Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:389:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 389, 23 november 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 389

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

58e jaargang
23 november 2015


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2015/C 389/1

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2015/C 389/2

Zaak C-303/13 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 oktober 2015 — Europese Commissie/Jørgen Andersen, Koninkrijk Denemarken, Danske Statsbaner SV (DSB) [Hogere voorziening — Mededinging — Staatssteun — Steun die door de Deense autoriteiten is verleend aan de overheidsonderneming Danske Statsbaner (DSB) — Openbaredienstcontracten inzake passagiersvervoer per spoor tussen Kopenhagen (Denemarken) en Ystad (Zweden) — Besluit waarbij de steun verenigbaar met de interne markt is verklaard onder voorwaarden — Toepassing in de tijd van materiële rechtsregels]

2

2015/C 389/3

Zaak C-650/13: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal d’instance de Bordeaux — Frankrijk) — Thierry Delvigne/Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde (Prejudiciële verwijzing — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikelen 39 en 49 — Europees Parlement — Verkiezingen — Stemrecht — Burgerschap van de Europese Unie — Terugwerkende kracht van de lichtere straf — Nationale wettelijke regeling die voorziet in ontneming van het stemrecht in het geval van een vóór 1 maart 1994 in laatste aanleg uitgesproken strafrechtelijke veroordeling)

3

2015/C 389/4

Zaak C-23/14: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 6 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door Sø- og Handelsretten — Denemarken) — Post Danmark A/S/Konkurrencerådet (Prejudiciële verwijzing — Artikel 82 EG — Misbruik van een machtspositie — Markt voor de distributie van massamailings — Postreclame — Stelsel van kortingen met terugwerkende kracht — Afschermende werking — „Even efficiënte concurrent”-criterium — Mate van waarschijnlijkheid en ernst van een mededingingsverstorend effect)

4

2015/C 389/5

Zaak C-61/14: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 6 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento — Italië) — Orizzonte Salute — Studio Infermieristico Associato/Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino — Città di Levico Terme e.a. (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 89/665/EEG — Overheidsopdrachten — Nationale wettelijke regeling — Rechten voor toegang tot de bestuursrechter op het gebied van overheidsopdrachten — Recht op een doeltreffende voorziening in rechte — Ontmoedigende rechten — Rechterlijke toetsing van administratieve handelingen — Doeltreffendheidsbeginsel en gelijkwaardigheidsbeginsel — Nuttige werking)

5

2015/C 389/6

Zaak C-69/14: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunalul Sibiu — Roemenië) — Dragoș Constantin Târșia/Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a autovehiculelor (Prejudiciële verwijzing — Beginselen van gelijkwaardigheid en doeltreffendheid — Gezag van gewijsde — Terugbetaling van het onverschuldigd betaalde — Terugbetaling van belastingen die door een lidstaat in strijd met het Unierecht zijn geheven — Definitieve rechterlijke beslissing houdende oplegging van betaling van een belasting die onverenigbaar is met het recht van de Unie — Verzoek tot herziening van een dergelijke rechterlijke beslissing — Nationale wettelijke regeling die herziening van definitieve rechterlijke beslissingen naar aanleiding van latere arresten van het Hof in prejudiciële zaken enkel toestaat in bestuurszaken)

6

2015/C 389/7

Zaak C-71/14: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 6 oktober 2015 [verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het First-tier Tribunal (Information Rights) — Verenigd Koninkrijk] — East Sussex County Council/Information Commissioner (Prejudiciële verwijzing — Verdrag van Aarhus — Richtlijn 2003/4/EG — Artikelen 5 en 6 — Toegang van het publiek tot milieu-informatie — Vergoeding voor het verstrekken van milieu-informatie — Begrip „redelijk bedrag” — Kosten van het bijhouden van een databank en algemene kosten — Toegang tot de rechter — Bestuursrechtelijk en rechterlijk toezicht op de beslissing waarbij een vergoeding wordt opgelegd)

6

2015/C 389/8

Zaak C-203/14: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Català de Contractes del Sector Públic — Spanje) — Consorci Sanitari del Maresme/Corporació de Salut del Maresme i la Selva (Prejudiciële verwijzing — Artikel 267 VWEU — Bevoegdheid van het Hof — Hoedanigheid van rechterlijke instantie van de verwijzende instantie — Onafhankelijkheid — Verplichte rechtsmacht — Richtlijn 89/665/EEG — Artikel 2 — Instanties verantwoordelijk voor beroepsprocedures — Richtlijn 2004/18/EG — Artikelen 1, lid 8, en 52 — Procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten — Begrip, openbaar lichaam’ — Overheidsdiensten — Daaronder begrepen)

7

2015/C 389/9

Zaak C-298/14: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 6 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — België) — Alain Laurent Brouillard/Examencommissie van het vergelijkend examen voor de werving van referendarissen bij het Hof van Cassatie, Belgische Staat [Prejudiciële verwijzing — Vrij verkeer van personen — Artikelen 45 VWEU en 49 VWEU — Werknemers — Betrekkingen in overheidsdienst — Richtlijn 2005/36/EG — Erkenning van beroepskwalificaties — Begrip „gereglementeerd beroep” — Toelating tot een vergelijkend examen voor de werving van referendarissen bij het Hof van Cassatie (België)]

8

2015/C 389/10

Zaak C-354/14: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 6 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Tribunalul Cluj — Roemenië) — SC Capoda Import-Export SRL/Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan (Prejudiciële verwijzing — Vrij verkeer van goederen — Maatregelen van gelijke werking — Producten die zich in Duitsland in het vrije verkeer bevinden — Producten die in Roemenië aan homologatiecontroles zijn onderworpen — Door een distributeur uit een andere lidstaat afgegeven certificaat van overeenstemming — Certificaat dat ontoereikend wordt geacht als grondslag voor de vrije verhandeling van die producten — Beginsel van wederzijdse erkenning — Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid)

9

2015/C 389/11

Zaak C-404/14: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 6 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší soud České republiky — Tsjechische Republiek) — procedure ingeleid door Marie Matoušková, executeur [Prejudiciële verwijzing — Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid — Verordening (EG) nr. 2201/2003 — Artikel 1, lid 1, onder b) — Materiële werkingssfeer — Overeenkomst tot verdeling van de nalatenschap tussen de langstlevende echtgenoot en de door een bewindvoerder vertegenwoordigde minderjarige kinderen — Kwalificatie — Vereiste van rechterlijke goedkeuring van een dergelijke overeenkomst — Maatregel betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid of maatregel betreffende nalatenschappen]

10

2015/C 389/12

Zaak C-489/14: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 6 oktober 2015 [verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice, Family Division (England and Wales) — Verenigd Koninkrijk] — A/B [Prejudiciële verwijzing — Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid — Verordening (EG) nr. 2201/2003 — Aanhangigheid — Artikelen 16 en 19, leden 1 en 3 — Procedure tot scheiding van tafel en bed in een eerste lidstaat en echtscheidingsprocedure in een tweede lidstaat — Bevoegdheid van het gerecht waarbij de zaak het eerst is aangebracht — Begrip bevoegdheid die „vaststaat” — Verval van de eerste procedure en instelling van een nieuwe echtscheidingsprocedure in de eerste lidstaat — Gevolgen — Tijdsverschil tussen de lidstaten — Gevolgen voor de procedure tot aanhangigmaking van een zaak bij de gerechten]

11

2015/C 389/13

Zaak C-508/14: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 6 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší správní soud — Tsjechië) — Český telekomunikační úřad/T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. [Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2002/22/EG (Universeledienstrichtlijn) — Berekening van de kosten van de universeledienstverplichtingen — Rekening houden met het rendement op eigen kapitaal — Rechtstreekse werking — Toepassing in de tijd]

11

2015/C 389/14

Zaak C-531/14 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 november 2014 door Giorgio Giorgis tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 25 september 2014 in zaak T-474/12, Giorgio Giorgis/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

12

2015/C 389/15

Zaak C-421/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 29 juli 2015 door Yoshida Metal Industry Co. Ltd tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 21 mei 2015 in de gevoegde zaken T-331/10 RENV en T-416/10 RENV, Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

13

2015/C 389/16

Zaak C-447/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Krajský soud v Ostravě (Tsjechische Republiek) op 18 augustus 2015 — Ivo Muladi/Krajský úřad Moravskoslezského kraje

15

2015/C 389/17

Zaak C-454/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hessische Landesarbeitsgericht (Duitsland) op 24 augustus 2015 — Jürgen Webb-Sämann/Christopher Seagon (als curator in het faillissement van Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

16

2015/C 389/18

Zaak C-456/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Berlin (Duitsland) op 28 augustus 2015 — BASF SE/Bundesrepubliek Deutschland

16

2015/C 389/19

Zaak C-460/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Berlin (Duitsland) op 28 augustus 2015 — Schaefer Kalk GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland

17

2015/C 389/20

Zaak C-469/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 4 september 2015 door FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 16 juni 2015 in zaak T-655/11, FSL Holdings e.a./Europese Commissie

18

2015/C 389/21

Zaak C-484/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Općinski sud u Novom Zagrebu (Kroatië) op 11 september 2015 — Ibrica Zulfikarpašić/Slaven Gajer

20

2015/C 389/22

Zaak C-488/15: Beroep ingesteld op 14 september 2015 — Europese Commissie/Bulgarije

20

2015/C 389/23

Zaak C-523/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 15 juli 2015 door Westfälische Drahtindustrie GmbH e.a. tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 30 september 2015 in zaak T-393/10, Westfälische Drahtindustrie GmbH e.a./Europese Commissie

21

 

Gerecht

2015/C 389/24

Zaak T-268/10 RENV: Arrest van het Gerecht van 25 september 2015 — PPG en SNF/ECHA („REACH — Identificatie van acrylamide als zeer zorgwekkende stof — Tussenproducten — Beroep tot nietigverklaring — Rechtstreeks geraakt — Ontvankelijkheid — Evenredigheid — Gelijke behandeling”)

24

2015/C 389/25

Zaak T-674/11: Arrest van het Gerecht van 24 september 2015 — TV2/Danmark/Commissie („Staatssteun — Openbare omroep — Besluit waarbij de steun verenigbaar met de interne markt wordt verklaard — Steun die door de Deense autoriteiten ten uitvoer is gelegd ten behoeve van de Deense openbare omroep TV2/Danmark — Overheidsfinanciering toegekend ter compensatie van de kosten die inherent verbonden zijn aan de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen — Begrip steun — Arrest Altmark”)

25

2015/C 389/26

Zaak T-125/12: Arrest van het Gerecht van 24 september 2015 — Viasat Broadcasting UK/Commissie („Staatssteun — Openbare omroep — Besluit waarbij de steun verenigbaar met de interne markt wordt verklaard — Steun die door de Deense autoriteiten ten uitvoer is gelegd ten behoeve van de Deense openbare omroep TV2/Danmark — Overheidsfinanciering toegekend ter compensatie van de kosten die inherent verbonden zijn aan de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen — Verenigbaarheid van een steunmaatregel — Arrest Altmark”)

26

2015/C 389/27

Zaak T-450/12: Arrest van het Gerecht van 30 september 2015 — Anagnostakis/Commissie („Institutioneel recht — Europees burgerinitiatief — Economisch en monetair beleid — Niet-terugbetaling van de overheidsschuld — Erkenning van het ‚beginsel van de noodsituatie’ — Weigering van registratie — Bevoegdheden van de Commissie — Motiveringsplicht”)

27

2015/C 389/28

Zaak T-60/13: Arrest van het Gerecht van 23 september 2015 — Appelrath-Cüpper/BHIM — Ann Christine Lizenzmanagement (AC) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk AC — Oudere nationale en internationale beeldmerken AC ANN CHRISTINE en oudere gemeenschapsbeeldmerken AC ANN CHRISTINE OCEAN en AC ANN CHRISTINE INTIMATE — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

27

2015/C 389/29

Zaak T-114/13 P: Arrest van het Gerecht van 23 september 2015 — Cerafogli/ECB („Hogere voorziening — Personeel van de ECB — Klacht wegens discriminatie en psychisch geweld — Besluit van de ECB om het naar aanleiding van de klacht ingestelde administratieve onderzoek af te sluiten — Weigering van toegang tot de bewijselementen tijdens de administratieve procedure — Afwijzing van een verzoek om gedurende de gerechtelijke procedure de overlegging van bewijselementen te gelasten — Recht op een effectieve rechterlijke bescherming — Onjuiste rechtsopvatting”)

28

2015/C 389/30

Zaken T-124/13 en T-191/13: Arrest van het Gerecht van 24 september 2015 — Italië en Spanje/Commissie [„Regeling van taalgebruik — Aankondigingen van algemene vergelijkende onderzoeken voor de aanwerving van administrateurs en assistenten — Keuze van de tweede taal uit drie talen — Taal om met de kandidaten van het vergelijkend onderzoek te communiceren — Verordening nr. 1 — Artikel 1 quinquies, lid 1, artikel 27, en artikel 28, onder f), van het Statuut — Discriminatieverbod — Evenredigheid”]

29

2015/C 389/31

Gevoegde zaken T-156/13 en T-373/14: Arrest van het Gerecht van 18 september 2015 — Petro Suisse Intertrade/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen ten aanzien van Iran ter voorkoming van nucleaire proliferatie — Bevriezing van tegoeden — Beroep tot nietigverklaring — Aan de staat ondergeschikte entiteit — Procesbevoegdheid en -belang — Ontvankelijkheid — Recht om te worden gehoord — Verplichting tot kennisgeving — Motiveringsplicht — Rechten van de verdediging — Kennelijk onjuiste beoordeling — Eigendomsrecht”)

30

2015/C 389/32

Gevoegde zaken T-261/13 en T-86/14: Arrest van het Gerecht van 23 september 2015 — Nederland/Commissie [„GICP — Verordening (EG) nr. 2494/95 — Geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen tegen constante belastingtarieven (HICP-CT) — Verordening (EU) nr. 119/2013 — Indexcijfers van de prijzen van door de eigenaar bewoonde woningen — Verordening (EU) nr. 93/2013 — Eurostat — Comitologie — Uitvoeringsmaatregelen — Regelgevingsprocedure met toetsing”]

31

2015/C 389/33

Zaak T-360/13: Arrest van het Gerecht van 25 september 2015 — VECCO e.a./Commissie („REACH — Opname van chroomtrioxide op de lijst van stoffen waarvoor een autorisatieverplichting geldt — Vormen van gebruik of gebruikscategorieën die zijn vrijgesteld van de autorisatieverplichting — Begrip ‚bestaande specifieke Gemeenschapswetgeving die minimumeisen aan het gebruik van de stof stelt in verband met de bescherming van de gezondheid van de mens of het milieu’ — Kennelijke beoordelingsfout — Evenredigheid — Rechten van de verdediging — Beginsel van behoorlijk bestuur”)

32

2015/C 389/34

Zaak T-364/13: Arrest van het Gerecht van 30 september 2015 — Mocek, Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/BHIM — Lacoste (KAJMAN) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk KAJMAN — Ouder gemeenschapsbeeldmerk dat een krokodil weergeeft — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Door interveniënte ingestelde vorderingen tot vernietiging en tot herziening — Artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van 2 mei 1991”]

33

2015/C 389/35

Zaak T-400/13: Arrest van het Gerecht van 23 september 2015 — L'Oréal/BHIM — Cosmetica Cabinas (AINHOA) [„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk AINHOA — Ouder gemeenschaps- en internationaal beeldmerk NOA — Relatieve weigeringsgronden — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009”]

34

2015/C 389/36

Zaak T-426/13: Arrest van het Gerecht van 23 september 2015 — L'Oréal/BHIM — Cosmetica Cabinas (AINHOA) [„Gemeenschapsmerk — Procedure tot vervallenverklaring — Gemeenschapswoordmerk AINHOA — Normaal gebruik van het merk — Artikel 15, lid 1, onder a), en artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Vorm die in onderdelen afwijkt zonder dat het onderscheidend vermogen wordt gewijzigd”]

35

2015/C 389/37

Zaak T-557/13: Arrest van het Gerecht van 24 september 2015 — Duitsland/Commissie („EOGFL — Afdeling ‚Garantie’ — ELGF en Elfpo — Aan financiering onttrokken uitgaven — Uitgaven verricht in kader van Europese contingenteringsregeling voor productie van aardappelzetmeel — Rechten van verdediging”)

36

2015/C 389/38

Zaak T-610/13: Arrest van het Gerecht van 30 september 2015 — Ecolab USA/BHIM (GREASECUTTER) [„Gemeenschapsmerk — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Gemeenschap — Woordmerk GREASECUTTER — Absolute weigeringsgronden — Beschrijvend karakter — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

37

2015/C 389/39

Zaak T-624/13: Arrest van het Gerecht van 2 oktober 2015 — The Tea Board/BHIM — Delta Lingerie (Darjeeling) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Beeldmerk Darjeeling — Ouder collectief gemeenschapswoordmerk en ouder collectief gemeenschapsbeeldmerk DARJEELING — Relatieve weigeringsgronden — Artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009”]

37

2015/C 389/40

Zaak T-625/13: Arrest van het Gerecht van 2 oktober 2015 — The Tea Board/BHIM — Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Beeldmerk Darjeeling collection de lingerie — Ouder collectief gemeenschapswoordmerk en ouder collectief gemeenschapsbeeldmerk DARJEELING — Relatieve weigeringsgronden — Artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009”]

38

2015/C 389/41

Zaak T-626/13: Arrest van het Gerecht van 2 oktober 2015 — The Tea Board/BHIM — Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Beeldmerk Darjeeling collection de lingerie — Ouder collectief gemeenschapswoordmerk en ouder collectief gemeenschapsbeeldmerk DARJEELING — Relatieve weigeringsgronden — Artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009”]

39

2015/C 389/42

Zaak T-627/13: Arrest van het Gerecht van 2 oktober 2015 — The Tea Board/BHIM — Delta Lingerie (Darjeeling) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Beeldmerk Darjeeling — Ouder collectief gemeenschapswoordmerk en ouder collectief gemeenschapsbeeldmerk DARJEELING — Relatieve weigeringsgronden — Artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009”]

40

2015/C 389/43

Zaak T-633/13: Arrest van het Gerecht van 23 september 2015 — Reed Exhibitions/BHIM (INFOSECURITY) [„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk INFOSECURITY — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Geen onderscheidend vermogen — Geen door gebruik verkregen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b) en c), en lid 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Motiveringsplicht”]

41

2015/C 389/44

Zaak T-684/13: Arrest van het Gerecht van 25 september 2015 — Copernicus-Trademarks/BHIM — Bolloré (BLUECO) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk ‚BLUECO’ — Ouder gemeenschapswoordmerk ‚BLUECAR’ — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Onderscheidend vermogen van ouder merk — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Vordering tot herziening die is ingesteld door interveniënte — Artikel 65, lid 4, van verordening nr. 207/2009”]

42

2015/C 389/45

Zaak T-720/13: Arrest van het Gerecht van 30 september 2015 — Gat Microencapsulation/BHIM — BASF (KARIS) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk KARIS — Ouder internationaal en gemeenschapswoordmerk CARYX — Ouder nationaal en Benelux-woordmerk AKRIS — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

42

2015/C 389/46

Zaak T-136/14: Arrest van het Gerecht van 30 september 2015 — Tilda Riceland Private/BHIM — Siam Grains (BASmALI) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsmerk BASmALI — Niet-ingeschreven ouder merk of ouder teken BASMATI — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 207/2009”]

43

2015/C 389/47

Zaak T-193/14: Arrest van het Gerecht van 23 september 2015 — Cristiano di Thiene/BHIM — Nautica Apparel (AERONAUTICA) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk AERONAUTICA — Oudere gemeenschapswoordmerken NAUTICA en NAUTICA BLUE — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

44

2015/C 389/48

Zaak T-195/14: Arrest van het Gerecht van 24 september 2015 — Primagaz/BHIM — Reeh (PRIMA KLIMA) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk PRIMA KLIMA — Ouder gemeenschapsbeeldmerk PRIMAGAZ — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Relevant publiek — Soortgelijke waren en diensten — Overeenstemmende tekens — Onderscheidend vermogen van een woordelement met lovend karakter — Begripsmatige vergelijking — Onderscheidend vermogen van het oudere merk — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

45

2015/C 389/49

Zaak T-205/14: Arrest van het Gerecht van 23 september 2015 — Schroeder/Raad en Commissie [„Niet-contractuele aansprakelijkheid — Dumping — Invoer van bepaalde bereide of verduurzaamde citrusvruchten van oorsprong uit China — Verordening (EG) nr. 1355/2008, die door het Hof ongeldig is verklaard — Schade die verzoekster als gevolg van de vaststelling van de verordening zou hebben geleden — Beroep tot schadevergoeding — Uitputting van de interne beroepswegen — Ontvankelijkheid — Voldoende gekwalificeerde schending van een rechtsregel die particulieren rechten toekent — Artikel 2, lid 7, onder a), van verordening (EG) nr. 384/96 [thans artikel 2, lid 7, onder a), van verordening (EG) nr. 1225/2009] — Zorgvuldigheidsplicht — Causaal verband”]

46

2015/C 389/50

Zaak T-206/14: Arrest van het Gerecht van 23 september 2015 — Hüpeden/Raad en Commissie [„Niet-contractuele aansprakelijkheid — Dumping — Invoer van bepaalde bereide of verduurzaamde citrusvruchten van oorsprong uit China — Verordening (EG) nr. 1355/2008, die door het Hof ongeldig is verklaard — Schade die verzoekster als gevolg van de vaststelling van de verordening zou hebben geleden — Beroep tot schadevergoeding — Uitputting van de interne beroepswegen — Ontvankelijkheid — Voldoende gekwalificeerde schending van een rechtsregel die particulieren rechten toekent — Artikel 2, lid 7, onder a), van verordening (EG) nr. 384/96 [thans artikel 2, lid 7, onder a), van verordening (EG) nr. 1225/2009] — Zorgvuldigheidsplicht — Causaal verband”]

46

2015/C 389/51

Zaak T-209/14: Arrest van het Gerecht van 25 september 2015 — Bopp/BHIM (Afbeelding van een achthoekige groene lijst) [„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk dat een achthoekige groene lijst afbeeldt — Absolute weigeringsgrond — Onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

47

2015/C 389/52

Zaak T-211/14: Arrest van het Gerecht van 24 september 2015 — Klement/BHIM — Bullerjan (Vorm van een oven) [„Gemeenschapsmerk — Procedure tot vervallenverklaring — Driedimensionaal gemeenschapsmerk — Vorm van een oven — Normaal gebruik van het merk — Artikel 15, lid 1, onder a), en artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Wijze van gebruik van het merk — Op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen niet wijzigt”]

48

2015/C 389/53

Zaak T-317/14: Arrest van het Gerecht van 24 september 2015 — Klement/BHIM — Bullerjan (Vorm van een oven) [„Gemeenschapsmerk — Procedure tot vervallenverklaring — Driedimensionaal gemeenschapsmerk — Vorm van een oven — Normaal gebruik van het merk — Artikel 15, lid 1, onder a), en artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Wijze van gebruik van het merk — Op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen niet wijzigt”]

49

2015/C 389/54

Zaak T-366/14: Arrest van het Gerecht van 25 september 2015 — August Storck/BHIM (2good) [„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk 2good — Merk bestaande uit een reclameslogan — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

49

2015/C 389/55

Zaak T-369/14: Arrest van het Gerecht van 30 september 2015 — Sequoia Capital Operations/BHIM — Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL) [„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk SEQUOIA CAPITAL — Ouder gemeenschapswoordmerk SEQUOIA — Relatieve weigeringsgrond — Artikelen 8, lid 1, onder b), en 53, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Verwarringsgevaar”]

50

2015/C 389/56

Zaak T-382/14: Arrest van het Gerecht van 24 september 2015 — Rintisch/BHIM — Compagnie laitière européenne (PROTICURD) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Gemeenschap — Woordmerk PROTICURD — Oudere nationale woordmerken PROTI en PROTIPLUS — Ouder nationaal beeldmerk Proti Power — Relatieve weigeringsgrond — Ontvankelijkheid — Artikel 59 van verordening (EG) nr. 207/2009 en artikel 8, lid 3, van verordening (EG) nr. 216/96. — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009 — Normaal gebruik van de oudere merken — Artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009”]

51

2015/C 389/57

Zaak T-385/14: Arrest van het Gerecht van 30 september 2015 — Volkswagen/BHIM (ULTIMATE) [„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk ULTIMATE — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

51

2015/C 389/58

Zaak T-588/14: Arrest van het Gerecht van 23 september 2015 — Mechadyne International/BHIM (FlexValve) [„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk FlexValve — Absolute weigeringsgronden — Beschrijvend karakter — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Recht van verweer — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009”]

52

2015/C 389/59

Zaak T-591/14: Arrest van het Gerecht van 25 september 2015 — BSH/BHIM (PerfectRoast) [„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk PerfectRoast — Weigering van inschrijving — Absolute weigeringsgronden — Middelen die beschrijvend zijn — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009”]

53

2015/C 389/60

Zaak T-641/14: Arrest van het Gerecht van 24 september 2015 — Dellmeier/BHIM — Dell (LEXDELL) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk LEXDELL — Ouder gemeenschapsbeeldmerk DELL — Relatieve weigeringsgronden — Afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk — Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

54

2015/C 389/61

Zaak T-707/14: Arrest van het Gerecht van 25 september 2015 — Grundig Multimedia/BHIM (DetergentOptimiser) [„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk DetergentOptimiser — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Gelijke behandeling”]

54

2015/C 389/62

Zaak T-540/13: Beschikking van het Gerecht van 2 oktober 2015 — Société européenne des chaux et liants/ECHA („Beroep tot nietigverklaring — REACH — Heffing van leges wegens onjuiste opgave van de grootte van de onderneming — Regeling van het taalgebruik — Beroepstermijn — Niet-ontvankelijkheid”)

55

2015/C 389/63

Zaak T-38/14: Beschikking van het Gerecht van 5 oktober 2015 — Kafetzakis e.a./Parlement e.a. („Beroep wegens nalaten en tot schadevergoeding — Herstructurering van de Griekse staatsschuld — Betrokkenheid van de particuliere sector — Schade als gevolg van de afwaardering van schuldvorderingen die als ontslagvergoeding zijn verstrekt — Verklaringen van de staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone en van de instellingen van de Unie — Verklaring van de Eurogroep — Oorzakelijk verband met de aangevoerde schade onvoldoende verduidelijkt — Niet-ontvankelijkheid”)

56

2015/C 389/64

Zaak T-350/14: Beschikking van het Gerecht van 5 oktober 2015 — Arvanitis e.a./Parlement e.a. [„Beroep wegens nalaten en tot schadevergoeding — Staking van de activiteiten van de onderneming Olympiaki Aeroporia (OA) — Schade die de tijdelijke werknemers van OA stellen te hebben geleden als gevolg van verweerders’ nalaten, meer bepaald het feit dat deze er niet over gewaakt hebben dat bepaalde regels van Unierecht werden toegepast bij hun ontslag — Oorzakelijk verband tussen de aangevoerde schade en verweerders’ gedrag onvoldoende verduidelijkt — Niet-ontvankelijkheid”]

56

2015/C 389/65

Zaak T-413/14: Beschikking van het Gerecht van 5 oktober 2015 — Grigoriadis e.a./Parlement e.a. („Beroep wegens nalaten en tot schadevergoeding — Herstructurering van de Griekse staatsschuld — Betrokkenheid van de particuliere sector — Schade als gevolg van de afwaardering van schuldvorderingen — Verklaringen van de staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone en van de instellingen van de Unie — Verklaring van de Eurogroep — Oorzakelijk verband met de aangevoerde schade onvoldoende verduidelijkt — Niet-ontvankelijkheid”)

57

2015/C 389/66

Zaak T-464/14 P: Beschikking van het Gerecht van 8 oktober 2015 — Nieminen/Raad („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Bevordering — Bevorderingsrondes 2010 en 2011 — Besluit om verzoeker niet naar de rang AD 12 te bevorderen — Recht op een eerlijk proces — Rechten van de verdediging — Omvang van de rechterlijke controle in eerste aanleg — Kennelijk onjuiste rechtsopvatting — Geen onjuiste rechts- en feitelijke opvatting — Hogere voorziening kennelijk rechtens ongegrond”)

58

2015/C 389/67

Zaak T-545/14: Beschikking van het Gerecht van 6 oktober 2015 — GEA Group/BHIM (engineering for a better world) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk engineering for a better world — Zuiver bevestigende beslissing — Definitieve aard van de bevestigde beslissing — Ambtshalve vaststelling — Niet-ontvankelijkheid”)

59

2015/C 389/68

Zaak T-497/15: Beroep ingesteld op 28 augustus 2015 — Oltis Group/Commissie

59

2015/C 389/69

Zaak T-550/15: Beroep ingesteld op 25 september 2015 — Portugal/Commissie

60

2015/C 389/70

Zaak T-551/15: Beroep ingesteld op 25 september 2015 — Portugal/Commissie

62

2015/C 389/71

Zaak T-561/15: Beroep ingesteld op 24 september 2015 — Universidad Internacional de la Rioja/BHIM — Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR)

63

2015/C 389/72

Zaak T-572/15: Beroep ingesteld op 25 september 2015 — Aldi/BHIM — Rouard (GOURMET)

64

2015/C 389/73

Zaak T-191/10: Beschikking van het Gerecht van 16 juli 2015 — Greenwood Houseware (Zhuhai) e.a./Raad

65

2015/C 389/74

Zaak T-267/15: Beschikking van het Gerecht van 7 oktober 2015 — db-Technologies Deutschland/BHIM — MIP Metro (Sigma)

65

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2015/C 389/75

Zaak F-113/13: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 15 oktober 2015 — DI/EASO (Openbare dienst — Personeel van EASO — Arbeidscontractant — Proeftijd — Ontslag wegens kennelijke ongeschiktheid — Beroep tot nietigverklaring — Overeenstemming tussen het verzoekschrift en de klacht — Geen overeenstemming — Kennelijke niet-ontvankelijkheid — Beroep tot schadevergoeding)

66

2015/C 389/76

Zaak F-29/13 RENV: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 15 oktober 2015 — Drakeford/EMA

66


NL

 

Top