EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:033E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 33, 5 februari 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.CE2013.033.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 33E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

56e jaargang
5 februari 2013


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

RESOLUTIES

 

Europees Parlement
ZITTING 2011-2012
Vergaderingen van 5 t/m 7 juli 2011
De notulen van deze zitting zijn gepubliceerd in het PB C 291 E van 4.10.2011
AANGENOMEN TEKSTEN

 

Dinsdag 5 juli 2011

2013/C 033E/01

Universele dienst en alarmnummer "112"Resolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 over de universele dienst en het alarmnummer "112" (2010/2274(INI))

1

2013/C 033E/02

Een efficiëntere en eerlijkere handels- en distributiemarktResolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 over een efficiëntere en eerlijkere handels- en distributiemarkt (2010/2109(INI))

9

2013/C 033E/03

Herziene Hongaarse grondwetResolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 over de herziene Hongaarse grondwet

17

2013/C 033E/04

Vijfde cohesieverslag en de Strategie voor het cohesiebeleid na 2013Resolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 over het vijfde cohesieverslag van de Commissie en de strategie voor het cohesiebeleid na 2013 (2011/2035(INI))

21

2013/C 033E/05

De toekomst van EU-begrotingssteun aan ontwikkelingslandenResolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 over de toekomst van EU-begrotingssteun aan ontwikkelingslanden (2010/2300(INI))

38

2013/C 033E/06

Energie-infrastructuurprioriteiten voor 2020 en daarnaResolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 over energie-infrastructuurprioriteiten voor 2020 en daarna (2011/2034(INI))

46

2013/C 033E/07

Sociale diensten van algemeen belangResolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 over de toekomst van sociale diensten van algemeen belang (2009/2222(INI))

65

2013/C 033E/08

Het trefzekerder maken van het EU-ontwikkelingsbeleidResolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 over het trefzekerder maken van het EU-ontwikkelingsbeleid (2011/2047(INI))

77

 

Woensdag 6 juli 2011

2013/C 033E/09

Breedband in Europa: investeren in digitale groeiResolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2011 over breedband in Europa: investeren in digitale groei (2010/2304(INI))

89

2013/C 033E/10

Een integrale aanpak van de bescherming van persoonsgegevens in de Europese UnieResolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2011 over een integrale aanpak van de bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie (2011/2025(INI))

101

2013/C 033E/11

Werkprogramma van de Commissie voor 2012Resolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2011 over het werkprogramma van de Commissie voor 2012

110

2013/C 033E/12

Wetgeving inzake overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE) en inzake de desbetreffende controles van diervoeders en levesnmiddelenResolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2011 over EU-wetgeving inzake overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE) en inzake de desbetreffende controles van diervoeders en levensmiddelen - tenuitvoerlegging en vooruitzicht (2010/2249(INI))

120

2013/C 033E/13

Beveiliging van de luchtvaart met bijzondere aandacht voor beveiligingsscannersResolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2011 over beveiliging van de luchtvaart, met bijzondere aandacht voor beveiligingsscanners (2010/2154(INI))

125

2013/C 033E/14

Vrouwen en leidinggevende functies in het bedrijfslevenResolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2011 over vrouwen en leidinggevende functies in het bedrijfsleven (2010/2115(INI))

134

2013/C 033E/15

De financiële, economische en sociale crisis: aanbevelingen voor te nemen maatregelen en initiatievenResolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2011 over de financiële, economische en sociale crisis: aanbevelingen voor te nemen maatregelen en initiatieven (2010/2242(INI))

140

 

Donderdag 7 juli 2011

2013/C 033E/16

Toestand in Syrië, Jemen en Bahrein in de context van de situatie in de Arabische wereld en Noord-AfrikaResolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2011 over de situatie in Syrië, Jemen en Bahrein in de context van de situatie in de Arabische wereld en Noord-Afrika

158

2013/C 033E/17

Extern beleid van de EU ter bevordering van democratieResolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2011 over het externe beleid van de EU ter bevordering van democratie (2011/2032(INI))

165

2013/C 033E/18

Voorbereidingen voor de verkiezing van de Russische Staatsdoema in decemberResolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2011 over de voorbereidingen voor de verkiezingen voor de Russische Doema in december 2011

180

2013/C 033E/19

Wijzigingen in SchengenResolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2011 over veranderingen in het Verdrag van Schengen

182

2013/C 033E/20

Benadering van het Europees Parlement met betrekking tot de uitvoering van de artikelen 9 en 10 vanProtocol 1 bij het Verdrag van Lissabon over samenwerking tussen de parlementen op het gebied van het GBVB/GVDBResolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2011 over het standpunt van het Europees Parlement betreffende de implementatie van de artikelen 9 en 10 van Protocol nr. 1 bij het Verdrag van Lissabon wat betreft parlementaire samenwerking op het gebied van het GBVB/GVDB

186

2013/C 033E/21

Regeling voor de verstrekking van levensmiddelen aan de meest behoeftigen in de UnieResolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2011 over de regeling voor voedselverstrekking aan de meest behoeftigen in de Unie

188

2013/C 033E/22

Vooruitgang op het gebied van mijnbestrijdingResolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2011 over de vooruitgang op het gebied van mijnbestrijding (2011/2007(INI))

191

2013/C 033E/23

Democratische Republiek Congo, massaverkrachtingen in de provincie Zuid-KivuResolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2011 over de Democratische Republiek Congo en de massale verkrachtingen in de provincie Zuid-Kivu

198

2013/C 033E/24

Indonesië, onder meer aanvallen op minderhedenResolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2011 over Indonesië, onder meer aanvallen op minderheden

201

2013/C 033E/25

India, met name de terdoodveroordeling van Davinder Pal SinghResolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2011 over India, met name de doodstraf van Davinder Pal Singh

204


 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPEES PARLEMENT

 

Dinsdag 5 juli 2011

2013/C 033E/26

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Odense Steel Shipyard/DenemarkenResolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard, Denemarken) (COM(2011)0251 – C7-0114/2011 – 2011/2093(BUD))

207

BIJLAGE

208

2013/C 033E/27

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU – overstromingen in Slovenië, Kroatië en Tsjechië in 2010Resolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (COM(2011)0155 – C7-0081/2011 – 2011/2060(BUD))

209

BIJLAGE

209

2013/C 033E/28

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2011: overstromingen van 2010 in Slovenië, Kroatië en TsjechiëResolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2011 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, afdeling III – Commissie (10522/2011 – C7-0137/2011 – 2011/2065(BUD))

210

2013/C 033E/29

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: LM Glasfiber/DenemarkenResolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber, Denemarken) (COM(2011)0258 – C7-0112/2011 – 2011/2092(BUD))

227

BIJLAGE

228

2013/C 033E/30

Agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 over het gewijzigde voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (COM(2010)0093 – C7-0046/2009 – 2009/0089(COD))

229

P7_TC1-COD(2009)0089
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 juli 2011 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

230

BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

230

2013/C 033E/31

Producten die een vrijstelling of een vermindering van de "octroi de mer" kunnen genieten *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2004/162/EG wat betreft de producten die een vrijstelling of een vermindering van de "octroi de mer" kunnen genieten (COM(2010)0749 – C7-0022/2011 – 2010/0359(CNS))

230

2013/C 033E/32

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2011: begrotingsoverschot 2010Resolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2011 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, afdeling III – Commissie (11630/2011 – C7-0166/2011 – 2011/2075(BUD))

231

2013/C 033E/33

Handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (COM(2010)0791 – C7-0012/2011 – 2011/0001(COD))

232

P7_TC1-COD(2011)0001
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 juli 2011 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming

233

2013/C 033E/34

OTC-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters ***IAmendementen van het Europees Parlement aangenomen op 5 juli 2011 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD))

233

2013/C 033E/35

Aanvullend toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG en 2006/48/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat (COM(2010)0433 – C7-0203/2010 – 2010/0232(COD))

296

P7_TC1-COD(2010)0232
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 juli 2011 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2011/…/EU van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG en 2009/138/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat

297

BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

297

2013/C 033E/36

Baissetransacties en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps ***IAmendementen van het Europees Parlement aangenomen op 5 juli 2011 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende baissetransacties en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps (COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))

298

2013/C 033E/37

Beleggerscompensatiestelsels ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de beleggerscompensatiestelsels (COM(2010)0371 – C7-0174/2010 – 2010/0199(COD))

328

P7_TC1-COD(2010)0199
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 juli 2011 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2011/…/EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/9/EG inzake de beleggerscompensatiestelsels
 (1)

329

2013/C 033E/38

Mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's op hun grondgebied te beperken of te verbieden ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's op hun grondgebied te beperken of te verbieden (COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

350

P7_TC1-COD(2010)0208
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 juli 2011 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's op hun grondgebied te beperken of te verbieden
 (1)

351

 

Woensdag 6 juli 2011

2013/C 033E/39

Reisdocumenten waarmee de houder de buitengrenzen kan overschrijden en waarin een visum kan worden aangebracht ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2011 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de lijst van reisdocumenten waarmee de houder de buitengrenzen kan overschrijden en waarin een visum kan worden aangebracht en betreffende de invoering van een mechanisme voor het opstellen van deze lijst (COM(2010)0662 – C7-0365/2010 – 2010/0325(COD))

359

P7_TC1-COD(2010)0325
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 6 juli 2011 met het oog op de aanneming van Besluit nr. …/…/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de lijst van reisdocumenten waarmee de houder de buitengrenzen kan overschrijden en waarin een visum kan worden aangebracht en betreffende de invoering van een mechanisme voor het opstellen van deze lijst

359

2013/C 033E/40

Verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten ***IIWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2011 betreffende het standpunt, door de Raad in eerste lezing vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 en tot intrekking van Richtlijnen 87/250/EEG, 90/496/EEG, 1999/10/EG, 2000/13/EG, 2002/67/EG, 2008/5/EG en Verordening (EG) nr. 608/2004 (17602/1/2010 – C7-0060/2011 – 2008/0028(COD))

360

P7_TC2-COD(2008)0028
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 6 juli 2011 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie

360

2013/C 033E/41

Grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen ***IIWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2011 betreffende het standpunt, door de Raad in eerste lezing vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen (17506/1/2010 – C7-0074/2011 – 2008/0062(COD))

361

P7_TC2-COD(2008)0062
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 6 juli 2011 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2011/…/EU van het Europees Parlement en de Raad ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen

361

BIJLAGE

362

2013/C 033E/42

Meerjarig financieel kader voor 2007-2013 ***Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2011 over het ontwerp van verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2007-2013 (16973/3/2010 – C7-0024/2011 – 2010/0048(APP))

362

 

Donderdag 7 juli 2011

2013/C 033E/43

Europees Jaar voor actief ouder worden (2012) ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2011 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Jaar voor actief ouder worden (2012) (COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

364

P7_TC1-COD(2010)0242
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 7 juli 2011 met het oog op de aanneming van Besluit nr. …/2011/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties (2012)

365

BIJLAGE

365


Verklaring van de gebruikte tekens

*

Raadplegingsprocedure

**I

Samenwerkingsprocedure, eerste lezing

**II

Samenwerkingsprocedure, tweede lezing

***

Instemmingsprocedure

***I

Medebeslissingsprocedure, eerste lezing

***II

Medebeslissingsprocedure, tweede lezing

***III

Medebeslissingsprocedure, derde lezing

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag)

Politieke amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het symbool ▐ aangegeven.

Technische correcties en aanpassingen door de diensten: nieuwe of vervangende tekst staat in cursief, schrappingen zijn met het symbool ║ aangegeven.

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top