EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:428:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 428, 19 december 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 428

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

58e jaargang
19 december 2015


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europees Parlement

2015/C 428/1

Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 7 oktober 2015 tot wijziging van het Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 29 maart 2004 houdende de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau

1

 

Europese Commissie

2015/C 428/2

Wisselkoersen van de euro

4

2015/C 428/3

Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers — Omrekeningskoersen van de munteenheden in toepassing van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad

5

2015/C 428/4

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

7

2015/C 428/5

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

8

 

Rekenkamer

2015/C 428/6

Speciaal verslag nr. 21/2015 — „Onderzoek van de risico’s van een resultaatgerichte aanpak van EU-ontwikkelings- en samenwerkingsactiviteiten”

9

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2015/C 428/7

Kennisgeving van de Republiek Bulgarije, overeenkomstig artikel 10, lid 2, van Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (de „elektriciteitsrichtlijn”), in verband met de aanwijzing van „Electricity System Operator EAD” als transmissiesysteembeheerder in de Republiek Bulgarije

10

2015/C 428/8

Kennisgeving van de regering van de Republiek Bulgarije, overeenkomstig artikel 10, lid 2, van Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas (de „gasrichtlijn”), in verband met de aanwijzing van „Bulgartransgaz EAD” als transmissiesysteembeheerder in de Republiek Bulgarije

10

2015/C 428/9

Bekendmaking overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2001/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en de liquidatie van kredietinstellingen

11


 

Rectificaties

2015/C 428/10

Rectificatie van officiële feestdagen in 2016: EER/EVA-landen en EER-instellingen ( PB C 421 van 17.12.2015 )

12


NL

 

Top