Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:107:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 107, 30 maart 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 107

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

58e jaargang
30 maart 2015


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2015/C 107/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2015/C 107/02

Zaak C-172/13: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 3 februari 2015 — Europese Commissie/Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Niet-nakoming — Artikel 49 VWEU — Artikel 31 van de EER-Overeenkomst — Vennootschapsbelasting — Groepen vennootschappen — Groepsaftrek — Overdracht van door een niet-ingezeten dochteronderneming geleden verliezen — Voorwaarden — Datum waarop wordt bepaald of de verliezen van de niet-ingezeten dochteronderneming definitief zijn)

2

2015/C 107/03

Zaak C-282/13: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 januari 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof — Oostenrijk) — T-Mobile Austria GmbH/Telekom-Control-Kommission (Prejudiciële verwijzing — Elektronischecommunicatienetwerken en -diensten — Richtlijn 2002/20/EG — Artikel 5, lid 6 — Gebruiksrechten voor radiofrequenties en nummers — Richtlijn 2002/21/EG — Artikel 4, lid 1 — Recht op beroep tegen een beslissing van een nationale regelgevende instantie — Begrip „onderneming die wordt getroffen door een beslissing van een nationale regelgevende instantie” — Artikel 9 ter — Overdracht van individuele gebruiksrechten voor radiofrequenties — Hernieuwde toewijzing van gebruiksrechten voor radiofrequenties na de fusie van twee ondernemingen)

3

2015/C 107/04

Zaak C-375/13: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 28 januari 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Handelsgericht Wien — Oostenrijk) — Harald Kolassa/Barclays Bank plc [Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Verordening (EG) nr. 44/2001 — Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken — Door consumenten gesloten overeenkomsten — In een lidstaat wonende consument die door een in een andere lidstaat gevestigde bank uitgegeven effecten van een in een derde lidstaat gevestigde tussenpersoon heeft verworven — Bevoegdheid voor vorderingen tegen de bank die deze effecten heeft uitgegeven]

4

2015/C 107/05

Gevoegde zaken C-401/13 en C-432/13: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 januari 2015 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Cluj — Roemenië) — Vasiliki Balazs/Casa Judeţeană de Pensii Cluj (C-401/13), Casa Judeţeană de Pensii Cluj/Attila Balazs (C-432/13) [Prejudiciële verwijzing — Sociale zekerheid van migrerende werknemers — Verordening (EEG) nr. 1408/71 — Artikel 7, lid 2, onder c) — Toepasselijkheid van overeenkomsten inzake sociale zekerheid tussen lidstaten — Gerepatrieerde vluchteling die afkomstig is uit een lidstaat — Tijdvakken van arbeid die zijn vervuld op het grondgebied van een andere lidstaat — Aanvraag voor toekenning van een ouderdomspensioen — Weigering]

5

2015/C 107/06

Zaak C-417/13: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 28 januari 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof — Oostenrijk) — ÖBB Personenverkehr AG/Gotthard Starjakob [Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Richtlijn 2000/78/EG — Gelijke behandeling in arbeid en beroep — Artikel 2, leden 1 en 2, onder a) — Artikel 6, lid 1 — Discriminatie op grond van leeftijd — Nationale regeling op grond waarvan voor de bepaling van de bezoldiging tijdvakken van opleiding en van dienst die zijn vervuld vóór de leeftijd van 18 jaar, kunnen worden meegeteld op voorwaarde dat de wachttijd voor salarisverhoging wordt verlengd — Rechtvaardiging — Geschiktheid om het nagestreefde doel te bereiken — Mogelijkheid tot betwisting van de verlenging van de wachttijd voor salarisverhoging]

5

2015/C 107/07

Zaak C-419/13: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 januari 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — Art & Allposters International BV/Stichting Pictoright (Prejudiciële verwijzing — Intellectuele eigendom — Auteursrecht en naburige rechten — Richtlijn 2001/29/EG — Artikel 4 — Distributierecht — Uitputtingsregel — Begrip „materiaal” — Overbrenging van de afbeelding van een beschermd werk van een papieren poster op canvas — Vervanging van de drager — Gevolgen voor de uitputting)

6

2015/C 107/08

Zaak C-441/13: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 januari 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Handelsgericht Wien — Oostenrijk) — Pez Hejduk/EnergieAgentur.NRW GmbH [Prejudiciële verwijzing — Verordening (EG) nr. 44/2001 — Artikel 5, punt 3 — Bijzondere bevoegdheden ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad — Auteursrechten — Content in gedematerialiseerde vorm — Op internet plaatsen — Bepaling van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan — Criteria]

7

2015/C 107/09

Zaak C-463/13: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 januari 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta Ltd/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (Prejudiciële verwijzing — Artikelen 49 VWEU en 56 VWEU — Vrijheid van vestiging — Vrij verrichten van diensten — Kansspelen — Nationale regeling — Herschikking van het concessiestelsel door de einddata van de concessies op elkaar af te stemmen — Nieuwe aanbesteding — Concessies met een kortere looptijd dan de oude concessies — Beperking — Dwingende vereisten van algemeen belang — Evenredigheid)

8

2015/C 107/10

Gevoegde zaken C-482/13, C-484/13, C-485/13 en C-487/13: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 21 januari 2015 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marchena — Spanje) — Unicaja Banco, S.A./José Hidalgo Rueda e.a. (C-482/13) en Caixabank, S.A./Manuel María Rueda Ledesma (C-484/13), Rosario Mesa Mesa (C-484/13), José Labella Crespo (C-485/13), Rosario Márquez Rodríguez (C-485/13), Rafael Gallardo Salvat (C-485/13), Manuela Márquez Rodríguez (C-485/13), Alberto Galán Luna (C-487/13) en Domingo Galán Luna (C-487/13) (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 93/13/EEG — Overeenkomsten tussen verkopers en consumenten — Hypotheekovereenkomsten — Vertragingsrentebedingen — Oneerlijke bedingen — Hypothecaire executie — Matiging van de rente — Bevoegdheden van de nationale rechter)

8

2015/C 107/11

Zaak C-498/13: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 5 februari 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Symvoulio tis Epikrateias — Griekenland) — Agrooikosystimata EPE/Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Perifereia Thessalias (Perifereaki Enotita Magnisias) [Prejudiciële verwijzing — Landbouw — Gemeenschappelijk landbouwbeleid — Verordening (EEG) nr. 2078/92 — Landbouwproductiemethoden die verenigbaar zijn met de eisen inzake milieubescherming en betreffende natuurbeheer — Het op lange termijn voor milieubeschermingsdoeleinden uit productie nemen van landbouwgrond — Steun voor milieumaatregelen in de landbouw, die wordt verleend aan agrarische bedrijfshoofden en wordt medegefinancierd door de Europese Unie — Hoedanigheid van begunstigde van dergelijke steun]

9

2015/C 107/12

Zaak C-529/13: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 21 januari 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof — Oostenrijk) — Georg Felber/Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur [Prejudiciële verwijzing — Sociaal beleid — Richtlijn 2000/78/EG — Artikelen 2, leden 1 en 2, onder a), en 6, leden 1 en 2 — Verschil in behandeling op grond van leeftijd — Openbare dienst — Pensioenregeling — Nationale regeling op grond waarvan vóór de voltooiing van het achttiende levensjaar vervulde studietijdvakken niet worden meegeteld]

10

2015/C 107/13

Gevoegde zaken C-627/13 en C-2/14: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 5 februari 2015 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Strafzaken tegen Miguel M. (C-627/13), Thi Bich Ngoc Nguyen, Nadine Schönherr (C-2/14) [Prejudiciële verwijzing — Drugsprecursoren — Toezicht op de handel tussen de lidstaten — Verordening (EG) nr. 273/2004 — Toezicht op de handel tussen de Europese Unie en derde landen — Verordening (EG) nr. 111/2005 — Handel in geneesmiddelen die efedrine of pseudo-efedrine bevatten — Begrip „geregistreerde stof” — Samenstelling — Uitsluiting van alle geneesmiddelen of alleen geneesmiddelen die geregistreerde stoffen bevatten die zodanig zijn vermengd dat deze stoffen niet gemakkelijk kunnen worden geëxtraheerd — Richtlijn 2001/83/EG — Begrip „geneesmiddel”]

11

2015/C 107/14

Zaak C-647/13: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 4 februari 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour du travail te Brussel — België) — Rijksdienst voor arbeidsvoorziening/Marie-Rose Melchior (Prejudiciële verwijzing — Sociale zekerheid — Voorwaarden voor het recht op werkloosheidsuitkeringen in een lidstaat — Inaanmerkingneming van tijdvakken van arbeid die zijn vervuld als arbeidscontractant in dienst van een in die lidstaat gevestigde instelling van de Europese Unie — Gelijkstelling van werkloosheidsdagen waarvoor een uitkering is toegekend krachtens de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met arbeidsdagen — Beginsel van loyale samenwerking)

11

2015/C 107/15

Zaak C-655/13: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 5 februari 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Centrale Raad van Beroep — Nederland) — H. J. Mertens/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen [Prejudiciële verwijzing — Sociale zekerheid — Verordening (EEG) nr. 1408/71 — Artikel 71 — Begrip „gedeeltelijk werkloze grensarbeider” — Weigering van de woonlidstaat en van de bevoegde lidstaat om een werkloosheidsuitkering toe te kennen]

12

2015/C 107/16

Zaak C-55/14: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 22 januari 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d’appel te Bergen — België) — Régie communale autonome du stade Luc Varenne/Belgische Staat [Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 77/388/EEG — Btw — Vrijstellingen — Artikel 13, B, onder b) — Begrip „vrijgestelde verhuur van onroerende goederen” — Terbeschikkingstelling, onder bezwarende titel, van een voetbalstadion — Overeenkomst tot terbeschikkingstelling waarbij de eigenaar zich bepaalde rechten en voorrechten voorbehoudt — Verrichten, door de eigenaar, van verschillende diensten die goed zijn voor 80 % van de contractueel overeengekomen vergoeding]

13

2015/C 107/17

Zaak C-117/14: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 5 februari 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social no 23 de Madrid — Spanje) — Grima Janet Nisttahuz Poclava/Jose María Ariza Toledano (Prejudiciële verwijzing — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Raamovereenkomst EVV, Unice en CEEP inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd — Nationale regeling die voorziet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een proeftijd van één jaar — Tenuitvoerbrenging van het Unierecht — Geen — Onbevoegdheid van het Hof)

13

2015/C 107/18

Zaak C-317/14: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 5 februari 2015 — Europese Commissie/Koninkrijk België [Niet-nakoming — Artikel 45 VWEU — Verordening (EU) nr. 492/2011 — Vrij verkeer van werknemers — Toegang tot arbeid — Plaatselijke openbare dienst — Taalkennis — Bewijsmiddel]

14

2015/C 107/19

Zaak C-327/14 P: Hogere voorziening ingesteld op 2 juli 2014 door Galina Meister tegen de beschikking van het Gerecht (Vierde kamer) van 5 december 2013 in zaak T-390/13, Galina Meister/Europese Commissie

14

2015/C 107/20

Zaak C-585/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Cluj (Roemenië) op 18 december 2014 — Petru Chiş/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj

15

2015/C 107/21

Zaak C-586/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Cluj (Roemenië) op 18 december 2014 — Vasile Budișan/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj

15

2015/C 107/22

Zaak C-587/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Cluj (Roemenië) op 18 december 2014 — Aurel Moldovan/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj

16

2015/C 107/23

Zaak C-588/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Cluj (Roemenië) op 18 december 2014 — Sergiu Octav Constantinescu/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj

17

2015/C 107/24

Zaak C-603/14 P: Hogere voorziening ingesteld op 29 december 2014 door El Corte Inglés, S.A. tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 15 oktober 2014 in zaak T-515/12, El Corte Inglés/BHIM — English Cut (The English Cut)

17

2015/C 107/25

Zaak C-609/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunalul Sibiu (Roemenië) op 23 december 2014 — Nicolae Ilie Nicula/Administraţia Județeană a Finanţelor Publice Sibiu, Administraţia Fondului pentru Mediu

18

2015/C 107/26

Zaak C-4/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 12 januari 2015 — Staatssecretaris van Financiën, andere partij: Argos Supply Trading BV

19

2015/C 107/27

Zaak C-5/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Gerechtshof Amsterdam (Nederland) op 12 januari 2015 — Gökhan Büyüktipi tegen Achmea Schadeverzekeringen NV, Stichting Achmea Rechtsbijstand

19

2015/C 107/28

Zaak C-13/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation (Frankrijk) op 16 januari 2015 — Cdiscount SA/Ministère public

20

2015/C 107/29

Zaak C-71/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 17 februari 2015 door Hof van Justitie van de Europese Unie tegen de beschikking van het Gerecht (Derde kamer) van 6 januari 2015 in zaak T-479/14, Kendrion tegen Europese Unie

20

 

Gerecht

2015/C 107/30

Zaak T-579/11: Arrest van het Gerecht van 12 februari 2015 — Akhras/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Bevriezing van tegoeden — Rechten van verdediging — Motiveringsplicht — Kennelijke beoordelingsfout — Recht op leven — Eigendomsrecht — Recht op eerbiediging van het privéleven — Evenredigheid”)

23

2015/C 107/31

Zaak T-505/12: Arrest van het Gerecht van 12 februari 2015 — Compagnie des montres Longines, Francillon/BHIM — Cheng (B) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk B — Ouder internationaal beeldmerk dat twee uitgestrekte vleugels weergeeft — Relatieve weigeringsgronden — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Geen afbreuk aan de reputatie — Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009”]

24

2015/C 107/32

Zaak T-76/13: Arrest van het Gerecht van 12 februari 2015 — Compagnie des montres Longines, Francillon/BHIM — Staccata (QUARTODIMIGLIO QM) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor het gemeenschapsbeeldmerk QUARTODIMIGLIO QM — Oudere communautaire en internationale beeldmerken die twee uitgestrekte vleugels weergeven en oudere internationale beeldmerken LONGINES — Relatieve weigeringsgronden — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Geen afbreuk aan de reputatie — Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009”]

25

2015/C 107/33

Zaak T-287/13: Arrest van het Gerecht van 13 februari 2015 — Husky CZ/BHIM — Husky of Tostock (HUSKY) [„Gemeenschapsmerk — Procedure tot vervallenverklaring — Gemeenschapswoordmerk HUSKY — Normaal gebruik van het merk — Gedeeltelijke vervallenverklaring — Termijnverlenging — Regel 71, lid 2, van verordening (EG) nr. 2868/95 — Vertaling in de procestaal”]

25

2015/C 107/34

Zaak T-318/13: Arrest van het Gerecht van 12 februari 2015 — Vita Phone/BHIM (LIFEDATA) [„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk LIFEDATA — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikelen 7, lid 1, onder b), en 75 van verordening (EG) nr. 207/2009 — Geen concrete beoordeling — Motiveringsplicht”]

26

2015/C 107/35

Zaak T-453/13: Arrest van het Gerecht van 12 februari 2015 — Klaes/BHIM — Klaes Kunststoffe (Klaes) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor het gemeenschapswoordmerk Klaes — Ouder gemeenschapsbeeldmerk Klaes — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

26

2015/C 107/36

Zaak T-531/13: Beschikking van het Gerecht van 28 januari 2015 — Kicks Kosmetikkedjan/BHIM — Kik Textilien (KICKS) („Gemeenschapsmerk — Oppositie — Intrekking van de oppositie — Afdoening zonder beslissing”)

27

2015/C 107/37

Zaak T-532/13: Beschikking van het Gerecht van 28 januari 2015 — Kicks Kosmetikkedjan/BHIM — Kik Textilien (KICKS) („Gemeenschapsmerk — Oppositie — Intrekking van de oppositie — Afdoening zonder beslissing”)

28

2015/C 107/38

Zaak T-758/14: Beroep ingesteld op 13 november 2014 — Infineon Technologies/Commissie

28

2015/C 107/39

Zaak T-13/15: Beroep ingesteld op 13 januari 2015 — Deutsche Post/BHIM — Media Logistik (PostModern)

30

2015/C 107/40

Zaak T-18/15: Beroep ingesteld op 12 januari 2015 — Philip Morris/Commissie

30

2015/C 107/41

Zaak T-21/15: Beroep ingesteld op 19 januari 2015 — Franmax/BHIM — Ehrmann (Dino)

32

2015/C 107/42

Zaak T-41/15: Beroep ingesteld op 23 januari 2015 — Novartis/BHIM — Mabxience (HERTIXAN)

32

2015/C 107/43

Zaak T-53/15: Beroep ingesteld op 28 januari 2015 — credentis/BHIM — Aldi Karlslunde (Curodont)

33

2015/C 107/44

Zaak T-54/15: Beroep ingesteld op 2 februari 2015 — Jääkiekon SM-liiga/BHIM (Liiga)

34

2015/C 107/45

Zaak T-55/15: Beroep ingesteld op 3 februari 2015 — Certified Angus Beef/BHIM — Certified Australian Angus Beef (CERTIFIED AUSTRALIAN ANGUS BEEF)

34

2015/C 107/46

Zaak T-60/15: Beroep ingesteld op 6 februari 2015 — Laboratorios Ern/BHIM — Dermogen Farma (ETERN JUVENTUS)

35

2015/C 107/47

Zaak T-61/15: Beroep ingesteld op 6 februari 2015 — 1&1 Internet/BHIM — Unoe Bank (1e1)

36

2015/C 107/48

Zaak T-62/15: Beroep ingesteld op 4 februari 2015 — Market Watch/BHIM — El Corte Inglés (MITOCHRON)

37

2015/C 107/49

Zaak T-63/15: Beroep ingesteld op 9 februari 2015 — Shoe Branding Europe/BHIM (Parallelle strepen)

37

2015/C 107/50

Zaak T-64/15: Beroep ingesteld op 9 februari 2015 — Shoe Branding Europe BVBA/BHIM (Parallelle schuine strepen)

38

2015/C 107/51

Zaak T-252/12: Beschikking van het Gerecht van 4 februari 2015 — Gretsch-Unitas en Gretsch-Unitas Baubeschläge/Commissie

39

2015/C 107/52

Zaak T-657/14: Beschikking van het Gerecht van 9 februari 2015 — Spanje/Commissie

39

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2015/C 107/53

Zaak F-6/15: Beroep ingesteld op 21 januari 2015 — ZZ/EASA

40


NL

 

Top