Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:352:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 352, 30 november 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2013.352.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 352

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

56e jaargang
30 november 2013


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2013/C 352/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 344 van 23.11.2013

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2013/C 352/02

Zaak C-460/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 8 augustus 2013 door de Italiaanse Republiek tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 30 mei 2013 in zaak T-454/10, Italiaanse Republiek/Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav)

2

2013/C 352/03

Zaak C-461/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 22 augustus 2013 — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V./Bondsrepubliek Duitsland

3

2013/C 352/04

Zaak C-480/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg (Duitsland) op 9 september 2013 — Sysmex Europe GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

3

2013/C 352/05

Zaak C-481/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Bamberg (Duitsland) op 9 september 2013 — Strafzaak tegen Mohammad Ferooz Qurbani

4

2013/C 352/06

Zaak C-482/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Spanje) op 10 september 2013 — Unicaja Banco SA/José Hidalgo Rueda e.a.

4

2013/C 352/07

Zaak C-483/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marchena no 2 (Spanje) op 10 september 2013 — Unicaja Banco S.A./Steluta Grigore

4

2013/C 352/08

Zaak C-484/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Spanje) op 10 september 2013 — Caixabank SA/Manuel María Rueda Ledesma, Rosario Mesa Mesa

5

2013/C 352/09

Zaak C-485/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Spanje) op 10 september 2013 — Caixabank SA/José Labella Crespo e.a.

5

2013/C 352/10

Zaak C-486/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia (Spanje) op 10 september 2013 — Caixabank SA/Antonio Galán Rodríguez

6

2013/C 352/11

Zaak C-487/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Spanje) op 10 september 2013 — Caixabank SA/Alberto Galán Luna en Domingo Galán Luna

6

2013/C 352/12

Zaak C-489/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Hof van beroep te Antwerpen (België) op 10 september 2013 — Ronny Verest, Gaby Gerards tegen Belgische Staat

7

2013/C 352/13

Zaak C-490/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 13 september 2013 door Cytochroma Development, Inc. tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 3 juli 2013 in zaak T-106/12, Cytochroma Development, Inc./Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

7

2013/C 352/14

Zaak C-503/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 19 september 2013 — Boston Scientific Medizintechnik GmbH/AOK Sachsen-Anhalt

8

2013/C 352/15

Zaak C-504/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 19 september 2013 — Boston Scientific Medizintechnik GmbH/Betriebskrankenkasse RWE

8

2013/C 352/16

Zaak C-511/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 23 september 2013 door Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 11 juli 2013 in zaak T-469/07, Philips Lighting Poland S.A. en Philips Lighting BV/Raad van de Europese Unie

9

2013/C 352/17

Zaak C-517/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door tribunal de première instance de Namur (België) op 27 september 2013 — Belgacom NV, die het door Belgacom Mobile NV ingeleide geding voortzet/Provincie Namen

9

2013/C 352/18

Zaak C-533/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Työtuomioistuin (Finland) op 9 oktober 2013 — Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry/Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy

10

 

Gerecht

2013/C 352/19

Zaak T-248/10: Arrest van het Gerecht van 16 oktober 2013 — Italië/Commissie („Taalregeling — Aankondiging van algemeen vergelijkend onderzoek voor aanwerving van administrateurs — Keuze van tweede taal uit drie talen — Verordening nr. 1 — Artikel 1 quinquies, lid 1, artikel 27, eerste alinea, en artikel 28, sub f, Ambtenarenstatuut — Artikel 1, lid 1, sub f, van bijlage III bij Ambtenarenstatuut — Motiveringsplicht — Beginsel van non-discriminatie”)

11

2013/C 352/20

Zaak T-432/10: Arrest van het Gerecht van 16 oktober 2013 — Vivendi/Commissie („Mededinging — Misbruik van machtspositie — Franse breedband- en telefoonabonnementmarkt — Afwijzing van klacht — Geen gemeenschapsbelang — Belang van gestelde inbreuk voor werking van interne markt — Waarschijnlijkheid dat bestaan van gestelde inbreuk kan worden aangetoond”)

11

2013/C 352/21

Zaak T-457/10: Arrest van het Gerecht van 15 oktober 2013 — Evropaïki Dynamiki/Commissie („Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbestedingsprocedure — Externe dienstverlening voor ontwikkeling, onderzoeken en ondersteuning van informatiesystemen (ESP DESIS II) — Rangschikking van inschrijver — Gunning van opdracht — Consortium dat heeft ingeschreven — Ontvankelijkheid — Motiveringsplicht — Transparantie — Gelijke behandeling — Kennelijk onjuiste beoordeling — Niet-contractuele aansprakelijkheid”)

12

2013/C 352/22

Zaak T-474/10: Arrest van het Gerecht van 15 oktober 2013 — Evropaïki Dynamiki/Commissie („Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbestedingsprocedure — Externe dienstverlening voor ontwikkeling, onderzoeken en ondersteuning van informatiesystemen (ESP DESIS II) — Rangschikking van inschrijver — Gunning van opdracht — Motiveringsplicht — Transparantie — Gelijke behandeling — Kennelijk onjuiste beoordeling — Niet-contractuele aansprakelijkheid”)

12

2013/C 352/23

Zaak T-275/11: Arrest van het Gerecht van 16 oktober 2013 — TF1/Commissie („Staatssteun — Publieke omroepdienst — Steun die Franse autoriteiten voornemens zijn France Télévisions te verlenen — Jaarlijkse begrotingssubsidie — Besluit dat steun verenigbaar met interne markt verklaart — Artikel 106, lid 2, VWEU — Dwingend bestemmingsverband tussen heffing en steunmaatregel”)

13

2013/C 352/24

Zaak T-638/11: Arrest van het Gerecht van 15 oktober 2013 — European Dynamics Belgium e.a./EMA („Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbestedingsprocedure van EMA — Verrichting van ondersteuningsdiensten voor softwaretoepassingen — Afwijzing van offerte van inschrijver — Gunningscriteria — Motiveringsplicht — Eerbiediging van gunningscriteria in bestek — Vaststelling van subcriteria voor gunningscriteria — Toegang tot documenten”)

13

2013/C 352/25

Zaak T-282/12: Arrest van het Gerecht van 16 oktober 2013 — El Corte Inglés/BHIM — Sohawon (fRee YOUR STYLe.) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk fRee YOUR STYLe. — Ouder gemeenschaps- en nationaal woordmerk FREE STYLE — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

14

2013/C 352/26

Zaak T-328/12: Arrest van het Gerecht van 16 oktober 2013 — Mundipharma/BHIM — AFT Pharmaceuticals (Maxigesic) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Maxigesic — Ouder gemeenschapswoordmerk OXYGESIC — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

14

2013/C 352/27

Zaak T-379/12: Arrest van het Gerecht van 15 oktober 2013 — Electric Bike World/BHIM — Brunswick (LIFECYCLE) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk LIFECYCLE — Ouder nationaal woordmerk LIFECYCLE — Gedeeltelijke weigering van inschrijving door kamer van beroep — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009”)

15

2013/C 352/28

Zaak T-453/12: Arrest van het Gerecht van 16 oktober 2013 — Zoo Sport/BHIM — K-2 (ZOOSPORT) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk ZOOSPORT — Ouder gemeenschapswoordmerk ZOOT en ouder gemeenschapsbeeldmerk SPORTS ZOOT SPORTS — Relatieve weigeringsgrond — Gevaar voor verwarring — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

15

2013/C 352/29

Zaak T-455/12: Arrest van het Gerecht van 16 oktober 2013 — Zoo Sport/BHIM — K-2 (zoo sport) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk ZOO Sport — Ouder gemeenschapswoordmerk ZOOT en ouder gemeenschapsbeeldmerk SPORTS ZOOT SPORTS — Relatieve weigeringsgrond — Gevaar voor verwarring — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

16

2013/C 352/30

Zaak T-488/13: Beroep ingesteld op 2 september 2013 — GEA Group/BHIM (engineering for a better world)

16

2013/C 352/31

Zaak T-502/13: Beroep ingesteld op 18 september 2013 — ASPA/BHIM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (ARGENTARIA)

16

2013/C 352/32

Zaak T-506/13: Beroep ingesteld op 20 september 2013 — Urb Rulmenti Suceava/BHIM — Adiguzel (URB)

17

2013/C 352/33

Zaak T-508/13: Beroep ingesteld op 20 september 2013 — Regering van Maleisië/BHIM — Vergamini (HALAL MALAYSIA)

17

2013/C 352/34

Zaak T-514/13: Beroep ingesteld op 23 september 2013 — AgriCapital/BHIM — agri.capital (AGRI.CAPITAL)

18

2013/C 352/35

Zaak T-517/13: Beroep ingesteld op 19 september 2013 — Éditions Quo Vadis/BHIM — Gómez Hernández („QUO VADIS”)

19

2013/C 352/36

Zaak T-518/13: Beroep ingesteld op 23 september 2013 — Future Enterprises/BHIM — McDonald’s International Property (MACCOFFEE)

19

2013/C 352/37

Zaak T-521/13: Beroep ingesteld op 19 september 2013 — Alpinestars Research/BHIM — Tung Cho en Wang Yu (A ASTER)

20

2013/C 352/38

Zaak T-522/13: Beroep ingesteld op 26 september 2013 — Tsujimoto/BHIM — Kenzo (KENZO ESTATE)

20

2013/C 352/39

Zaak T-523/13: Beroep ingesteld op 20 september 2013 — Euromed/BHIM — DC Druck-Chemie (EUROSIL)

21

2013/C 352/40

Zaak T-524/13: Beroep ingesteld op 20 september 2013 — Euromed/BHIM — DC Druck-Chemie (EUROSIL)

21

2013/C 352/41

Zaak T-541/13: Beroep ingesteld op 9 oktober 2013 — Abertis Telecom en Retevisión I/Commissie

22

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2013/C 352/42

Zaak F-69/11: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 17 oktober 2013 — BF/Rekenkamer (Openbare dienst — Procedure voor vervulling van ambt van directeur — Rapport van voorselectiecomité — Motivering — Geen — Onrechtmatigheid van aanstellingsbesluit — Voorwaarden)

23

2013/C 352/43

Zaak F-126/11: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 11 september 2013 — de Brito Sequeira Carvalho/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Tuchtregeling — Tuchtprocedure — Tuchtmaatregel — Schriftelijke waarschuwing — Artikel 25 van bijlage IX bij Statuut — Artikel 22 bis Statuut)

23

2013/C 352/44

Zaak F-39/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 23 oktober 2013 — BQ/Rekenkamer (Openbare dienst — Ambtenaar — Beoordelingsrapport — Psychisch geweld — Schadevergoeding — Ontvankelijkheid — Termijnen)

23

2013/C 352/45

Zaak F-76/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 18 september 2013 — Scheidemann/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaar — Overplaatsing naar andere instelling — Artikelen 43 en 45 Statuut — Bevordering — Meritepunten — Gelijke behandeling — Autonomie van instellingen)

24

2013/C 352/46

Zaak F-77/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 17 oktober 2013 — Vasilev/Commissie (Openbare dienst — Algemeen vergelijkend onderzoek — Aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/208/11 — Onmogelijkheid tijdens voorselectietoets om toetsenbord te gebruiken waaraan kandidaat gewend was — Geen toelating tot beoordelingstoetsen — Gelijke behandeling)

24

2013/C 352/47

Zaak F-93/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 23 oktober 2013 — D’Agostino/Commissie (Openbare dienst — Arbeidscontractant — Artikel 3 bis RAP — Niet-verlenging van overeenkomst — Zorgplicht — Dienstbelang — Volledig en uitvoerig onderzoek binnen alle diensten naar mogelijkheden van ambt dat overeenkomt met in overeenkomst opgenomen taken)

24

2013/C 352/48

Zaak F-98/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 23 oktober 2013 — Verstreken/Raad (Openbare dienst — Ambtenaren — Bevordering — Bevorderingsronde 2008 — Bevorderingsronde 2009 — Besluit om verzoekster niet te bevorderen — Motivering — Algemene en stereotypische motivering)

25

2013/C 352/49

Zaak F-124/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 23 oktober 2013 — Solberg/EWDD (Openbare dienst — Voormalig tijdelijk functionaris — Niet-verlenging van overeenkomst voor bepaalde tijd — Motiveringsplicht — Omvang van beoordelingsbevoegdheid)

25

2013/C 352/50

Zaak F-148/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 23 oktober 2013 — Solberg/EWDD (Openbare dienst — Voormalig tijdelijk functionaris — Beoordelingsrapport — Procesbelang — Motiveringsplicht — Omvang van beoordelingsbevoegdheid)

26

2013/C 352/51

Zaak F-58/13: Beroep ingesteld op 21 juni 2013 — ZZ/Commissie

26

2013/C 352/52

Zaak F-62/13: Beroep ingesteld op 26 juni 2013 — ZZ/Commissie

26

2013/C 352/53

Zaak F-77/13: Beroep ingesteld op 9 augustus 2013 — ZZ/Europol

27

2013/C 352/54

Zaak F-95/13: Beroep ingesteld op 23 september 2013 — ZZ e.a./Europees Spoorwegbureau (ESB)

28


NL

 

Top