EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:352:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 352, 7 oktober 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 352

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

57e jaargang
7 oktober 2014


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2014/C 352/01

Mededeling overeenkomstig artikel 12, lid 5, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad over de inlichtingen die door de douaneautoriteiten van de lidstaten zijn verstrekt over de indeling van goederen in de douanenomenclatuur

1

2014/C 352/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.7373 — Ortner/Strauss/UBM) (1)

3

2014/C 352/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.7316 — Det Norske Oljeselskap/Marathon Oil Norge) (1)

3


 

III   Voorbereidende handelingen

 

Europese Centrale Bank

2014/C 352/04

Advies van de Europese Centrale Bank van 25 juli 2014 inzake een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende maatregelen om een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie te waarborgen (CON/2014/58)

4


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2014/C 352/05

Wisselkoersen van de euro

12

2014/C 352/06

Mededeling betreffende de toepasselijke oorsprongsregels en tijdelijke schorsing in verband met de voorlopige toepassing van de tussentijdse Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds

13


 

V   Adviezen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

 

Europese Commissie

2014/C 352/07

Bericht voor marktdeelnemers — Nieuwe reeks verzoeken om schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie- en landbouwproducten

14

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2014/C 352/08

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7423 — VINCI/Imtech ICT) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

15

2014/C 352/09

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7333 — Alitalia/Etihad) (1)

16

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2014/C 352/10

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

17


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top