EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:131E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 131, 8 mei 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.CE2013.131.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 131E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

56e jaargang
8 mei 2013


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

RESOLUTIES

 

Europees Parlement
ZITTING 2011-2012
Vergaderingen van 25 t/m 27 oktober 2011
De notulen van deze zitting zijn gepubliceerd in het PB C 48 E van 18.2.2012
De aangenomen teksten van 25 oktober 2011 betreffende de kwijtingen voor het begrotingsjaar 2009 zijn bekendgemaakt in PB L 313 van 26.11.2011.
AANGENOMEN TEKSTEN

 

Dinsdag 25 oktober 2011

2013/C 131E/01

Alternatieve geschillenbeslechting in burgerlijke, handels- en familiezakenResolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2011 over alternatieve geschillenbeslechting in burgerlijke, handels- en familiezaken (2011/2117(INI))

1

2013/C 131E/02

Mobiliteit en inclusie van mensen met een handicapResolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2011 over mobiliteit en inclusie van mensen met een handicap en de Europese strategie voor mensen met een handicap 2010-2020 (2010/2272(INI))

9

2013/C 131E/03

Modernisering van het beleid inzake overheidsopdrachtenResolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2011 betreffende modernisering van het beleid inzake overheidsopdrachten (2011/2048(INI))

25

2013/C 131E/04

Bevordering van de mobiliteit van werknemersResolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2011 over bevordering van de mobiliteit van werknemers in de Europese Unie (2010/2273(INI))

35

2013/C 131E/05

Het in de dienstenrichtlijn vastgelegd proces van wederzijdse beoordelingResolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2011 over het in de dienstenrichtlijn vastgelegde proces van wederzijdse beoordeling (2011/2085(INI))

46

2013/C 131E/06

Mondiale economische beleidsaansturingResolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2011 over mondiale economische beleidsaansturing (2011/2011(INI))

51

2013/C 131E/07

De situatie van alleenstaande moedersResolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2011 over de situatie van alleenstaande moeders (2011/2049(INI))

60

2013/C 131E/08

Georganiseerde criminaliteit in de Europese UnieResolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2011 over georganiseerde criminaliteit in de Europese Unie (2010/2309(INI))

66

2013/C 131E/09

Forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van ontwikkelingshulpResolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2011 inzake het vierde forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp (2011/2145(INI))

80

 

Woensdag 26 oktober 2011

2013/C 131E/10

Agenda voor nieuwe vaardigheden en banenResolutie van het Europees Parlement van 26 oktober 2011 over de agenda voor nieuwe vaardigheden en banen (2011/2067(INI))

87

 

Donderdag 27 oktober 2011

2013/C 131E/11

Jaarverslag 2010 van de ombudsmanResolutie van het Europees Parlement van 27 oktober 2011 over het Jaarverslag over de activiteiten van de Europese Ombudsman in 2010 (2011/2106(INI))

103

2013/C 131E/12

Situatie in Egypte en Syrië, met name voor de christelijke gemeenschappenResolutie van het Europees Parlement van 27 oktober 2011 over de situatie in Egypte en Syrië, met name die van de christelijke gemeenschappen

108

2013/C 131E/13

Huidige ontwikkelingen in OekraïneResolutie van het Europees Parlement van 27 oktober 2011 over de huidige ontwikkelingen in Oekraïne

113

2013/C 131E/14

Het gevaar van antimicrobiële resistentie voor de volksgezondheidResolutie van het Europees Parlement van 27 oktober 2011 over het gevaar van antimicrobiële resistentie voor de volksgezondheid

116

2013/C 131E/15

Tibet, met name zelfverbranding door nonnen en monnikenResolutie van het Europees Parlement van 27 oktober 2011 over Tibet, in het bijzonder de zelfverbranding van nonnen en monniken

121

2013/C 131E/16

BahreinResolutie van het Europees Parlement van 27 oktober 2011 over Bahrein

125

2013/C 131E/17

De kwestie Rafah Nashid in SyriëResolutie van het Europees Parlement van 27 oktober 2011 over de zaak Rafah Nashed in Syrië

129


 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPEES PARLEMENT

 

Dinsdag 25 oktober 2011

2013/C 131E/18

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2011 - Afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en Afdeling X - Europese Dienst voor extern optredenResolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2011 over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2011 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden (13991/2011 – C7-0244/2011 – 2011/2131(BUD))

131

2013/C 131E/19

Banden voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2011 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende banden voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan alsmede betreffende de montage ervan (gecodificeerde tekst) (COM(2011)0120 – C7-0071/2011 – 2011/0053(COD))

133

P7_TC1-COD(2011)0053
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 25 oktober 2011 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2011/…/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende banden voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan alsmede betreffende de montage ervan (Codificatie)
 (1)

134

LIJST VAN BIJLAGEN

138

2013/C 131E/20

Toepassing van emissiefasen op smalspoortrekkers ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2011 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2000/25/EG wat de toepassing van emissiefasen op smalspoortrekkers betreft (COM(2011)0001 – C7-0018/2011 – 2011/0002(COD))

139

P7_TC1-COD(2011)0002
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 25 oktober 2011 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2011/…/EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2000/25/EG wat de toepassing van emissiefasen op smalspoortrekkers betreft

140

2013/C 131E/21

Motoren die in het kader van de flexibele regeling in de handel zijn gebracht ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2011 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG wat betreft de voorschriften voor motoren die in het kader van de flexibele regeling in de handel zijn gebracht (COM(2010)0362 – C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))

140

P7_TC1-COD(2010)0195
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 25 oktober 2011 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2011/…/EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG wat betreft de voorschriften voor motoren die in het kader van de flexibele regeling in de handel zijn gebracht

141

 

Woensdag 26 oktober 2011

2013/C 131E/22

Standpunt van het Parlement inzake de ontwerpbegroting 2012 als gewijzigd door de Raad - alle afdelingenResolutie van het Europees Parlement van 26 oktober 2011 over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, zoals gewijzigd door de Raad - alle afdelingen (13110/2011 – C7-0247/2011 – 2011/2020(BUD)) en de nota's van wijzigingen nrs. 1/2012 (COM(2011)0372) en 2/2012 (COM(2011)0576) bij het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012

142

2013/C 131E/23

Sluiting en voorlopige toepassing van de Samenwerkingsovereenkomst inzake satellietnavigatie tussen de Europese Unie en haar lidstaten en het Koninkrijk Noorwegen ***Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 oktober 2011 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Samenwerkingsovereenkomst inzake satellietnavigatie tussen de Europese Unie en haar lidstaten en het Koninkrijk Noorwegen (11114/2011 – C7-0184/2011 – 2011/0033(NLE))

155

2013/C 131E/24

Overeenkomst VS-EG inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het Galileo- en het GPS-navigatiesysteem ***Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 oktober 2011 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het Galileo- en het GPS-navigatiesysteem en verwante toepassingen tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds (11117/2011 – C7-0185/2011 – 2011/0054(NLE))

156

2013/C 131E/25

Gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten (herschikking) *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 oktober 2011 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten (herschikking) (COM(2010)0784 – C7-0030/2011 – 2010/0387(CNS))

156

2013/C 131E/26

Financiële regels van toepassing op de jaarlijkse begroting van de Unie ***IAmendementen van het Europees Parlement aangenomen op 26 oktober 2011 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de jaarlijkse begroting van de Unie (COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD))

158

 

Donderdag 27 oktober 2011

2013/C 131E/27

Seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 oktober 2011 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en tot intrekking van Kaderbesluit 2004/68/JBZ (COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

270

P7_TC1-COD(2010)0064
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 27 oktober 2011 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2011/…/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad

271

BIJLAGE

271

2013/C 131E/28

Erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als personen die internationale bescherming genieten ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 oktober 2011 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, en de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) (COM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

271

P7_TC1-COD(2009)0164
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 27 oktober 2011 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2011/…/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking)

272

BIJLAGE

273

2013/C 131E/29

Overeenkomst EU-Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNRgegevens) ***Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 oktober 2011 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische dienst Douane en grensbescherming (09825/2011 – C7-0304/2011 – 2011/0126(NLE))

274


Verklaring van de gebruikte tekens

*

Raadplegingsprocedure

**I

Samenwerkingsprocedure, eerste lezing

**II

Samenwerkingsprocedure, tweede lezing

***

Instemmingsprocedure

***I

Medebeslissingsprocedure, eerste lezing

***II

Medebeslissingsprocedure, tweede lezing

***III

Medebeslissingsprocedure, derde lezing

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag)

Politieke amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het symbool ▐ aangegeven.

Technische correcties en aanpassingen door de diensten: nieuwe of vervangende tekst staat in cursief, schrappingen zijn met het symbool ║ aangegeven.

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top