Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:038:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 038, 8 februari 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2014.038.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 38

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

57e jaargang
8 februari 2014


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2014/C 038/1

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.7103 — USS/Optrust/PGGM/Global Via Infraestructuras/Globalvia) ( 1 )

1


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2014/C 038/2

Wisselkoersen van de euro

2

 

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

2014/C 038/3

Samenvatting van het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ

3

2014/C 038/4

Samenvatting van het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG

8

2014/C 038/5

Samenvatting van het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming betreffende het voorstel van de Commissie voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake elektronische facturering bij aanbestedingen

11

2014/C 038/6

Samenvatting van het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen inzake de Europese interne markt voor elektronische communicatie en om een connectief continent tot stand te brengen alsmede tot wijziging van Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG en Verordeningen (EG) nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012

12

2014/C 038/7

Samenvatting van het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2006/48/EG en 2009/110/EG en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG, en voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende interbancaire vergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties

14

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2014/C 038/8

Bijwerking van de modellen van de kaarten die door de ministeries van Buitenlandse Zaken van de lidstaten worden afgegeven aan geaccrediteerde leden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, alsmede hun familieleden, zoals bedoeld in artikel 19, lid 2, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) ( PB C 247 van 13.10.2006, blz. 85 , PB C 153 van 6.7.2007, blz. 15 , PB C 64 van 19.3.2009, blz. 18 , PB C 239 van 6.10.2009, blz. 7 en PB C 304 van 10.11.2010, blz. 6 , PB C 273 van 16.9.2011, blz. 11 , PB C 357 van 7.12.2011, blz. 3 , PB C 88 van 24.3.2012, blz. 12 , PB C 120 van 25.4.2012, blz. 4 , PB C 182 van 22.6.2012, blz. 10 , PB C 214 van 20.7.2012, blz. 4 , PB C 238 van 8.8.2012, blz. 5 , PB C 255 van 24.8.2012, blz. 2 , PB C 242 van 23.8.2013, blz. 13 )

16


 

V   Adviezen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europese Commissie

2014/C 038/9

Bekendmaking overeenkomstig Richtlijn 2001/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en de liquidatie van kredietinstellingen — Samenvatting van het besluit inzake buitengewone maatregelen die Nova Ljubljanska banka d.d. op 18 december 2013 zijn opgelegd

25

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2014/C 038/10

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.7168 — Lukoil/ISAB/ISAB Energy/ISAB Energy Services) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

27


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top