Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:359:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 359, 7 december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2013.359.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 359

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

56e jaargang
7 december 2013


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2013/C 359/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 352 van 30.11.2013

1

2013/C 359/02

Besluit van het Hof van Justitie van 19 november 2013 inzake de erkende feestdagen en de gerechtelijke vakanties

2


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2013/C 359/03

Zaak C-475/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 30 augustus 2013 — Walter Jubin/easyJet Airline Co. Ltd.

3

2013/C 359/04

Zaak C-476/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 30 augustus 2013 — Heidemarie Retzlaff/easyJet Airline Co. Ltd

3

2013/C 359/05

Zaak C-507/13: Beroep ingesteld op 20 september 2013 — Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland/Europees Parlement, Raad van de Europese Unie

4

2013/C 359/06

Zaak C-515/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Østre Landsret (Denemarken) op 25 september 2013 — Ingeniørforeningen i Danmark, als lasthebber van Poul Landin/TEKNIQ, als lasthebber van ENCO A/S — VVS

5

2013/C 359/07

Zaak C-526/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Litouwen) op 7 oktober 2013 — Fast Bunkering Klaipėda UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

5

2013/C 359/08

Zaak C-534/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 10 oktober 2013 — Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e.a./Fipa Group e.a.

6

2013/C 359/09

Zaak C-540/13: Beroep ingesteld op 15 oktober 2013 — Europees Parlement/Raad van de Europese Unie

6

 

Gerecht

2013/C 359/10

Zaak T-231/10: Arrest van het Gerecht van 25 oktober 2013 — Merlin e.a./BHIM — Dusyma (Spelletjes) (Gemeenschapsmodel — Nietigheidsprocedure — Ingeschreven gemeenschapsmodel dat een spel weergeeft — Ouder model — Nietigheidsgronden — Nieuwheid — Eigen karakter — Onderscheid tussen product en model — Artikelen 3, 4, 6 en 25, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 6/2002)

7

2013/C 359/11

Zaak T-416/11: Arrest van het Gerecht van 25 oktober 2013 — Biotronik SE/BHIM — Cardios Sistemas (CARDIO MANAGER) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk CARDIO MANAGER — Ouder nationaal woordmerk CardioMessenger — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Geen bewijs van normaal gebruik van ouder merk — Artikel 42, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

7

2013/C 359/12

Zaak T-476/11 P: Arrest van het Gerecht van 25 oktober 2013 — Commissie/Moschonaki („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Kennisgeving van vacature — Afwijzing van sollicitatie — Beroep tot nietigverklaring — Procesbelang — Ontvankelijkheid — Regel van overeenstemming tussen verzoekschrift en klacht — Artikel 91, lid 2, Ambtenarenstatuut — Beroep tot schadevergoeding”)

8

2013/C 359/13

Zaken T-566/11 en T-567/11: Arrest van het Gerecht van 23 oktober 2013 — Viejo Valle/BHIM — Établissements Coquet (gegroefd kopje en schoteltje en gegroefd diep bord) („Gemeenschapsmodel — Nietigheidsprocedure — Ingeschreven gemeenschapsmodellen in vorm van gegroefd kopje en schoteltje en gegroefd diep bord — Nietigheidsgrond — Gebruik zonder toestemming van werk dat in lidstaat auteursrechtelijk is beschermd — Artikel 25, lid 1, sub f, van verordening (EG) nr. 6/2002”)

8

2013/C 359/14

Zaak T-581/11: Arrest van het Gerecht van 23 oktober 2013 — Dimian/BHIM — Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) („Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapsbeeldmerk Baby Bambolina — Niet-ingeschreven ouder nationaal merk Bambolina — Relatieve weigeringsgrond — Geen gebruik in economisch verkeer van teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis — Artikel 8, lid 4, en artikel 53, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

9

2013/C 359/15

Zaak T-114/12: Arrest van het Gerecht van 23 oktober 2013 — Bode Chemie/BHIM — Laros (sterilina) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk sterilina — Oudere gemeenschapswoord- en beeldmerken STERILLIUM en BODE Sterillium — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

9

2013/C 359/16

Zaak T-155/12: Arrest van het Gerecht van 23 oktober 2013 — Schulze/BHIM — GKL (Klassiklotterie) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Klassiklotterie — Ouder nationaal woordmerk NKL-Klassiklotterie — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

10

2013/C 359/17

Zaak T-417/12: Arrest van het Gerecht van 23 oktober 2013 — SFC Jardibric/BHIM — Aqua Center Europa (AQUA FLOW) („Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapsbeeldmerk AQUA FLOW — Ouder nationaal beeldmerk VAQUA FLOW — Relatieve weigeringsgrond — Gevaar voor verwarring — Nietigverklaring — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Geen rechtsverwerking wegens gedogen — Artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009”)

10

2013/C 359/18

Zaak T-561/12: Arrest van het Gerecht van 25 oktober 2013 — Beninca/Commissie („Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Document dat door Commissie is opgesteld in kader van concentratie tussen Deutsche Börse en NYSE Euronext — Weigering van toegang — Uitzondering betreffende bescherming van besluitvormingsproces”)

11

2013/C 359/19

Zaak T-259/11: Beschikking van het Gerecht van 9 oktober 2013 — Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Phare-programma — Project betreffende oprichting van innovatie- en testcentrum voor bouwmateriaal — Besluit van Commissie houdende terugvordering van deel van betaalde bedragen — Niet rechtstreeks geraakt — Niet-ontvankelijkheid”)

11

2013/C 359/20

Zaak T-367/11: Beschikking van het Gerecht van 21 oktober 2013 — Lyder Entrprises/CBP — Liner Plants (1993) (SOUTHERN SPLENDOUR) („Kwekersrecht — Aanvraag voor communautair kwekersrecht voor ras SOUTHERN SPLENDOUR — Bezwaren — Afwijzing van aanvraag door kamer van beroep van CBP — Bevoegdheid van CBP — Bewijsvoering — Beroep deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk rechtens ongegrond”)

11

2013/C 359/21

Zaak T-597/11 P: Beschikking van het Gerecht van 8 oktober 2013 — Michail/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Verzoek om bijstand — Artikel 24 Statuut — Psychisch geweld — Hogere voorziening kennelijk ongegrond”)

12

2013/C 359/22

Zaak T-13/12: Beschikking van het Gerecht van 15 oktober 2013 — Andechser Molkerei Scheitz/Commissie („Beroep tot nietigverklaring en tot schadevergoeding — Volksgezondheid — Lijst van voor gebruik in levensmiddelen goedgekeurde levensmiddelenadditieven — Steviolglycosiden — Niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond beroep”)

12

2013/C 359/23

Zaak T-191/12: Beschikking van het Gerecht van 7 oktober 2013 — Roland/BHIM — Textiles Well (wellness inspired by nature) („Gemeenschapsmerk — Oppositie — Intrekking van oppositie — Afdoening zonder beslissing”)

13

2013/C 359/24

Zaak T-128/13: Beschikking van het Gerecht van 14 oktober 2013 — Vicente Gandia Pla/BHIM — Tesco Stores (MARQUES DE CHIVÉ) („Gemeenschapsmerk — Oppositie — Afstand van nationaal merk — Geding dat zonder voorwerp raakt — Afdoening zonder beslissing”)

13

2013/C 359/25

Zaak T-148/13: Beschikking van het Gerecht van 15 oktober 2013 — Spanje/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Beroepstermijn — Aanvangsdatum — Bekendmaking in het Publicatieblad — Niet-ontvankelijkheid”)

13

2013/C 359/26

Zaak T-149/13: Beschikking van het Gerecht van 15 oktober 2013 — Spanje/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Beroepstermijn — Aanvang — Bekendmaking in Publicatieblad — Niet-ontvankelijkheid”)

14

2013/C 359/27

Zaak T-226/13 P: Beschikking van het Gerecht van 21 oktober 2013 — Marcuccio/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Beroep in eerste aanleg kennelijk rechtens ongegrond verklaard — Verzending van schrijven over uitvoering van arrest van Gerecht voor ambtenarenzaken aan vertegenwoordiger van rekwirant in tegen dat arrest ingestelde hogere voorziening — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond”)

14

2013/C 359/28

Zaak T-461/13 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 16 oktober 2013 — Spanje/Commissie („Kort geding — Staatssteun — Besluit waarbij steun onverenigbaar met interne markt wordt verklaard en terugvordering ervan alsook annulering van uitstaande betalingen wordt gelast — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging — Geen fumus boni juris en geen spoedeisendheid”)

15

2013/C 359/29

Zaak T-462/13 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 16 oktober 2013 — Comunidad Autónoma del País Vasco en Itelazpi/Commissie („Kort geding — Staatssteun — Besluit waarbij steun onverenigbaar met interne markt wordt verklaard en terugvordering ervan alsook annulering van uitstaande betalingen wordt gelast — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging — Geen spoedeisendheid”)

15

2013/C 359/30

Zaak T-525/13: Beroep ingesteld op 30 september 2013 — H&M Hennes & Mauritz/BHIM — Yves Saint Laurent (handtassen)

15

2013/C 359/31

Zaak T-526/13: Beroep ingesteld op 30 september 2013 — H&M Hennes & Mauritz/BHIM — Yves Saint Laurent (handtassen)

16

2013/C 359/32

Zaak T-531/13: Beroep ingesteld op 26 september 2013 — Kicks Kosmetikkedjan/BHIM — Kik Textilien und Non-Food (KICKS)

16

2013/C 359/33

Zaak T-532/13: Beroep ingesteld op 26 september 2013 — Kicks Kosmetikkedjan/BHIM — Kik Textilien und Non-Food (KICKS)

17

2013/C 359/34

Zaak T-533/13: Beroep ingesteld op 3 oktober 2013 — Litouwen/Commissie

17

2013/C 359/35

Zaak T-545/13: Beroep ingesteld op 8 oktober 2013 — Al Matri/Raad

18

2013/C 359/36

Zaak T-552/13: Beroep ingesteld op 15 oktober 2013 — Oil Turbo Compressor/Raad

19

2013/C 359/37

Zaak T-192/13: Beschikking van het Gerecht van 17 oktober 2013 — Transworld Oil Computer Centrum e.a./Eurojust

20

2013/C 359/38

Zaak T-399/13: Beschikking van het Gerecht van 10 oktober 2013 — KO-Invest/BHIM — Kraft Foods Schweiz (Milkoshake For Active People)

20


NL

 

Top