EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:204:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 204, 20 juni 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 204

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

58e jaargang
20 juni 2015


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2015/C 204/01

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen in de bijlagen II, V, VII en VIII bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland inzake sanitaire maatregelen voor de handel in levende dieren en dierlijke producten

1

2015/C 204/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.7635 — Lindsay Goldberg/VDM Metals Group) ( 1 )

2

2015/C 204/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.7586 — Flextronics/bepaalde activa die deel uitmaken van Alcatel-Lucent Italia) ( 1 )

2

 

Europese Centrale Bank

2015/C 204/04

Het ethische kader van de ECB (Deze tekst vervangt de tekst die is bekendgemaakt in het Publicatieblad C 40 van 9 februari 2011, blz. 13 )

3


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2015/C 204/05

Wisselkoersen van de euro

17

 

Europees Comité voor systeemrisico's

2015/C 204/06

Besluit van het Europees Comité voor systeemrisico’s van 1 juni 2015 betreffende de benoeming van de functionaris voor gegevensbescherming van het Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB/2015/1)

18


 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2015/C 204/07

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7650 — Katara Hospitality/Starwood Hotel & Resorts Worldwide/Westin Excelsior Hotel) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

19

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2015/C 204/08

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder b), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

20

2015/C 204/09

Bekendmaking van een wijzigingsaanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

24


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top