Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:085:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 085, 22 maart 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2014.085.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 85

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

57e jaargang
22 maart 2014


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2014/C 085/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 78 van 15.3.2014

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2014/C 085/02

Zaak C-292/11 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 15 januari 2014 — Europese Commissie/Portugese Republiek (Hogere voorziening — Uitvoering van niet-nakomingsarrest van Hof — Dwangsom — Vordering tot betaling — Intrekking van nationale wettelijke regeling waarop niet-nakoming berustte — Beoordeling door Commissie van door lidstaat genomen maatregelen om arrest van Hof na te komen — Grenzen — Verdeling van bevoegdheid tussen Hof en Gerecht)

2

2014/C 085/03

Zaak C-67/12: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 16 januari 2014 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje (Niet-nakoming — Richtlijn 2002/91/EG — Energieprestatie van gebouwen — Artikelen 3, 7 en 8 — Onvolledige uitvoering)

2

2014/C 085/04

Zaak C-176/12: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 15 januari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation — Frankrijk) — Association de médiation sociale/Union locale des syndicats CGT e.a. (Sociaal beleid — Richtlijn 2002/14/EG — Handvest van grondrechten van Europese Unie — Artikel 27 — Vereiste van bepaalde minimumaantallen werknemers voor oprichting van personeelsvertegenwoordigende organen — Berekening minimumaantallen — Met Unierecht strijdige nationale regeling — Rol van nationale rechter)

3

2014/C 085/05

Zaak C-226/12: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 16 januari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Audiencia Provincial de Oviedo — Spanje) — Constructora Principado SA/José Ignacio Menéndez Álvarez (Richtlijn 93/13/EEG — Consumentenovereenkomsten — Koopovereenkomst voor onroerend goed — Oneerlijke bedingen — Beoordelingscriteria)

3

2014/C 085/06

Zaak C-270/12 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 22 januari 2014 — Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland/Europees Parlement, Raad van de Europese Unie (Verordening (EU) nr. 236/2012 — Short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps — Artikel 28 — Geldigheid — Rechtsgrondslag — Interventiebevoegdheden van Europese Autoriteit voor effecten en markten in uitzonderlijke omstandigheden)

4

2014/C 085/07

Zaak C-300/12: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 16 januari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof — Duitsland) — Finanzamt Düsseldorf-Mitte/Ibero Tours GmbH (Belasting over toegevoegde waarde — Handelingen van reisbureaus — Verlening van korting aan reizigers — Bepaling van heffingsmaatstaf voor diensten in het kader van optreden als tussenpersoon)

4

2014/C 085/08

Zaak C-328/12: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 16 januari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Ralph Schmid (curator in het faillissement van Aletta Zimmermann)/Lilly Hertel (Prejudiciële verwijzing — Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Verordening (EG) nr. 1346/2000 — Insolventieprocedures — Faillissementspauliana — Woonplaats van verweerder in derde staat — Bevoegdheid van rechter van lidstaat waar centrum van voornaamste belangen van schuldenaar ligt)

5

2014/C 085/09

Zaak C-371/12: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 23 januari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Tivoli — Italië) — Enrico Petillo, Carlo Petillo/Unipol (Verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven — Richtlijnen 72/166/EEG, 84/5/EEG, 90/232/EEG, 2009/103/EEG — Verkeersongeval — Immateriële schade — Vergoeding — Nationale bepalingen houdende bijzondere berekeningswijze in geval van verkeersongevallen die voor slachtoffers minder gunstig is dan berekening krachtens wettelijkeaansprakelijkheidsstelsel naar gemeen burgerlijk recht — Verenigbaarheid met richtlijnen)

5

2014/C 085/10

Zaak C-378/12: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 16 januari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Verenigd Koninkrijk) — Nnamdi Onuekwere/Secretary of State for the Home Department (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2004/38/EG — Artikel 16, leden 2 en 3 — Duurzaam verblijfsrecht van derdelanders die familielid zijn van burger van de Unie — Inaanmerkingneming van door deze derdelanders in gevangenis doorgebrachte perioden)

6

2014/C 085/11

Zaak C-400/12: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 16 januari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Verenigd Koninkrijk) — Secretary of State for the Home Department/M. G. (Verzoek om prejudiciële beslissing — Richtlijn 2004/38/EG — Artikel 28, lid 3, sub a — Bescherming tegen verwijdering — Berekeningsmethode voor periode van tien jaar — Inaanmerkingneming van tijd in gevangenis)

7

2014/C 085/12

Zaak C-423/12: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 16 januari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Kammarrätt i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Zweden) — Flora May Reyes/Migrationsverket (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2004/38/EG — Recht van vrij verkeer en verblijf op grondgebied van lidstaten voor burgers van Unie en hun familieleden — Verblijfsrecht in lidstaat van derdelander die rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn is van persoon met verblijfsrecht in die lidstaat — Begrip persoon „ten laste”)

7

2014/C 085/13

Zaak C-429/12: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 16 januari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Innsbruck — Oostenrijk) — Siegfried Pohl/ÖBB-Infrastruktur AG (Prejudiciële verwijzing — Gelijke behandeling in arbeid en beroep — Artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 45 VWEU — Richtlijn 2000/78/EG — Ongelijke behandeling op grond van leeftijd — Bepaling van peildatum voor overgang naar hogere salaristrap — Verjaringstermijn — Effectiviteitsbeginsel)

8

2014/C 085/14

Zaak C-481/12: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 16 januari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litouwen) — UAB „Juvelta”/VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai” (Vrij verkeer van goederen — Artikel 34 VWEU — Kwantitatieve invoerbeperkingen — Maatregelen van gelijke werking — Verkoop van edelmetalen werken — Waarborgmerk — Vereisten van regeling van lidstaat van invoer)

9

2014/C 085/15

Zaak C-558/12 P: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 23 januari 2014 — Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)/riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (voorheen Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG), Lidl Stiftung & Co. KG (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Woordmerk WESTERN GOLD — Oppositie door houder van oudere nationale, internationale en gemeenschapswoordmerken WeserGold, Wesergold en WESERGOLD)

9

2014/C 085/16

Zaak C-45/13: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 16 januari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof — Oostenrijk) — Andreas Kainz/Pantherwerke AG (Prejudiciële verwijzing — Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken — Verordening (EG) nr. 44/2001 — Productaansprakelijkheid — Product dat in een lidstaat wordt geproduceerd en in een andere lidstaat wordt verkocht — Uitlegging van begrip „plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen” — Plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis)

10

2014/C 085/17

Zaak C-371/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunalul Sibiu (Roemenië) op 2 juli 2013 — SC Schuster & Co Ecologic SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu

10

2014/C 085/18

Zaak C-654/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongarije) op 10 december 2013 — Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

10

2014/C 085/19

Zaak C-656/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Nejvyšším soudem České republiky (Tsjechische Republiek) op 12 december 2013 — L/M, R en K

11

2014/C 085/20

Zaak C-658/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Hannover (Duitsland) op 12 december 2013 — Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner/TUIfly GmbH

12

2014/C 085/21

Zaak C-665/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugal) op 16 december 2013 — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins/Via Directa — Companhia de Seguros SA

12

2014/C 085/22

Zaak C-666/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf (Duitsland) op 16 december 2013 — Rohm Semiconductor GmbH/Hauptzollamt Krefeld

12

2014/C 085/23

Zaak C-668/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Curtea de Apel Suceava (Roemenië) op 16 december 2013 — Casa Județeană de Pensii Botoșani/Evangeli Paraskevopoulou

13

2014/C 085/24

Zaak C-669/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 16 december 2013 door Mundipharma GmbH tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 16 oktober 2013 in zaak T-328/12, Mundipharma GmbH/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

13

2014/C 085/25

Zaak C-672/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma (Hongarije) op 17 december 2013 — OTP Bank Nyrt./Magyar Állam en Magyar Államkincstár

14

2014/C 085/26

Zaak C-680/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Frankfurt am Main (Duitsland) op 20 december 2013 — Condor Flugdienst GmbH/Andreas Plakolm

14

2014/C 085/27

Zaak C-684/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Vestre Landsret (Denemarken) op 23 december 2013 — Johannes Demmer/Fødevareministeriets Klagecenter

14

2014/C 085/28

Zaak C-691/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État (Frankrijk) op 22 oktober 2013 — Les Laboratoires Servier SA/Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l’Économie et des Finances

16

2014/C 085/29

Zaak C-5/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg (Duitsland) op 7 januari 2014 — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH/Hauptzollamt Osnabrück

16

2014/C 085/30

Zaak C-25/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État (Frankrijk) op 20 januari 2014 — Union des syndicats de l’immobilier (UNIS)/Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) e.a.

17

2014/C 085/31

Zaak C-26/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État (Frankrijk) op 20 januari 2014 — Beaudout Père et Fils SARL/Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération Générale Agroalimentaire — CFDT e.a.

17

2014/C 085/32

Zaak C-29/14: Beroep ingesteld op 21 januari 2014 — Europese Commissie/Republiek Polen

17

2014/C 085/33

Zaak C-36/14: Beroep ingesteld op 24 januari 2014 — Europese Commissie/Republiek Polen

18

 

Gerecht

2014/C 085/34

Zaak T-642/13: Beroep ingesteld op 2 december 2013 — Wolverine International/BHIM — BH Stores (cushe)

20

2014/C 085/35

Zaak T-678/13: Beroep ingesteld op 13 december 2013 — AEMN/Parlement

20

2014/C 085/36

Zaak T-679/13: Beroep ingesteld op 16 december 2013 — AEMN/Parlement

21

2014/C 085/37

Zaak T-689/13: Beroep ingesteld op 20 december 2013 — Bilbaína de Alquitranes e.a/Commissie

21

2014/C 085/38

Zaak T-27/14: Beroep ingesteld op 10 januari 2014 — Tsjechische Republiek/Commissie

22

2014/C 085/39

Zaak T-30/14: Beroep ingesteld op 13 januari 2014 — Laverana/BHIM (BIO — INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION)

22

2014/C 085/40

Zaak T-79/14: Beroep ingesteld op 5 februari 2014 — Secop/Commissie

23

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2014/C 085/41

Zaak F-65/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 11 februari 2014 — Armani/Commissie (Openbare dienst — Bezoldiging — Gezinstoelagen — Recht op toelage voor kind ten laste — Kind ten laste — Kind van verzoekers echtgenote)

25

2014/C 085/42

Zaak F-73/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 12 februari 2014 — Bodson e.a./EIB (Openbare dienst — Personeel van EIB — Contractuele aard van arbeidsverhouding — Hervorming van systeem van bezoldiging en salarisprogressie van EIB)

25

2014/C 085/43

Zaak F-83/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 12 februari 2014 — Bodson e.a./EIB (Openbare dienst — Personeel van EIB — Contractuele aard van arbeidsverhouding — Bezoldiging — Hervorming van bonusregeling van EIB)

26

2014/C 085/44

Zaak F-97/13: Beroep ingesteld op 20 december 2013 — ZZ/FRA

26

2014/C 085/45

Zaak F-112/13: Beroep ingesteld op 27 november 2013 — ZZ/ENISA

26

2014/C 085/46

Zaak F-3/14: Beroep ingesteld op 10 januari 2014 — ZZ/Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)

27

2014/C 085/47

Zaak F-5/14: Beroep ingesteld op 17 januari 2014 — ZZ/Commissie

27

2014/C 085/48

Zaak F-6/14: Beroep ingesteld op 28 januari 2014 — ZZ/Commissie

28

2014/C 085/49

Zaak F-7/14: Beroep ingesteld op 29 januari 2014 — ZZ/Commissie

28

2014/C 085/50

Zaak F-8/14: Beroep ingesteld op 31 januari 2014 — ZZ/EIB

28


NL

 

Top