Detachering in het belang van de dienst — Ontheemdingstoelage — Voorwaarde van artikel 4, lid 1, onder b), van bijlage VII bij het Statuut — Terugvordering van het onverschuldigd betaalde”]

15

2016/C 090/22

Zaak T-802/14: Arrest van het Gerecht van 21 januari 2016 — Laboratorios Ern/BHIM — michelle menard (Lenah.C) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Lenah.C — Ouder nationaal woordmerk LEMA — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

16

2016/C 090/23

Zaak T-75/15: Arrest van het Gerecht van 21 januari 2016 — Rod Leichtmetallräder/BHIM — Rodi TR (ROD) [„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapsbeeldmerk ROD — Oudere nationale beeldmerken RODI — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 53, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Eerdere oppositieprocedure — Regel 39, lid 3, van verordening (EG) nr. 2868/95”]

16

2016/C 090/24

Zaak T-746/15 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 18 januari 2016 — Biofa/Commissie („Kort geding — Gewasbeschermingsmiddel — Goedkeuring van de basisstof natriumwaterstofcarbonaat — Verzoek tot opschorting van de tenuitvoerlegging — Geen spoedeisendheid”)

17

2016/C 090/25

Zaak T-602/15: Beroep ingesteld op 23 oktober 2015 — Jenkinson/Raad e.a.

17

2016/C 090/26

Zaak T-678/15: Beroep ingesteld op 23 november 2015 — Novartis/BHIM (Afbeelding van een maansikkel in zwart en wit)

19

2016/C 090/27

Zaak T-679/15: Beroep ingesteld op 23 november 2015 — Novartis/BHIM (Afbeelding van een maansikkel in groen en wit)

20

2016/C 090/28

Zaak T-736/15: Beroep ingesteld op 17 december 2015 — Aldi/BHIM — Sky (SKYLITE)

20

2016/C 090/29

Zaak T-778/15: Beroep ingesteld op 28 december 2015 — It Works/BHIM — KESA Holdings Luxembourg (IT it WORKS)

21

2016/C 090/30

Zaak T-7/16: Beroep ingesteld op 8 januari 2016 — La tarte tropézienne/BHIM (LA TARTE TROPÉZIENNE 1955. SAINT-TROPEZ)

22

2016/C 090/31

Zaak T-13/16: Beroep ingesteld op 15 januari 2016 — Gauff/BHIM — H.P. Gauff Ingenieure (GAUFF)

23

2016/C 090/32

Zaak T-14/16: Beroep ingesteld op 8 januari 2016 — Apimab Laboratoires e.a./Commissie

23

2016/C 090/33

Zaak T-15/16: Beroep ingesteld op 14 januari 2016 — Pandalis/BHIM — LR Health & Beauty Systems (Cystus)

25

2016/C 090/34

Zaak T-16/16: Beroep ingesteld op 19 januari 2016 — Mast-Jägermeister/BHIM (Beker)

25

2016/C 090/35

Zaak T-18/16: Beroep ingesteld op 18 januari 2016 — DMC/BHIM — Etike’ International (De Giusti Orgoglio)

26

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2016/C 090/36

Zaak F-148/15 R: Beschikking van de president van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 20 januari 2016 — Brouillard/Commissie (Openbare dienst — Niet-toelating tot de examens van een vergelijkend onderzoek — Kort geding — Verzoek om voorlopige maatregelen — Spoedeisendheid — Geen spoedeisendheid)

27

2016/C 090/37

Zaak F-85/15: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 27 januari 2016 — Glantenay e.a./Commissie

27


NL

 

Top