Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:081:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 81, 9 maart 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 81

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

58e jaargang
9 maart 2015


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2015/C 081/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2015/C 081/02

Zaak C-243/14: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 6 november 2014 (verzoek ingediend door Philippe Adam Krikorian — Frankrijk) –Grégoire Krikorian e.a. (Artikel 267 VWEU — Rechtstreekse voorlegging door de partijen — Kennelijke onbevoegdheid van het Hof)

2

2015/C 081/03

Zaak C-313/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (Polen) op 1 juli 2014 — ASPROD sp. z o.o./Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie

2

2015/C 081/04

Zaak C-526/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Ustavno sodišče (Slovenië) op 20 november 2014 — Tadej Kotnik e.a., Jože Sedonja e.a., Fondazione cassa di risparmio di Imola, Imola, Italiaanse Republiek, Andrej Pipuš en Dušanka Pipuš, Tomaž Štrukelj, Luka Jukič, Angel Jaromil, Franc Marušič e.a., Stajka Skrbinšek, Janez Forte e.a., Marija Pipuš, Državni svet Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic Republike Slovenije/Državni zbor Republike Slovenije

3

2015/C 081/05

Zaak C-546/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Udine (Italië) op 28 november 2014 — Degano Trasporti S.a.s. di Ferruccio Degano & C. in liquidazione

4

2015/C 081/06

Zaak C-560/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supreme Court (Ierland) op 5 december 2014 — MM/Minister for Justice and Equality, Ierland en de Attorney General

5

2015/C 081/07

Zaak C-572/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) op 11 december 2014 — Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte GmbH/Amazon EU Sàrl e.a.

5

2015/C 081/08

Zaak C-578/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (België) op 12 december 2014 — Argenta Spaarbank NV tegen Belgische Staat

6

2015/C 081/09

Zaak C-584/14: Beroep ingesteld op 18 december 2014 — Europese Commissie/Helleense Republiek

7

2015/C 081/10

Zaak C-592/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice of England and Wales, Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Verenigd Koninkrijk) op 19 december 2014 — European Federation for Cosmetic Ingredients/Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Attorney General

8

2015/C 081/11

Zaak C-605/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein oikeus (Finland) op 30 december 2014 — Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu/Pekka Komu, Jelena Komu

9

2015/C 081/12

Zaak C-607/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Verenigd Koninkrijk) op 29 december 2014 — Bookit, Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

9

2015/C 081/13

Zaak C-20/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 19 januari 2015 door de Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer — uitgebreid) van 7 november 2014 in zaak T-219/10, Autogrill España/Commissie

10

2015/C 081/14

Zaak C-21/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 19 januari 2015 door de Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer — uitgebreid) van 7 november 2014 in zaak T-399/11, Banco Santander en Santusa/Commissie

11

 

Gerecht

2015/C 081/15

Gevoegde zaken T-420/11 en T-56/12: Arrest van het Gerecht van 22 januari 2015 — Ocean Capital Administration e.a./Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen ten aanzien van Iran ter voorkoming van nucleaire proliferatie — Bevriezing van tegoeden — Gezag van gewijsde — Gevolgen van de nietigverklaring van beperkende maatregelen voor een entiteit die eigendom is of onder zeggenschap staat van een entiteit waarvan is vastgesteld dat zij betrokken is bij nucleaire proliferatie — Werking in de tijd van de gevolgen van nietigverklaring”)

12

2015/C 081/16

Zaak T-140/12: Arrest van het Gerecht van 22 januari 2015 — Teva Pharma en Teva Pharmaceuticals Europe/EMA („Geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Weesgeneesmiddelen — Aanvraag voor een vergunning voor het in de handel brengen van de generieke versie van het weesgeneesmiddel imatinib — Besluit van het EMA houdende weigering om de aanvraag voor een vergunning voor het in de handel brengen te valideren — Marktexclusiviteit”)

13

2015/C 081/17

Zaak T-176/12: Arrest van het Gerecht van 22 januari 2015 — Bank Tejarat/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen ten aanzien van Iran ter voorkoming van nucleaire proliferatie — Bevriezing van tegoeden — Beoordelingsfout”)

14

2015/C 081/18

Zaak T-193/12: Arrest van het Gerecht van 22 januari 2015 — MIP Metro/BHIM — Holsten-Brauerei (H) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Gemeenschap — Beeldmerk H — Ouder nationaal beeldmerk H — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Ontbreken van motivering — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009”]

15

2015/C 081/19

Zaak T-393/12: Arrest van het Gerecht van 22 januari 2015 — Tsujimoto/BHIM — Kenzo (KENZO) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk KENZO — Ouder gemeenschapswoordmerk KENZO — Relatieve weigeringsgrond — Bekendheid — Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009 — Niet-tijdige overlegging van documenten — Beoordelingsbevoegdheid van de kamer van beroep — Artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009”]

15

2015/C 081/20

Zaak T-133/13: Arrest van het Gerecht van 22 januari 2015 — Pro-Aqua International/BHIM — Rexair (WET DUST CAN’T FLY) [„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk WET DUST CAN’T FLY — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

16

2015/C 081/21

Zaak T-172/13: Arrest van het Gerecht van 22 januari 2015 — Novomatic/BHIM — Simba Toys (AFRICAN SIMBA) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk AFRICAN SIMBA — Ouder nationaal beeldmerk Simba — Relatieve weigeringsgrond — Normaal gebruik van het oudere merk — Artikel 42, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009 — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009”]

17

2015/C 081/22

Zaak T-322/13: Arrest van het Gerecht van 22 januari 2015 — Tsujimoto/BHIM — Kenzo (KENZO) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk KENZO — Ouder gemeenschapswoordmerk KENZO — Relatieve weigeringsgrond — Bekendheid — Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Niet-tijdige overlegging van documenten — Beoordelingsbevoegdheid van de kamer van beroep — Artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009”]

17

2015/C 081/23

Zaak T-166/12: Beschikking van het Gerecht van 14 januari 2015 — Bolívar Cerezo/BHIM — Renovalia Energy (RENOVALIA) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk RENOVALIA — Oudere nationale woordmerken RENOVA ENERGY en RENOVAENERGY — Gedeeltelijke inschrijvingsweigering — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Gedeeltelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk kennelijk rechtens ongegrond beroep”]

18

2015/C 081/24

Zaak T-507/13: Beschikking van het Gerecht van 14 januari 2015 — SolarWorld e.a./Commissie [„Beroep tot nietigverklaring — Dumping — Invoer van fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen en wafers) van oorsprong uit of verzonden uit China — Aanvaarding van een in het kader van de antidumpingprocedure aangeboden verbintenis — Bedrijfstak van de Gemeenschap — Niet rechtstreeks geraakt — Niet-ontvankelijkheid”]

19

2015/C 081/25

Zaak T-535/13: Beschikking van het Gerecht van 13 januari 2015 — Vakoma/BHIM — VACOM (VAKOMA) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk VAKOMA — Ouder gemeenschapswoordmerk VACOM — Inleidend verzoekschrift — Niet-inachtneming van vormvoorschriften — Kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

19

2015/C 081/26

Zaak T-579/13: Beschikking van het Gerecht van 13 januari 2015 — Istituto di vigilanza dell’urbe/Commissie („Beroep tot nietigverklaring en tot schadevergoeding — Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbestedingsprocedure — Bewakings- en receptiediensten — Afwijzing van de offerte van een inschrijver — Gunning van de opdracht aan een andere inschrijver — Gedeeltelijk kennelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk kennelijk ongegrond beroep”)

20

2015/C 081/27

Zaak T-672/14 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 15 december 2014 — August Wolff en Remedia/Commissie („Kort geding — Vergunning voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Verzoek om opschorting van de tenuitvoerlegging — Geen spoedeisendheid”)

21

2015/C 081/28

Zaak T-793/14: Beroep ingesteld op 4 december 2014 — Tempus Energy en Tempus Energy Technology/Commissie

21

2015/C 081/29

Zaak T-799/14: Beroep ingesteld op 5 december 2014 — Gazprom Neft/Raad

22

2015/C 081/30

Zaak T-832/14: Beroep ingesteld op 30 december 2014 — Nutria/Commissie

23

2015/C 081/31

Zaak T-7/15: Beroep ingesteld op 8 januari 2015 — Leopard/BHIM — Smart Market (LEOPARD true racing)

24

2015/C 081/32

Zaak T-12/15: Beroep ingesteld op 13 januari 2015 — Banco Santander en Santusa/Commissie

24

2015/C 081/33

Zaak T-14/15: Beroep ingesteld op 13 januari 2015 — Lufthansa AirPlus Servicekarten/BHIM — Mareea Comtur (airpass.ro)

25

2015/C 081/34

Zaak T-15/15: Beroep ingesteld op 13 januari 2015 — Costa/Parlement

26

2015/C 081/35

Zaak T-17/15: Beroep ingesteld op 15 januari 2015 — Italië/Commissie

27

2015/C 081/36

Zaak T-29/15: Beroep ingesteld op 21 januari 2015 — International Management Group/Commissie

28

2015/C 081/37

Zaak T-258/14: Beschikking van het Gerecht van 12 januari 2015 — Luxemburg/Commissie

29

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2015/C 081/38

Zaak F-142/14: Beroep ingesteld op 24 december 2014 — ZZ/Eurojust

30

2015/C 081/39

Zaak F-30/14: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 15 januari 2015 Speyart/Europese Commissie

30

2015/C 081/40

Zaak F-49/14: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 12 januari 2015 DQ e.a./Europees Parlement

30


NL

 

Top