EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:061:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 61, 17 februari 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 61

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

59e jaargang
17 februari 2016


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2016/C 061/1

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2000/84/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de zomertijd — Tijdschema voor de zomertijd

1

2016/C 061/2

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.7891 — The Carlyle Group/Comdata) ( 1 )

1


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2016/C 061/3

Kennisgeving ter attentie van de personen, entiteiten en lichamen op wie beperkende maatregelen in Besluit 2011/101/GBVB van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2016/220 van de Raad, en in Verordening (EG) nr. 314/2004 van de Raad inzake beperkende maatregelen tegen Zimbabwe van toepassing zijn

2

2016/C 061/4

Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen in Verordening (EU) nr. 314/2004 van de Raad inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe van toepassing zijn

3

 

Europese Commissie

2016/C 061/5

Wisselkoersen van de euro

4

2016/C 061/6

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 11 februari 2016 tot vaststelling van invoerbesluiten van de Unie voor bepaalde chemische stoffen krachtens Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van de Besluiten 2005/416/EG en 2009/966/EG van de Commissie

5

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2016/C 061/7

Lijst van lidstaten en hun bevoegde autoriteiten met betrekking tot artikel 15, lid 2, artikel 17, lid 8 en artikel 21, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad

17


 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europese Investeringsbank

2016/C 061/8

Uitslag van de oproep tot het indienen van voorstellen — EIBURS-sponsorschap van het EIB-instituut

23

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2016/C 061/9

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7928 — RPC Group/GCS) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

25

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2016/C 061/10

Bekendmaking van een wijzigingsaanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

26


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top