Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:245:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 245, 27 juli 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 245

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

58e jaargang
27 juli 2015


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2015/C 245/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2015/C 245/02

Zaak C-111/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovenië) op 4 maart 2015 — Občina Gorje/Republika Slovenija

2

2015/C 245/03

Zaak C-167/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale civile di Roma (Italië) op 13 april 2015 — X/Presidenza del Consiglio dei Ministri

3

2015/C 245/04

Zaak C-168/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Okresný súd Prešov (Slowakije) op 14 april 2015 — Milena Tomášová/Ministerstvo spravodlivosti SR; Pohotovosť s.r.o.

3

2015/C 245/05

Zaak C-178/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Rejonowy we Wrocławiu (Polen) op 20 april 2015 — Alicja Sobczyszyn/Szkoła Podstawowa w Rzeplinie

4

2015/C 245/06

Zaak C-187/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Düsseldorf (Duitsland) op 24 april 2015 — Joachim Pöpperl/Deelstaat Noordrijn-Westfalen

5

2015/C 245/07

Zaak C-194/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione Tributaria Provinciale di Torino (Italië) op 28 april 2015 — Véronique Baudinet e.a./Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino

5

2015/C 245/08

Zaak C-205/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Judecătoria Sibiu (Roemenië) op 30 april 2015 — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)/Vasile Toma, Birou Executor Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci

6

2015/C 245/09

Zaak C-211/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 8 mei 2015 door Orange, voorheen France Télécom, tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 26 februari 2015 in zaak T-385/12, Orange/Commissie

6

2015/C 245/10

Zaak C-213/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 8 mei 2015 door de Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 27 februari 2015 in zaak T-188/12, Patrick Breyer/Europese Commissie

7

2015/C 245/11

Zaak C-217/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italië) op 11 mei 2015 — Strafzaak tegen Massimo Orsi

8

2015/C 245/12

Zaak C-222/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Pécsi Törvényszék (Hongarije) op 15 mei 2015 — Hőszig Kft./Alstom Power Thermal Services

9

2015/C 245/13

Zaak C-228/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Catania (Italië) op 19 mei 2015 — Strafzaak tegen Snezhana Velikova

10

2015/C 245/14

Zaak C-233/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administratīvā apgabaltiesa (Letland) op 21 mei 2015 — SIA „Oniors Bio”/Valsts ieņēmumu dienests

11

2015/C 245/15

Zaak C-241/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Cluj (Roemenië) op 25 mei 2015 — Strafzaak tegen Niculaie Aurel Bob-Dogi

12

2015/C 245/16

Zaak C-249/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Østre Landsret (Denemarken) op 28 mei 2015 — Wind 1014 GmbH en Kurt Daell/Skatteministeriet

12

 

Gerecht

2015/C 245/17

Zaak T-296/12: Arrest van het Gerecht van 12 juni 2015 — Health Food Manufacturers’ Association e.a./Commissie [„Bescherming van de consument — Verordening (EU) nr. 432/2012 — Gezondheidsclaims voor levensmiddelen — Beroep tot nietigverklaring — Regelgevingshandeling die geen uitvoeringshandelingen met zich meebrengt — Rechtstreeks geraakt — Ontvankelijkheid — Schending van de artikelen 13 en 28 van verordening (EG) nr. 1924/2006 — Beginsel van behoorlijk bestuur — Non-discriminatie — Onjuiste evaluatiecriteria — Verordening nr. 1924/2006 — Exceptie van onwettigheid — Recht om te worden gehoord — Rechtszekerheid — Redelijke overgangsperiode — Lijst van hangende claims”]

14

2015/C 245/18

Zaak T-334/12: Arrest van het Gerecht van 12 juni 2015 — Plantavis en NEM/Commissie en EFSA [„Bescherming van de consument — Gezondheidsclaims voor levensmiddelen — Verordening (EU) nr. 432/2012 — Beroep tot nietigverklaring — Regelgevingshandeling die geen uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt — Rechtstreeks geraakt — Ontvankelijkheid — Verordening (EG) nr. 1924/2006 — Exceptie van onwettigheid — Repertorium van gezondheidsclaims”]

15

2015/C 245/19

Zaak T-496/13: Arrest van het Gerecht van 11 juni 2015 — McCullough/Cedefop [„Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Documenten betreffende de gunning van overheidsopdrachten en de sluiting van contracten die daaruit voortvloeien — Verzoek tot het overleggen van documenten in het kader van een strafproces — Weigering om toegang te verlenen — Uitzondering met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de integriteit van het individu — Uitzondering met betrekking tot de bescherming van het besluitvormingsproces”]

16

2015/C 245/20

Zaak T-452/14: Arrest van het Gerecht van 11 juni 2015 — Laboratoires CTRS/Commissie [„Geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Weesgeneesmiddelen — Vergunning voor het in de handel brengen van het geneesmiddel Cholic Acid FGK (Kolbam) — Therapeutische indicaties — Marktexclusiviteit — Artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 141/2000”]

17

2015/C 245/21

Zaak T-285/14: Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Wirtschaftsvereinigung Stahl e.a./Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing — Beroep tot nietigverklaring — Verzoek om de conclusies te mogen aanpassen — Geen nieuw gegeven — Niet-ontvankelijkheid”)

18

2015/C 245/22

Zaak T-286/14: Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Röchling Oertl Kunststofftechnik/Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing”)

19

2015/C 245/23

Zaak T-287/14: Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Schaeffler Technologies/Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing”)

19

2015/C 245/24

Zaak T-288/14: Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Energiewerke Nord/Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing”)

20

2015/C 245/25

Zaak T-289/14: Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — H-O-T Servicecenter Nürnberg e.a./Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing — Beroep tot nietigverklaring — Verzoek om de conclusies te mogen aanpassen — Geen nieuw gegeven — Niet-ontvankelijkheid”)

21

2015/C 245/26

Zaak T-294/14: Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Klemme/Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing — Beroep tot nietigverklaring — Verzoek om de conclusies te mogen aanpassen — Geen nieuw gegeven — Niet-ontvankelijkheid”)

22

2015/C 245/27

Zaak T-295/14: Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Autoneum Germany/Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing — Beroep tot nietigverklaring — Verzoek om de conclusies te mogen aanpassen — Geen nieuw gegeven — Niet-ontvankelijkheid”)

23

2015/C 245/28

Zaak T-296/14: Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Erbslöh/Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing”)

24

2015/C 245/29

Zaak T-297/14: Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Walter Klein/Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing”)

24

2015/C 245/30

Zaak T-298/14: Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Erbslöh Aluminium/Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing”)

25

2015/C 245/31

Zaak T-300/14: Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Fricopan Back/Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing — Beroep tot nietigverklaring — Verzoek om de conclusies te mogen aanpassen — Geen nieuw gegeven — Niet-ontvankelijkheid”)

26

2015/C 245/32

Zaak T-301/14: Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Michelin Reifenwerke/Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing”)

27

2015/C 245/33

Zaak T-305/14: Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Vestolit/Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing”)

27

2015/C 245/34

Zaak T-241/15 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 2 juni 2015 — Buga/Parlement e.a. („Kort geding — Richtlijn tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme — Verzoek om voorlopige maatregelen — Kennelijke niet-ontvankelijkheid van het hoofdberoep — Niet-ontvankelijkheid”)

28

2015/C 245/35

Zaak T-168/15: Beroep ingesteld op 1 april 2015 — Helleense Republiek/Commissie

29

2015/C 245/36

Zaak T-178/15: Beroep ingesteld op 8 april 2015 — Kohrener Landmolkerei en DHG/Commissie

30

2015/C 245/37

Zaak T-180/15: Beroep ingesteld op 14 april 2015 — Icap e.a./Commissie

30

2015/C 245/38

Zaak T-207/15: Beroep ingesteld op 24 april 2015 — National Iranian Tanker Company/Raad

32

2015/C 245/39

Zaak T-250/15: Beroep ingesteld op 21 mei 2015 — Speciality Drinks/BHIM — William Grant (CLAN)

33

2015/C 245/40

Zaak T-251/15: Beroep ingesteld op 14 mei 2015 — Espírito Santo Financial (Portugal)/ECB

34

2015/C 245/41

Zaak T-252/15: Beroep ingesteld op 21 mei 2015 — Ferrovial e.a./Commissie

35

2015/C 245/42

Zaak T-253/15: Beroep ingesteld op 21 mei 2015 — Sociedad General de Aguas de Barcelona/Commissie

36

2015/C 245/43

Zaak T-254/15: Beroep ingesteld op 18 mei 2015 — Aldi Einkauf/BHIM — Dyado Liben (Casale Fresco)

37

2015/C 245/44

Zaak T-256/15: Beroep ingesteld op 22 mei 2015 — Telefónica/Commissie

37

2015/C 245/45

Zaak T-257/15: Beroep ingesteld op 22 mei 2015 — Arcelormittal Spain Holding/Commissie

38

2015/C 245/46

Zaak T-258/15: Beroep ingesteld op 22 mei 2015 — Axa Mediterranean Holding/Commissie

39

2015/C 245/47

Zaak T-261/15: Beroep ingesteld op 22 mei 2015 — Spirig Pharma/BHIM (Daylong)

39

2015/C 245/48

Zaak T-267/15: Beroep ingesteld op 27 mei 2015 — db Technologies Deutschland/BHIM — MIP Metro (Sigma)

40

2015/C 245/49

Zaak T-268/15: Beroep ingesteld op 22 mei 2015 — Apcoa Parking Holdings/BHIM (PARKWAY)

41

2015/C 245/50

Zaak T-272/15: Beroep ingesteld op 22 mei 2015 — Apcoa Parking Holdings/BHIM (PARKWAY)

41

2015/C 245/51

Zaak T-277/15: Beroep ingesteld op 13 mei 2015 — Permapore/BHIM — José Joaquim Oliveira II - Jardins & Afins (Terraway)

42

2015/C 245/52

Zaak T-289/15: Beroep ingesteld op 2 juni 2015 — Hamas/Raad

43

2015/C 245/53

Zaak T-297/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 8 juni 2015 door Ángel Coedo Suárez tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 26 maart 2015 in zaak F-38/14, Coede Suárez/Raad

44

2015/C 245/54

Zaak T-298/15: Beroep ingesteld op 8 juni 2015 — Atlas/BHIM (EFEKT PERLENIA)

44

2015/C 245/55

Zaak T-303/15: Beroep ingesteld op 1 juni 2015 — Barqawi/Raad

45

2015/C 245/56

Zaak T-304/15: Beroep ingesteld op 1 juni 2015 — Abdulkarim/Raad

46

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2015/C 245/57

Zaak F-27/13: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 18 juni 2015 — CX/Commissie (Openbare dienst — Tuchtprocedure — Respectieve rol en bevoegdheden van de tuchtraad en het TABG — Tuchtmaatregel — Terugzetting in de rang gevolgd door een bevorderingsbesluit — Evenredigheid van de sanctie)

47

2015/C 245/58

Zaak F-5/14: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 18 juni 2015 — CX/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Tuchtmaatregel — Tuchtrechtelijk ontslag — Niet-horen van de betrokken ambtenaar door het TABG — Niet-eerbiediging van het recht om te worden gehoord)

47

2015/C 245/59

Zaak F-65/14: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 9 juni 2015 — EF/EDEO (Openbare dienst — Personeel van EDEO — Ambtenaren — Bevorderingsronde 2013 — Besluit om verzoeker niet naar de rang AD 13 te bevorderen — Bezwaar van verzoeker tegen de lijst van voor bevordering voorgedragen ambtenaren — Artikel 45 van het Statuut — Minimum van twee jaar diensttijd in de rang — Berekening van de termijn van twee jaar — Datum van het bevorderingsbesluit)

48

2015/C 245/60

Zaak F-68/15: Beroep ingesteld op 27 april 2015 — ZZ/Frontex

49

2015/C 245/61

Zaak F-70/15: Beroep ingesteld op 28 april 2015 — ZZ/Commissie

49

2015/C 245/62

Zaak F-71/15: Beroep ingesteld op 4 mei 2015 — ZZ/ECDC

50

2015/C 245/63

Zaak F-73/15: Beroep ingesteld op 6 mei 2015 — ZZ/Parlement

50

2015/C 245/64

Zaak F-76/15: Beroep ingesteld op 15 mei 2015 — ZZ/Raad

51

2015/C 245/65

Zaak F-77/15: Beroep ingesteld op 18 mei 2015 — ZZ/Commissie

51


NL

 

Top