EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:129:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 129, 28 april 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 129

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

57e jaargang
28 april 2014


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2014/C 129/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 112 van 14.4.2014

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2014/C 129/02

Gevoegde zaken C-337/12 P en C-340/12 P: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 6 maart 2014 — Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistics A/S/Yoshida Metal Industry Co. Ltd, Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) [Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Inschrijving van tekens bestaande uit oppervlak met zwarte stippen — Nietigverklaring — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 7, lid 1, sub e-ii — Onjuiste opvatting van bewijzen]

2

2014/C 129/03

Zaak C-409/12: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 6 maart 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Oberste Patent- und Markensenat — Oostenrijk) — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH/Pfahnl Backmittel GmbH (Merken — Richtlijn 2008/95/EG — Artikel 12, lid 2, sub a — Vervallenverklaring — Merk dat door toedoen of nalaten van merkhouder tot in handel gebruikelijke benaming is geworden van waar of dienst waarvoor het is ingeschreven — Perceptie van woordteken ‚KORNSPITZ’ door verkopers enerzijds en eindverbruikers anderzijds — Enkel verlies van onderscheidend vermogen uit oogpunt van eindverbruikers)

3

2014/C 129/04

Zaak C-458/12: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 6 maart 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Trento — Italië) — Lorenzo Amatori e.a./Telecom Italia SpA, Telecom Italia Information Technology Srl (Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Overgang van ondernemingen — Behoud van rechten van werknemers — Richtlijn 2001/23/EG — Overgang van arbeidsbetrekkingen in geval van overgang krachtens overeenkomst van onderdeel van vestiging dat niet kan worden geïdentificeerd als autonome economische eenheid die reeds bestond op ogenblik van overgang)

4

2014/C 129/05

Zaak C-595/12: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 6 maart 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italië) — Loredana Napoli/Ministero della Giustizia — Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Richtlijn 2006/54/EG — Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep — Opleiding ter verkrijging van statuut van ambtenaar — Uitsluiting wegens langdurige afwezigheid — Afwezigheid als gevolg van zwangerschaps- en bevallingsverlof)

5

2014/C 129/06

Gevoegde zaken C-606/12 en C-607/12: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 6 maart 2014 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione tributaria provinciale di Genova — Italië) — Dresser-Rand SA/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli (Prejudiciële verwijzing — Fiscale bepalingen — Btw — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 17, lid 2, sub f — Voorwaarde dat goed opnieuw wordt verzonden naar lidstaat waarvandaan het oorspronkelijk was verzonden of vervoerd)

5

2014/C 129/07

Zaak C-206/13: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 6 maart 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Italië) — Cruciano Siragusa/Regione Sicilia — Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo (Prejudiciële verwijzing — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Algemene beginselen van Unierecht — Ten uitvoer brengen van Unierecht — Werkingssfeer van Unierecht — Voldoende nauw verband — Geen — Onbevoegdheid van het Hof)

6

2014/C 129/08

Zaak C-650/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal d’instance et de proximité de Bordeaux (Frankrijk) op 9 december 2013 — Thierry Delvigne/Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

7

2014/C 129/09

Zaak C-661/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland) op 13 december 2013 — Astellas Pharma Inc./Polpharma SA Pharmaceutical Works

7

2014/C 129/10

Zaak C-6/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) op 9 januari 2014 — Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG/Fridolin Santer

8

2014/C 129/11

Zaak C-10/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 13 januari 2014 — J.B.G.T. Miljoen, andere partij: Staatssecretaris van Financiën

9

2014/C 129/12

Zaak C-14/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 15 januari 2014 — X, andere partij: Staatssecretaris van Financiën

9

2014/C 129/13

Zaak C-17/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 16 januari 2014 — Société générale SA, andere partij: Staatssecretaris van Financiën

10

2014/C 129/14

Zaak C-20/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundespatentgericht (Duitsland) op 17 januari 2014 — BGW Marketing- & Management-Service GmbH/Bodo Scholz

11

2014/C 129/15

Zaak C-62/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverfassungsgericht (Duitsland) op 10 februari 2014 — Peter Gauweiler e.a.

11

2014/C 129/16

Zaak C-65/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Arbeidsrechtbank te Nijvel (België) op 10 februari 2014 — Charlotte Rosselle/Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), Landsbond van onafhankelijke ziekenfondsen (LOZ)

13

2014/C 129/17

Zaak C-84/14 P: Hogere voorziening ingesteld op 18 februari 2014 door Forgital Italy SpA tegen de beschikking van het Gerecht (Zesde kamer) van 4 december 2013 in zaak T-438/10, Forgital Italy SpA/Raad van de Europese Unie

14

2014/C 129/18

Zaak C-100/14 P: Hogere voorziening ingesteld op 28 februari 2014 door de European Medical Association Asbl (EMA) tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 11 december 2013 in zaak T-116/11, European Medical Association/Europese Commissie

14

2014/C 129/19

Zaak C-113/14: Beroep ingesteld op 10 maart 2014 — Bondsrepubliek Duitsland/Europees Parlement, Raad van de Europese Unie

15

 

Gerecht

2014/C 129/20

Zaak T-592/10: Arrest van het Gerecht van 12 maart 2014 — El Corte Inglés/BHIM — Technisynthese (BTS) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk BTS — Oudere communautaire en nationale woordmerken TBS — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”]

17

2014/C 129/21

Gevoegde zaken T-102/11 en T-369/12–T-371/12: Arrest van het Gerecht van 12 maart 2014 — American Express Marketing & Development/BHIM (IP ZONE) [„Gemeenschapsmerk — Aanvragen voor gemeenschapswoordmerken IP ZONE, EUROPE IP ZONE, IP ZONE EUROPE en EUROPEAN IP ZONE — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009”]

17

2014/C 129/22

Zaak T-202/12: Arrest van het Gerecht van 12 maart 2014 — al-Assad/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen tegen Syrië — Bevriezing van tegoeden — Plaatsing van particulier op lijsten van personen voor wie beperkende maatregelen gelden — Persoonlijke banden met leden van regime — Rechten van verdediging — Eerlijk proces — Motiveringsplicht — Bewijslast — Recht op effectieve rechterlijke bescherming — Evenredigheid — Eigendomsrecht — Recht op privéleven”)

18

2014/C 129/23

Zaak T-315/12: Arrest van het Gerecht van 12 maart 2014 — Tubes Radiatori/BHIM — Antrax It (Radiator) [„Gemeenschapsmodel — Nietigheidsprocedure — Ingeschreven gemeenschapsmodel dat radiator voor verwarming weergeeft — Ouder gemeenschapsmodel — Nietigheidsgrond — Geen eigen karakter — Geen verschillende totaalindruk — Artikelen 6 en 25, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 6/2002 — Verzadiging van de stand van de techniek — Motiveringsplicht”]

19

2014/C 129/24

Zaak T-348/12: Arrest van het Gerecht van 12 maart 2014 — Globosat Programadora/BHIM — Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk SPORT TV INTERNACIONAL — Ouder nationaal beeldmerk SPORTV — Relatieve weigeringsgrond — Bewijs van gebruik van ouder merk — Artikel 42, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 en regel 22 van verordening (EG) nr. 2868/95”]

19

2014/C 129/25

Zaak T-381/12: Arrest van het Gerecht van 12 maart 2014 — Borrajo Canelo/BHIM — Tecnoazúcar (PALMA MULATA) [„Gemeenschapsmerk — Procedure tot vervallenverklaring — Gemeenschapswoordmerk PALMA MULATA — Normaal gebruik — Artikelen 15, lid 1, sub a, en 51, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Op onderdelen afwijkende vorm die onderscheidend vermogen niet wijzigt”]

20

2014/C 129/26

Zaak T-430/12: Arrest van het Gerecht van 13 maart 2014 — Heinrich/BHIM — Commissie (European Network Rapid Manufacturing) [„Gemeenschapsmerk — Nietigverklaringsprocedure — Gemeenschapsbeeldmerk European Network Rapid Manufacturing — Absolute weigeringsgrond — Nabootsing van embleem van intergouvernementele internationale organisatie — Artikel 7, lid 1, sub h, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 6 ter van Verdrag van Parijs”]

20

2014/C 129/27

Zaak T-373/13 P: Arrest van het Gerecht van 12 maart 2014 — Alsteens/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Tijdelijk functionarissen — Verlenging van overeenkomst — Kennelijke niet-ontvankelijkheid van beroep in eerste aanleg — Recht om te worden gehoord — Aanhangsel inzake verlenging van overeenkomst dat afzonderlijk kan worden beschouwd”)

21

2014/C 129/28

Zaak T-41/14: Beroep ingesteld op 15 januari 2014 — Argo Development and Manufacturing/BHIM — Clapbanner (Reclamemateriaal)

22

2014/C 129/29

Zaak T-43/14: Beroep ingesteld op 13 januari 2014 — Heidrick & Struggles International/BHIM (THE LEADERSHIP COMPANY)

22

2014/C 129/30

Zaak T-53/14: Beroep ingesteld op 20 januari 2014 — Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commissie

23

2014/C 129/31

Zaak T-56/14: Beroep ingesteld op 24 januari 2014 — Evyap/BHIM — Megusta Trading (DURU)

24

2014/C 129/32

Zaak T-58/14: Beroep ingesteld op 27 januari 2014 — Stührk Delikatessen Import/Commissie

25

2014/C 129/33

Zaak T-59/14: Beroep ingesteld op 23 januari 2014 — Blackrock/BHIM (INVESTING FOR A NEW WORLD)

26

2014/C 129/34

Zaak T-61/14: Beroep ingesteld op 28 januari 2014 — Monster Energy/BHIM — Balaguer (icexpresso + energy coffee)

26

2014/C 129/35

Zaak T-68/14: Beroep ingesteld op 29 januari 2014 — Post Bank Iran/Raad

27

2014/C 129/36

Zaak T-71/14: Beroep ingesteld op 30 januari 2014 — Swatch/BHIM — Panavision Europe (SWATCHBALL)

29

2014/C 129/37

Zaak T-87/14: Beroep ingesteld op 7 februari 2014 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a/Raad

30

2014/C 129/38

Zaak T-97/14: Beroep ingesteld op 13 februari 2014 — Harry’s New York Bar/BHIM — Harrys Pubar (HARRY’S NEW YORK BAR)

31

2014/C 129/39

Zaak T-107/14: Beroep ingesteld op 14 februari 2014 — Helleense Republiek/Commissie

31

2014/C 129/40

Zaak T-116/14: Beroep ingesteld op 17 februari 2014 — Bunge Argentina/Raad

33

2014/C 129/41

Zaak T-123/14: Beroep ingesteld op 17 februari 2014 — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte/BHIM — Arçelik (AquaPerfect)

34

2014/C 129/42

Zaak T-145/14: Beroep ingesteld op 3 maart 2014 — adidas/BHIM — Shoe Branding Europe (Motief met twee parallel lopende strepen)

35

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2014/C 129/43

Zaak F-128/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 12 maart 2014 — CR/Parlement (Openbare dienst — Bezoldigingen — Gezinstoelagen — Toelage voor kind ten laste — Terugvordering van onverschuldigd betaalde — Intentie om administratie te misleiden — Bewijs — Termijn van vijf jaar voor indiening van verzoek om terugvordering van onverschuldigd betaalde die niet aan administratie kan worden tegengeworpen — Exceptie van onwettigheid — Precontentieuze procedure — Regel van overeenstemming — Exceptie van onwettigheid voor het eerst in beroep opgeworpen — Ontvankelijkheid)

36

2014/C 129/44

Zaak F-77/13: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 5 maart 2014 — DC/Europol (Openbare dienst — Personeel van Europol — Invaliditeit — Invaliditeituitkering — Berekening van rente — Verzoek om schadevergoeding — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

36

2014/C 129/45

Zaak F-119/13: Beroep ingesteld op 11 december 2013 — ZZ/Commissie

37

2014/C 129/46

Zaak F-125/13: Beroep ingesteld op 20 december 2013 — ZZ/BHIM

37


 

Rectificaties

2014/C 129/47

Rectificatie van de mededeling in het Publicatieblad in zaak T-689/13 (Publicatieblad van de Europese Unie C 85 van 22 maart 2014, blz. 21)

39


NL

 

Top