Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:369:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 369, 29 november 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2012.369.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 369

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

55e jaargang
29 november 2012


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2012/C 369/01

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

1

2012/C 369/02

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

4

2012/C 369/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6699 — MEP/Walach Bros/Walmark) (1)

5

2012/C 369/04

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6713 — Tech Data/Specialist Distribution Group/ETC Metrologie/Best'Ware France/SDG BV) (1)

5


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2012/C 369/05

Wisselkoersen van de euro

6

2012/C 369/06

Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie

7

 

Europese Ombudsman

2012/C 369/07

Speciaal verslag aan het Europees Parlement gedaan overeenkomstig artikel 3, lid 7, van het Statuut van de Europese Ombudsman

8

2012/C 369/08

Jaarverslag 2011

9

 

INFORMATIE OVER DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

2012/C 369/09

Beknopte informatie van de EVA-staten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens het in punt 1 j van bijlage XV van de EER-Overeenkomst genoemde besluit (Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening))

10


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

EVA-Hof

2012/C 369/10

Arrest van het Hof van 25 april 2012 in zaak E-13/11 — Granville Establishment tegen Volker Anhalt, Melanie Anhalt en Jasmin Barbaro, geboren Anhalt (Overeenkomsten tot aanwijzing van een bevoegde rechter — Vrijheid om diensten te verrichten en te ontvangen — Discriminatie op grond van nationaliteit — Rechtvaardiging — Rechtsmiddelen in geval van niet-naleving EER-recht)

12

2012/C 369/11

Arrest van het Hof van 16 juli 2012 in zaak E-9/11 — Toezichthoudende Autoriteit van de EVA tegen het Koninkrijk Noorwegen (Niet-nakoming van verplichtingen door een EER-staat — vrijheid van vestiging — vrij verkeer van kapitaal — beperking van het bezit van en het stemrecht in infrastructuurinstellingen voor financiële diensten — evenredigheid — rechtszekerheid)

13

2012/C 369/12

Beroep tegen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, ingesteld door de regering van IJsland op 4 september 2012 (Zaak E-9/12)

14

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2012/C 369/13

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6793 — AEA/OTPP/Dematic) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

15

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2012/C 369/14

Bekendmaking van een wijzigingsaanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

16


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top