Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:071:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 071, 8 maart 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2014.071.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 71

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

57e jaargang
8 maart 2014


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2014/C 071/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 61 van 1.3.2014

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2014/C 071/02

Zaak C-567/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Törvényszék (Hongarije) op 5 november 2013 — Baczó Nóra és Vizsnyiczai János István/Raiffeisen Bank Zrt.

2

2014/C 071/03

Zaak C-573/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 12 november 2013 — Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

2

2014/C 071/04

Zaak C-586/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Pesti Központi Kerületi Bíróság (Hongarije) op 20 november 2013 — Martin Meat Kft./Simonfay Géza és Ulrich Salburg

3

2014/C 071/05

Zaak C-589/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof (Oostenrijk) op 19 november 2013 — F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

3

2014/C 071/06

Zaak C-594/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 21 november 2013 — „go fair” Zeitarbeit OHG/Finanzamt Hamburg-Altona

3

2014/C 071/07

Zaak C-609/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 november 2013 door Duravit AG e.a. tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 16 september 2013 in zaak T-364/10, Duravit AG e.a./Europese Commissie

4

2014/C 071/08

Zaak C-612/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 26 november 2013 door ClientEarth tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 13 september 2013 in zaak T-111/11, ClientEarth/Commissie

5

2014/C 071/09

Zaak C-615/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 27 november 2013 door ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 13 september 2013 in zaak T-214/11, ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)

6

2014/C 071/10

Zaak C-629/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Okręgowy w Gliwicach (Polen) op 2 december 2013 — Adarco Invest Sp. z o.o. gevestigd te Petrosani (Roemenië) en met bijkantoor in Polen te Tarnowskie Góry

6

2014/C 071/11

Zaak C-633/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Najwyższy (Polen) op 3 december 2013 — Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie/Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej

7

2014/C 071/12

Zaak C-645/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Spanje) op 5 december 2013 — Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito/Evaristo Méndez Sena e.a.

7

2014/C 071/13

Zaak C-657/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf (Duitsland) op 12 december 2013 — Verder LabTec GmbH & Co. KG/Finanzamt Hilden

8

2014/C 071/14

Zaak C-659/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Verenigd Koninkrijk) op 13 december 2013 — C & J Clark International Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

8

2014/C 071/15

Zaak C-664/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administratīvā apgabaltiesa (Letland) op 13 december 2013 — VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”/Latvijas Republikas Satiksmes ministrija

9

2014/C 071/16

Zaak C-671/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Litouwen) op 17 december 2013 — VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas” en Nemaniūnas

9

2014/C 071/17

Zaak C-673/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 17 december 2013 door de Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 8 oktober 2013 in zaak T-545/11, Stichting Greenpeace Nederland en Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Europese Commissie

10

2014/C 071/18

Zaak C-681/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 23 december 2013 — Diageo Brands BV tegen Simiramida-04 EOOD

11

2014/C 071/19

Zaak C-686/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Högsta förvaltningsdomstol (Zweden) op 27 december 2013 — X AB/Skatteverket

11

2014/C 071/20

Zaak C-2/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 3 januari 2014 — Strafzaak tegen Thi Bich Ngoc Nguyen en Nadine Schönherr

12

2014/C 071/21

Zaak C-4/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein oikeus (Finland) op 6 januari 2014 — Christophe Bohez/Ingrid Wiertz

12

2014/C 071/22

Zaak C-44/14: Beroep ingesteld op 27 januari 2014 — Koninkrijk Spanje/Europees Parlement en Raad van de Europese Unie

13

 

Gerecht

2014/C 071/23

Zaak T-384/09: Arrest van het Gerecht van 23 januari 2014 — SKW Stahl-Metallurgie Holding en SKW Stahl-Metallurgie/Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt voor calciumcarbide en magnesium voor staal- en gasindustrie in EER, met uitzondering van Ierland, Spanje, Portugal en Verenigd Koninkrijk — Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG — Vaststelling van prijzen en verdeling van markt — Recht van verdediging — Toerekenbaarheid van inbreukmakend gedrag — Motiveringsplicht — Geldboeten — Gelijke behandeling — Verzachtende omstandigheden — Medewerking tijdens administratieve procedure — Evenredigheid — Hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van geldboete — Richtsnoeren van 2006 voor berekening van geldboeten”)

14

2014/C 071/24

Zaak T-391/09: Arrest van het Gerecht van 23 januari 2014 — Evonik Degussa en AlzChem/Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt voor calciumcarbide en magnesium voor staal- en gasindustrie in EER, met uitzondering van Ierland, Spanje, Portugal en Verenigd Koninkrijk — Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG — Vaststelling van prijzen en verdeling van markt — Toerekenbaarheid van inbreukmakend gedrag — Geldboeten — Medewerking tijdens administratieve procedure — Verzwarende omstandigheden — Recidive — Verzachtende omstandigheden — Evenredigheid — Duur van inbreuk — Hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van geldboete — Richtsnoeren van 2006 voor berekening van geldboeten”)

14

2014/C 071/25

Zaak T-395/09: Arrest van het Gerecht van 23 januari 2014 — Gigaset/Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt voor calciumcarbide en magnesium voor staal- en gasindustrie in EER, met uitzondering van Ierland, Spanje, Portugal en Verenigd Koninkrijk — Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG — Vaststelling van prijzen en verdeling van markt — Toerekenbaarheid van inbreukmakend gedrag — Motiveringsplicht — Geldboeten — Duur van inbreuk — Gelijke behandeling — Verzachtende omstandigheden — Medewerking tijdens administratieve procedure — Hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van geldboete — Richtsnoeren van 2006 voor berekening van geldboeten”)

15

2014/C 071/26

Zaak T-528/09: Arrest van het Gerecht van 29 januari 2014 — Hubei Xinyegang Steel/Raad („Dumping — Invoer van bepaalde naadloze buizen en pijpen, van ijzer of van staal, van oorsprong uit China — Vaststelling van dreiging van schade — Artikel 3, lid 9, en artikel 9, lid 4, van verordening (EG) nr. 384/96 (thans artikel 3, lid 9, en artikel 9, lid 4, van verordening (EG) nr. 1225/2009)”)

15

2014/C 071/27

Zaak T-216/11: Arrest van het Gerecht van 28 januari 2014 — Progust/BHIM– Sopralex & Vosmarques (IMPERIA) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk IMPERIA — Ouder gemeenschapsbeeldmerk IMPERIAL — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Onderscheidend vermogen van ouder merk — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

16

2014/C 071/28

Zaak T-495/11: Arrest van het Gerecht van 30 januari 2014 — Streng/BHIM — Gismondi (PARAMETRICA) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk PARAMETRICA — Ouder nationaal woordmerk parameta — Relatieve weigeringsgrond — Geen overlegging van bewijsmateriaal in proceduretaal van oppositie — Regel 19, leden 2 en 3, en regel 98, lid 1, van verordening (EG) nr. 2868/95”)

17

2014/C 071/29

Zaak T-600/11: Arrest van het Gerecht van 28 januari 2014 — Schuhhaus Dielmann/BHIM — Carrera (Carrera panamericana) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Internationale inschrijving Carrera panamericana met aanduiding van Europese Gemeenschap — Ouder gemeenschapsbeeldmerk CARRERA — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009”)

17

2014/C 071/30

Zaak T-158/12: Arrest van het Gerecht van 29 januari 2014 — European Dynamics Belgium e.a./EMA („Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbestedingsprocedure — Externe diensten op gebied van softwareapplicaties — Besluit om offerte van inschrijver als tweede te plaatsen voor gunning van overeenkomst volgens cascadesysteem — Gunningscriteria — Toevoeging van gunningscriterium dat niet in contractuele documenten is vastgelegd — Evaluatie van selectiecriterium tijdens gunningsfase — Transparantie”)

18

2014/C 071/31

Zaak T-221/12: Arrest van het Gerecht van 23 januari 2014 — Sunrider/BHIM — Nannerl (SUN FRESH) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk SUN FRESH — Oudere gemeenschaps-, Benelux- en nationale woord- en beeldmerken SUNNY FRESH, SUNRIDER SUNNY FRESH en SUNNYFRESH — Relatieve weigeringsgrond — Bewijs van normaal gebruik van oudere merken — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

18

2014/C 071/32

Zaak T-513/12: Arrest van het Gerecht van 23 januari 2014 — NCL/BHIM (NORWEGIAN GETAWAY) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk NORWEGIAN GETAWAY — Absolute weigeringsgronden — Beschrijvend karakter — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

19

2014/C 071/33

Zaak T-514/12: Arrest van het Gerecht van 23 januari 2014 — NCL/BHIM (NORWEGIAN GETAWAY) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk NORWEGIAN GETAWAY — Absolute weigeringsgronden — Beschrijvend karakter — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

19

2014/C 071/34

Zaak T-551/12: Arrest van het Gerecht van 23 januari 2014 — Coppenrath-Verlag/BHIM — Sembella (Rebella) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Rebella — Ouder gemeenschapswoordmerk SEMBELLA — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Normaal gebruik van ouder merk — Artikel 42, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, van verordening nr. 207/2009”)

19

2014/C 071/35

Zaak T-47/13: Arrest van het Gerecht van 29 januari 2014 — Goldsteig Käsereien Bayerwald/BHIM — Vieweg (goldstück) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk goldstück — Ouder gemeenschapswoordmerk GOLDSTEIG — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

20

2014/C 071/36

Zaak T-68/13: Arrest van het Gerecht van 23 januari 2014 — Novartis/BHIM (CARE TO CARE) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk CARE TO CARE — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

20

2014/C 071/37

Zaak T-174/13 P: Arrest van het Gerecht van 23 januari 2014 — Commissie/BO („Hogere voorziening — Openbare dienst — Arbeidscontractanten — Sociale zekerheid — Vergoeding van vervoerskosten — Vervoerskosten om taalkundige redenen — Artikel 19, lid 2, Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen — Titel II, hoofdstuk 12, punt 2.5 van algemene uitvoeringsbepalingen voor vergoeding van ziektekosten”)

20

2014/C 071/38

Zaak T-134/12: Beschikking van het Gerecht van 13 januari 2014 — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Commissie („Beroep tot nietigverklaring en tot schadevergoeding — Overeenkomsten betreffende financiële bijstand van Unie aan projecten op gebied van onderzoek en ontwikkeling — Exceptie van niet-ontvankelijkheid — Geen herkwalificatie van conclusies — Niet-ontvankelijkheid”)

21

2014/C 071/39

Gevoegde zaken T-116/13 P en T-117/13 P: Beschikking van het Gerecht van 13 januari 2014 — Lebedef/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Beoordeling — Loopbaanontwikkelingsrapport — Beoordelingsjaren 2008 en 2009 — Halftijdse vrijstelling voor vakbondsvertegenwoordiging — Beoordelingsrapporten die in dienst van tewerkstelling uitgeoefende werkzaamheden dekken — Aanwijzing door vakbond — Beroep in eerste aanleg kennelijk ongegrond verklaard — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond”)

21

2014/C 071/40

Zaak T-303/13: Beschikking van het Gerecht van 14 januari 2014 — Miettinen/Raad („Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Advies van juridische dienst van Raad — Weigering van toegang — Openbaarmaking na instelling van beroep — Verdwijning van voorwerp van geding — Ontbreken van procesbelang — Afdoening zonder beslissing”)

22

2014/C 071/41

Zaak T-650/13: Beroep ingesteld op 4 december 2013 — Lomnici/Parlement

22

2014/C 071/42

Zaak T-677/13: Beroep ingesteld op 19 december 2013 — Axa Versicherung/Commissie

22

2014/C 071/43

Zaak T-717/13: Beroep ingesteld op 27 december 2013 — Chair Entertainment Group/BHIM — Libelle (SHADOW COMPLEX)

23

2014/C 071/44

Zaak T-718/13: Beroep ingesteld op 27 december 2013 — The Directv Group/BHIM — Bolloré (DIRECTV)

24

2014/C 071/45

Zaak T-720/13: Beroep ingesteld op 30 december 2013 — Gat Microencapsulation/BHIM — BASF (KARIS)

24

2014/C 071/46

Zaak T-8/14: Beroep ingesteld op 7 januari 2014 — Mogyi/BHIM (Just crunch it…)

25

2014/C 071/47

Zaak T-9/14: Beroep ingesteld op 7 januari 2014 — Mogyi/BHIM (Just crunch it…)

25

2014/C 071/48

Zaak T-13/14: Beroep ingesteld op 7 januari 2014 — Hongarije/Commissie

25

2014/C 071/49

Zaak T-14/14: Beroep ingesteld op 6 januari 2014 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Raad

26

2014/C 071/50

Zaak T-45/14: Beroep ingesteld op 20 januari 2014 — HTTS en Bateni/Raad

27

2014/C 071/51

Zaak T-54/14: Beroep ingesteld op 23 januari 2014 — Goldfish e.a./Commissie

28

2014/C 071/52

Zaak T-136/13: Beschikking van het Gerecht van 14 januari 2014 — Hanwha SolarOne e.a./Parlement e.a.

28

2014/C 071/53

Zaak T-555/13: Beschikking van het Gerecht van 10 januari 2014 — MHCS/BHIM — Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)

28

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2014/C 071/54

Zaak F-60/09 RENV: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 17 oktober 2013 — Birkhoff/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Terugverwijzing naar Gerecht na vernietiging — Bezoldiging — Gezinstoelagen — Toelage voor kind ten laste — Kind met ernstige ziekte of handicap waardoor het niet in zijn behoeften kan voorzien — Verzoek om voortzetting van betaling van toelage)

29

2014/C 071/55

Zaak F-15/10: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 11 december 2013 — Andres e.a./ECB (Openbare dienst — Personeel van ECB — Hervorming van pensioenregeling — Bevriezing van pensioenplan — Uitvoering van pensioenregeling — Raadpleging van comité van toezicht — Raadpleging van personeelscomité — Raadpleging van algemene raad — Raadpleging van raad van bestuur — Driejaarlijkse beoordeling van pensioenplan — Schending van arbeidsvoorwaarden — Kennelijke beoordelingsfout — Evenredigheidsbeginsel — Verworven rechten — Beginsel van rechtszekerheid en voorzienbaarheid — Informatieplicht)

29

2014/C 071/56

Zaak F-92/11: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 16 september 2013 — Faita/EESC (Openbare dienst — Psychisch geweld — Verzoek om bijstand — Motivering van besluit)

30

2014/C 071/57

Zaak F-124/11: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 30 september 2013 — Possanzini/Frontex (Openbare dienst — Personeel van Frontex — Tijdelijk functionaris — Loopbaanontwikkelingsrapport dat negatieve beoordelingen van beoordelingsautoriteit bevat die betrokkene niet zijn meegedeeld — Niet-verlenging van overeenkomst voor bepaalde tijd — Besluit gebaseerd op advies van beoordelingsautoriteit — Rechten van verweer — Schending — Financieel geschil — Volledige rechtsmacht)

30

2014/C 071/58

Gevoegde zaken F-20/12 en F-43/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 16 september 2013 — Wurster/EIGE (Openbare dienst — Personeel van EIGE — Tijdelijk functionaris — Procedure van beoordeling van leidinggevende capaciteiten van functionarissen van EIGE die onlangs zijn tewerkgesteld in ambt van middenkader — Overplaatsing naar ambt dat geen kaderambt is — Recht om te worden gehoord — Werkingssfeer van wet — Ambtshalve toetsing — Ambtshalve vervanging van motivering door rechter)

31

2014/C 071/59

Gevoegde zaken F-23/12 en F-30/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 16 september 2013 — Glantenay e.a./Commissie (Openbare dienst — Algemeen vergelijkend onderzoek — Aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/204/10 — Selectie op basis van bewijsstukken — Uitsluiting van kandidaten zonder concreet onderzoek van hun diploma’s en beroepservaring)

31

2014/C 071/60

Zaak F-38/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 30 september 2013 — BP/FRA (Openbare dienst — Personeel van Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten — Arbeidscontractant — Niet-verlenging voor onbepaalde duur van overeenkomst voor bepaalde duur — Overplaatsing naar andere dienst tot afloop van overeenkomst — Beroep tot nietigverklaring — Beroep tot schadevergoeding)

32

2014/C 071/61

Zaak F-46/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 16 september 2013 — Höpcke/Commissie (Openbare dienst — Algemeen vergelijkend onderzoek — Aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AST/111/10 — Niet-plaatsing op reservelijst — Opdracht om tekst van minimumlengte op te stellen — Niet-naleving)

32

2014/C 071/62

Zaak F-52/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 7 november 2013 — Cortivo/Parlement (Openbare dienst — Ambtenaren — Pensioenen — Aanpassingscoëfficiënt — Woonstaat — Begrip — Voornaamste verblijfplaats — Verblijf verdeeld over twee lidstaten — Bewijsstukken — Gewettigd vertrouwen)

32

2014/C 071/63

Gevoegde zaken F-72/12 en F-10/13: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 21 november 2013 — Roulet/Commissie (Openbare dienst — Bezoldiging — Artikel 66 Statuut — Voormalig tijdelijk functionaris van rang AD 12 — Aanwerving als ambtenaar van rang AD 6 — Betaling van bezoldiging gelijkwaardig aan ambtenaar van rang AD 12 — Kennelijke fout — Terugvordering van hetgeen onverschuldigd is betaald krachtens artikel 85 Statuut)

33

2014/C 071/64

Zaak F-84/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 16 september 2013 — CN/Raad (Openbare dienst — Artikel 78 Statuut — Invaliditeitscommissie — Medisch rapport — Medische gegevens van psychiatrische of psychologische aard — Medisch geheim — Toegang — Beroep tot nietigverklaring — Beroep tot schadevergoeding)

33

2014/C 071/65

Zaak F-113/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 11 december 2013 — Balionyte-Merle/Commissie (Openbare dienst — Vergelijkend onderzoek — Aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/204/10 — Niet-plaatsing op reservelijst — Beoordeling van algemene bekwaamheden van kandidaten — Beoordeling op basis van prestaties van kandidaten bij examens in beoordelingscentrum — Samenhang tussen cijfer en toelichting in bewijs van bekwaamheden)

34

2014/C 071/66

Zaak F-122/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 21 november 2013 — Arguelles Arias/Raad (Openbare dienst — Arbeidscontractant — Overeenkomst voor onbepaalde tijd — Beëindiging — Post waarvoor veiligheidsmachtiging is vereist — Machtiging geweigerd door nationale veiligheidsinstantie — Besluit herzien door beroepsorgaan — Conclusies van nationale veiligheidsinstantie en beroepsorgaan die TAOBG niet binden)

34

2014/C 071/67

Zaak F-60/09 DEP: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 5 december 2013 — Birkhoff/Commissie (Openbare dienst — Procedure — Begroting van kosten — Afdoening zonder beslissing)

34

2014/C 071/68

Zaak F-49/12: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 2 december 2013 — Pachtitis/Commissie (Openbare dienst — Vergelijkend onderzoek EPSO/AD/77/06 — Toegang tot documenten — Verzoek om toegang tot antwoorden van toelatingstoetsen — Nietigverklaring van uitslag van toetsen — Ontbreken van procesbelang — Afdoening zonder beslissing)

35

2014/C 071/69

Zaak F-127/12: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 17 oktober 2013 — Marcuccio/Commissie (Openbare dienst — Artikel 34, leden 1 en 6, Reglement voor de procesvoering — Verzoekschrift per fax ingediend binnen beroepstermijn vermeerderd met termijn wegens afstand van tien dagen — Verzoekschrift per post neergelegd binnen tien daaraanvolgende dagen — Geen identiteit van verzoekschriften — Te laat ingesteld beroep)

35

2014/C 071/70

Zaak F-133/12: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 12 december 2013 — Marcuccio/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Niet-contractuele aansprakelijkheid van Unie — Vergoeding van schade voortvloeiende uit verzending door instelling van brief betreffende aan verzoeker opgelegde kosten aan zijn advocaat — Beroep deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond — Artikel 94 Reglement voor de procesvoering)

35

2014/C 071/71

Zaak F-145/12: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 17 oktober 2013 — Marcuccio/Commissie (Openbare dienst — Artikel 34, leden 1 en 6, Reglement voor de procesvoering — Verzoekschrift per fax ingediend binnen beroepstermijn vermeerderd met termijn wegens afstand van tien dagen — Verzoekschrift per post neergelegd binnen tien daaraanvolgende dagen — Geen identiteit van verzoekschriften — Te late instelling van beroep)

36

2014/C 071/72

Zaak F-47/13: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 12 december 2013 — Debaty/Raad (Openbare dienst — Ambtenaren — Bevordering — Bevorderingsronde 2012 — Besluit om verzoeker niet te bevorderen — Overplaatsing naar andere instelling in loop van bevorderingsronde voorafgaande aan die gedurende welke een eventueel bevorderingsbesluit gevolg zou hebben gehad — Bevoegde instelling om over bevordering van overgeplaatste ambtenaar te beslissen)

36

2014/C 071/73

Zaak F-134/12: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 27 januari 2014 — Loescher/Raad

36

2014/C 071/74

Zaak F-136/12: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 27 januari 2014 — Carpenito/Raad

37

2014/C 071/75

Zaak F-49/13: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 23 oktober 2013 — Moragrega Arroyo/Raad

37


NL

 

Top