EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:165E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 165, 11 juni 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.CE2013.165.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 165E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

56e jaargang
11 juni 2013


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

RESOLUTIES

 

Europees Parlement
ZITTING 2011-2012
Vergaderingen van 1 december 2011
De notulen van deze zitting zijn gepubliceerd in het PB C 77 E van 16.3.2012
AANGENOMEN TEKSTEN

 

Donderdag 1 december 2011

2013/C 165E/01

Jaarverslag ECB 2010Resolutie van het Europees Parlement van 1 december 2011 over het Jaarverslag 2010 van de ECB (2011/2156(INI))

1

2013/C 165E/02

Aanpak van voortijdig schoolverlatenResolutie van het Europees Parlement van 1 december 2011 over bestrijding van voortijdig schoolverlaten (2011/2088(INI))

7

2013/C 165E/03

Verzoek van Kroatië om toetreding tot de Europese UnieResolutie van het Europees Parlement van 1 december 2011 over het verzoek van Kroatië om toetreding tot de Europese Unie (2011/2191(INI))

19

2013/C 165E/04

Europees semester voor economische beleidscoördinatieResolutie van het Europees Parlement van 1 december 2011 over het Europees Semester voor economische beleidscoördinatie (2011/2071(INI))

24

2013/C 165E/05

Forum voor de interne marktResolutie van het Europees Parlement van 1 december 2011 over het resultaat van het forum voor de interne markt

40

2013/C 165E/06

De wereldwijde aanpak door de EU van HIV/AIDSResolutie van het Europees Parlement van 1 december 2011 over het antwoord van de EU op hiv/aids in de EU en haar buurlanden, tussentijdse evaluatie van mededeling van de Commissie

43

2013/C 165E/07

Onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-OekraïneResolutie van het Europees Parlement van 1 december 2011 met aanbevelingen van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de EDEO inzake de onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Oekraïne (2011/2132(INI))

48

2013/C 165E/08

Modernisering douaneResolutie van het Europees Parlement van 1 december 2011 over modernisering van de douane (2011/2083(INI))

56


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europees Parlement

 

Donderdag 1 december 2011

2013/C 165E/09

Verzoek om opheffing van de immuniteit van het parlementslid Georgios ToussasBesluit van het Europees Parlement van 1 december 2011 over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Toussas (2011/2057(IMM))

68

2013/C 165E/10

Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Luigi de MagistrisBesluit van het Europees Parlement van 1 december 2011 over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Luigi De Magistris (2011/2076(IMM))

69

2013/C 165E/11

Wijzigingen op het Reglement in verband met een gedragscode voor de leden van het Europees Parlement op het gebied van financiële belangen en belangenconflictenBesluit van het Europees Parlement van 1 december 2011 tot wijziging van het Reglement met betrekking tot een gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten (2011/2174(REG))

70

2013/C 165E/12

Verzoeken om verdediging van de parlementaire immuniteit van Viktor UspaskichBesluit van het Europees Parlement van 1 december 2011 over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Viktor Uspaskich (2011/2162(IMM) en 2011/2099(IMM))

80


 

III   Voorbereidende handelingen

 

Europees Parlement

 

Donderdag 1 december 2011

2013/C 165E/13

Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrumentResolutie van het Europees Parlement van 1 december 2011 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ten behoeve van de EU 2020-strategie en het Europees nabuurschapsbeleid, in overeenstemming met punt 27 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (COM(2011)0373 – C7-0164/2011 – 2011/2126(BUD))

82

BIJLAGE

83

2013/C 165E/14

Begroting 2012: gemeenschappelijke tekstWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 1 december 2011 over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke tekst in het kader van de begrotingsprocedure 2012 (17470/2011 ADD 1, 2, 3, 4, 5 – C7-0446/2011 – 2011/2020(BUD))

83

BIJLAGE I

85

BIJLAGE II

97

2013/C 165E/15

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2011: eigen middelen, geïntegreerd maritiem beleid, Griekenland, ESF, PalestinaResolutie van het Europees Parlement van 1 december 2011 over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2011 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, afdeling III – Commissie (17631/2011 – C7-0440/2011 – 2011/2267(BUD))

98

2013/C 165E/16

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2011/005 PT/Norte-Centro, automobielsector, PortugalResolutie van het Europees Parlement van 1 december 2011 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/005 PT/Norte-Centro, automobielsector, Portugal) (COM(2011)0664 – C7-0334/2011 – 2011/2262(BUD))

100

BIJLAGE

102

2013/C 165E/17

Terugvorderbare steun en financiële instrumentering ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 1 december 2011 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat terugvorderbare steun en financiële instrumentering betreft (COM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD))

102

P7_TC1-COD(2011)0210
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 1 december 2011 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat terugvorderbare steun, financiële instrumentering en bepaalde voorschriften aangaande de uitgavenstaat betreft

103

2013/C 165E/18

Het financiële beheer voor bepaalde lidstaten die ten aanzien van hun financiële stabiliteit ernstige moeilijkheden ondervinden of daardoor worden bedreigd (EFRO en ESF) ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 1 december 2011 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat betreft sommige bepalingen in verband met het financiële beheer voor bepaalde lidstaten die ten aanzien van hun financiële stabiliteit ernstige moeilijkheden ondervinden of daardoor worden bedreigd (COM(2011)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD))

103

P7_TC1-COD(2011)0211
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 1 december 2011 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat betreft sommige bepalingen in verband met het financiële beheer voor bepaalde lidstaten die ten aanzien van hun financiële stabiliteit ernstige moeilijkheden ondervinden of daardoor worden bedreigd

104

2013/C 165E/19

Wijziging van Beschikking 2002/546/EG wat de toepassingsduur betreft *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 1 december 2011 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2002/546/EG wat de toepassingsduur betreft (COM(2011)0443 – C7-0233/2011 – 2011/0192(CNS))

104

2013/C 165E/20

Wijziging van Beschikking 2007/659/EG wat de toepassingsduur betreft en het jaarlijkse contingent dat in aanmerking komt voor het verlaagde accijnstarief *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 1 december 2011 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2007/659/EG wat de toepassingsduur betreft en het jaarlijkse contingent dat in aanmerking komt voor het verlaagde accijnstarief (COM(2011)0577 – C7-0311/2011 – 2011/0248(CNS))

105

2013/C 165E/21

Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking - begeleidende maatregelen voor de bananensector ***IIIWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 1 december 2011 over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (PE-CONS 00059/2011 – C7-0379/2011 – 2010/0059(COD))

105

BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

107

2013/C 165E/22

Vaststelling van een financieringsinstrument voor de samenwerking met geïndustrialiseerde landen ***IIIWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 1 december 2011 over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1934/2006 van de Raad tot vaststelling van een financieringsinstrument voor de samenwerking met geïndustrialiseerde landen en andere landen en gebieden met een hoog inkomen (PE-CONS 00056/2011 – C7-0376/2011 – 2009/0059(COD))

107

BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

108

2013/C 165E/23

Financieringsinstrument ter bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld ***IIIWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 1 december 2011 over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1889/2006 tot vaststelling van een financieringsinstrument voor bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld (PE-CONS 00058/2011 – C7-0378/2011 – 2009/0060B(COD))

109

BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

110

2013/C 165E/24

Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking ***IIIWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 1 december 2011 over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot vaststelling van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (PE-CONS 00057/2011 – C7-0377/2011 – 2009/0060A(COD))

110

BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

111

2013/C 165E/25

Statistische registratie van het goederenvervoer over de weg ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 1 december 2011 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg (herschikking) (COM(2010)0505 – C7-0286/2010 – 2010/0258(COD))

112

P7_TC1-COD(2010)0258
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 1 december 2011 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg (herschikking)

113

2013/C 165E/26

Regio Kaliningrad en bepaalde Poolse administratieve districten ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 1 december 2011 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1931/2006, teneinde de regio Kaliningrad en bepaalde Poolse administratieve districten tot het in aanmerking komende grensgebied te rekenen (COM(2011)0461 – C7-0213/2011 – 2011/0199(COD))

113

P7_TC1-COD(2011)0199
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 1 december 2011 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1931/2006, teneinde de oblast Kaliningrad en bepaalde Poolse administratieve districten tot het in aanmerking komende grensgebied te rekenen

114

2013/C 165E/27

Toetredingsverdrag: verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië ***Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 1 december 2011 over de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE))

114


Verklaring van de gebruikte tekens

*

Raadplegingsprocedure

**I

Samenwerkingsprocedure, eerste lezing

**II

Samenwerkingsprocedure, tweede lezing

***

Instemmingsprocedure

***I

Medebeslissingsprocedure, eerste lezing

***II

Medebeslissingsprocedure, tweede lezing

***III

Medebeslissingsprocedure, derde lezing

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag)

Politieke amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het symbool ▐ aangegeven.

Technische correcties en aanpassingen door de diensten: nieuwe of vervangende tekst staat in cursief, schrappingen zijn met het symbool ║ aangegeven.

NL

 

Top