Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:072:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 72, 28 februari 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 72

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

58e jaargang
28 februari 2015


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Europese Commissie

2015/C 072/01

Advies van de Commissie van 26 februari 2015 betreffende het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen uit de „European Spallation Source”-faciliteit (lineaire versneller), gelegen te Lund in Zweden

1

2015/C 072/02

Advies van de Commissie van 26 februari 2015 over het ontwerp van gewijzigde verordening van de Europese Centrale Bank betreffende statistieken van aangehouden effecten

3


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2015/C 072/03

Inleiding van een procedure (Zaak M.7408 — Cargill/ADM Chocolate Business) ( 1 )

5


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2015/C 072/04

Wisselkoersen van de euro

6

2015/C 072/05

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 17 oktober 2014 betreffende een voorontwerp van besluit in zaak AT.39924 — Rentederivaten in Zwitserse frank (CHF LIBOR) — Rapporteur: Nederland

7

2015/C 072/06

Eindverslag van de raadadviseur-auditeur — Rentederivaten in Zwitserse frank (CHF LIBOR) (AT.39924)

8

2015/C 072/07

Samenvatting van het besluit van de Commissie van 21 oktober 2014 (Zaak AT.39924 — Rentederivaten in Zwitserse frank) (CHF LIBOR) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 7605)

9

2015/C 072/08

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 17 oktober 2014 betreffende een voorontwerp van besluit in zaak AT.39924 — Rentederivaten in Zwitserse frank (Inbreuk inzake spreads) — Rapporteur: Nederland

12

2015/C 072/09

Eindverslag van de raadadviseur-auditeur — Rentederivaten in Zwitserse frank (Inbreuk inzake spreads) (AT.39924)

13

2015/C 072/10

Samenvatting van het besluit van de Commissie van 21 oktober 2014 (Zaak AT.39924 — Rentederivaten in Zwitserse frank) (Schending inzake spreads) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 7602)

14

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2015/C 072/11

Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

17


 

V   Adviezen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2015/C 072/12

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7302 — Styrolution/Braskem/JV) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

25

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2015/C 072/13

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

26


 

Rectificaties

2015/C 072/14

Rectificatie van de oproep tot het indienen van voorstellen — Richtsnoeren — EACEA 03/2015 — EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp: Technische bijstand aan uitzendende organisaties — Capaciteitsopbouw voor humanitaire hulp bij ontvangende organisaties ( PB C 17 van 20.1.2015 )

31


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top