Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:350:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 350, 4 oktober 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 350

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

57e jaargang
4 oktober 2014


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2014/C 350/1

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.7364 — Blackstone/Lombard) ( 1 )

1

2014/C 350/2

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.7354 — ADM/WILD Flavors/WDI) ( 1 )

1

2014/C 350/3

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.7376 — Droege/Weltbild) ( 1 )

2


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2014/C 350/4

Besluit van de Raad van 25 september 2014 tot benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen

3

 

Europese Commissie

2014/C 350/5

Wisselkoersen van de euro

4

2014/C 350/6

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 28 april 2014 betreffende een ontwerpbesluit in zaak COMP/AT.39939 — Samsung — Handhaving van essentiële octrooien voor UMTS-standaarden — Rapporteur: Bulgarije

5

2014/C 350/7

Eindverslag van de raadadviseur-auditeur — Samsung — Handhaving van essentiële octrooien voor UMTS-standaarden (Zaak AT.39939)

6

2014/C 350/8

Samenvatting van het besluit van de Commissie van 29 april 2014 inzake een procedure op grond van artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 54 van de EER-overeenkomst (Zaak AT.39939 — Samsung — Handhaving van essentiële UMTS-octrooien) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 2891 final)

8


 

V   Adviezen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

 

Europese Commissie

2014/C 350/9

Bericht van opening van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op de invoer van bepaald aluminiumfolie van oorsprong uit Brazilië en de Volksrepubliek China

11

2014/C 350/10

Bericht van het vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen

22

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2014/C 350/11

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7307 — Electricity Supply Board/Vodafone Ireland/JV) ( 1 )

23

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2014/C 350/12

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

24


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top