Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:073:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 73, 2 maart 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 73

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

58e jaargang
2 maart 2015


Nummer

Inhoud

Bladzijde

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie

2015/C 073/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


V Bekendmakingen

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2015/C 073/02

Gevoegde zaken C-401/12 P tot en met C-403/12 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 13 januari 2015 — Raad van de Europese Unie, Europees Parlement, Europese Commissie/Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (Hogere voorziening – Richtlijn 2008/50/EG – Richtlijn betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa – Besluit inzake de kennisgeving door het Koninkrijk der Nederlanden van het uitstel van het tijdstip waarop aan de grenswaarden voor stikstofdioxide moest worden voldaan en van de vrijstelling van de verplichting om grenswaarden vast te stellen voor deeltjes (PM10) – Verzoek tot interne herziening van dat besluit, ingediend overeenkomstig de bepalingen van verordening (EG) nr. 1367/2006 – Besluit van de Commissie waarbij dat verzoek niet-ontvankelijk is verklaard – Maatregel van individuele strekking – Verdrag van Aarhus – Geldigheid van verordening (EG) nr. 1367/2006 gelet op dat verdrag)

2

2015/C 073/03

Gevoegde zaken C-404/12 P en C-405/12 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 13 januari 2015 — Raad van de Europese Unie, Europese Commissie/Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe (Hogere voorziening – Verordening (EG) nr. 149/2008 – Verordening tot vaststelling van maximumresidugehalten voor pesticiden – Verzoek tot interne herziening van die verordening, ingediend overeenkomstig verordening (EG) nr. 1367/2006 – Besluit van de Commissie waarbij de verzoeken niet-ontvankelijk zijn verklaard – Maatregel van individuele strekking – Verdrag van Aarhus – Geldigheid van verordening (EG) nr. 1367/2006 gelet op dat verdrag)

3

2015/C 073/04

Zaak C-171/13: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 14 januari 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Centrale Raad van Beroep — Nederland) — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)/M. S. Demirci e.a. (Prejudiciële verwijzing – Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Sociale zekerheid van migrerende werknemers – Ontheffing van de bepalingen inzake de woonplaats – Aanvullende prestaties verleend op grond van de nationale wettelijke regeling – Woonplaatsvereiste – Toepassing op voormalige Turkse werknemers – Turkse staatsburgers die de nationaliteit van de ontvangende lidstaat hebben verkregen)

4

2015/C 073/05

Zaak C-179/13: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 15 januari 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Centrale Raad van Beroep — Nederland) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/L. F. Evans (Prejudiciële verwijzing – Vaststelling van de wetgeving die op het gebied van sociale zekerheid van toepassing is op een werknemer – Verordening (EEG) nr. 1408/71 – Toepasselijkheid – Dienstbetrekking van een onderdaan van een lidstaat bij het consulaat van een derde land, gevestigd op het grondgebied van een andere lidstaat, op het grondgebied waarvan hij woont – Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen – Artikel 71, lid 2 – Nationale wetgeving die faciliteiten, voorrechten en immuniteiten toekent aan personen die duurzaam verblijf houden)

4

2015/C 073/06

Zaak C-518/13: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 januari 2015 [verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Verenigd Koninkrijk] — The Queen, op verzoek van Eventech Ltd/The Parking Adjudicator (Prejudiciële verwijzing – Mededinging – Staatssteun – Artikel 107, lid 1, VWEU – Toestemming om busbanen te gebruiken, die is verleend aan Londense taxi’s, maar niet aan huurwagens met chauffeur – Begrip „staatssteun” – Staatsmiddelen – Economisch voordeel – Selectief voordeel – Invloed op het handelsverkeer tussen de lidstaten)

5

2015/C 073/07

Zaak C-537/13: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 15 januari 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Litouwen) — Birutė Šiba/Arūnas Devėnas (Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 93/13/EEG – Werkingssfeer – Consumentenovereenkomsten – Tussen een advocaat en een consument gesloten overeenkomst voor het verlenen van juridische diensten)

6

2015/C 073/08

Zaak C-573/13: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 15 januari 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV (Prejudiciële verwijzing – Verordening (EG) nr. 1008/2008 – Luchtdiensten – Artikel 23, lid 1, tweede volzin – Prijstransparantie – Elektronisch boekingssysteem – Passagierstarieven – Verplichting om steeds de definitieve prijs te vermelden)

6

2015/C 073/09

Zaak C-631/13: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 15 januari 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Oberste Patent- und Markensenat — Oostenrijk) — Arne Forsgren/Österreichisches Patentamt (Prejudiciële verwijzing – Geneesmiddelen voor menselijk gebruik – Aanvullend beschermingscertificaat – Verordening (EG) nr. 469/2009 – Begrip „werkzame stof” – Pneumokokkenconjugaatvaccin – Pediatrisch gebruik – Dragerproteïne – Covalente binding)

7

2015/C 073/10

Zaak C-30/14: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 15 januari 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — Ryanair Ltd/PR Aviation BV (Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 96/9/EG – Rechtsbescherming van databanken – Databank die niet wordt beschermd door het auteursrecht of door het recht sui generis – Contractuele beperking van de rechten van gebruikers van de databank)

8

2015/C 073/11

Zaak C-498/14 PPU: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 9 januari 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d’appel te Brussel — België) — (Informatie gewist of vervangen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens en/of vertrouwelijkheid.) / (Informatie gewist of vervangen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens en/of vertrouwelijkheid.) (Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Artikel 11, leden 7 en 8)

8

2015/C 073/12

Zaak C-311/14 P: Hogere voorziening ingesteld op 1 juli 2014 door Longevity Health Products, Inc. tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 28 april 2014 in zaak T-473/11, Longevity Health Products, Inc./Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

9

2015/C 073/13

Zaak C-466/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Rüsselsheim (Duitsland) op 10 oktober 2014 — Dieter Wedzel, Karin Wedzel/Condor Flugdienst GmbH

9

2015/C 073/14

Zaak C-510/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Rüsselsheim (Duitsland) op 14 november 2014 — Marianne Parigger/Condor Flugdienst GmbH

10

2015/C 073/15

Zaak C-544/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Rüsselsheim (Duitsland) op 27 november 2014 — Catherine Gimmig/Condor Flugdienst GmbH

10

2015/C 073/16

Zaak C-548/14 P: Hogere voorziening ingesteld op 28 november 2014 door Arnoldo Mondadori Editore SpA tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 26 september 2014 in zaak T-490/12, Arnoldo Mondadori Editore SpA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

10

2015/C 073/17

Zaak C-554/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sofiyski gradski sad (Bulgarije) op 3 december 2014 — Strafzaak tegen Atanas Ognyanov

11

2015/C 073/18

Zaak C-567/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d’appel de Paris (Frankrijk) op 9 december 2014 — Genentech Inc./Hoechst GmbH, voorheen Hoechst AG, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

12

2015/C 073/19

Zaak C-571/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank Noord-Holland (Nederland) op 10 december 2014 — Timberland Europe BV tegen Inspecteur van de Belastingdienst, kantoor Rotterdam Rijnmond

13

2015/C 073/20

Zaak C-576/14 P: Hogere voorziening ingesteld op 11 december 2014 door Mirelta Ingatlanhasznosító Kft. tegen de beschikking van het Gerecht (Vijfde kamer) van 19 november 2014 in zaak T-430/14, Mirelta Ingatlanhasznosító Kft./Europese Commissie en Europese Ombudsman

14

2015/C 073/21

Zaak C-589/14: Beroep ingesteld op 19 december 2014 — Europese Commissie/Koninkrijk België

15

2015/C 073/22

Zaak C-591/14: Beroep ingesteld op 19 december 2014 — Europese Commissie/Koninkrijk België

16

2015/C 073/23

Zaak C-593/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Vestre Landsret (Denemarken) op 19 december 2014 — Masco Denmark ApS en Damixa ApS/Skatteministeriet

17

2015/C 073/24

Zaak C-600/14: Beroep ingesteld op 22 december 2014 — Bondsrepubliek Duitsland/Raad van de Europese Unie

17

2015/C 073/25

Zaak C-611/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Ret i Glostrup (Denemarken) op 23 december 2014 — Anklagemyndigheden/Canal Digital Danmark A/S

18

2015/C 073/26

Zaak C-1/15: Beroep ingesteld op 6 januari 2015 — Europese Commissie/Republiek Oostenrijk

19

2015/C 073/27

Zaak C-1/15 SA: Verzoek om verlof tot het leggen van derdenbeslag ingediend op 12 januari 2015 — La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL/Europese Commissie

20

2015/C 073/28

Zaak T-509/11: Arrest van het Gerecht van 21 januari 2015 — Makhlouf/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – Beperkende maatregelen tegen Syrië – Bevriezing van tegoeden – Motiveringsplicht – Rechten van de verdediging – Recht op effectieve rechterlijke bescherming – Kennelijke beoordelingsfout – Eigendomsrecht – Recht op eerbiediging van het privéleven – Evenredigheid”)

22

2015/C 073/29

Zaak T-109/12: Arrest van het Gerecht van 20 januari 2015 — Spanje/Commissie („Cohesiefonds – Vermindering van de financiële bijstand – Termijn voor de vaststelling van een besluit”)

22

2015/C 073/30

Zaak T-111/12: Arrest van het Gerecht van 20 januari 2015 — Spanje/Commissie („Cohesiefonds – Vermindering van de financiële bijstand – Termijn voor de vaststelling van een besluit”)

23

2015/C 073/31

Zaak T-46/13: Arrest van het Gerecht van 21 januari 2015 — Sabores de Navarra/BHIM — Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA) („Gemeenschapsmerk – Nietigheidsprocedure – Gemeenschapswoordmerk KIT, EL SABOR DE NAVARRA – Ouder gemeenschapsbeeldmerk Sabores de Navarra La Sabiduría del Sabor – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikelen 8, lid 1, onder b), en 53, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 – Normaal gebruik van het oudere merk – Artikelen 15 en 57, lid 2, van verordening nr. 207/2009 – In een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen wijzigt”)

24

2015/C 073/32

Zaak T-355/13: Arrest van het Gerecht van 21 januari 2015 — easyJet Airline/Commissie („Mededinging – Misbruik van machtspositie – Markt van de luchthavendiensten – Besluit tot afwijzing van een klacht – Artikel 13, lid 2, van verordening (EG) nr. 1/2003 – Behandeling van de zaak door een mededingingsautoriteit van een lidstaat – Afwijzing van de klacht om prioriteitsredenen – Besluit van de mededingingsautoriteit waarbij op mededingingsrechtelijk gebied conclusies worden getrokken uit een onderzoek dat is uitgevoerd op basis van de nationale wettelijke regeling die van toepassing is op de betrokken sector – Motiveringsplicht”)

25

2015/C 073/33

Zaak T-587/13: Arrest van het Gerecht van 21 januari 2015 — Schwerdt/BHIM — Iberamigo (cat & clean) („Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk cat & clean – Ouder Spaans woordmerk CLEAN CAT – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 – Belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen – Artikel 34 VWEU – Artikel 16 van het Handvest van de grondrechten”)

25

2015/C 073/34

Zaak T-615/13: Arrest van het Gerecht van 20 januari 2015 — Aic/BHIM — ACV Manufacturing (Warmtewisselaars) („Gemeenschapsmodel – Nietigheidsprocedure – Ingeschreven gemeenschapsmodel dat een warmtewisselaar weergeeft – Nietigheidsgrond – Onderdeel van samengesteld voortbrengsel niet zichtbaar – Artikel 4, lid 2, en artikel 25, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 6/2002”)

26

2015/C 073/35

Zaak T-616/13: Arrest van het Gerecht van 20 januari 2015 — Aic/BHIM — ACV Manufacturing (Inzetstukken voor warmtewisselaars) („Gemeenschapsmodel – Nietigheidsprocedure – Ingeschreven gemeenschapsmodel dat een inzetstuk voor een warmtewisselaar weergeeft – Nietigheidsgrond – Onderdeel van samengesteld voortbrengsel niet zichtbaar – Artikel 4, lid 2, en artikel 25, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 6/2002”)

27

2015/C 073/36

Zaak T-617/13: Arrest van het Gerecht van 20 januari 2015 — Aic/BHIM — ACV Manufacturing (Inzetstukken voor warmtewisselaars) („Gemeenschapsmodel – Nietigheidsprocedure – Ingeschreven gemeenschapsmodel dat een inzetstuk voor een warmtewisselaar weergeeft – Nietigheidsgrond – Onderdeel van samengesteld voortbrengsel niet zichtbaar – Artikel 4, lid 2, en artikel 25, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 6/2002”)

27

2015/C 073/37

Zaak T-685/13: Arrest van het Gerecht van 21 januari 2015 — Copernicus-Trademarks/BHIM — Blue Coat Systems (BLUECO) („Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor het gemeenschapswoordmerk BLUECO – Ouder gemeenschapswoordmerk BLUE COAT – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Onderscheidend vermogen van het oudere merk – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”)

28

2015/C 073/38

Zaak T-11/14: Arrest van het Gerecht van 21 januari 2015 — Grundig Multimedia/BHIM (Pianissimo) („Gemeenschapsmerk – Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Pianissimo – Merk bestaande uit een reclameslogan – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 – Gelijke behandeling”)

29

2015/C 073/39

Zaak T-188/14: Arrest van het Gerecht van 21 januari 2015 — Grundig Multimedia/BHIM (GentleCare) („Gemeenschapsmerk – Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk GentleCare – Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 – Gelijke behandeling”)

29

2015/C 073/40

Gevoegde zaken T-426/10 en T-575/10 en zaak T-440/12: Beschikking van het Gerecht van 25 november 2014 — Moreda-Riviere Trefilerías/Commissie („Beroep tot nietigverklaring – Mededinging – Mededingingsregelingen – Europese markt van spanstaal – Vaststelling van de prijzen, verdeling van de markt en uitwisseling van commercieel gevoelige informatie – Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU wordt vastgesteld – Besluit houdende wijziging van het aanvankelijke besluit zonder gevolgen voor de aan verzoekster opgelegde geldboeten – Geen procesbelang – Gedeeltelijke kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

30

2015/C 073/41

Gevoegde zaken T-427/10 en T-576/10 en zaak T-439/12: Beschikking van het Gerecht van 25 november 2014 — Trefilerías Quijano/Commissie („Beroep tot nietigverklaring – Mededinging – Mededingingsregelingen – Europese markt van spanstaal – Vaststelling van de prijzen, verdeling van de markt en uitwisseling van commercieel gevoelige informatie – Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU wordt vastgesteld – Besluit houdende wijziging van het aanvankelijke besluit zonder gevolgen voor de aan verzoekster opgelegde geldboeten – Geen procesbelang – Gedeeltelijke kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

31

2015/C 073/42

Gevoegde zaken T-428/10 en T-577/10 en zaak T-441/12: Beschikking van het Gerecht van 25 november 2014 — Trenzas y Cables de Acero/Commissie („Beroep tot nietigverklaring – Mededinging – Mededingingsregelingen – Europese markt van spanstaal – Vaststelling van de prijzen, verdeling van de markt en uitwisseling van commercieel gevoelige informatie – Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU wordt vastgesteld – Besluit houdende wijziging van het aanvankelijke besluit zonder gevolgen voor de aan verzoekster opgelegde geldboeten – Geen procesbelang – Gedeeltelijke kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

32

2015/C 073/43

Gevoegde zaken T-429/10 en T-578/10 en zaak T-438/12: Beschikking van het Gerecht van 25 november 2014 — Global Steel Wire/Commissie („Beroep tot nietigverklaring – Mededinging – Mededingingsregelingen – Europese markt van spanstaal – Vaststelling van de prijzen, verdeling van de markt en uitwisseling van commercieel gevoelige informatie – Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU wordt vastgesteld – Besluit houdende wijziging van het aanvankelijke besluit zonder gevolgen voor de aan verzoekster opgelegde geldboeten – Geen procesbelang – Gedeeltelijke kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

33

2015/C 073/44

Zaak T-482/12: Beschikking van het Gerecht van 9 januari 2015 — Internationaler Hilfsfonds/Commissie („Beroep tot nietigverklaring – Toegang tot documenten – Verordening (EG) nr. 1049/2001 – Stilzwijgende weigering van toegang – Uitvoering van een arrest van het Gerecht – Inleidend verzoekschrift – Niet-inachtneming van vormvoorschriften – artikel 44, lid 1, sub c), van het Reglement voor de procesvoering – Niet-ontvankelijkheid”)

34

2015/C 073/45

Zaak T-36/14: Beschikking van het Gerecht van 6 januari 2015 — St’art e.a./Commissie („Beroep tot nietigverklaring – Programma „European Creative Industries Alliance” – Project „C-I Factor” gericht op het tot stand brengen van nieuwe instrumenten om de financiering van de culturele en creatieve sector te stimuleren – Besluit tot beëindiging van het project – Handeling die is verricht in louter contractueel kader en daarmee onlosmakelijk verbonden is – Niet-ontvankelijkheid”)

35

2015/C 073/46

Zaak T-93/14: Beschikking van het Gerecht van 6 januari 2015 — St’art e.a./Commissie („Beroep tot nietigverklaring – Programma ‚European Creative Industries Alliance’ – Project ‚C-I Factor’ gericht op het tot stand brengen van nieuwe instrumenten om de financiering van de culturele en creatieve sector te stimuleren – Debetnota – Handeling die is verricht in louter contractueel kader en daarmee onlosmakelijk verbonden is – Niet-ontvankelijkheid”)

35

2015/C 073/47

Zaak T-185/14: Beschikking van het Gerecht van 7 januari 2015 — Freitas/Parlement en Raad („Beroep tot nietigverklaring – Richtlijn 2013/55/EU – Richtlijn 2005/36/EG – Erkenning van beroepskwalificaties – Uitsluiting van de werkingssfeer van richtlijn 2005/36 van notarissen die bij een officieel overheidsbesluit zijn benoemd – Geen individuele geraaktheid – Niet-ontvankelijkheid”)

36

2015/C 073/48

Zaak T-762/14: Beroep ingesteld op 13 november 2014 — Philips en Philips France/Commissie

37

2015/C 073/49

Zaak T-763/14: Beroep ingesteld op 14 november 2014 — Soprema/BHIM — Sopro Bauchemie (SOPRAPUR)

38

2015/C 073/50

Zaak T-775/14: Beroep ingesteld op 24 november 2014 — Red Lemon/BHIM — Lidl Stiftung (ABTRONIC)

39

2015/C 073/51

Zaak T-783/14: Beroep ingesteld op 25 november 2014 — SolarWorld/Commissie

40

2015/C 073/52

Zaak T-786/14: Beroep ingesteld op 1 december 2014 — Bourdouvali e.a./Raad e.a.

40

2015/C 073/53

Zaak T-811/14: Beroep ingesteld op 8 december 2014 — Unilever/BHIM — Technopharma (Fair & Lovely)

41

2015/C 073/54

Zaak T-831/14: Beroep ingesteld op 24 december 2014 — Alfamicro/Commissie

42

2015/C 073/55

Zaak T-841/14: Beroep ingesteld op 30 december 2014 — Spanje/Commissie

43

2015/C 073/56

Zaak T-848/14 P: Hogere voorziening ingesteld op 31 december 2014 door Carlo De Nicola tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 11 november 2014 in zaak F-55/08 RENV, De Nicola/EIB

45

2015/C 073/57

Zaak T-849/14 P: Hogere voorziening ingesteld op 31 december 2014 door Carlo De Nicola tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 18 november 2014 in zaak F-59/09 RENV, De Nicola/EIB

46

2015/C 073/58

Zaak T-5/15: Beroep ingesteld op 8 januari 2015 — Ice Mountain Ibiza/BHIM — Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza)

47

2015/C 073/59

Zaak T-6/15: Beroep ingesteld op 8 januari 2015 — Ice Mountain Ibiza/BHIM — Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza)

47

2015/C 073/60

Zaak T-10/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 11 januari 2015 door Carlo De Nicola tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 11 november 2014 in zaak F-52/11, De Nicola/EIB

48

2015/C 073/61

Zaak T-11/15: Beroep ingesteld op 9 januari 2015 — Internet Consulting/BHIM — Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL)

50

2015/C 073/62

Zaak T-259/14: Beschikking van het Gerecht van 12 januari 2015 — Luxemburg/Commissie

50

NL

Top