Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:380:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 380, 27 oktober 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 380

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

57e jaargang
27 oktober 2014


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2014/C 380/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2014/C 380/02

Zaak C-372/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Krajský súd v Prešove (Slowaakse Republiek) op 1 augustus 2014 — Provident Financial s. r. o./Zdeněk Sobotka

2

2014/C 380/03

Zaak C-398/14: Beroep ingesteld op 20 augustus 2014 — Europese Commissie/Portugese Republiek

3

2014/C 380/04

Zaak C-402/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Dioikitiko Efeteio Athinon (Griekenland) op 22 augustus 2014 — VIAMAR — Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon A.E./Elliniko Dimosio

4

 

Gerecht

2014/C 380/05

Zaak T-170/08: Arrest van het Gerecht van 11 september 2014 — Commissie/ID FOS Research („Arbitragebeding — Overeenkomsten inzake financiële bijstand voor projecten op het gebied van industrie- en materiaaltechnologie — Gedeeltelijke terugbetaling van voorschotten — Vertragingsrente”)

5

2014/C 380/06

Zaak T-425/11: Arrest van het Gerecht van 11 september 2014 — Griekenland/Commissie („Staatssteun — Griekse casino’s — Stelsel waarbij een heffing van 80 % wordt ingesteld op toegangsbewijzen met een verschillende prijs — Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt is verklaard — Begrip staatssteun — Voordeel”)

5

2014/C 380/07

Zaak T-443/11: Arrest van het Gerecht van 11 september 2014 — Gold East Paper en Gold Huasheng Paper/Raad („Dumping — Invoer van gestreken fijn papier uit China — Status van marktgerichte onderneming — Termijn voor vaststelling van het besluit over deze status — Zorgvuldig en onpartijdig onderzoek — Rechten van verdediging — Kennelijk onjuiste beoordeling — Beginsel van behoorlijk bestuur — Bewijslast — Schade — Bepaling van winstmarge — Definitie van betrokken product — Bedrijfstak van de Gemeenschap — Causaal verband”)

6

2014/C 380/08

Zaak T-444/11: Arrest van het Gerecht van 11 september 2014 — Gold East Paper en Gold Huasheng Paper/Raad („Subsidies — Invoer van gestreken fijn papier uit China — Methodologie — Berekening van het voordeel — Kennelijk onjuiste beoordeling — Specificiteit — Afschrijvingstermijn — Preferentiële fiscale behandeling — Compenserende maatregelen — Schade — Bepaling van de winstmarge — Definitie van het betrokken product — Bedrijfstak van de Gemeenschap — Causaal verband”)

7

2014/C 380/09

Zaak T-450/11: Arrest van het Gerecht van 11 september 2014 — Galileo International Technology/BHIM — ESA en Commissie (GALILEO) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk GALILEO — Oudere gemeenschapswoordmerken GALILEO — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Geen soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten”]

8

2014/C 380/10

Zaak T-536/12: Arrest van het Gerecht van 11 september 2014 — Aroa Bodegas/BHIM — Bodegas Muga (aroa) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk aroa — Ouder nationaal beeldmerk Aro — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Gedeeltelijke weigering van inschrijving”]

8

2014/C 380/11

Zaak T-127/13: Arrest van het Gerecht van 11 september 2014 — El Corte Inglés/BHIM — Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk PRO OUTDOOR — Ouder gemeenschapsbeeldmerk OUTDOOR garden barbecue camping — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Voorwerp van het geding voor de kamer van beroep — Artikelen 60 en 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009”]

9

2014/C 380/12

Zaak T-185/13: Arrest van het Gerecht van 11 september 2014 — Continental Wind Partners/BHIM — Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk CONTINENTAL WIND PARTNERS — Ouder internationaal beeldmerk Continental — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Gedeeltelijke weigering van inschrijving”]

10

2014/C 380/13

Zaak T-112/11: Beschikking van het Gerecht van 3 september 2014 — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Inschrijving van een beschermde geografische aanduiding — ‚Edam Holland’ — Geen procesbelang — Geen rechtstreekse geraaktheid — Niet-ontvankelijkheid”)

10

2014/C 380/14

Zaak T-113/11: Beschikking van het Gerecht van 3 september 2014 — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Inschrijving van een beschermde geografische aanduiding — ‚Gouda Holland’ — Geen procesbelang — Geen rechtstreekse geraaktheid — Niet-ontvankelijkheid”)

11

2014/C 380/15

Zaak T-261/12: Beschikking van het Gerecht van 3 september 2014 — Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon/Commissie („Beroep tot schadevergoeding — Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbestedingsprocedure — Versterking van de institutionele capaciteit van de Commissie om de mededinging in Servië te beschermen — Afwijzing van de offerte van een inschrijver — Rechtens kennelijk ongegrond beroep”)

12

2014/C 380/16

Zaak T-336/13: Beschikking van het Gerecht van 2 september 2014 — Borghezio/Parlement („Beroep tot nietigverklaring — In plenaire vergadering uitgesproken verklaring van de voorzitter van het Europees Parlement, waarbij dit op de hoogte wordt gebracht van de uitsluiting van een lid van het Europees Parlement uit de politieke fractie waartoe hij behoort — Niet voor beroep vatbare handeling — Kennelijk niet-ontvankelijk beroep”)

12

2014/C 380/17

Zaak T-386/13: Beschikking van het Gerecht van 3 september 2014 — Kėdainių rajono Okainių e.a./Raad en Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Gemeenschappelijk landbouwbeleid — Regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers — Toestemming voor de verlening van aanvullende nationale rechtstreekse betalingen in Litouwen voor 2012 — Beroepstermijn — Aanvang — Niet-ontvankelijkheid — Exceptie van onwettigheid”)

13

2014/C 380/18

Zaak T-538/13: Beschikking van het Gerecht van 2 september 2014 — Verein Natura Havel en Vierhaus/Commissie [„Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Aaanmaningsbrief in het kader van een niet-nakomingsprocedure betreffende de verenigbaarheid van het Duitse recht inzake luchtverkeer met het Unierecht — Weigering van toegang — Uitzondering inzake bescherming van doelstellingen van inspecties, onderzoeken en audits — Kennelijk gedeeltelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk rechtens ongegrond beroep”]

14

2014/C 380/19

Zaak T-499/14: Beroep ingesteld op 23 juni 2014 — Ertico — Its Europe/Commissie

14

2014/C 380/20

Zaak T-564/14: Beroep ingesteld op 28 juli 2014 — Ahmed Mohamed Saleh Baeshen/BHIM

15

2014/C 380/21

Zaak T-631/14: Beroep ingesteld op 22 augustus 2014 — Roland/BHIM — Louboutin (Roodtint voor schoenzolen)

16

2014/C 380/22

Zaak T-632/14: Beroep ingesteld op 25 augustus 2014 — Intercon/Commissie

16

2014/C 380/23

Zaak T-638/14: Beroep ingesteld op 26 augustus 2014 — Frinsa del Noroeste/BHIM — Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

17

2014/C 380/24

Zaak T-641/14: Beroep ingesteld op 28 augustus 2014 — Dellmeier/BHIM — Dell (LEXDELL)

18

2014/C 380/25

Zaak T-643/14: Beroep ingesteld op 1 september 2014 — Red Lemon Incorporation/BHIM — Lidl Stiftung (ABTRONIC)

19

2014/C 380/26

Zaak T-647/14: Beroep ingesteld op 2 september 2014 — Infusion Brands/BHIM (DUALSAW)

19

2014/C 380/27

Zaak T-648/14: Beroep ingesteld op 2 september 2014 — Infusion Brands/BHIM (DUALTOOLS)

20

2014/C 380/28

Zaak T-652/14: Beroep ingesteld op 8 september 2014 — AF Steelcase/BHIM

21

2014/C 380/29

Zaak T-657/14: Beroep ingesteld op 12 september 2014 — Spanje/Commissie

22

2014/C 380/30

Zaak T-658/14: Beroep ingesteld op 12 september 2014 — Jurašinović/Raad

23

2014/C 380/31

Zaak T-664/14: Beroep ingesteld op 15 september 2014 — België/Commissie

24

2014/C 380/32

Zaak T-665/14 P: Hogere voorziening ingesteld op 17 september 2014 door Robert Klar en Francisco Fernandez Fernandez tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 16 juli 2014 in zaak F-114/13, Klar en Fernandez Fernandez/Commissie

24

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2014/C 380/33

Zaak F-65/14: Beroep ingesteld op 14 juli 2014 — ZZ/EDEO

26

2014/C 380/34

Zaak F-67/14: Beroep ingesteld op 17 juli 2014 — ZZ/Raad

26

2014/C 380/35

Zaak F-69/14: Beroep ingesteld op 19 juli 2014 — ZZ/Europese Autoriteit voor effecten en markten

27

2014/C 380/36

Zaak F-73/14: Beroep ingesteld op 24 juli 2014 — ZZ/Europol

27


NL

 

Top