EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:014:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 014, 18 januari 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2014.014.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 14

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

57e jaargang
18 januari 2014


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2014/C 014/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.7028 — CVC/Certain European subsidiaries of Campbell Soup) (1)

1

2014/C 014/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6817 — Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur) (1)

1

2014/C 014/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.7080 — Dimension Data/Nextiraone Assets) (1)

2

2014/C 014/04

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

3

2014/C 014/05

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (2)

4


 

III   Voorbereidende handelingen

 

Europese Centrale Bank

2014/C 014/06

Advies van de Europese Centrale Bank van 10 oktober 2013 inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking en kwaliteit van statistieken voor de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden (CON/2013/72)

5


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2014/C 014/07

Wisselkoersen van de euro

8

2014/C 014/08

Mededeling van de Commissie betreffende de tenuitvoerlegging van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 552/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de interoperabiliteit van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeheer (Bekendmaking van de titels en referentienummers van de communautaire specificaties in het kader van de verordening)  (1)

9

 

Rekenkamer

2014/C 014/09

Speciaal verslag nr. 15/2013 „Is het onderdeel Milieu van het LIFE-programma doeltreffend geweest?”

10

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2014/C 014/10

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 16, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap — Het opleggen van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten (1)

11

2014/C 014/11

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 16, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap — Het opleggen van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten (1)

12


 

V   Adviezen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2014/C 014/12

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.7075 — Cintra/Abertis/Itínere/BIP&Drive JV) (1)

13


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

 

(2)   Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen

NL

 

Top