EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:171:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 171, 15 juni 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2013.171.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 171

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

56e jaargang
15 juni 2013


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2013/C 171/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 164 van 8.6.2013

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2013/C 171/02

Zaak C-480/10: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 25 april 2013 — Europese Commissie/Koninkrijk Zweden (Niet-nakoming — Fiscale bepalingen — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 11 — Nationale wettelijke regeling die mogelijkheid tot vorming van groep van personen die als één btw-plichtige kan worden aangemerkt, beperkt tot ondernemingen in financiële en verzekeringssector)

2

2013/C 171/03

Zaak C-64/11: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 25 april 2013 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje (Niet-nakoming — Vrijheid van vestiging — Artikel 49 VWEU — Beperkingen — Belastingwetgeving — Onmiddellijke heffing over latente meerwaarden — Verplaatsing van zetel van vennootschap, staking van activiteiten van vaste inrichting of overdracht van activa van deze inrichting)

2

2013/C 171/04

Zaak C-65/11: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 25 april 2013 — Europese Commissie/Koninkrijk der Nederlanden (Niet-nakoming — Fiscale bepalingen — Richtlijn 2006/112/EG — Artikelen 9 en 11 — Nationale wetgeving op grond waarvan niet-belastingplichtigen voor btw lid kunnen zijn van fiscale eenheid — Raadpleging btw-comité)

3

2013/C 171/05

Zaak C-74/11: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 25 april 2013 — Europese Commissie/Republiek Finland (Niet-nakoming — Fiscale bepalingen — Richtlijn 2006/112/EG — Artikelen 9 en 11 — Nationale wettelijke regeling volgens welke niet-belastingplichtige personen kunnen worden opgenomen in groep van personen die als één btw-plichtige kunnen worden aangemerkt en mogelijkheid tot vorming van dergelijke groep beperkt tot ondernemingen in financiële en verzekeringssector)

3

2013/C 171/06

Zaak C-86/11: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 25 april 2013 — Europese Commissie/Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Niet-nakoming — Fiscale bepalingen — Richtlijn 2006/112/EG — Artikelen 9 en 11 — Nationale wettelijke regeling volgens welke niet-belastingplichtige personen kunnen worden opgenomen in groep van personen die als één btw-plichtige kunnen worden aangemerkt)

4

2013/C 171/07

Zaak C-95/11: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 25 april 2013 — Europese Commissie/Koninkrijk Denemarken (Niet-nakoming — Fiscale bepalingen — Richtlijn 2006/112/EG — Artikelen 9 en 11 — Nationale wettelijke regeling volgens welke niet-belastingplichtige personen kunnen worden opgenomen in groep van personen die als één btw-plichtige kunnen worden aangemerkt)

4

2013/C 171/08

Zaak C-109/11: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 25 april 2013 — Europese Commissie/Tsjechische Republiek (Niet-nakoming — Fiscale bepalingen — Richtlijn 2006/112/EG — Artikelen 9 en 11 — Nationale wettelijke regeling op grond waarvan niet-belastingplichtigen kunnen toetreden tot groep van personen die als één btw-plichtige kunnen worden beschouwd)

5

2013/C 171/09

Zaak C-212/11: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 25 april 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Supremo — Spanje) — Jyske Bank Gibraltar Ltd/Administración del Estado (Voorkoming van gebruik van financieel stelsel voor witwassen van geld en financiering van terrorisme — Richtlijn 2005/60/EG — Artikel 22, lid 2 — Besluit 2000/642/JBZ — Verplichting van kredietinstellingen tot melding van verdachte financiële transacties — Instelling die werkzaam is onder regeling van vrij verkeer van diensten — Identificatie van nationale financiële-inlichtingeneenheid die informatie moet verzamelen — Artikel 56 VWEU — Belemmering van vrij verrichten van diensten — Dwingende vereisten van algemeen belang — Evenredigheid)

5

2013/C 171/10

Zaak C-331/11: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 25 april 2013 — Europese Commissie/Slowaakse Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 1999/31/EG — Storten van afvalstoffen — Artikel 14 — Bestaande stortplaats — Geen aanpassingsplan — Voortzetting van exploitatie)

6

2013/C 171/11

Zaak C-398/11: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 25 april 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Ireland — Ierland) — Thomas Hogan e.a./Minister for Social and Family Affairs e.a. (Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Harmonisatie van wetgevingen — Bescherming van werknemers bij insolventie van werkgever — Richtlijn 2008/94/EG — Werkingssfeer — Voor een of meer bedrijfstakken geldende aanvullende stelsels van sociale voorzieningen — „Kostenbalans”-regeling met toegezegde uitkeringen — Onvoldoende middelen — Minimumniveau van bescherming — Economische crisis — Evenwichtige economische en sociale ontwikkeling — Verplichtingen van betrokken lidstaat wanneer middelen ontoereikend zijn — Aansprakelijkheid van lidstaat voor onjuiste omzetting)

6

2013/C 171/12

Gevoegde zaken C-478/11 P-C-482/11 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 23 april 2013 — Laurent Gbagbo (C-478/11 P), Katinan Justin Koné (C-479/11 P), Akissi Danièle Boni-Claverie (C-480/11 P), Alcide Djédjé (C-481/11 P), Affi Pascal N’Guessan (C-482/11 P)/Raad van de Europese Unie (Hogere voorziening — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen ten aanzien van personen en entiteiten — Artikel 263, zesde alinea, VWEU — Beroepstermijn — Overmacht — Gewapend conflict)

7

2013/C 171/13

Zaak C-55/12: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 25 april 2013 — Europese Commissie/Ierland (Niet-nakoming — Richtlijn 2003/96/EG — Belasting van energieproducten en elektriciteit — Vrijstelling van accijnsrechten op door gehandicapte personen gebruikte motorbrandstoffen — Handhaving van vrijstelling na afloop van overgangsperiode — Schending)

7

2013/C 171/14

Zaak C-81/12: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 25 april 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel București — Roemenië) — Asociația ACCEPT/Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (Sociaal beleid — Gelijke behandeling in arbeid en beroep — Richtlijn 2000/78/EG — Artikelen 2, lid 2, sub a, 10, lid 1, en 17 — Verbod van discriminatie op grond van seksuele gerichtheid — Begrip „feiten die discriminatie kunnen doen vermoeden” — Aanpassing van bewijslast — Doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties — Persoon die zich voordoet en door publieke opinie wordt beschouwd als manager van professionele voetbalclub — Publieke verklaringen waarin aanwerving van als homoseksueel voorgestelde voetballer wordt uitgesloten)

8

2013/C 171/15

Zaak C-89/12: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 25 april 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Cassatie — België) — Rose Marie Bark/Galileo Joint Undertaking, in vereffening (Gemeenschappelijke ondernemingen — Met personeelsleden gesloten overeenkomsten — Toepasselijke regeling — Verordening (EG) nr. 876/2002)

9

2013/C 171/16

Zaak C-389/12 P: Hogere voorziening ingesteld op 20 augustus 2012 door Tibor Szarvas tegen de beschikking van het Gerecht (Derde kamer) van 26 juni 2012 in zaak T-129/12, Szarvas/Hongarije

9

2013/C 171/17

Zaak C-27/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht (Duitsland) van 21 januari 2013 — Flughafen Lübeck GmbH/Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs-KG

9

2013/C 171/18

Zaak C-116/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia nr. 17 te Palma de Mallorca (Spanje) op 11 maart 2013 — Banco de Valencia SA/Joaquín Valldeperas Tortosa, María Ángeles Miret Jaume

10

2013/C 171/19

Zaak C-117/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 14 maart 2013 — Technische Universität Darmstadt/Eugen Ulmer KG

10

2013/C 171/20

Zaak C-118/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesarbeitsgericht Hamm (Duitsland) op 14 maart 2013 — Gülay Bollacke/K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG

10

2013/C 171/21

Zaak C-128/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal da Relação de Lisboa (Portugal) op 18 maart 2013 — Cruz & Companhia Lda/IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP e.a.

11

2013/C 171/22

Zaak C-129/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 18 maart 2013 — Kamino International Logistics BV, andere partij: Staatssecretaris van Financiën

11

2013/C 171/23

Zaak C-130/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 18 maart 2013 — Datema Hellman Worldwide Logistics BV, andere partij: Staatssecretaris van Financiën

12

2013/C 171/24

Zaak C-131/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 18 maart 2013 — Staatssecretaris van Financiën, andere partij: Schoenimport „Italmoda” Mariano Previti

12

2013/C 171/25

Zaak C-133/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (Nederland) op 18 maart 2013 — Staatssecretaris van Economische Zaken, Staatssecretaris van Financië, andere partij: Q

13

2013/C 171/26

Zaak C-135/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Kúria (Hongarije) op 18 maart 2013 — Szatmári Malom Kft./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

13

2013/C 171/27

Zaak C-137/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bayerische Verwaltungsgericht München (Duitsland) op 18 maart 2013 — Herbaria Kräuterparadies GmbH/Freistaat Bayern

14

2013/C 171/28

Zaak C-138/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Berlin (Duitsland) op 19 maart 2013 — Naime Dogan/Bondsrepubliek Duitsland

14

2013/C 171/29

Zaak C-143/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Specializat Cluj (Roemenië) op 20 maart 2013 — Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei/SC Volksbank România SA

15

2013/C 171/30

Zaak C-146/13: Beroep ingesteld op 22 maart 2013 — Koninkrijk Spanje/Europees Parlement en Raad van de Europese Unie

15

2013/C 171/31

Zaak C-147/13: Beroep ingesteld op 22 maart 2013 — Koninkrijk Spanje/Raad van de Europese Unie

16

2013/C 171/32

Zaak C-148/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (Nederland) op 25 maart 2013 — A, andere partij: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

16

2013/C 171/33

Zaak C-149/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (Nederland) op 25 maart 2013 — B, andere partij: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

17

2013/C 171/34

Zaak C-150/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (Nederland) op 25 maart 2013 — C, andere partij: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

17

2013/C 171/35

Zaak C-151/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour administrative d’appel de Versailles (Frankrijk) op 25 maart 2013 — Le Rayon d’Or SARL/Ministre de l’Économie et des Finances

17

2013/C 171/36

Zaak C-159/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 28 maart 2013 door Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 24 januari 2013 in zaak T-474/09, Fercal/BHIM — Jacson of Scandinavia (Jackson Shoes)

18

2013/C 171/37

Zaak C-163/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 2 april 2013 — Turbu.com BV, andere partij: Staatssecretaris van Financiën

19

2013/C 171/38

Zaak C-164/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 2 april 2013 — Turbu.com Mobile Phone’s BV, andere partij: Staatssecretaris van Financiën

19

2013/C 171/39

Zaak C-169/13: Beroep ingesteld op 5 april 2013 — Europese Commissie/Republiek Polen

19

2013/C 171/40

Zaak C-173/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour administrative d'appel de Lyon (Frankrijk) op 9 april 2013 — Maurice Leone, Blandine Leone/Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

20

2013/C 171/41

Zaak C-176/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 9 april 2013 door de Raad van de Europese Unie tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 29 januari 2013 in zaak T-496/10, Bank Mellat/Raad van de Europese Unie

20

2013/C 171/42

Zaak C-199/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 16 april 2013 door Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS, Travetanche Injection SPRL tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 1 februari 2013 in zaak T-368/11, Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS, Travetanche Injection SPRL/Europese Commissie

21

2013/C 171/43

Zaak C-200/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 16 april 2013 door de Raad van de Europese Unie tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 5 februari 2013 in zaak T-494/10, Bank Saderat Iran/Raad van de Europese Unie

22

2013/C 171/44

Zaak C-209/13: Beroep ingesteld op 18 april 2013 — Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland/Raad van de Europese Unie

22

2013/C 171/45

Zaak C-211/13: Beroep ingesteld op 19 april 2013 — Europese Commissie/Bondsrepubliek Duitsland

23

2013/C 171/46

Zaak C-215/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 23 april 2013 door Acron OAO en Dorogobuzh OAO tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 7 februari 2013 in zaak T-235/08, Acron OAO en Dorogobuzh OAO/Raad van de Europese Unie

23

2013/C 171/47

Zaak C-216/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 23 april 2013 door Acron OAO tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 7 februari 2013 in zaak T-118/10, Acron OAO/Raad van de Europese Unie

24

2013/C 171/48

Zaak C-248/13: Beroep ingesteld op 6 mei 2013 — Europese Commissie/Raad van de Europese Unie

25

 

Gerecht

2013/C 171/49

Zaak T-80/10: Arrest van het Gerecht van 25 april 2013 — Bell & Ross/BHIM — KIN (kas van polshorloge) („Gemeenschapsmodel — Nietigheidsprocedure — Ingeschreven gemeenschapsmodel dat kas van polshorloge weergeeft — Ouder model — Nietigheidsgrond — Geen eigen karakter — Geen verschillende totaalindruk — Geïnformeerde gebruiker — Mate van vrijheid van ontwerper — Artikelen 4, 6 en 25, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 6/2002 — Samenhang met reconventionele vordering tot vernietiging — Rechtbank voor het Gemeenschapsmodel — Artikel 91 van verordening nr. 6/2002”)

26

2013/C 171/50

Zaak T-288/11: Arrest van het Gerecht van 6 mei 2013 — Kieffer Omnitec/Commissie („Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbestedingsprocedure — Onderhoud van HVAC-installaties, sprinkler en hydrosanitaire uitrustingen van Joseph-Bechgebouw te Luxemburg — Afwijzing van offerte van inschrijver — Gelijke behandeling — Transparantie — Evenredigheid — Kennelijk onjuiste beoordeling — Motiveringsplicht”)

26

2013/C 171/51

Zaak T-304/11: Arrest van het Gerecht van 30 april 2013 — Alumina/Raad („Dumping — Invoer van zeoliet A-poeder van oorsprong uit Bosnië en Herzegovina — Normale waarde — Representativiteit van binnenlandse verkoop — Winstmarge — Normale handelstransacties”)

26

2013/C 171/52

Zaak T-640/11: Arrest van het Gerecht van 30 april 2013 — Boehringer Ingelheim International/BHIM (RELY-ABLE) („Gemeenschapsmerk — Internationale inschrijving voor de Europese Gemeenschap — Woordmerk RELY-ABLE — Absolute weigeringsgrond — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Overweging ten overvloede”)

27

2013/C 171/53

Zaak T-61/12: Arrest van het Gerecht van 30 april 2013 — ABC-One/BHIM (SLIM BELLY) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk SLIM BELLY — Relatieve weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

27

2013/C 171/54

Zaak T-183/13: Beroep ingesteld op 28 maart 2013 — Skype/BHIM — British Sky Broadcasting en Sky IP International (SKYPE)

28

2013/C 171/55

Zaak T-184/13: Beroep ingesteld op 28 maart 2013 — Skype/BHIM — British Sky Broadcasting en Sky IP International (SKYPE)

28

2013/C 171/56

Zaak T-187/13: Beroep ingesteld op 2 april 2013 — Jannatian/Raad

29

2013/C 171/57

Zaak T-192/13: Beroep ingesteld op 2 april 2013 — Transworld Oil Computer Centrum e.a./Eurojust

30

2013/C 171/58

Zaak T-195/12: Beroep ingesteld op 3 april 2013 — dm-drogerie markt/BHIM — V-Contact (CAMEA)

31

2013/C 171/59

Zaak T-196/13: Beroep ingesteld op 5 april 2013 — Nanu-Nana Joachim Hoepp/BHIM — Stal Florez Botero (la nana)

31

2013/C 171/60

Zaak T-198/13: Beroep ingesteld op 8 april 2013 — Imax/BHIM — Himax Technologies (IMAX)

32

2013/C 171/61

Zaak T-200/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 9 april 2013 door Patrizia De Luca tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 30 januari 2013 in zaak F-20/06 RENV, De Luca/Commissie

32

2013/C 171/62

Zaak T-202/13: Beroep ingesteld op 9 april 2013 — Group’Hygiène/Commissie

33

2013/C 171/63

Zaak T-206/13: Beroep ingesteld op 8 april 2013 — Stance/BHIM — Pokarna (STANCE)

34

2013/C 171/64

Zaak T-207/13: Beroep ingesteld op 10 april 2013 — 1872 Holdings/BHIM — Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA)

34

2013/C 171/65

Zaak T-214/13: Beroep ingesteld op 15 april 2013 — Typke/Commissie

35

2013/C 171/66

Zaak T-220/13: Beroep ingesteld op 16 april 2013 — Scuola Elementare Maria Montessori/Commissie

35

2013/C 171/67

Zaak T-223/13: Beroep ingesteld op 22 april 2013 — Cofresco Frischhalteprodukte/Commissie

35

2013/C 171/68

Zaak T-224/13: Beroep ingesteld op 22 april 2013 — Melitta France/Commissie

36

2013/C 171/69

Zaak T-226/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 14 april 2013 door Luigi Marcuccio tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 6 februari 2013 in zaak F-67/12, Marcuccio/Commissie

36

2013/C 171/70

Zaak T-229/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 14 april 2013 door Luigi Marcuccio tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 21 februari 2013 in zaak F-113/11, Marcuccio/Commissie

37

2013/C 171/71

Zaak T-231/13: Beroep ingesteld op 23 april 2013 — Wepa Lille/Commissie

37

2013/C 171/72

Zaak T-232/13: Beroep ingesteld op 23 april 2013 — SCA Hygiène Products/Commissie

37

2013/C 171/73

Zaak T-233/13: Beroep ingesteld op 23 april 2013 — Hartmann/Commissie

38

2013/C 171/74

Zaak T-234/13: Beroep ingesteld op 23 april 2013 — Lucart France/Commissie

38

2013/C 171/75

Zaak T-235/13: Beroep ingesteld op 23 april 2013 — Gopack/Commissie

38

2013/C 171/76

Zaak T-236/13: Beroep ingesteld op 23 april 2013 — CMC France/Commissie

38

2013/C 171/77

Zaak T-237/13: Beroep ingesteld op 23 april 2013 — SCA Tissue France/Commissie

39

2013/C 171/78

Zaak T-238/13: Beroep ingesteld op 24 april 2013 — Delipapier/Commissie

39

2013/C 171/79

Zaak T-243/13: Beroep ingesteld op 30 april 2013 — ICT/Commissie

39

2013/C 171/80

Zaak T-244/13: Beroep ingesteld op 2 mei 2013 — Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica/Commissie

40

2013/C 171/81

Zaak T-194/07: Beschikking van het Gerecht van 26 april 2013 — Tsjechische Republiek/Commissie

40

2013/C 171/82

Zaak T-221/07: Beschikking van het Gerecht van 23 april 2013 — Hongarije/Commissie

40

2013/C 171/83

Zaak T-143/13: Beschikking van het Gerecht van 23 april 2013 — Zhejiang Heda Solar Technology/Commissie

40

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2013/C 171/84

Zaak F-73/11: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 24 april 2013 — CB/Commissie („Openbare dienst — Ambtenaren — Algemeen vergelijkend onderzoek — Aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/181/10 — Niet-toelating tot beoordelingstests”)

41

2013/C 171/85

Zaak F-96/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 24 april 2013 — Demeneix/Commissie („Openbare dienst — Algemeen vergelijkend onderzoek — Niet-plaatsing op reservelijst — Voorwaarde betreffende beroepservaring — Omvang van beoordelingsbevoegdheid”)

41

2013/C 171/86

Zaak F-126/12: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 9 april 2013 — de Brito Sequeira Carvalho/Commissie

41

2013/C 171/87

Zaak F-6/13: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 18 april 2013 — Rosenbaum/Commissie

41


NL

 

Top