Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:332:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 332, 8 oktober 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 332

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

58e jaargang
8 oktober 2015


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

508e zitting van het EESC van 27 en 28 mei 2015

2015/C 332/1

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over langdurige zorg en deïnstitutionalisering (verkennend advies)

1

2015/C 332/2

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de voltooiing van de EMU: de politieke pijler (initiatiefadvies)

8

2015/C 332/3

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de bevordering van creativiteit, ondernemerschap en mobiliteit in onderwijs en opleiding (initiatiefadvies)

20

2015/C 332/4

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over een industriebeleid van de EU voor de voedsel- en drankensector

28

2015/C 332/5

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de samenleving van morgen. 3D-printing als middel om de Europese economie te versterken (initiatiefadvies)

36

2015/C 332/6

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de bescherming van investeerders en beslechting van geschillen tussen investeerders en staten in handels- en investeringsovereenkomsten tussen de EU en derde landen

45


 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

 

508e zitting van het EESC van 27 en 28 mei 2015

2015/C 332/7

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op het gebied van de belastingen (COM(2015) 135 final — 2015/0068 (CNS)) en over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot intrekking van Richtlijn 2003/48/EG van de Raad (COM(2015) 129 final — 2015/0065 (CNS))

64

2015/C 332/8

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2015) 098 final — 2015/0051 (NLE))

68

2015/C 332/9

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1007/2009 betreffende de handel in zeehondenproducten (COM(2015) 45 final — 2015/0028 (COD))

77

2015/C 332/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1236/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt (COM(2015) 121 final — 2015/0063 COD)

81


NL

 

Top