Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:245:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 245, 24 augustus 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2013.245.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 245

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

56e jaargang
24 augustus 2013


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2013/C 245/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 233 van 10.8.2013

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2013/C 245/02

Zaak C-287/11 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 4 juli 2013 — Europese Commissie/Aalberts Industries NV, Comap SA, voorheen Aquatis France SAS, Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG (Hogere voorziening — Mededingingsregelingen — Europese markt — Sector van koperen fittingen en fittingen uit koperlegering — Beschikking van Commissie — Vaststelling van inbreuk op artikel 101 VWEU — Geldboeten — Eén enkele complexe en voortdurende inbreuk — Beëindiging van inbreuk — Voortzetting van inbreuk door bepaalde deelnemers — Recidive)

2

2013/C 245/03

Zaak C-312/11: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 4 juli 2013 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 2000/78/EG — Artikel 5 — Instelling van algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep — Personen met handicap — Ontoereikende uitvoeringsmaatregelen)

2

2013/C 245/04

Zaak C-350/11: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 4 juli 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — België) — Argenta Spaarbank NV/Belgische Staat (Belastingwetgeving — Vennootschapsbelasting — Aftrek voor risicokapitaal — Notionele interesten — Vermindering van aftrek voor vennootschappen met buitenlandse inrichting die krachtens overeenkomst tot vermijden van dubbele belasting vrijgestelde inkomsten genereert)

3

2013/C 245/05

Zaak C-100/12: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 4 juli 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italië) — Fastweb SpA/Azienda Sanitaria Locale di Alessandria (Overheidsopdrachten — Richtlijn 89/665/EEG — Beroep inzake overheidsopdrachten — Beroep tegen besluit tot gunning van opdracht door niet-gekozen inschrijver — Beroep op grond dat gekozen offerte niet overeenstemt met technische specificaties van opdracht — Incidentele vordering van gekozen inschrijver op grond dat offerte ingediend door inschrijver die beroep heeft ingesteld niet voldoet aan bepaalde technische specificaties van opdracht — Offertes beide niet in overeenstemming met technische specificaties van opdracht — Nationale rechtspraak op grond waarvan incidentele vordering eerst moet worden onderzocht en, indien zij gegrond is, principale vordering niet-ontvankelijk moet worden verklaard, zonder onderzoek ten gronde — Verenigbaarheid met Unierecht)

3

2013/C 245/06

Zaak C-233/12: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 4 juli 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di La Spezia — Italië) — Simone Gardella/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Overdracht van in andere lidstaat verworven pensioenrechten — Artikelen 45 VWEU en 48 VWEU — Nationale regeling die niet voorziet in recht van overdracht aan in andere lidstaat gevestigde internationale organisatie van kapitaal dat overeenkomt met pensioenpremies die aan nationaal socialezekerheidsorgaan zijn gestort — Samentellingsregel)

4

2013/C 245/07

Zaak C-325/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 17 juni 2013 door Peek & Cloppenburg KG tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 18 april 2013 in zaak T-506/11, Peek & Cloppenburg KG/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

4

2013/C 245/08

Zaak C-326/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 17 juni 2013 door Peek & Cloppenburg KG tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 18 april 2013 in zaak T-507/11, Peek & Cloppenburg/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

5

2013/C 245/09

Zaak C-330/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen sad — Burgas (Bulgarije), op 18 juni 2013 — Lukoil Neftohim Burgas AD/Nachalnik na Mitnicheski punkt „Pristanishte Burgas tsentar” pri Mitnitsa Burgas

6

 

Gerecht

2013/C 245/10

Zaak T-234/11 P-RENV-RX: Arrest van het Gerecht van 9 juli 2013 — Arango Jaramillo e.a./EIB („Hogere voorziening — Openbare dienst — Personeel van EIB — Heroverweging van arrest van Gerecht — Beroep in eerste aanleg niet-ontvankelijk verklaard — Pensioenen — Verhoging van bijdrage aan pensioenregeling — Beroepstermijn — Redelijke termijn”)

8

2013/C 245/11

Zaak T-552/11: Arrest van het Gerecht van 9 juli 2013 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Overeenkomst over financiële bijstand van Unie ten gunste van project op gebied van medische samenwerking — Debetnota — Contractuele aard van geschil — Handeling niet vatbaar voor beroep — Niet-ontvankelijkheid — Vordering tot betaling in reconventie”)

8

2013/C 245/12

Zaak T-3/12: Arrest van het Gerecht van 10 juli 2013 — Kreyenberg/BHIM — Commissie (MEMBER OF €e euro experts) („Gemeenschapsmerk — Nietigheidprocedure — Gemeenschapsbeeldmerk MEMBER OF €e euro experts — Absolute weigeringsgrond — Emblemen van Unie en van haar activiteiten — Euro-symbool — Artikel 7, lid 1, sub i, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

9

2013/C 245/13

Zaak T-304/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 31 mei 2013 door Van der Aat e.a. tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 21 maart 2013 in zaak F-111/11, Van der Aat e.a./Commissie

9

2013/C 245/14

Zaak T-319/13: Beroep ingesteld op 11 juni 2013 — Elmaghraby en El Gazaerly/Raad

12

2013/C 245/15

Zaak T-335/13: Beroep ingesteld op 19 juni 2013 — BT Limited Belgian Branch/Commissie

12

2013/C 245/16

Zaak T-340/13: Beroep ingesteld op 25 juni 2013 — Federación Española de Hostelería/EACEA

13

2013/C 245/17

Zaak T-343/13: Beroep ingesteld op 28 juni 2013 — CN/Parlement

14

2013/C 245/18

Zaak T-345/13: Beroep ingesteld op 2 juli 2013 — Construcción, Promociones e Instalaciones/BHIM — Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL)

15

2013/C 245/19

Zaak T-346/13: Beroep ingesteld op 2 juli 2013 — Helleense Republiek/Commissie

15


NL

 

Top