Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:338:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 338, 27 september 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 338

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

57e jaargang
27 september 2014


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2014/C 338/01

Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren voor de vorm en inhoud van aanvragen tot goedkeuring of wijziging van een plan voor pediatrisch onderzoek en vrijstellings- of opschortingsverzoeken, voor de controle op de naleving en voor criteria ter beoordeling van significante onderzoeken (1)

1

2014/C 338/02

Mededeling van de Commissie — Aanpassing van de gegevens die worden gebruikt voor de berekening van forfaitaire sommen en dwangsommen die de Commissie het Hof van Justitie voorstelt in inbreukprocedures

18


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2014/C 338/03

Besluit van de Raad van 25 september 2014 houdende benoeming van de gewone en de plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor het vrije verkeer van werknemers

21

2014/C 338/04

Besluit van de Raad van 25 september 2014 houdende benoeming en vervanging van leden van de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

26

 

Europese Commissie

2014/C 338/05

Wisselkoersen van de euro

27

2014/C 338/06

Mededeling van de Commissie betreffende de thans bij terugvordering van staatssteun toe te passen rentepercentages en de referentie- en disconteringspercentages voor 28 lidstaten, zoals die vanaf 1 oktober 2014 gelden (Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie van 21 april 2004 (PB L 140 van 30.4.2004, blz. 1))

28

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2014/C 338/07

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

29

2014/C 338/08

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

29

2014/C 338/09

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

30

2014/C 338/10

Bekendmaking van een bijwerking van de lijst van nationale normalisatie-instellingen krachtens artikel 27 van Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese normalisatie

31


 

V   Adviezen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2014/C 338/11

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7390 — OFI InfraVia/GDF SUEZ/PensionDanmark/NGT) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

35


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top