Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:353E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 353, 3 december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.CE2013.353.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 353E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

56e jaargang
3 december 2013


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

RESOLUTIES

 

Europees Parlement
ZITTING 2012-2013
Vergaderingen van 11 t/m 13 september 2012
De notulen van deze zitting zijn gepubliceerd in het PB C 370 E van 30.11.2012
AANGENOMEN TEKSTEN

 

Dinsdag 11 september 2012

2013/C 353E/01

Verondersteld vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen in Europese landen door de CIAResolutie van het Europees Parlement van 11 september 2012 over het veronderstelde vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen in Europese landen door de CIA: follow-up bij het verslag van de Commissie TDIP van het Europees Parlement (2012/2033(INI))

1

2013/C 353E/02

Versterkte solidariteit binnen de EU op het gebied van asielResolutie van het Europees Parlement van 11 september 2012 over versterkte solidariteit binnen de EU op het gebied van asiel (2012/2032(INI))

16

2013/C 353E/03

Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2013Resolutie van het Europees Parlement van 11 september 2012 over het werkprogramma van de Commissie voor 2013 (2012/2688(RSP))

25

2013/C 353E/04

Vrijwillige en onbetaalde donatie van weefsels en cellenResolutie van het Europees Parlement van 11 september 2012 over vrijwillige, onbetaalde donaties van weefsels en cellen (2011/2193(INI))

31

2013/C 353E/05

De rol van vrouwen in de groene economieResolutie van het Europees Parlement van 11 september 2012 over de rol van vrouwen in de groene economie (2012/2035(INI))

38

2013/C 353E/06

Arbeidsomstandigheden van vrouwen in de dienstensectorResolutie van het Europees Parlement van 11 september 2012 over de arbeidsomstandigheden van vrouwen in de dienstensector (2012/2046(INI))

47

2013/C 353E/07

Onderwijs, opleiding en Europa 2020Resolutie van het Europees Parlement van 11 september 2012 over onderwijs, opleiding en Europa 2020 (2012/2045(INI))

56

2013/C 353E/08

Onlineverspreiding van audiovisuele werken in de EUResolutie van het Europees Parlement van 11 september 2012 over de online verspreiding van audiovisuele werken binnen de EU (2011/2313(INI))

64

 

Woensdag 12 september 2012

2013/C 353E/09

Besluit om geen bezwaar te maken tegen een uitvoeringsmaatregel: het airborne collision avoidance system in bepaalde luchtvaartuigenBesluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen het ontwerpbesluit van de Commissie waarbij aan de Franse Republiek een afwijking van Verordening (EU) nr. 1332/2011 van de Commissie wordt toegestaan voor het gebruik van een nieuwe softwareversie van het airborne collision avoidance system (ACAS II) in bepaalde nieuwe luchtvaartuigen (D020967/02 – 2012/2745 (RPS))

75

2013/C 353E/10

Besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling: grensoverschrijdende samenwerking en onderhandelingen in de sector melk en zuivelproductenBesluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 28 juni 2012 ter aanvulling van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat de grensoverschrijdende samenwerking en de contractuele onderhandelingen van producentenorganisaties in de sector melk en zuivelproducten betreft (12020-12 – C(2012)4297 – 2012/2780 (RPS))

76

2013/C 353E/11

Jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleidResolutie van het Europees Parlement van 12 september 2012 over het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (12562/2011 – 2012/2050(INI))

77

2013/C 353E/12

Instandhouding en duurzame exploitatie van de visbestandenResolutie van het Europees Parlement van 12 september 2012 over de rapportageverplichtingen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2371/2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (2011/2291(INI))

99

2013/C 353E/13

Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleidResolutie van het Europees Parlement van 12 september 2012 inzake de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid – Overkoepelende mededeling (2011/2290(INI))

104

 

Donderdag 13 september 2012

2013/C 353E/14

Achttiende verslag over "De wetgeving verbeteren" - Toepassing van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel (2010)Resolutie van het Europees Parlement van 13 september 2012 over het achttiende verslag "De wetgeving verbeteren" – Toepassing van het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel (2010) (2011/2276(INI))

117

2013/C 353E/15

EU-strategie voor het Atlantisch gebied in het kader van het cohesiebeleidResolutie van het Europees Parlement van 13 september 2012 over de strategie voor het Atlantisch gebied van het cohesiebeleid (2011/2310(INI))

122

2013/C 353E/16

Situatie in SyriëResolutie van het Europees Parlement van 13 september 2012 over Syrië (2012/2788(RSP))

129

2013/C 353E/17

Gebruik van rechtspleging voor politieke doeleinden in RuslandResolutie van het Europees Parlement van 13 september 2012 over het gebruik van justitie voor politieke doeleinden in Rusland (2012/2789(RSP))

134

2013/C 353E/18

Voorstellen voor een Europese Bankenunie (EBU)Resolutie van het Europees Parlement van 13 september 2012: In de richting van een bankenunie (2012/2729(RSP))

138

2013/C 353E/19

Zuid-Afrika: bloedbad onder stakende mijnwerkersResolutie van het Europees Parlement van 13 september 2012 over Zuid-Afrika: slachting onder stakende mijnwerkers (2012/2783(RSP))

141

2013/C 353E/20

Vervolging van Rohingya-moslims in BirmaResolutie van het Europees Parlement van 13 september 2012 over de vervolging van Rohingya-moslims in Birma (2012/2784(RSP))

145

2013/C 353E/21

Azerbeidzjan: de zaak Ramil SafarovResolutie van het Europees Parlement van 13 september 2012 over Azerbeidzjan: de zaak Ramil Safarov (2012/2785(RSP))

148

2013/C 353E/22

Bestrijding van multiple sclerose in EuropaVerklaring van het Europees Parlement van 13 september 2012 over bestrijding van multiple sclerose in Europa

151


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europees Parlement

 

Dinsdag 11 september 2012

2013/C 353E/23

Opheffing van de parlementaire immuniteit van Jaroslaw Leszek WalesaBesluit van het Europees Parlement van 11 september 2012 over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jarosław Leszek Wałęsa (2012/2112(IMM))

152

2013/C 353E/24

Opheffing van de parlementaire immuniteit van Birgit Collin-LangenBesluit van het Europees Parlement van 11 september 2012 over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Birgit Collin-Langen (2012/2128(IMM))

153

 

Donderdag 13 september 2012

2013/C 353E/25

Doorzenden aan en verwerken door het Europees Parlement van gerubriceerde informatie waarover de Raad beschikt met betrekking tot aangelegenheden die niet vallen onder het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleidBesluit van het Europees Parlement van 13 september 2012 over de sluiting van een interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad over het doorzenden aan en verwerken door het Europees Parlement van gerubriceerde informatie waarover de Raad beschikt met betrekking tot aangelegenheden die niet vallen onder het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (2012/2069(ACI))

156

BIJLAGE

159


 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPEES PARLEMENT

 

Dinsdag 11 september 2012

2013/C 353E/26

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Denemarken)Resolutie van het Europees Parlement van 11 september 2012 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Denemarken) (COM(2012)0272 – C7-0131/2012 – 2012/2110(BUD))

168

BIJLAGE

172

2013/C 353E/27

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2011/017 ES/AragónResolutie van het Europees Parlement van 11 september 2012 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/017 ES/Aragón Bouw, Spanje) (COM(2012)0290 – C7-0150/2012 – 2012/2121(BUD))

172

BIJLAGE

175

2013/C 353E/28

Energie-efficiëntie ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 september 2012 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

176

P7_TC1-COD(2011)0172
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 11 september 2012 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2012/…/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG

177

Bijlage bij de wetgevingsresolutie

177

2013/C 353E/29

Europese normalisatie ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 september 2012 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese normalisatie en tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/105/EG en 2009/23/EG van het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

178

P7_TC1-COD(2011)0150
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 11 september 2012 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad

179

2013/C 353E/30

Elektronische identificatie van runderen ***IAmendementen van het Europees Parlement aangenomen op 11 september 2012 op het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1760/2000 wat betreft de elektronische identificatie van runderen en tot schrapping van de bepalingen inzake de facultatieve etikettering van rundvlees (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))

179

2013/C 353E/31

Geneesmiddelenbewaking (wijziging van Richtlijn 2001/83/EG) ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 september 2012 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG wat de geneesmiddelenbewaking betreft (COM(2012)0052 – C7-0033/2012 – 2012/0025(COD))

191

P7_TC1-COD(2012)0025
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 11 september 2012 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2012/…/EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG wat de geneesmiddelenbewaking betreft

192

2013/C 353E/32

Geneesmiddelenbewaking (wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004) ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 september 2012 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat de geneesmiddelenbewaking betreft (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

192

P7_TC1-COD(2012)0023
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 11 september 2012 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat de geneesmiddelenbewaking betreft

193

2013/C 353E/33

Zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 september 2012 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG wat het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen betreft (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

193

P7_TC1-COD(2011)0190
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 11 september 2012 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2012/…/EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG van de Raad wat het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen betreft

194

2013/C 353E/34

Bedrijfstoelageregeling en steun voor wijnbouwers ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 september 2012 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat de regeling op de bedrijfstoeslagregeling en de steun voor wijnbouwers betreft (COM(2011)0631 – C7-0338/2011 – 2011/0285(COD))

194

P7_TC1-COD(2011)0285
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 11 september 2012 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat de bedrijfstoeslagregeling en de steun voor wijnbouwers betreft

195

2013/C 353E/35

Administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 september 2012 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt ("de IMI-verordening") (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

195

P7_TC1-COD(2011)0226
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 11 september 2012 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt en tot intrekking van Beschikking 2008/49/EG van de Commissie ("de IMI-verordening")

196

2013/C 353E/36

Gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 september 2012 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten (herschikking) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

196

 

Woensdag 12 september 2012

2013/C 353E/37

Minimumnormen voor de rechten en de bescherming van slachtoffers van misdrijven en voor slachtofferhulp ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 september 2012 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten en de bescherming van slachtoffers van misdrijven en voor slachtofferhulp (COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

201

P7_TC1-COD(2011)0129
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 september 2012 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2012/…/EU van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ

202

2013/C 353E/38

Beheer van communautaire tariefcontingenten voor kwaliteitsrundvlees, varkensvlees, slachtpluimvee, tarwe en mengkoren, en zemelen, slijpsel en andere resten ***IAmendementen van het Europees Parlement aangenomen op 12 september 2012 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor kwaliteitsrundvlees, varkensvlees, slachtpluimvee, tarwe en mengkoren, en zemelen, slijpsel en andere resten (COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

202

2013/C 353E/39

Invoer van olijfolie en andere landbouwproducten uit Turkije, wat de aan de Commissie te verlenen gedelegeerde bevoegdheden en uitvoeringsbevoegdheden betreft ***IAmendementen van het Europees Parlement aangenomen op 12 september 2012 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2008/97, (EG) nr. 779/98 en (EG) nr. 1506/98 van de Raad op het gebied van de invoer van olijfolie en andere landbouwproducten uit Turkije, wat de aan de Commissie te verlenen gedelegeerde bevoegdheden en uitvoeringsbevoegdheden betreft (COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))

204

2013/C 353E/40

Overeenkomst EG-Australië inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling, certificaten en markeringen ***Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 september 2012 over het ontwerpbesluit van de Raad tot sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië tot wijziging van de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling, certificaten en markeringen tussen de Europese Gemeenschap en Australië (12124/2010 – C7-0057/2012 – 2010/0146(NLE))

210

2013/C 353E/41

Overeenkomst EG-Nieuw-Zeeland inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling ***Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 september 2012 over het ontwerpbesluit van de Raad tot sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland tot wijziging van de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland (12126/2010 – C7-0058/2012 – 2010/0139(NLE))

210

2013/C 353E/42

Maatregelen met het oog op de instandhouding van de visbestanden ten aanzien van landen die niet-duurzame visserij toelaten ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 september 2012 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde maatregelen die met het oog op de instandhouding van de visbestanden worden genomen ten aanzien van landen die niet-duurzame visserij toelaten (COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD))

211

P7_TC1-COD(2011)0434
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 september 2012 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde maatregelen met het oog op de instandhouding van visbestanden ten aanzien van landen die niet-duurzame visserij toelaten

212

2013/C 353E/43

Gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 september 2012 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten (COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))

212

P7_TC1-COD(2011)0194
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 september 2012 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1184/2006 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad

213

BIJLAGE I

241

BIJLAGE II

242

BIJLAGE III

245

 

Donderdag 13 september 2012

2013/C 353E/44

Verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Republiek Brazilië ***Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 september 2012 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Republiek Brazilië (10475/2012 – C7-0181/2012 – 2012/0059(NLE))

247

2013/C 353E/45

Overeenkomst EU-Algerije inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking ***Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 september 2012 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Democratische Volksrepubliek Algerije inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking (08283/2012 – C7-0122/2012 – 2011/0175(NLE))

247

2013/C 353E/46

Uitsluiten van bepaalde landen van handelspreferenties ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 september 2012 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad, met betrekking tot het schrappen van sommige landen van de lijst van regio’s of staten die onderhandelingen hebben afgesloten (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD))

248

P7_TC1-COD(2011)0260
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 september 2012 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad, met betrekking tot het schrappen van sommige landen van de lijst van regio’s of staten die onderhandelingen hebben afgesloten

249

BIJLAGE

252

2013/C 353E/47

Intergouvernementele overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen op energiegebied ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 september 2012 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een mechanisme voor informatie-uitwisseling met betrekking tot intergouvernementele overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen op energiegebied (COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

252

P7_TC1-COD(2011)0238
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 september 2012 met het oog op de vaststelling van Besluit nr. …/2012/EU van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een mechanisme voor informatie-uitwisseling met betrekking tot intergouvernementele overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen op energiegebied

253

2013/C 353E/48

Kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 september 2012 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten (COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

254

P7_TC1-COD(2010)0353
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 september 2012 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

255

Bijlage bij de wetgevingsresolutie

255

2013/C 353E/49

Europese sociaalondernemerschapsfondsen ***IAmendementen van het Europees Parlement aangenomen op 13 september 2012 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake Europese sociaalondernemerschapsfondsen (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

255

2013/C 353E/50

Europese durfkapitaalfondsen ***IAmendementen van het Europees Parlement aangenomen op 13 september 2012 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese durfkapitaalfondsen (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

280

2013/C 353E/51

Uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru ***IAmendementen van het Europees Parlement aangenomen op 13 september 2012 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

304

2013/C 353E/52

Uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EU en Midden-Amerika ***IAmendementen van het Europees Parlement aangenomen op 13 september 2012 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))

312

2013/C 353E/53

Toegestane gebruikswijzen van verweesde werken ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 september 2012 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

322

P7_TC1-COD(2011)0136
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 september 2012 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2012/…/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken

323

2013/C 353E/54

Invoering van autonome handelspreferenties voor Pakistan (noodmaatregel) ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 september 2012 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering, als noodmaatregel, van autonome handelspreferenties voor Pakistan (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

323

P7_TC1-COD(2010)0289
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 september 2012 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot invoering, als noodmaatregel, van autonome handelspreferenties voor Pakistan

324


Verklaring van de gebruikte tekens

*

Raadplegingsprocedure

**I

Samenwerkingsprocedure, eerste lezing

**II

Samenwerkingsprocedure, tweede lezing

***

Instemmingsprocedure

***I

Medebeslissingsprocedure, eerste lezing

***II

Medebeslissingsprocedure, tweede lezing

***III

Medebeslissingsprocedure, derde lezing

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag)

Politieke amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het symbool ▐ aangegeven.

Technische correcties en aanpassingen door de diensten: nieuwe of vervangende tekst staat in cursief, schrappingen zijn met het symbool ║ aangegeven.

NL

 

Top