EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:048:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 48, 8 februari 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 48

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

59e jaargang
8 februari 2016


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2016/C 048/1

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2016/C 048/2

Zaak C-595/13: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 9 december 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — Staatssecretaris van Financiën/Fiscale Eenheid X NV cs [Prejudiciële verwijzing — Zesde btw-richtlijn — Vrijstellingen — Artikel 13, B, onder d), punt 6 — Gemeenschappelijke beleggingsfondsen — Begrip — Beleggingen in onroerende zaken — Beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen — Begrip — Feitelijke exploitatie van een onroerende zaak]

2

2016/C 048/3

Zaak C-350/14: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 10 december 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Tribunale di Trieste — Italië) — Florin Lazar/Allianz SpA [Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Verordening (EG) nr. 864/2007 — Artikel 4, lid 1 — Begrippen ‚land waar de schade zich voordoet’, ‚schade’ en ‚indirecte gevolgen van de onrechtmatige daad’ — Schade die een familielid van een als gevolg van een verkeersongeval overleden persoon persoonlijk heeft geleden — Toepasselijk recht]

3

2016/C 048/4

Zaak C-427/14: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 10 december 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākās Tiesa — Letland) — Valsts ieņēmumu dienests/„Veloserviss” SIA (Prejudiciële verwijzing — Communautair douanewetboek — Controle achteraf van de aangiften — Beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen — Beperkingen die het nationale recht stelt aan de mogelijkheid om de resultaten van een controle achteraf opnieuw te onderzoeken — Mogelijkheid — Besluit betreffende de eerste controle achteraf — Onjuiste of onvolledige gegevens die onbekend zijn op de datum van het besluit)

3

2016/C 048/5

Zaak C-552/14 P: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 10 december 2015 — Canon Europe NV/Europese Commissie [Hogere voorziening — Douane-Unie en gemeenschappelijk douanetarief — Verordening (EU) nr. 861/2010 — Beroep tot nietigverklaring — Artikel 263, vierde alinea, VWEU — Regelgevingshandeling die geen uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt — Vrijgave van de goederen en mededeling van het bedrag van de rechten — Gebruik van vereenvoudigde procedures of van geautomatiseerde gegevensverwerkingstechnieken]

4

2016/C 048/6

Zaak C-553/14 P: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 10 december 2015 — Kyocera Mita Europe BV/Europese Commissie [Hogere voorziening — Douane-Unie en gemeenschappelijk douanetarief — Verordening (EU) nr. 861/2010 — Beroep tot nietigverklaring — Artikel 263, vierde alinea, VWEU — Regelgevingshandeling die geen uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt — Vrijgave van de goederen en mededeling van het bedrag van de rechten — Gebruik van vereenvoudigde procedures of van geautomatiseerde gegevensverwerkingstechnieken]

4

2016/C 048/7

Zaak C-594/14: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 10 december 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Simona Kornhaas/Thomas Dithmar, handelend in de hoedanigheid van curator in het faillissement van Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd [Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Insolventieprocedures — Verordening (EG) nr. 1346/2000 — Artikel 4, lid 1 — Bepaling van het toepasselijke recht — Regeling van een lidstaat op grond waarvan de bestuurder van een vennootschap verplicht is de betalingen die zijn verricht nadat insolventie is ingetreden, te vergoeden — Toepassing van deze regeling op een in een andere lidstaat opgerichte vennootschap — Artikelen 49 VWEU en 54 VWEU — Beperking van de vrijheid van vestiging — Geen]

5

2016/C 048/8

Zaak C-603/14 P: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 10 december 2015 — El Corte Inglés, SA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) [Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor woordmerk The English Cut — Oppositie door de houder van de nationale en communautaire woordmerken en beeldmerken met de woordelementen „El Corte Inglés” — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 8, lid 1, onder b) — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 5 — Gevaar dat het betrokken publiek een samenhang met een bekend merk ziet — Vereiste mate van overeenstemming]

6

2016/C 048/9

Zaak C-183/15: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 10 december 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf — Duitsland) — TSI GmbH/Hauptzollamt Aachen (Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk douanetarief — Tariefindeling — Gecombineerde nomenclatuur — Onderverdeling 9027 10 10 — Aerodynamische ultraviolet-deeltjesmeters — Draagbare deeltjestellers)

6

2016/C 048/10

Zaak C-190/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 april 2015 door Fetim BV tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 11 februari 2015 in zaak T-395/12, Fetim/BHIM

7

2016/C 048/11

Zaak C-206/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 14 april 2015 door Sun Mark Ltd en Bulldog Energy Drink Ltd tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 5 februari 2015 in zaak T-78/13, Red Bull/BHIM

7

2016/C 048/12

Zaak C-422/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 30 juli 2015 door Fernando Brás Messias tegen de beschikking van het Gerecht (Negende kamer) van 4 juni 2015 in zaak T-192/15, Fernando/Portugese Republiek

8

2016/C 048/13

Zaak C-425/15: Beroep ingesteld op 31 juli 2015 — Udo Voigt/President van het Europees Parlement, Europees Parlement

8

2016/C 048/14

Zaak C-533/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 13 oktober 2015 — Feliks Frisman/Finnair Oyj

8

2016/C 048/15

Zaak C-541/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Amtsgericht Wuppertal (Duitsland) op 16 oktober 2015 — Mircea Florian Freitag

9

2016/C 048/16

Zaak C-551/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Općinski sud u Puli-Pola (Kroatië) op 23 oktober 2015 — Pula Parking d.o.o./Sven Kalus Tederahn

9

2016/C 048/17

Zaak C-561/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Hannover (Duitsland) op 2 november 2015 — Georg Rolof, Markus Heimann/TUIfly GmbH

10

2016/C 048/18

Zaak C-574/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Varese (Italië) op 9 november 2015 — Strafzaak tegen Mauro Scialdone

10

2016/C 048/19

Zaak C-590/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 13 november 2015 door Alain Laurent Brouillard tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 14 september 2015 in zaak T-420/13, Brouillard/Hof van Justitie

11

2016/C 048/20

Zaak C-600/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 16 november 2015 — Staatssecretaris van Financiën, andere partij: Lemnis Lighting BV

13

2016/C 048/21

Zaak C-610/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 18 november 2015 — Stichting Brein, andere partijen: Ziggo BV en XS4All Internet BV

13

2016/C 048/22

Zaak C-612/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarije) op 18 november 2015 — Strafzaak tegen Kolev e.a.

14

2016/C 048/23

Zaak C-613/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia no 5 de Alcobendas (Spanje) op 20 november 2015 — Ibercaja Banco, S.A.U./José Cortés González

17

2016/C 048/24

Zaak C-620/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation (Frankrijk) op 23 november 2015 — A-Rosa Flussschiff GmbH/Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), rechtsopvolger van Urssaf du Bas-Rhin, Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden

18

2016/C 048/25

Zaak C-621/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation (Frankrijk) op 23 november 2015 — W e.a./Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, Caisse Carpimko

18

2016/C 048/26

Zaak C-624/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litouwen) op 23 november 2015 — Litdana UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

19

2016/C 048/27

Zaak C-637/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 1 december 2015 door VSM Geneesmiddelen BV tegen de beschikking van het Gerecht (Achtste kamer) van 16 september 2015 in zaak T-578/14, VSM Geneesmiddelen BV/Europese Commissie

20

2016/C 048/28

Zaak C-646/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Verenigd Koninkrijk) op 3 december 2015 — Trustees of the Panayi Accumulation & Maintenance Settlements/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

22

2016/C 048/29

Zaak C-649/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 3 december 2015 door TV2/Danmark A/S tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 24 september 2015 in zaak T-674/11, TV2/Danmark A/S/Europese Commissie

23

2016/C 048/30

Zaak C-650/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 4 december 2015 door Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer — uitgebreid) van 25 september 2015 in zaak T-268/10 RENV: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS/Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

25

2016/C 048/31

Zaak C-654/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Högsta domstolen (Zweden) op 7 december 2015 — Länsförsäkringar AB/Matek A/S

26

2016/C 048/32

Zaak C-649/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 7 december 2015 door de Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 24 september 2015 in zaak T-674/11, TV2/Danmark A/S/Europese Commissie

27

 

Gerecht

2016/C 048/33

Zaak T-9/11: Arrest van het Gerecht van 16 december 2015 — Air Canada/Commissie [„Mededinging — Mededingingsregelingen — Europese luchtvrachtmarkt — Overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen met betrekking tot meerdere prijsonderdelen voor luchtvrachtdiensten (instelling van brandstoftoeslagen en veiligheidstoeslagen, weigering tot betaling van commissie over de toeslagen) — Artikel 101 VWEU, artikel 53 van de EER-Overeenkomst en artikel 8 van de Overeenkomst tussen de Gemeenschap en Zwitserland inzake luchtvervoer — Motiveringsplicht”]

29

2016/C 048/34

Zaak T-28/11: Arrest van het Gerecht van 16 december 2015 — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Commissie [„Mededinging — Mededingingsregelingen — Europese luchtvrachtmarkt — Overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen met betrekking tot meerdere prijsonderdelen voor luchtvrachtdiensten (instelling van brandstoftoeslagen en veiligheidstoeslagen, weigering tot betaling van commissie over de toeslagen) — Artikel 101 VWEU, artikel 53 van de EER-Overeenkomst en artikel 8 van de Overeenkomst tussen de Gemeenschap en Zwitserland inzake luchtvervoer — Motiveringsplicht”]

30

2016/C 048/35

Zaak T-36/11: Arrest van het Gerecht van 16 december 2015 — Japan Airlines/Commissie [„Mededinging — Mededingingsregelingen — Europese luchtvrachtmarkt — Overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen met betrekking tot meerdere prijsonderdelen voor luchtvrachtdiensten (instelling van brandstoftoeslagen en veiligheidstoeslagen, weigering tot betaling van commissie over de toeslagen) — Artikel 101 VWEU, artikel 53 van de EER-Overeenkomst en artikel 8 van de Overeenkomst tussen de Gemeenschap en Zwitserland inzake luchtvervoer — Motiveringsplicht”]

31

2016/C 048/36

Zaak T-38/11: Arrest van het Gerecht van 16 december 2015 — Cathay Pacific Airways/Commissie [„Mededinging — Mededingingsregelingen — Europese luchtvrachtmarkt — Overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen met betrekking tot meerdere prijsonderdelen voor luchtvrachtdiensten (instelling van brandstoftoeslagen en veiligheidstoeslagen, weigering tot betaling van commissie over de toeslagen) — Artikel 101 VWEU, artikel 53 van de EER-Overeenkomst en artikel 8 van de Overeenkomst tussen de Gemeenschap en Zwitserland inzake luchtvervoer — Motiveringsplicht”]

32

2016/C 048/37

Zaak T-39/11: Arrest van het Gerecht van 16 december 2015 — Cargolux Airlines/Commissie [„Mededinging — Mededingingsregelingen — Europese luchtvrachtmarkt — Overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen met betrekking tot meerdere prijsonderdelen voor luchtvrachtdiensten (instelling van brandstoftoeslagen en veiligheidstoeslagen, weigering tot betaling van commissie over de toeslagen) — Artikel 101 VWEU, artikel 53 van de EER-Overeenkomst en artikel 8 van de Overeenkomst tussen de Gemeenschap en Zwitserland inzake luchtvervoer — Motiveringsplicht”]

33

2016/C 048/38

Zaak T-40/11: Arrest van het Gerecht van 16 december 2015 — Latam Airlines Group en Lan Cargo/Commissie [„Mededinging — Mededingingsregelingen — Europese luchtvrachtmarkt — Overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen met betrekking tot meerdere prijsonderdelen voor luchtvrachtdiensten (instelling van brandstoftoeslagen en veiligheidstoeslagen, weigering tot betaling van commissie over de toeslagen) — Artikel 101 VWEU, artikel 53 van de EER-Overeenkomst en artikel 8 van de Overeenkomst tussen de Gemeenschap en Zwitserland inzake luchtvervoer — Motiveringsplicht”]

34

2016/C 048/39

Zaak T-43/11: Arrest van het Gerecht van 16 december 2015 — Singapore Airlines en Singapore Airlines Cargo/Commissie [„Mededinging — Mededingingsregelingen — Europese luchtvrachtmarkt — Overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen met betrekking tot meerdere prijsonderdelen voor luchtvrachtdiensten (instelling van brandstoftoeslagen en veiligheidstoeslagen, weigering tot betaling van commissie over de toeslagen) — Artikel 101 VWEU, artikel 53 van de EER-Overeenkomst en artikel 8 van de Overeenkomst tussen de Gemeenschap en Zwitserland inzake luchtvervoer — Motiveringsplicht”]

35

2016/C 048/40

Zaak T-46/11: Arrest van het Gerecht van 16 december 2015 — Deutsche Lufthansa e.a./Commissie [„Mededinging — Mededingingsregelingen — Europese luchtvrachtmarkt — Overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen met betrekking tot meerdere prijsonderdelen voor luchtvrachtdiensten (instelling van brandstoftoeslagen en veiligheidstoeslagen, weigering tot betaling van commissie over de toeslagen) — Artikel 101 VWEU, artikel 53 van de EER-Overeenkomst en artikel 8 van de Overeenkomst tussen de Gemeenschap en Zwitserland inzake luchtvervoer — Motiveringsplicht”]

36

2016/C 048/41

Zaak T-48/11: Arrest van het Gerecht van 16 december 2015 — British Airways/Commissie [„Mededinging — Mededingingsregelingen — Europese luchtvrachtmarkt — Overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen met betrekking tot meerdere prijsonderdelen voor luchtvrachtdiensten (instelling van brandstoftoeslagen en veiligheidstoeslagen, weigering tot betaling van commissie over de toeslagen) — Artikel 101 VWEU, artikel 53 van de EER-Overeenkomst en artikel 8 van de Overeenkomst tussen de Gemeenschap en Zwitserland inzake luchtvervoer — Motiveringsplicht”]

37

2016/C 048/42

Zaak T-56/11: Arrest van het Gerecht van 16 december 2015 — SAS Cargo Group e.a./Commissie [„Mededinging — Mededingingsregelingen — Europese luchtvrachtmarkt — Overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen met betrekking tot meerdere prijsonderdelen voor luchtvrachtdiensten (instelling van brandstoftoeslagen en veiligheidstoeslagen, weigering tot betaling van commissie over de toeslagen) — Artikel 101 VWEU, artikel 53 van de EER-Overeenkomst en artikel 8 van de Overeenkomst tussen de Gemeenschap en Zwitserland inzake luchtvervoer — Motiveringsplicht”]

38

2016/C 048/43

Zaak T-62/11: Arrest van het Gerecht van 16 december 2015 — Air France-KLM/Commissie [„Mededinging — Mededingingsregelingen — Europese luchtvrachtmarkt — Overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen met betrekking tot meerdere prijsonderdelen voor luchtvrachtdiensten (instelling van brandstoftoeslagen en veiligheidstoeslagen, weigering tot betaling van commissie over de toeslagen) — Artikel 101 VWEU, artikel 53 van de EER-Overeenkomst en artikel 8 van de Overeenkomst tussen de Gemeenschap en Zwitserland inzake luchtvervoer — Motiveringsplicht”]

39

2016/C 048/44

Zaak T-63/11: Arrest van het Gerecht van 16 december 2015 — Air France/Commissie [„Mededinging — Mededingingsregelingen — Europese luchtvrachtmarkt — Overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen met betrekking tot meerdere prijsonderdelen voor luchtvrachtdiensten (instelling van brandstoftoeslagen en veiligheidstoeslagen, weigering tot betaling van commissie over de toeslagen) — Artikel 101 VWEU, artikel 53 van de EER-Overeenkomst en artikel 8 van de Overeenkomst tussen de Gemeenschap en Zwitserland inzake luchtvervoer — Motiveringsplicht”]

40

2016/C 048/45

Zaak T-67/11: Arrest van het Gerecht van 16 december 2015 — Martinair Holland/Commissie [„Mededinging — Mededingingsregelingen — Europese luchtvrachtmarkt — Overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen met betrekking tot meerdere prijsonderdelen voor luchtvrachtdiensten (instelling van brandstoftoeslagen en veiligheidstoeslagen, weigering tot betaling van commissie over de toeslagen) — Artikel 101 VWEU, artikel 53 van de EER-Overeenkomst en artikel 8 van de Overeenkomst tussen de Gemeenschap en Zwitserland inzake luchtvervoer — Motiveringsplicht”]

41

2016/C 048/46

Zaak T-73/12: Arrest van het Gerecht van 18 november 2015 — Einhell Germany e.a./Commissie („Dumping — Invoer van bepaalde compressoren van oorsprong uit China — Gedeeltelijke weigering van terugbetaling van de betaalde antidumpingrechten — Vaststelling van de uitvoerprijs — Aftrek van de antidumpingrechten — Aanpassing in de tijd van de gevolgen van een nietigverklaring”)

41

2016/C 048/47

Zaak T-75/12: Arrest van het Gerecht van 18 november 2015 — Nu Air Polska/Commissie („Dumping — Invoer van bepaalde compressoren van oorsprong uit China — Gedeeltelijke weigering van terugbetaling van de betaalde antidumpingrechten — Vaststelling van de uitvoerprijs — Aftrek van de antidumpingrechten — Aanpassing in de tijd van de gevolgen van een nietigverklaring”)

42

2016/C 048/48

Zaak T-108/13: Arrest van het Gerecht van 16 december 2015 — VTZ e.a./Raad („Dumping — Invoer van bepaalde naadloze buizen en pijpen, van ijzer of van staal, van oorsprong uit Rusland — Definitief antidumpingrecht — Betrokken product”)

43

2016/C 048/49

Zaak T-241/13: Arrest van het Gerecht van 16 december 2015 — Griekenland/Commissie [„EOGFL — Afdeling „Garantie” — ELGF en Elfpo — Aan financiering onttrokken uitgaven — Rundvlees — Schapen- en geitenvlees — Tabak — Artikel 69 van verordening (EG) nr. 1782/2003 — Artikel 31, lid 2, van verordening (EG) nr. 1290/2005 — Artikel 23, lid 1, van verordening (EG) nr. 796/2004”]

44

2016/C 048/50

Gevoegde zaken T-381/13 en T-382/13: Arrest van het Gerecht van 16 december 2015 — Perfetti Van Melle/BHIM (DAISY en MARGARITAS) [„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerken DAISY en MARGARITAS — Absolute weigeringsgronden — Gedeeltelijke weigering van inschrijving — Geen beschrijvend karakter — Onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

45

2016/C 048/51

Zaak T-491/13: Arrest van het Gerecht van 16 december 2015 — Perfetti Van Melle Benelux/BHIM — Intercontinental Great Brands (TRIDENT PURE) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk TRIDENT PURE — Oudere gemeenschaps-, nationale, internationale en Benelux-woord- en -beeldmerken PURE WHITE, mentos PURE FRESH PURE BREATH, PURE, PURE FRESH, mentos PURE FRESH en mentos PURE WHITE — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

46

2016/C 048/52

Zaak T-138/14: Arrest van het Gerecht van 16 december 2015 — Chart/EDEO („Niet-contractuele aansprakelijkheid — Plaatselijk functionaris, tewerkgesteld bij de delegatie van de Unie in Egypte — Einde van de overeenkomst — Verzuim van de delegatie om aan het Egyptische socialezekerheidsorgaan het certificaat van uitdiensttreding van de functionaris te verstrekken en om nadien de situatie van die functionaris in dit verband te regulariseren — Verjaring — Aanhoudende schade — Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid — Beginsel van behoorlijk bestuur — Redelijke termijn — Artikel 41 van het Handvest van de grondrechten — Voldoende gekwalificeerde schending van een rechtsregel die particulieren rechten toekent — Zekere schade — Causaal verband”)

46

2016/C 048/53

Zaak T-356/14: Arrest van het Gerecht van 16 december 2015 — CareAbout/BHIM — Florido Rodríguez (Kerashot) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Kerashot — Ouder nationaal beeldmerk K KERASOL — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Gedeeltelijke weigering van inschrijving door de kamer van beroep”]

47

2016/C 048/54

Zaak T-521/14: Arrest van het Gerecht van 16 december 2015 — Zweden/Commissie [„Verordening (EU) nr. 528/2012 — Biociden — Beroep wegens nalaten — Specificatie van de wetenschappelijke criteria voor de bepaling van hormoonontregelende eigenschappen — Verzuim van de Commissie om gedelegeerde handelingen vast te stellen — Verplichting tot handelen”]

48

2016/C 048/55

Zaak T-63/15: Arrest van het Gerecht van 15 december 2015 — Shoe Branding Europe/BHIM (Parallelle strepen op de mouwen van een shirt) [„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapsmerk dat bestaat in twee parallelle strepen op de lange mouwen van een shirt — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

49

2016/C 048/56

Zaak T-64/15: Arrest van het Gerecht van 15 december 2015 — Shoe Branding Europe/BHIM (Parallelle strepen op een broek) [„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapsmerk dat bestaat in twee parallelle strepen op een broek — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

49

2016/C 048/57

Zaak T-128/15: Arrest van het Gerecht van 16 december 2015 — Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien/BHIM — Ruiz Moncayo (RED RIDING HOOD) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk RED RIDING HOOD — Ouder nationaal en internationaal woordmerk ROTKÄPPCHEN — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Geen overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

50

2016/C 048/58

Zaak T-584/15 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 7 december 2015 — POA/Commissie („Kort geding — Bekendmaking van een aanvraag tot inschrijving van een beschermde oorsprongsbenaming — „Halloumi” of „Hellim” — Verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging — Ontbreken van spoedeisendheid”)

51

2016/C 048/59

Zaak T-671/15 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 4 december 2015 — E-Control/ACER („Kort geding — Advies betreffende de verenigbaarheid van de besluiten van de nationale regulerende instanties houdende goedkeuring van de methoden voor de toewijzing van grensoverschrijdende transmissiecapaciteit voor elektriciteit — Verzoek om opschorting van de tenuitvoerlegging — Schending van de vormvoorschriften — Niet-ontvankelijkheid”)

51

2016/C 048/60

Zaak T-603/15: Beroep ingesteld op 23 oktober 2015 — Frank/Commissie

52

2016/C 048/61

Zaak T-639/15: Beroep ingesteld op 13 november 2015 — Psara/Parlement

53

2016/C 048/62

Zaak T-640/15: Beroep ingesteld op 13 november 2015 — Kristan/Parlement

54

2016/C 048/63

Zaak T-641/15: Beroep ingesteld op 13 november 2015 — Malle/Parlement

55

2016/C 048/64

Zaak T-642/15: Beroep ingesteld op 13 november 2015 — Cieśla/Parlement

56

2016/C 048/65

Zaak T-643/15: Beroep ingesteld op 13 november 2015 — Dahllof/Parlement

57

2016/C 048/66

Zaak T-644/15: Beroep ingesteld op 13 november 2015 — Reuter/Parlement

58

2016/C 048/67

Zaak T-645/15: Beroep ingesteld op 13 november 2015 — České centrum pro investigativní žurnalistiku/Parlement

59

2016/C 048/68

Zaak T-646/15: Beroep ingesteld op 13 november 2015 — Karanikas/Parlement

60

2016/C 048/69

Zaak T-647/15: Beroep ingesteld op 13 november 2015 — Boros/Parlement

61

2016/C 048/70

Zaak T-648/15: Beroep ingesteld op 13 november 2015 — Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica/Parlement

62

2016/C 048/71

Zaak T-649/15: Beroep ingesteld op 13 november 2015 — Toth/Parlement

63

2016/C 048/72

Zaak T-650/15: Beroep ingesteld op 13 november 2015 — Knus-Galán/Parlement

64

2016/C 048/73

Zaak T-651/15: Beroep ingesteld op 13 november 2015 — Tchobanov/Parlement

65

2016/C 048/74

Zaak T-653/15: Beroep ingesteld op 13 november 2015 — Mulvad/Parlement

66

2016/C 048/75

Zaak T-654/15: Beroep ingesteld op 13 november 2015 — České centrum pro investigativní žurnalistiku/Parlement

67

2016/C 048/76

Zaak T-655/15: Beroep ingesteld op 13 november 2015 — van der Parre/Parlement

68

2016/C 048/77

Zaak T-656/15: Beroep ingesteld op 13 november 2015 — Baggi/Parlement

69

2016/C 048/78

Zaak T-657/15: Beroep ingesteld op 13 november 2015 — Boros/Parlement

70

2016/C 048/79

Zaak T-658/15: Beroep ingesteld op 13 november 2015 — García Rey/Parlement

71

2016/C 048/80

Zaak T-659/15: Beroep ingesteld op 13 november 2015 — Hunter/Parlement

72

2016/C 048/81

Zaak T-660/15: Beroep ingesteld op 13 november 2015 — Clerix/Parlement

73

2016/C 048/82

Zaak T-661/15: Beroep ingesteld op 13 november 2015 — Araujo/Parlement

74

2016/C 048/83

Zaak T-662/15: Beroep ingesteld op 13 november 2015 — Delić/Parlement

75

2016/C 048/84

Zaak T-663/15: Beroep ingesteld op 13 november 2015 — Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica/Parlement

76

2016/C 048/85

Zaak T-664/15: Beroep ingesteld op 13 november 2015 — Borg/Parlement

77

2016/C 048/86

Zaak T-665/15: Beroep ingesteld op 13 november 2015 — Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica/Parlement

78

2016/C 048/87

Zaak T-666/15: Beroep ingesteld op 13 november 2015 — Bačelić/Parlement

79

2016/C 048/88

Zaak T-669/15: Beroep ingesteld op 9 oktober 2015 — Lysoform Dr. Hans Rosemann e.a./ECHA

80

2016/C 048/89

Zaak T-683/15: Beroep ingesteld op 26 november 2015 — Freistaat Bayern/Commissie

81

2016/C 048/90

Zaak T-686/15: Beroep ingesteld op 29 november 2015 — Marcas Costa Brava/BHIM — Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

82

2016/C 048/91

Zaak T-687/15: Beroep ingesteld op 29 november 2015 — Marcas Costa Brava/BHIM — Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

83

2016/C 048/92

Zaak T-689/15: Beroep ingesteld op 29 november 2015 — Marcas Costa Brava/BHIM — Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

84

2016/C 048/93

Zaak T-690/15: Beroep ingesteld op 29 november 2015 — Marcas Costa Brava/BHIM — Excellent Brands JMI (Cremcaffé)

85

2016/C 048/94

Zaak T-691/15: Beroep ingesteld op 29 november 2015 — Marcas Costa Brava/BHIM — Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

86

2016/C 048/95

Zaak T-703/15: Beroep ingesteld op 30 november 2015 — Groupe Go Sport/BHIM — Design Go (GO SPORT)

86

2016/C 048/96

Zaak T-101/13: Beschikking van het Gerecht van 30 november 2015 — Aer Lingus/Commissie

87

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2016/C 048/97

Zaak F-45/11: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 18 december 2015 — De Nicola/EIB (Openbare dienst — Personeel van de EIB — Beoordeling — Beoordelingsrapport 2009 — Onwettigheid van het besluit van het beroepscomité — Weigering van bevordering — Afdoening zonder beslissing)

88

2016/C 048/98

Zaak F-37/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 18 december 2015 — De Nicola/EIB (Openbare dienst — Personeel van de EIB — Psychisch geweld — Onderzoeksprocedure — Rapport van het onderzoekscomité — Onjuiste definitie van psychisch geweld — Besluit van de president van de EIB om geen gevolg te geven aan de klacht — Nietigverklaring — Beroep tot schadevergoeding)

88

2016/C 048/99

Zaak F-82/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 18 december 2015 — De Nicola/EIB (Openbare dienst — Personeel van de EIB — Beoordeling — Nieuw beoordelingsrapport over 2007 — Onwettigheid van het besluit van het beroepscomité — Weigering van bevordering — Afdoening zonder beslissing)

89

2016/C 048/100

Zaak F-55/13: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 18 december 2015 — De Nicola/EIB (Openbare dienst — Personeel van de EIB — Beoordeling — Beoordelingsrapport 2011 — Onwettigheid van het besluit van het beroepscomité — Afdoening zonder beslissing)

90

2016/C 048/101

Zaak F-104/13: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 18 december 2015 — De Nicola/EIB (Openbare dienst — Personeel van de EIB — Psychisch geweld — Onderzoeksprocedure — Rapport van het onderzoekscomité — Onjuiste definitie van psychisch geweld — Besluit van de president van de EIB om geen gevolg te geven aan de klacht — Nietigverklaring — Beroep tot schadevergoeding)

90

2016/C 048/102

Zaak F-9/14: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 18 december 2015 — De Nicola/EIB (Openbare dienst — Personeel van de EIB — Beoordeling — Beoordelingsrapport 2012 — Onwettigheid van het besluit van het beroepscomité — Afdoening zonder beslissing)

91

2016/C 048/103

Zaak F-94/14: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 17 december 2015 — Bowles/ECB (Openbare dienst — Personeel van de ECB — Leden van het personeelscomité — Bezoldiging — Salaris — Extra salarisverhoging — Voorwaarde om in aanmerking te komen)

92

2016/C 048/104

Zaak F-95/14: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 17 december 2015 — Seigneur/ECB (Openbare dienst — Personeel van de ECB — Leden van het personeelscomité — Bezoldiging — Salaris — Extra salarisverhoging — Voorwaarde om in aanmerking te komen)

92

2016/C 048/105

Gevoegde zaken F-101/14, F-102/14 en F-103/14: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 15 december 2015 — Clarke, Dickmanns en Papathanasiou/BHIM (Openbare dienst — Tijdelijk functionarissen — Personeel van het BHIM — Overeenkomst voor bepaalde tijd met een opzeggingsclausule — Clausule waardoor de overeenkomst wordt beëindigd wanneer de functionaris niet op de reservelijst van een vergelijkend onderzoek wordt geplaatst — Datum waarop de opzeggingsclausule van kracht wordt — Algemene vergelijkende onderzoeken BHIM/AD/01/13 en BHIM/AST/02/13)

93

2016/C 048/106

Zaak F-134/14: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 17 december 2015 — T/Commissie (Openbare dienst — Sociale zekerheid — Beroepsziekte — Artikel 73 van het Statuut — Verzoek om erkenning dat de ziekte door het beroep is veroorzaakt — Oorzakelijk verband — Verzoek om vergoeding van de immateriële schade als gevolg van de termijn die de instelling nodig heeft gehad om te erkennen dat de ziekte door het beroep is veroorzaakt — Verplichting om binnen een redelijke termijn te beslissen — Immateriële schade)

94

2016/C 048/107

Zaak F-135/14: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 16 december 2015 — DE/EMA (Openbare dienst — Personeel van EMA — Plaatsing op „non-actief” — Bezwarend besluit — Recht om te worden gehoord — Schending)

95

2016/C 048/108

Zaak F-141/14: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 15 december 2015 — Guittet/Commissie (Openbare dienst — Voormalig ambtenaar — Sociale zekerheid — Overname van ziektekosten — Beheer van het medisch dossier door de Commissie — Beginsel van behoorlijk bestuur en zorgplicht — Niet-contractuele aansprakelijkheid van de Unie)

95

2016/C 048/109

Zaak F-17/15: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 10 december 2015 — Waldau/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Beoordeling — Beoordelingsrapport — Verzoek om wijziging — Weigering)

96

2016/C 048/110

Zaak F-34/15: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 16 december 2015 — De Loecker/EDEO (Openbare dienst — Personeel van EDEO — Tijdelijk functionaris — Psychisch geweld — Artikelen 12 bis en 24 van het Statuut — Verzoek om bijstand — Afwijzing — Verzoek om instelling van een administratief onderzoek — Recht om te worden gehoord — Schending)

96

2016/C 048/111

Zaak F-88/15: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 15 december 2015 — Bonazzi/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Bevorderingsronde 2014 — Algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 45 van het Statuut — Lijst van ambtenaren die door de directoraten-generaal en de diensten zijn voorgedragen voor bevordering — Weglating van verzoekers naam — Mogelijkheid om de lijst van voor bevordering voorgedragen ambtenaren te betwisten voor het paritair bevorderingscomité — Ontbreken van standpuntbepaling van het paritair bevorderingscomité — Vergelijking van de verdiensten alleen door het TABG)

97

2016/C 048/112

Zaak F-128/11: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 18 december 2015 — De Nicola/EIB (Openbare dienst — Personeel van de EIB — Beoordeling — Beoordelingsrapport 2010 — Betwisting — Interne procedures — Voorwaarden — Afstand — Beroep — Procesbelang — Geen procesbelang — Redelijke termijn — Niet-eerbiediging — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

98

2016/C 048/113

Zaak F-76/14: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 17 december 2015 — López Cabeza/Commissie (Openbare dienst — Algemeen vergelijkend onderzoek — Aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/248/13 — Niet-plaatsing op de reservelijst — Onvoldoende punten voor de toetsen van het beoordelingscentrum — Beroep tot nietigverklaring — Miskenning van de aankondiging van vergelijkend onderzoek — Onwettigheid van een toets)

98

2016/C 048/114

Zaak F-118/14: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 16 december 2015 — Bärwinkel/Raad (Openbare dienst — Ambtenaren — Hervorming van het Statuut — Overgangsregels voor de indeling in standaardfuncties — Artikel 30, lid 3, van bijlage XIII bij het Statuut — Begrip bezwarend besluit — Besluit tot erkenning dat bepaalde ambtenaren bijzondere verantwoordelijkheden dragen — Niet-plaatsing van verzoekers naam op de eerste lijst van 34 ambtenaren die bijzondere verantwoordelijkheden dragen — Vereisten van de precontentieuze fase — Ontbreken van een klacht in de zin van artikel 90, lid 2, van het Statuut — Artikel 81 van het Reglement voor de procesvoering)

99

2016/C 048/115

Zaak F-136/14: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 7 december 2015 — Probst/Commissie (Openbare dienst — Bezoldiging — Ontheemdingstoelage — Artikel 4 van bijlage VII bij het Statuut — Voormalig parlementair medewerker — Besluit van de Commissie om voormalige parlementaire medewerkers vanaf de datum van bekendmaking van de aan het personeel gegeven informatie de ontheemdingstoelage te verlenen — Arresten houdende nietigverklaring — Nieuwe en wezenlijke feiten — Beperkte werking in de tijd — Gezag van gewijsde — Definitief geworden administratieve besluiten — Gelijke behandeling)

100

2016/C 048/116

Zaak F-24/15: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 17 december 2015 — Di Marzio/Raad (Openbare dienst — Arbeidscontractant — Functiegroep I — Herkwalificatie van de overeenkomst als overeenkomst van tijdelijk functionaris voor onbepaalde tijd van de rang AST 3, AST 4 of AST 5 dan wel als overeenkomst van arbeidscontractant voor onbepaalde tijd van de functiegroep III — Artikelen 2, 3 bis, 80 en 88 RAP — Motiveringsplicht — Kennelijke beoordelingsfout — Beginsel van behoorlijk bestuur — Zorgplicht — Beroep kennelijk rechtens ongegrond — Artikel 81 van het Reglement voor de procesvoering)

100

2016/C 048/117

Zaak F-45/15: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 9 december 2015 — Van der Veen/Europol (Openbare dienst — Personeel van Europol — Tijdelijk functionaris — Besluit 2009/371/JAI — Weigering van Europol om een overeenkomst voor onbepaalde tijd te sluiten — Artikel 81 van het Reglement voor de procesvoering — Beroep kennelijk niet-ontvankelijk)

101

2016/C 048/118

Zaak F-144/15: Beroep ingesteld op 23 november 2015 — ZZ/EASA

102

2016/C 048/119

Zaak F-30/15: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 17 december 2015 — Diamantopoulos/EDEO

102

2016/C 048/120

Zaak F-58/15: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 17 december 2015 — FW/Commissie

102

2016/C 048/121

Zaak F-129/15: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 17 december 2015 — Morin/Commissie

102


NL

 

Top