Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:123:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 123, 27 april 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2013.123.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 123

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

56e jaargang
27 april 2013


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2013/C 123/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 114 van 20.4.2013

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2013/C 123/02

Zaak C-547/10 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 7 maart 2013 — Zwitserse Bondsstaat/Europese Commissie, Bondsrepubliek Duitsland, Landkreis Waldshut (Hogere voorziening — Externe betrekkingen — Overeenkomst tussen Europese Gemeenschap en Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer — Verordening (EEG) nr. 2408/92 — Toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes — Artikelen 8 en 9 — Werkingssfeer — Uitoefening van vervoersrechten — Beschikking 2004/12/EG — Duitse maatregelen met betrekking tot aanvliegen van luchthaven van Zürich — Motiveringsplicht — Non-discriminatie — Evenredigheid — Bewijslast)

2

2013/C 123/03

Zaak C-127/11: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 7 maart 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Arbeidshof te Antwerpen — België) — Aldegonda van den Booren/Rijksdienst voor Pensioenen (Sociale zekerheid van migrerende werknemers — Artikel 46 bis van verordening (EEG) nr. 1408/71 — Nationale anticumulatiebepalingen — Ouderdomspensioen — Verhoging van door lidstaat uitgekeerd bedrag — Overlevingspensioen — Vermindering van door andere lidstaat betaald bedrag)

2

2013/C 123/04

Zaak C-275/11: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 7 maart 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof — Duitsland) — GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH/Finanzamt Bayreuth (Fiscale bepalingen — Belasting over toegevoegde waarde — Richtlijn 77/388/EEG — Vrijstelling voor beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen — Draagwijdte)

3

2013/C 123/05

Zaak C-358/11: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 7 maart 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein hallinto-oikeus — Finland) — Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue (Milieu — Afvalstoffen — Gevaarlijke afvalstoffen — Richtlijn 2008/98/EG — Voormalige telefoonpalen die met CCA-oplossingen (koper-chroom-arseen) zijn behandeld — Registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen — Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH-verordening) — Overzicht in bijlage XVII bij REACH-verordening van toepassingen van behandeld hout — Voormalige telefoonpalen die als structuur voor smalle bruggen zijn gebruikt)

4

2013/C 123/06

Zaak C-424/11: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 7 maart 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Verenigd Koninkrijk) — Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd e.a./Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Belasting over de toegevoegde waarde — Richtlijn 77/388/EEG — Vrijstelling voor beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen — Draagwijdte — Bedrijfspensioenregelingen)

5

2013/C 123/07

Zaak C-577/11: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 7 maart 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Brussel — België) — DKV Belgium/Belgische vereniging voor consumentenbescherming Test-Aankoop VZW (Vrijheid van dienstverrichting — Vrijheid van vestiging — Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG — Direct verzekeringsbedrijf, met uitzondering van levensverzekeringsbranche — Tariefvrijheid — Andere dan beroepsgebonden ziektekostenverzekeringsovereenkomsten — Beperkingen — Dwingende redenen van algemeen belang)

5

2013/C 123/08

Zaak C-607/11: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 7 maart 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Chancery Division) — Verenigd Koninkrijk) — ITV Broadcasting Limited e.a./TV Catch Up Limited (Richtlijn 2001/29/EG — Artikel 3, lid 1 — Uitzending door derde via internet van uitzendingen van commerciële televisiezenders — „Live streaming” — Mededeling aan publiek)

6

2013/C 123/09

Zaak C-19/12: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 7 maart 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Varhoven administrativen sad — Bulgarije) — Efir OOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” Plovdiv (Belasting over toegevoegde waarde — Richtlijn 2006/112/EG — Artikelen 62, 63, 65, 73 en 80 — Vestiging van opstalrecht door natuurlijke personen ten gunste van onderneming in ruil voor door deze onderneming aan die natuurlijke personen verstrekte bouwdiensten — Ruilovereenkomst — Btw over bouwdiensten — Belastbaar feit — Verschuldigd worden — Opneming van zowel belastbare als vrijgestelde handelingen in begrip belastbaar feit — Vervroegde betaling van volledige tegenprestatie — Vooruitbetaling — Maatstaf van heffing van handeling indien tegenprestatie uit goederen of diensten bestaat — Rechtstreekse werking)

7

2013/C 123/10

Zaak C-182/12: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 7 maart 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Székesfehérvári Törvényszék — Hongarije) — Gábor Fekete/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Communautair douanewetboek — Artikel 137 — Uitvoeringsverordening communautair douanewetboek — Artikel 561, lid 2 — Voorwaarden voor volledige vrijstelling van invoerrechten — Invoer in lidstaat van voertuig waarvan eigenaar in derde land is gevestigd — Door eigenaar anderszins dan door arbeidsovereenkomst met gebruiker gemachtigd gebruik van voertuig voor particuliere doeleinden — Geen vrijstelling)

7

2013/C 123/11

Zaak C-39/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Gerechtshof Amsterdam (Nederland) op 25 januari 2013 — Inspecteur van de Belastingdienst Noord/kantoor Groningen tegen SCA Group Holding BV

8

2013/C 123/12

Zaak C-40/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Gerechtshof Amsterdam (Nederland) op 25 januari 2013 — X AG e.a. tegen Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

9

2013/C 123/13

Zaak C-41/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Gerechtshof Amsterdam (Nederland) op 25 januari 2013 — Inspecteur van de Belastingdienst Holland-Noord/kantoor Zaandam tegen MSA International Holdings BV, MSA Nederland BV

9

2013/C 123/14

Zaak C-43/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 28 januari 2013 — Hauptzollamt Köln/Kronos Titan GmbH

10

2013/C 123/15

Zaak C-44/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 28 januari 2013 — Hauptzollamt Krefeld/Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH

10

2013/C 123/16

Zaak C-52/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 31 januari 2013 — Posteshop SpA — Divisione Franchising Kipoint/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri

11

2013/C 123/17

Zaak C-76/13: Beroep ingesteld op 12 februari 2013 — Europese Commissie/Portugese Republiek

11

2013/C 123/18

Zaak C-77/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal d’instance de Quimper (Frankrijk) op 14 februari 2013 — CA Consumer Finance/Francine Weber, echtgenote Crouan, Tual Crouan

12

2013/C 123/19

Zaak C-86/13: Beroep ingesteld op 20 februari 2013 — Europese Commissie/Raad van de Europese Unie

12

2013/C 123/20

Zaak C-104/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākās tiesas Senāts (Letland) op 4 maart 2013 — AS „Olainfarm”/Latvijas Republikas Veselības ministrija en Zāļu valsts aģentūra

13

2013/C 123/21

Zaak C-109/13: Beroep ingesteld op 6 maart 2013 — Europese Commissie/Republiek Finland

13

2013/C 123/22

Zaak C-111/13: Beroep ingesteld op 7 maart 2013 — Europese Commissie/Republiek Finland

14

2013/C 123/23

Advies 1/12: Verzoek om advies, krachtens artikel 218, lid 11, VWEU, ingediend door Europese Commissie

14

 

Gerecht

2013/C 123/24

Zaak T-587/08: Arrest van het Gerecht van 14 maart 2013 — Fresh Del Monte Produce/Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Bananenmarkt — Beschikking tot vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG — Systeem van informatie-uitwisseling — Begrip onderling afgestemde feitelijke gedragingen met mededingingsbeperkend doel — Causaal verband tussen afstemming en marktgedrag van ondernemingen — Eén enkele inbreuk — Toerekening van inbreuk — Rechten van verdediging — Geldboeten — Zwaarte van inbreuk — Medewerking — Verzachtende omstandigheden”)

15

2013/C 123/25

Zaak T-588/08: Arrest van het Gerecht van 14 maart 2013 — Dole Food en Dole Germany/Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Bananenmarkt — Beschikking tot vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG — Begrip onderling afgestemde feitelijke gedragingen met mededingingsbeperkend doel — Systeem van informatie-uitwisseling — Motiveringsplicht — Rechten van verdediging — Richtsnoeren voor berekening van geldboeten — Zwaarte van inbreuk”)

15

2013/C 123/26

Zaak T-553/10: Arrest van het Gerecht van 13 maart 2013 — Biodes/BHIM — Manasul Internacional (FARMASUL) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk FARMASUL — Ouder Spaans beeldmerk MANASUL — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Onderscheidend vermogen van ouder merk — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

16

2013/C 123/27

Gevoegde zaken T-229/11 en T-276/11: Arrest van het Gerecht van 13 maart 2013 — Inglewood e.a./Parlement („Regeling kosten en vergoedingen van leden van het Europees Parlement — Aanvullende pensioenregeling — Besluiten houdende afwijzing van verzoeken om toepassing van vóór wijziging van regeling voor aanvullend pensioen in 2009 geldende bepalingen — Exceptie van onwettigheid — Verkregen rechten — Gewettigd vertrouwen — Evenredigheid — Gelijke behandeling”)

16

2013/C 123/28

Zaak T-85/13: Beroep ingesteld op 14 februari 2013 — K-Swiss/BHIM — Künzli SwissSchuh (Sportschoen met vijf strepen)

17

2013/C 123/29

Zaak T-90/13: Beroep ingesteld op 12 februari 2013 — Herdade de S. Tiago II/BHIM — Polo/Lauren (V)

17

2013/C 123/30

Zaak T-96/13: Beroep ingesteld op 22 februari 2013 — Rot Front/BHIM — Rakhat (Macka)

18

2013/C 123/31

Zaak T-102/13: Beroep ingesteld op 14 februari 2013 — Heli-Flight/EASA

18

2013/C 123/32

Zaak T-112/13: Beroep ingesteld op 19 februari 2013 — Cadbury Holdings/BHIM — Société des produits Nestlé (Vorm van een chocoladereep met vier vingers)

19

2013/C 123/33

Zaak T-122/13: Beroep ingesteld op 21 februari 2013 — Laboratoires Polive/BHIM — Arbora & Ausonia (dodie)

20

2013/C 123/34

Zaak T-123/13: Beroep ingesteld op 21 februari 2013 — Laboratoires Polive/BHIM — Arbora & Ausonia (dodie)

20

2013/C 123/35

Zaak T-128/13: Beroep ingesteld op 1 maart 2013 — Vicente Gandía Plá/BHIM — Tesco Stores (MARQUES DE CHIVÉ)

21

2013/C 123/36

Zaak T-132/13: Beroep ingesteld op 4 maart 2013 — Deweerdt e.a./Rekenkamer

21

2013/C 123/37

Zaak T-133/13: Beroep ingesteld op 4 maart 2013 — Pro-Aqua International/BHIM — Rexair (WET DUST CAN’T FLY)

22

2013/C 123/38

Zaak T-136/13: Beroep ingesteld op 11 maart 2013 — Hanwha SolarOne e.a./Parlement e.a.

22

2013/C 123/39

Zaak T-142/13: Beroep ingesteld op 13 maart 2013 — Jinko Solar e.a./Parlement e.a.

23

2013/C 123/40

Zaak T-143/13: Beroep ingesteld op 13 maart 2013 — Zhejiang Heda Solar Technology/Commissie

23

2013/C 123/41

Zaak T-144/13: Beroep ingesteld op 13 maart 2013 — Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology/Commissie

24

2013/C 123/42

Zaak T-145/13: Beroep ingesteld op 13 maart 2013 — Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance/Commissie

24

2013/C 123/43

Zaak T-146/13: Beroep ingesteld op 13 maart 2013 — Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology/Commissie

25

2013/C 123/44

Zaak T-147/13: Beroep ingesteld op 13 maart 2013 — Zhejiang Yuhui Solar Energy Source/Commissie

25

2013/C 123/45

Zaak T-148/13: Beroep ingesteld op 14 maart 2013 — Spanje/Commissie

26

2013/C 123/46

Zaak T-149/13: Beroep ingesteld op 14 maart 2013 — Spanje/Commissie

26

2013/C 123/47

Zaak T-153/13: Beroep ingesteld op 14 maart 2013 — Et Solar Industry e.a./Commissie

27

2013/C 123/48

Zaak T-154/13: Beroep ingesteld op 14 maart 2013 — Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology/Commissie

27

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2013/C 123/49

Zaak F-125/11: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 13 maart 2013 — Mendes/Commissie (Openbare dienst — Algemeen vergelijkend onderzoek — Niet-toelating tot beoordelingstoetsen — Verplichting van administratie om klachten met openheid van geest uit te leggen — Wijziging van kennisgeving van vacature na houden van toelatingstoetsen — Beginsel van gewettigd vertrouwen — Rechtszekerheid)

28

2013/C 123/50

Zaak F-63/08: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 14 maart 2013 — Christoph e. a./Commissie (Openbare dienst — Tijdelijk personeel — Artikelen 2, 3 bis en 3 ter RAP — Tijdelijke functionarissen — Arbeidscontractanten — Arbeidscontractanten voor hulptaken — Duur van overeenkomst — Artikelen 8 en 88 RAP — Besluit van Commissie van 28 april 2004 betreffende maximumduur van gebruikmaking van tijdelijk personeel in diensten van Commissie — Richtlijn 1999/70/EG — Toepasselijkheid op instellingen)

28

2013/C 123/51

Zaak F-5/13: Beroep ingesteld op 15 januari 2013 — ZZ/Commissie

29

2013/C 123/52

Zaak F-11/13: Beroep ingesteld op 4 februari 2013 — ZZ/EDEO

29

2013/C 123/53

Zaak F-17/13: Beroep ingesteld op 15 februari 2013 — ZZ/Commissie

30

2013/C 123/54

Zaak F-19/13: Beroep ingesteld op 19 februari 2013 — ZZ/Commissie

30


NL

 

Top