Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:026:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 26, 26 januari 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2013.026.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 26

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

56e jaargang
26 januari 2013


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2013/C 026/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 9 van 12.1.2013

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2013/C 026/02

Zaak C-457/10 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 6 december 2012 — AstraZeneca AB, AstraZeneca plc/Europese Commissie, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Hogere voorziening — Mededinging — Misbruik van machtspositie — Markt voor geneesmiddelen tegen maagzweren — Misbruik van procedures voor verlenen van aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en van vergunningprocedures voor in handel brengen van geneesmiddelen — Misleidende verklaringen — Intrekking van vergunningen voor op markt brengen — Hindernissen voor in handel brengen van generieke geneesmiddelen en voor parallelimport)

2

2013/C 026/03

Zaak C-552/10 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 november 2012 — Usha Martin Ltd/Raad van de Europese Unie, Europese Commissie („Hogere voorziening — Dumping — Verordening (EG) nr. 121/2006 — Invoer van stalen kabels uit onder meer India — Besluit 2006/38/EG — Verordening (EG) nr. 384/96 — Artikel 8, lid 9 — In kader van antidumpingprocedures aangeboden verbintenissen”)

2

2013/C 026/04

Zaak C-566/10 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 27 november 2012 — Italiaanse Republiek/Europese Commissie, Republiek Litouwen, Helleense Republiek (Hogere voorziening — Regeling van taalgebruik — Aankondigingen van algemene vergelijkende onderzoeken voor aanwerving van administrateurs en assistenten — Volledige bekendmaking in drie officiële talen — Taal van examen — Keuze van tweede taal uit drie officiële talen)

3

2013/C 026/05

Zaak C-600/10: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 november 2012 — Europese Commissie/Bondsrepubliek Duitsland (Niet-nakoming — Vrij verkeer van kapitaal — Belastingheffing op dividenden en interessen die aan pensioenfondsen en pensioenkassen worden uitbetaald — Behandeling van dividenden en interessen die aan niet-ingezeten instellingen worden uitbetaald — Aftrek van exploitatiekosten die rechtstreeks verband houden met ontvangst van inkomsten in vorm van dividenden en interessen — Bewijslast)

3

2013/C 026/06

Zaak C-89/11 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 november 2012 — E.ON Energie AG/Europese Commissie (Hogere voorziening — Beroep tot nietigverklaring van beschikking van Commissie tot vaststelling van geldboete wegens verbreking van verzegeling — Bewijslast — Onjuiste opvatting van bewijzen — Motiveringsplicht — Bedrag van geldboete — Volledige rechtsmacht — Evenredigheidsbeginsel)

4

2013/C 026/07

Zaak C-116/11: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 november 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Rejonowy Poznań — Polen) — Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU „ADAX”/Ryszard Adamiak/Christianapol sp. z o.o. (Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Verordening (EG) nr. 1346/2000 — Insolventieprocedures — Begrip „beëindiging van de procedure” — Mogelijkheid voor rechter bij wie secundaire insolventieprocedure aanhangig is om insolventie van schuldenaar te beoordelen — Mogelijkheid om liquidatieprocedure te openen als secundaire insolventieprocedure wanneer hoofdprocedure sauvegarde-procedure is)

4

2013/C 026/08

Gevoegde zaken C-124/11, C-125/11 en C-143/11: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 6 december 2012 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht — Duitsland) — Bundesrepublik Deutschland/Karen Dittrich (C-124/11), Bundesrepublik Deutschland/Robert Klinke (C-125/11) en Jörg-Detlef Müller/Bundesrepublik Deutschland (C-143/11) (Gelijke behandeling in arbeid en beroep — Nationale regeling — Toelage voor ambtenaren in geval van ziekte — Richtlijn 2000/78/EG — Artikel 3 — Werkingssfeer — Begrip „beloning”)

5

2013/C 026/09

Zaak C-136/11: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 november 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Schienen-Control Kommission — Oostenrijk) — Westbahn Management GmbH/ÖBB Infrastruktur AG (Vervoer — Spoorwegvervoer — Verplichting van spoorweginfrastructuurbeheerder tot verstrekking aan spoorwegondernemingen van alle realtimegegevens betreffende treinverkeer, met name gegevens inzake eventuele vertragingen van aansluitende treindiensten)

5

2013/C 026/10

Zaak C-139/11: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 november 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Audiencia Provincial de Barcelona — Spanje) — Joan Cuadrench Moré/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Luchtvervoer — Compensatie en bijstand aan luchtreizigers — Instapweigering, annulering of langdurige vertraging van vlucht — Termijn voor instellen van vorderingen)

6

2013/C 026/11

Zaak C-152/11: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 6 december 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Arbeitsgericht München — Duitsland) — Johann Odar/Baxter Deutschland GmbH (Gelijke behandeling in arbeid en beroep — Richtlijn 2000/78/EG — Verbod van discriminatie op grond van leeftijd of handicap — Ontslagvergoeding — Sociaal plan waarin ontslagvergoeding is verlaagd voor gehandicapte werknemers)

6

2013/C 026/12

Gevoegde zaken C-182/11 en C-183/11: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 29 november 2012 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Econord Spa/Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese (Overheidsopdrachten voor diensten — Richtlijn 2004/18/EG — Aanbestedende dienst die op juridisch van hem onderscheiden opdrachtnemer toezicht uitoefent zoals op zijn eigen diensten — Geen verplichting om aanbestedingsprocedure te organiseren overeenkomstig Unierechtelijke voorschriften (zogenaamde „in house”-opdracht) — Opdrachtnemende entiteit waarop meerdere territoriale overheden gezamenlijk toezicht uitoefenen — Voorwaarden voor toepassing van „in house”-opdracht)

7

2013/C 026/13

Zaak C-219/11: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 november 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Brain Products GmbH/BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn (Prejudiciële verwijzing — Medische hulpmiddelen — Richtlijn 93/42/EEG — Werkingssfeer — Uitlegging van begrip „medisch hulpmiddel” — Product dat voor niet-medisch gebruik wordt verkocht — Onderzoek van fysiologisch proces — Vrij verkeer van goederen)

7

2013/C 026/14

Zaak C-257/11: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 29 november 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel București — Roemenië) — SC Gran Via Moinești Srl/Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București (Richtlijn 2006/112/EG — Belasting over toegevoegde waarde — Artikelen 167, 168 en 185 — Recht op aftrek — Herziening van aftrek — Aankoop van stuk grond en daarop opgetrokken gebouwen met doel om deze gebouwen te slopen en op dit stuk grond woningbouwproject te realiseren)

8

2013/C 026/15

Zaak C-262/11: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 29 november 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarije) — Kremikovtzi AD/Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma (Toetreding van Republiek Bulgarije tot Europese Unie — Associatieovereenkomst EG-Bulgarije — IJzer- en staalsector — Staatssteun voor herstructurering verleend vóór toetreding — Voorwaarden — Levensvatbaarheid van steunontvangers aan einde van herstructureringsperiode — Insolventverklaring van steunontvanger na toetreding — Respectieve bevoegdheden van nationale autoriteiten en Europese Commissie — Nationaal besluit waarbij bestaan van publiekrechtelijke schuldvordering wordt vastgesteld ter zake van onrechtmatig geworden steun — Besluit EU-BG nr. 3/2006 — Bijlage V bij Toetredingsakte — Steun die van toepassing is na toetreding — Verordening (EG) nr. 659/1999 — Bestaande steun)

8

2013/C 026/16

Zaak C-277/11: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 november 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Ireland — Ierland) — M. M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General (Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk Europees asielstelsel — Richtlijn 2004/83/EG — Minimumnormen voor toekenning van vluchtelingenstatus of subsidiaire-beschermingsstatus — Artikel 4, lid 1, tweede zin — Samenwerking van lidstaat met verzoeker om relevante elementen van zijn verzoek te beoordelen — Strekking — Rechtmatigheid van nationale procedure voor behandeling van verzoek om subsidiaire bescherming na afwijzing van verzoek om erkenning van vluchtelingenstatus — Eerbiediging van grondrechten — Recht om te worden gehoord)

9

2013/C 026/17

Zaak C-285/11: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 6 december 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen sad — Varna — Bulgarije) — BONIK (EOOD)/Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Btw — Richtlijn 2006/112/EG — Recht op aftrek — Weigering)

10

2013/C 026/18

Gevoegde zaken C-320/11, C-330/11, C-382/11 en C-383/11: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 22 november 2012 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen sad — Varna — Bulgarije) — DIGITALNET OOD (C-320/11 en C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11)/Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna (Gemeenschappelijk douanetarief — Tariefindeling — Gecombineerde nomenclatuur — Toestellen uitgerust met ingebouwde modem voor toegang tot internet, functie voor interactieve informatie-uitwisseling en mogelijkheid tot ontvangst van televisiesignalen)

10

2013/C 026/19

Gevoegde zaken C-356/11 en C-357/11: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 6 december 2012 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein hallinto-oikeus — Finland) — O., S./Maahanmuuttovirasto (C-356/11), en Maahanmuuttovirasto/L. (C-357/11) (Burgerschap van Unie — Artikel 20 VWEU — Richtlijn 2003/86/EG — Recht op gezinshereniging — Jonge kinderen, burgers van Unie, die met hun moeders, onderdanen van derde landen, wonen op grondgebied van lidstaat waarvan deze kinderen nationaliteit hebben — Permanent verblijfsrecht in deze lidstaat van moeders aan wie uitsluitend gezag over burgers van Unie is toegekend — Samengestelde gezinnen na nieuw huwelijk van moeders met onderdanen van derde landen en geboorte van kinderen, eveneens onderdanen van derde landen, uit deze huwelijken — Verzoeken om gezinshereniging in lidstaat van herkomst van burgers van Unie — Weigering van verblijfsrecht aan nieuwe echtgenoten wegens onvoldoende middelen van bestaan — Recht op eerbiediging van familie- en gezinsleven — Inaanmerkingneming belang kinderen)

11

2013/C 026/20

Zaak C-385/11: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 22 november 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social de Barcelona — Spanje) — Isabel Elbal Moreno/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Artikel 157 VWEU — Richtlijn 79/7/EEG — Richtlijn 97/81/EG — Raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid — Richtlijn 2006/54/EG — Premiegebonden ouderdomspensioen — Gelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers — Indirecte discriminatie op grond van geslacht)

12

2013/C 026/21

Zaak C-410/11: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 november 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Audiencia Provincial de Barcelona — Spanje) — Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo/Iberia Líneas Aéreas de España SA („Luchtvervoer — Verdrag van Montreal — Artikel 22, lid 2 — Aansprakelijkheid van vervoerders voor bagage — Beperkingen bij vernieling, verlies, beschadiging of vertraging van bagage — Aan meerdere passagiers gemeenschappelijke bagage — Aangifte door slechts één van hen”)

12

2013/C 026/22

Zaak C-416/11 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 29 november 2012 — Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland/Europese Commissie (Hogere voorziening — Richtlijn 92/43/EEG — Instandhouding van natuurlijke habitats — Lijst van gebieden van communautair belang voor mediterrane biogeografische regio — Opneming op lijst van door Koninkrijk Spanje voorgesteld gebied — Gebied waarvan wordt gesteld dat het deel van Britse territoriale wateren van Gibraltar en diepzeegebied omvat — Beroep tot nietigverklaring — Zuiver bevestigende handeling)

13

2013/C 026/23

Zaak C-430/11: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 6 december 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Rovigo — Italië) — Strafzaak tegen Md Sagor (Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid — Richtlijn 2008/115/EG — Gemeenschappelijke normen en procedures op gebied van terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal in lidstaat verblijven — Nationale wettelijke regeling die voorziet in geldboete die kan worden vervangen door uitwijzing of huisarrest)

13

2013/C 026/24

Zaak C-441/11 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 6 december 2012 — Europese Commissie/Verhuizingen Coppens NV (Hogere voorziening — Mededinging — Kartels — Artikel 81 EG en artikel 53 EER-Overeenkomst — Markt voor internationale verhuisdiensten in België — Kartel dat bestaat uit drie afzonderlijke overeenkomsten — Eén enkele voortgezette inbreuk — Ontbreken van bewijs dat deelnemer aan afzonderlijke overeenkomst kennis had van overige afzonderlijke overeenkomsten — Gedeeltelijke of volledige nietigverklaring van de beschikking van de Commissie — Artikelen 263 VWEU en 264 VWEU)

14

2013/C 026/25

Zaak C-562/11: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 6 december 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof — Duitsland) — Société d’Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Landbouw — Verordening (EEG) nr. 3665/87 — Artikel 11 — Restituties bij uitvoer — Verzoek om restitutie voor uitvoer die geen recht geeft op restitutie — Administratieve sanctie)

14

2013/C 026/26

Zaak C-119/12: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 november 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Josef Probst/mr.nexnet GmbH (Elektronische communicatie — Richtlijn 2002/58/EG — Artikel 6, leden 2 en 5 — Verwerking van persoonsgegevens — Verkeersgegevens nodig voor opmaken en innen van facturen — Inning van vorderingen door derde vennootschap — Personen handelend onder gezag van aanbieders van openbare communicatienetwerken en elektronische-communicatiediensten)

15

2013/C 026/27

Zaak C-370/12: Arrest van het Hof (voltallige zitting) van 27 november 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supreme Court — Ierland) — Thomas Pringle/Government of Ireland, Ireland en The Attorney General (Stabiliteitsmechanisme voor lidstaten die de euro als munt hebben — Besluit 2011/199/EU — Wijziging van artikel 136 VWEU — Geldigheid — Artikel 48, lid 6, VEU — Vereenvoudigde herzieningsprocedure — ESM-verdrag — Economisch en monetair beleid — Bevoegdheid van lidstaten)

15

2013/C 026/28

Zaak C-446/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (Nederland) op 3 oktober 2012 — W.P. Willems, andere partij: Burgemeester van Nuth

16

2013/C 026/29

Zaak C-447/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (Nederland) op 5 oktober 2012 — H. J. Kooistra, andere partij: Burgemeester van Skarsterlân

16

2013/C 026/30

Zaak C-448/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (Nederland) op 8 oktober 2012 — M. Roest, andere partij: Burgemeester van Amsterdam

17

2013/C 026/31

Zaak C-449/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (Nederland) op 8 oktober 2012 — L.J.A. van Luijk, andere partij: Burgemeester van Den Haag

18

2013/C 026/32

Zaak C-452/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Krefeld (Duitsland) op 9 oktober 2012 — NIPPONKOA Insurance Co. (Europe) Ltd/Inter-Zuid Transport BV

18

2013/C 026/33

Zaak C-456/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (Nederland) op 10 oktober 2012 — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel en O, andere partij: B

19

2013/C 026/34

Zaak C-457/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (Nederland) op 10 oktober 2012 — S en Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, andere partij: G

19

2013/C 026/35

Zaak C-469/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Handelsgericht Wien (Oostenrijk) op 22 oktober 2012 — Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH/Olbrich Transport und Logistik GmbH

19

2013/C 026/36

Zaak C-473/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Grondwettelijk Hof (België) op 22 oktober 2012 — Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV)/Geoffrey Englebert, Immo 9 BVBA, Grégory Francotte

20

2013/C 026/37

Zaak C-474/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof (Oostenrijk) op 22 oktober 2012 — Schiebel Aircraft GmbH

20

2013/C 026/38

Zaak C-475/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Törvényszék (voorheen Fővárosi Bíróság) (Hongarije) op 22 oktober 2012 — UPC DTH Sàrl/Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

20

2013/C 026/39

Zaak C-477/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundespatentgericht (Duitsland) op 24 oktober 2012 — Rechtsanwälte Hogan Lovells International LLP/Bayer CropScience K.K.

21

2013/C 026/40

Zaak C-478/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesgericht Feldkirch (Oostenrijk) op 24 oktober 2012 — Armin Maletic, Marianne Maletic/lastminute.com GmbH en TUI Österreich GmbH

22

2013/C 026/41

Zaak C-480/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 25 oktober 2012 — Minister van Financiën, andere partij: X BV

22

2013/C 026/42

Zaak C-483/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Grondwettelijk Hof (België) op 29 oktober 2012 — Pelckmans Turnhout NV tegen Walter Van Gastel Balen NV e.a.

22

2013/C 026/43

Zaak C-484/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank ’s-Gravenhage (Nederland) op 31 oktober 2012 — Georgetown University tegen Octrooicentrum Nederland, handelend onder de naam NL Octrooicentrum

23

2013/C 026/44

Zaak C-485/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nederland) op 31 oktober 2012 — Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer tegen Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

23

2013/C 026/45

Zaak C-486/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Nederland) op 31 oktober 2012 — X, andere partij: Heffingsambtenaar van de gemeente Z

24

2013/C 026/46

Zaak C-487/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense (Spanje) op 2 november 2012 — Vueling Airlines S.A./Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

24

2013/C 026/47

Zaak C-492/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État (Frankrijk) op 5 november 2012 — Conseil national de l’ordre des médecins/Ministère des affaires sociales et de la santé

24

2013/C 026/48

Zaak C-494/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Verenigd Koninkrijk) op 5 november 2012 — Dixons Retail Plc/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

25

2013/C 026/49

Zaak C-497/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italië) op 7 november 2012 — Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas/Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

25

2013/C 026/50

Zaak C-498/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Tivoli (Italië) op 7 november 2012 — Antonella Pedone/Maria Adele Corrao

26

2013/C 026/51

Zaak C-499/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Tivoli (Italië) op 7 november 2012 — Elisabetta Gentile/Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli e.a.

26

2013/C 026/52

Zaak C-500/12: Beroep ingesteld op 6 november 2012 — Europese Commissie/Republiek Polen

26

2013/C 026/53

Zaak C-501/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Berlin (Duitsland) op 8 november 2012 — Thomas Specht/Land Berlin

27

2013/C 026/54

Zaak C-502/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Berlin (Duitsland) op 8 november 2012 — Jens Schombera/Land Berlin

28

2013/C 026/55

Zaak C-503/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Berlin (Duitsland) op 8 november 2012 — Alexander Wieland/Land Berlin

28

2013/C 026/56

Zaak C-504/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Berlin (Duitsland) op 8 november 2012 — Uwe Schönefeld/Land Berlin

29

2013/C 026/57

Zaak C-505/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Berlin (Duitsland) op 8 november 2012 — Antje Wilke/Land Berlin

30

2013/C 026/58

Zaak C-506/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Berlin (Duitsland) op 8 november 2012 — Gerd Schini/Land Berlin

31

2013/C 026/59

Zaak C-507/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supreme Court of the United Kingdom (Verenigd Koninkrijk) op 8 november 2012 — Jessy Saint Prix/Secretary of State for Work and Pensions

32

2013/C 026/60

Zaak C-511/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Central Administrativo Norte (Portugal) op 12 november 2012 — Joaquim Fernando Macedo Maia, e.a./Fundo de Garantia Salarial, IP

32

2013/C 026/61

Zaak C-512/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État (Frankrijk) op 13 november 2012 — Octapharma France/Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

32

2013/C 026/62

Zaak C-515/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litouwen) op 14 november 2012 — UAB 4finance/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

33

2013/C 026/63

Zaak C-516/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 15 november 2012 — CTP/Regione Campania, Provincia di Napoli

34

2013/C 026/64

Zaak C-517/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 15 november 2012 — CTP/Regione Campania

34

2013/C 026/65

Zaak C-518/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 15 november 2012 — CTP/Regione Campania, Provincia di Napoli

34

2013/C 026/66

Zaak C-520/12 P: Hogere voorziening ingesteld op 16 november 2012 door Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE tegen de beschikking van het Gerecht (Vierde kamer) van 13 september 2012 in zaak T-369/11, Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE/Europese Commissie, Delegatie van de Europese Unie in Turkije, Central Finance & Contracts Unit (CFCU)

35

2013/C 026/67

Zaak C-525/12: Beroep ingesteld op 19 november 2012 — Europese Commissie/Duitsland

35

2013/C 026/68

Zaak C-527/12: Beroep ingesteld op 20 november 2012 — Europese Commissie/Bondsrepubliek Duitsland

36

2013/C 026/69

Zaak C-530/12 P: Hogere voorziening ingesteld op 21 november 2012 door het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 13 september 2012 in zaak T-404/10, National Lottery Commission/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

36

2013/C 026/70

Zaak C-532/12: Beroep ingesteld op 23 november 2012 — Europese Commissie/Groothertogdom Luxemburg

37

2013/C 026/71

Zaak C-538/12: Beroep ingesteld op 26 november 2012 — Europese Commissie/Republiek Slovenië

38

2013/C 026/72

Zaak C-547/12 P: Hogere voorziening ingesteld op 28 november 2012 door de Helleense Republiek tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 10 oktober 2012 in zaak T-158/09, Griekenland/Commissie

38

 

Gerecht

2013/C 026/73

Zaak T-491/07: Arrest van het Gerecht van 29 november 2012 — CB/Commissie („Mededinging — Besluit van ondernemersvereniging — Markt voor uitgifte van betaalkaarten in Frankrijk — Beschikking tot vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG — Tariefmaatregelen die gelden voor „nieuwkomers” — Toetredingsrecht en zogenaamde „reguleringsmechanisme voor acquiringfunctie” en „mechanisme om slapende leden te wekken” — Relevante markt — Doel van maatregelen in kwestie — Doelbewuste beperking van mededinging — Artikel 81, lid 3, EG — Kennelijke beoordelingsfouten — Beginsel van behoorlijk bestuur — Evenredigheid — Rechtszekerheid”)

39

2013/C 026/74

Zaak T-42/09: Arrest van het Gerecht van 7 december 2012 — A. Loacker/BHIM — Editrice Quadratum (QUADRATUM) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk QUADRATUM — Ouder gemeenschapswoordmerk LOACKER QUADRATINI — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009] — Artikel 73 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 75 van verordening nr. 207/2009) — Artikel 74 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 76 van verordening nr. 207/2009)”)

39

2013/C 026/75

Zaak T-167/10: Arrest van het Gerecht van 6 december 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commissie („Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Aanvragen van offertes — Weigering van toegang — Beroep tot nietigverklaring — Beroepstermijn — Aanvang — Ontvankelijkheid — Uitzondering betreffende bescherming van economisch beleid van Europese Unie — Uitzondering betreffende bescherming van handelsbelangen van derde — Uitzondering betreffende bescherming van openbaar belang wat betreft openbare veiligheid — Motiveringsplicht”)

40

2013/C 026/76

Zaak T-390/10 P: Arrest van het Gerecht van 6 december 2012 — Füller-Tomlinson/Parlement („Hogere voorziening — Openbare dienst — Tijdelijke functionarissen — Sociale zekerheid — Beroepsziekte — Vaststelling van door beroep veroorzaakte percentage van invaliditeit — Toepassing van Europese schaal voor medische beoordeling van aantastingen van fysieke en psychische integriteit — Verkeerde opvatting van feiten — Redelijke termijn”)

40

2013/C 026/77

Zaken T-537/10 en T-538/10: Arrest van het Gerecht van 29 november 2012 — Adamowski/BHIM — Fagumit (FAGUMIT) („Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk „Fagumit” en gemeenschapsbeeldmerk „FAGUMIT” — Ouder nationaal beeldmerk „FAGUMIT” — Relatieve nietigheidsgrond — Artikelen 8, lid 3, en 165, lid 4, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

40

2013/C 026/78

Zaak T-590/10: Arrest van het Gerecht van 29 november 2012 — Thesing en Bloomberg Finance/ECB („Toegang tot documenten — Besluit 2004/258/EG — Documenten betreffende staatsschuld en overheidstekort van lidstaat — Weigering van toegang — Uitzondering inzake economisch beleid van Unie of lidstaat — Gedeeltelijke weigering van toegang”)

41

2013/C 026/79

Zaak T-15/11: Arrest van het Gerecht van 11 december 2012 — Sina Bank/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen tegen Iran ter voorkoming van nucleaire proliferatie — Bevriezing van tegoeden — Beroep tot nietigverklaring — Motiveringsplicht”)

41

2013/C 026/80

Zaak T-143/11: Arrest van het Gerecht van 5 december 2012 — Consorzio vino Chianti Classico/BHIM — FFR (F.F.R.) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk „F.F.R.” — Oudere nationale beeldmerken „CHIANTI CLASSICO” — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

42

2013/C 026/81

Zaak T-171/11: Arrest van het Gerecht van 29 november 2012 — Hopf/BHIM (Clampflex) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Clampflex — Absolute weigeringsgronden — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009”)

42

2013/C 026/82

Zaak T-421/11: Arrest van het Gerecht van 5 december 2012 — Qualitest/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen ten aanzien van Iran ter voorkoming van nucleaire proliferatie — Bevriezing van tegoeden — Beroep tot nietigverklaring — Motiveringsplicht — Kennelijke beoordelingsfout”)

43

2013/C 026/83

Zaak T-630/11 P: Arrest van het Gerecht van 6 december 2012 — Strobl/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Aanwerving — Algemeen vergelijkend onderzoek — Kandidaten die vóór inwerkingtreding van nieuwe Statuut op lijst van geschikte kandidaten zijn geplaatst — Kennisgeving van vacature — Aanstelling — Indeling in rang volgens nieuwe, minder gunstige regels — Artikel 12 van bijlage XIII bij Statuut — Verkeerde rechtsopvatting — Motiveringsplicht van Gerecht voor ambtenarenzaken”)

43

2013/C 026/84

Zaak T-22/12: Arrest van het Gerecht van 11 december 2012 — Fomanu/BHIM (Qualität hat Zukunft) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Qualität hat Zukunft — Absolute weigeringsgronden — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

44

2013/C 026/85

Zaak T-29/12: Arrest van het Gerecht van 28 november 2012 — Bauer/BHIM — BenQ Materials (Daxon) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Daxon — Ouder gemeenschapswoordmerk DALTON — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

44

2013/C 026/86

Zaak T-17/10: Beschikking van het Gerecht van 27 november 2012 — Steinberg/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Documenten in verband met financieringsbesluiten betreffende subsidies aan Israëlische en Palestijnse non-gouvernementele organisaties in kader van programma „Partnerschap voor de Vrede” en Europees instrument voor democratie en mensenrechten — Gedeeltelijke weigering om toegang te verlenen — Uitzondering voor bescherming van openbaar belang op gebied van openbare veiligheid — Motiveringsplicht — Beroep gedeeltelijk kennelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk kennelijk rechtens ongegrond”)

44

2013/C 026/87

Zaak T-302/10: Beschikking van het Gerecht van 23 november 2012 — Crocs/BHIM — Holey Soles Holdings en PHI (Afbeeldingen van schoeisel) („Gemeenschapsmerk — Vordering tot nietigverklaring — Intrekking van vordering tot nietigverklaring — Afdoening zonder beslissing”)

45

2013/C 026/88

Zaak T-541/10: Beschikking van het Gerecht van 27 november 2012 — ADEDY e.a./Raad (Beroep tot nietigverklaring — Aan lidstaat gerichte besluiten om buitensporigtekortsituatie te verhelpen — Niet rechtstreeks geraakt — Niet-ontvankelijkheid)

45

2013/C 026/89

Zaak T-215/11: Beschikking van het Gerecht van 27 november 2012 — ADEDY e.a./Raad („Beroep tot nietigverklaring — Besluit gericht tot lidstaat om buitensporigtekortsituatie te verhelpen — Niet rechtstreeks geraakt — Niet-ontvankelijkheid”)

45

2013/C 026/90

Zaak T-278/11: Beschikking van het Gerecht van 13 november 2012 — ClientEarth e.a./Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Impliciete weigering van toegang — Beroepstermijn — Tardief ingesteld beroep — Kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

46

2013/C 026/91

Zaak T-466/11: Beschikking van het Gerecht van 19 oktober 2012 — Ellinika Nafpigeia en Hoern/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Staatssteun — Scheepsbouw — Steun aan scheepswerf door Griekse autoriteiten — Uitvoeringsmaatregelen voor besluit van Commissie waarin onverenigbaarheid van steun wordt vastgesteld en terugvordering wordt gelast — Niet-ontvankelijkheid”)

46

2013/C 026/92

Zaak T-491/11 P: Beschikking van het Gerecht van 20 november 2012 — Marcuccio/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Duur van procedure strekkende tot erkenning van blijvende gedeeltelijke invaliditeit — Schade die rekwirant zou hebben geleden — Weigering om vermijdbare kosten te vergoeden — Beroep in eerste aanleg kennelijk rechtens ongegrond verklaard — Artikel 94, sub a, van Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken”)

47

2013/C 026/93

Zaak T-548/11: Beschikking van het Gerecht van 26 november 2012 — MIP Metro/BHIM — Real Seguros (real,- QUALITY) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Verval van oudere nationale merken — Afdoening zonder beslissing”)

47

2013/C 026/94

Zaak T-549/11: Beschikking van het Gerecht van 26 november 2012 — MIP Metro/BHIM — Real Seguros (real,- BIO) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Verval van oudere nationale merken — Afdoening zonder beslissing”)

47

2013/C 026/95

Zaak T-616/11 P: Beschikking van het Gerecht van 8 november 2012 — Marcuccio/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Beroep in eerste aanleg kennelijk rechtens ongegrond verklaard — Schade die rekwirant zou hebben geleden — Vergoeding van vermijdbare kosten — Artikel 94, sub a, van Reglement voor de procesvoering van Gerecht voor ambtenarenzaken”)

48

2013/C 026/96

Zaak T-672/11: Beschikking van het Gerecht van 27 november 2012 — H-Holding/Parlement („Beroep wegens nalaten — Beroep tot schadevergoeding — Beroep ten dele kennelijk niet-ontvankelijk en ten dele kennelijk rechtens ongegrond”)

48

2013/C 026/97

Zaak T-120/12: Beschikking van het Gerecht van 20 november 2012 — Shahid Beheshti University/Raad („Beroep tot nietigverklaring — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen tegen Iran ter voorkoming van nucleaire proliferatie — Bevriezing van tegoeden — Beroepstermijn — Te laat ingesteld beroep — Niet-ontvankelijkheid”)

48

2013/C 026/98

Zaak T-138/12: Beschikking van het Gerecht van 20 november 2012 — Geipel/BHIM — Reeh (BEST BODY NUTRITION) („Gemeenschapsmerk — Oppositie — Intrekking van oppositie — Afdoening zonder beslissing”)

49

2013/C 026/99

Zaak T-164/12 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 29 november 2012 — Alstom/Commissie („Kort geding — Mededinging — Besluit van Commissie houdende toezending van documenten aan nationale rechterlijke instantie — Vertrouwelijkheid — Recht op effectieve rechterlijke bescherming — Verzoek om voorlopige maatregelen — Fumus boni juris — Spoedeisendheid — Belangenafweging”)

49

2013/C 026/00

Zaak T-341/12 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 16 november 2012 — Evonik Degussa/Commissie („Kort geding — Mededinging — Bekendmaking van besluit waarin Commissie schending van kartelverbod vaststelt — Afwijzing van verzoek om vertrouwelijke behandeling van aan Commissie verstrekte inlichtingen op grond van haar clementiemededinging — Belangenafweging — Spoedeisendheid — Fumus boni juris”)

49

2013/C 026/01

Zaak T-343/12: Beschikking van het Gerecht van 21 november 2012 — Grupo T Diffusión/BHIM — ABR Producción Contemporánea (Lamp) („Gemeenschapsmerk — Vordering tot nietigverklaring — Intrekking van vordering tot nietigverklaring — Afdoening zonder beslissing”)

50

2013/C 026/02

Zaak T-453/12: Beroep ingesteld op 12 oktober 2012 — Zoo Sport/BHIM — K-2 (ZOOSPORT)

50

2013/C 026/03

Zaak T-470/12: Beroep ingesteld op 22 oktober 2012 — Sothys Auriac/BHIM — Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN)

51

2013/C 026/04

Zaak T-473/12: Beroep ingesteld op 1 november 2012 — Aer Lingus/Commissie

51

2013/C 026/05

Zaak T-480/12: Beroep ingesteld op 5 november 2012 — Coca-Cola/BHIM — Mitico (Master)

52

2013/C 026/06

Zaak T-482/12: Beroep ingesteld op 29 oktober 2012 — Internationaler Hilfsfonds/Commissie

53

2013/C 026/07

Zaak T-483/12: Beroep ingesteld op 5 november 2012 — Nestlé Unternehmungen Deutschland/BHIM — Lotte (LOTTE)

53

2013/C 026/08

Zaak T-484/12: Beroep ingesteld op 6 november 2012 — CeWe Color/BHIM (SMILECARD)

53

2013/C 026/09

Zaak T-485/12: Beroep ingesteld op 9 november 2012 — Grupo Bimbo/BHIM (SANISSIMO)

54

2013/C 026/10

Zaak T-487/12: Beroep ingesteld op 9 november 2012 — Eckes-Granini/BHIM — Panini (PANINI)

54

2013/C 026/11

Zaak T-489/12: Beroep ingesteld op 8 november 2012 — Planet/Commissie

55

2013/C 026/12

Zaak T-490/12: Beroep ingesteld op 6 november 2012 — Arnoldo Mondadori Editore/BHIM — Grazia Equity (GRAZIA)

55

2013/C 026/13

Zaak T-493/12: Beroep ingesteld op 14 november 2012 — Sanofi/BHIM — GP Pharm (GEPRAL)

56

2013/C 026/14

Zaak T-494/12: Beroep ingesteld op 14 november 2012 — Biscuits Poult/BHIM — Banketbakkerij Merba (koekjes)

56

2013/C 026/15

Zaak T-495/12: Beroep ingesteld op 16 november 2012 — European Drinks/BHIM — Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite)

57

2013/C 026/16

Zaak T-496/12: Beroep ingesteld op 16 november 2012 — European Drinks/BHIM — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

57

2013/C 026/17

Zaak T-497/12: Beroep ingesteld op 16 november 2012 — European Drinks/BHIM — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

58

2013/C 026/18

Zaak T-498/12: Beroep ingesteld op 16 november 2012 — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou/Commissie

58

2013/C 026/19

Zaak T-499/12: Beroep ingesteld op 13 november 2012 — HSH Investment Holdings Coinvest-C en HSH Investment Holdings FSO/Commissie

59

2013/C 026/20

Zaak T-500/12: Beroep ingesteld op 15 november 2012 — Ryanair/Commissie

60

2013/C 026/21

Zaak T-501/12: Beroep ingesteld op 19 november 2012 — Farmaceutisk Laboratorium Ferring/BHIM — Tillotts Pharma (OCTASA)

61

2013/C 026/22

Zaak T-502/12: Beroep ingesteld op 19 november 2012 — Ferring/BHIM — Tillots Pharma (OCTASA)

62

2013/C 026/23

Zaak T-503/12: Beroep ingesteld op 16 november 2012 — Verenigd Koninkrijk/Commissie

62

2013/C 026/24

Zaak T-504/12: Beroep ingesteld op 19 november 2012 — Murnauer Markenvertrieb/BHIM (NOTFALL CREME)

63

2013/C 026/25

Zaak T-505/12: Beroep ingesteld op 19 november 2012 — Compagnie des montres Longines, Francillon/BHIM — Cheng (B)

63

2013/C 026/26

Zaak T-508/12: Beroep ingesteld op 19 november 2012 — Automobile Association/BHIM — Duncan Petersen Publishing (opbergmappen)

64

2013/C 026/27

Zaak T-509/12: Beroep ingesteld op 16 november 2012 — Advance Magazine Publishers/BHIM — Nanso Group (TEEN VOGUE)

64

2013/C 026/28

Zaak T-510/12: Beroep ingesteld op 21 november 2012 — Conrad Electronic/BHIM — Sky IP International (EuroSky)

65

2013/C 026/29

Zaak T-513/12: Beroep ingesteld op 22 november 2012 — NCL/BHIM (NORWEGIAN GETAWAY)

65

2013/C 026/30

Zaak T-514/12: Beroep ingesteld op 22 november 2012 — NCL/BHIM (NORWEGIAN BREAKAWAY)

66

2013/C 026/31

Zaak T-515/12: Beroep ingesteld op 22 november 2012 — El Corte Inglés/BHIM — English Cut (The English Cut)

66

2013/C 026/32

Zaak T-519/12: Beroep ingesteld op 27 november 2012 — mobile.international/BHIM — Commissie (PL mobile.eu)

67

2013/C 026/33

Zaak T-527/12: Beroep ingesteld op 6 december 2012 — DeMaCo Holland/Commissie

68

2013/C 026/34

Zaak T-468/09: Beschikking van het Gerecht van 3 december 2012 — JSK International Architekten und Ingenieure/ECB

68

2013/C 026/35

Zaak T-100/10: Beschikking van het Gerecht van 28 november 2012 — Nordzucker/Commissie

69

2013/C 026/36

Zaak T-364/11: Beschikking van het Gerecht van 4 december 2012 — Arla Foods/BHIM — Artax (Lactofree)

69

2013/C 026/37

Zaak T-590/11: Beschikking van het Gerecht van 14 november 2012 — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski/BHIM — Scotch & Soda (SODA)

69

2013/C 026/38

Zaak T-77/12: Beschikking van het Gerecht van 4 december 2012 — Wahl/BHIM — Tenacta Group (bellissima)

69

2013/C 026/39

Zaak T-200/12: Beschikking van het Gerecht van 12 november 2012 — Shannon Free Airport Development/Commissie

69

2013/C 026/40

Zaak T-230/12: Beschikking van het Gerecht van 21 november 2012 — Axa Belgium/Commissie

69

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2013/C 026/41

Zaak F-103/12: Beroep ingesteld op 27 september 2012 — ZZ/Europol

70

2013/C 026/42

Zaak F-104/12: Beroep ingesteld op 27 september 2012 — ZZ/Europol

70

2013/C 026/43

Zaak F-105/12: Beroep ingesteld op 27 september 2012 — ZZ/Europol

70

2013/C 026/44

Zaak F-113/12: Beroep ingesteld op 9 oktober 2012 — ZZ/Commissie

71

2013/C 026/45

Zaak F-114/12: Beroep ingesteld op 10 oktober 2012 — ZZ/Commissie

71

2013/C 026/46

Zaak F-115/12: Beroep ingesteld op 15 oktober 2012 — ZZ/Commissie

71

2013/C 026/47

Zaak F-122/12: Beroep ingesteld op 22 oktober 2012 — ZZ/Raad

72

2013/C 026/48

Zaak F-124/12: Beroep ingesteld op 22 oktober 2012 — ZZ/EWDD

72

2013/C 026/49

Zaak F-125/12: Beroep ingesteld op 3 november 2012 — ZZ/BHIM

72

2013/C 026/50

Zaak F-128/12: Beroep ingesteld op 29 oktober 2012 — ZZ/Parlement

73

2013/C 026/51

Zaak F-129/12: Beroep ingesteld op 31 oktober 2012 — CH/Parlement

73

2013/C 026/52

Zaak F-132/12: Beroep ingesteld op 7 november 2012 — ZZ e.a./Commissie

73

2013/C 026/53

Zaak F-134/12: Beroep ingesteld op 9 november 2012 — ZZ/Raad

74

2013/C 026/54

Zaak F-135/12: Beroep ingesteld op 9 november 2012 — ZZ/REA

74

2013/C 026/55

Zaak F-136/12: Beroep ingesteld op 9 november 2012 — ZZ/Raad

75

2013/C 026/56

Zaak F-137/12: Beroep ingesteld op 14 november 2012 — ZZ/Commissie

75

2013/C 026/57

Zaak F-138/12: Beroep ingesteld op 14 november 2012 — ZZ/Commissie

75

2013/C 026/58

Zaak F-139/12: Beroep ingesteld op 14 november 2012 — ZZ/Commissie

76

2013/C 026/59

Zaak F-140/12: Beroep ingesteld op 16 november 2012 — ZZ/Commissie

76

2013/C 026/60

Zaak F-141/12: Beroep ingesteld op 16 november 2012 — ZZ/Commissie

76

2013/C 026/61

Zaak F-142/12: Beroep ingesteld op 16 november 2012 — ZZ/Commissie

77

2013/C 026/62

Zaak F-143/12: Beroep ingesteld op 21 november 2012 — ZZ/Commissie

77

2013/C 026/63

Zaak F-144/12: Beroep ingesteld op 21 november 2012 — ZZ/Commissie

77

2013/C 026/64

Zaak F-146/12: Beroep ingesteld op 28 november 2012 — ZZ/Commissie

78


NL

 

Top