Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:402:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 402, 29 december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2012.402.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 402

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

55e jaargang
29 december 2012


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

AANBEVELINGEN

 

Raad

2012/C 402/01

EU-drugsstrategie (2013-2020)

1


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2012/C 402/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6785 — General Motors France/SSPF/Auto Distribution Provence) (1)

11

2012/C 402/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6793 — AEA/OTPP/Dematic) (1)

11


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2012/C 402/04

Wisselkoersen van de euro

12

2012/C 402/05

Reglement van orde van het Directiecomité van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie

13

2012/C 402/06

Mededeling van de Commissie betreffende de thans bij terugvordering van staatssteun toe te passen rentepercentages en de referentie- en disconteringspercentages voor 27 lidstaten, zoals die vanaf 1 januari 2013 gelden (Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie van 21 april 2004 (PB L 140 van 30.4.2004, blz. 1))

16

2012/C 402/07

Mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 547/2012 van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor waterpompen(Publicatie van de titels en referentienummers van de overgangsmeetmethoden voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 547/2012 van de Commissie en met name bijlagen III en IV daarvan)  (1)

17

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2012/C 402/08

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 736/2008 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die visserijproducten produceren, verwerken en afzetten

20

2012/C 402/09

Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

22


 

V   Adviezen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2012/C 402/10

Besluit tot afsluiting van de formele onderzoeksprocedure na intrekking door de lidstaat — Steunmaatregelen van de staten — Griekenland (Artikelen 107 tot en met 109 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) — Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 108, lid 2, VWEU — intrekking van een aanmelding — Steunmaatregel C 21/09 — (ex N 105/08, N 168/08 & N 169/08) — Griekenland — Overheidsfinanciering van infrastructuur en uitrusting in de haven van Piraeus — gedeelte waarvan kennisgeving is geschied onder ex N 169/08 (1)

25

2012/C 402/11

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6784 — SFR/Librairie Fernand Nathan/JV) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

26


 

2012/C 402/12

Bericht aan de lezer (zie bladzijde 3 van de omslag)

s3


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top