EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:030:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 30, 1 februari 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2013.030.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 30

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

56e jaargang
1 februari 2013


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2013/C 030/01

Lijst van nationale contactpunten als bedoeld in artikel 3, lid 1, van het Besluit van de Raad inzake de toezending van monsters van stoffen die onder toezicht staan (2001/419/JBZ)

1

 

Europese Commissie

2013/C 030/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6777 — Yazaki Europe/S-Y Systems Technologies Europe) (1)

4

2013/C 030/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6738 — Goldman Sachs/KKR/QMH) (1)

4

2013/C 030/04

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6731 — Vitronet/Infinity) (1)

5


 

III   Voorbereidende handelingen

 

Europese Centrale Bank

2013/C 030/05

Advies van de Europese Centrale Bank van 27 november 2012 inzake een voorstel voor een verordening van de Raad waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese Toezichthoudende Autoriteit (Europese Bankautoriteit) (CON/2012/96)

6


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2013/C 030/06

Besluit van de Raad van 28 januari 2013 houdende benoeming en vervanging van leden van de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

12

2013/C 030/07

Besluit van de Raad van 28 januari 2013 houdende benoeming en vervanging van leden van de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

13

 

Europese Commissie

2013/C 030/08

Wisselkoersen van de euro

14

2013/C 030/09

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 30 januari 2013 betreffende de aankoop en opslag van mond-en-klauwzeerantigeen

15


 

V   Adviezen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europese Investeringsbank

2013/C 030/10

Actie Universitair onderzoek: Resultaten selectiecommissie EIBURS 2012

17


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top