EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:368:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 368, 28 november 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2012.368.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 368

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

55e jaargang
28 november 2012


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2012/C 368/01

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

1

2012/C 368/02

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

5

2012/C 368/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6734 — Koch Industries/Guardian) (1)

9

2012/C 368/04

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6564 — ARM/Giesecke & Devrient/Gemalto/JV) (1)

9


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2012/C 368/05

Wisselkoersen van de euro

10

 

Rekenkamer

2012/C 368/06

Speciaal verslag nr. 15/2012 „Omgang met belangenconflicten bij een selectie van agentschappen van de EU”

11

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2012/C 368/07

Lijst van op internationaal niveau in controle en toezicht gespecialiseerde firma’s (hierna „CTF’s” genoemd) die door de lidstaten zijn erkend overeenkomstig bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 612/2009 (Deze lijst vervangt de lijst die is bekendgemaakt in PB C 312 van 25.10.2011, blz. 5)

12


 

V   Adviezen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europese Commissie

2012/C 368/08

Oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van het meerjarenwerkprogramma 2012 voor subsidies op het gebied van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) voor de periode 2007-2013 (Besluit C(2012) 1574 van de Commissie, zoals gewijzigd bij Besluit C(2012) 8508 van de Commissie)

16

2012/C 368/09

Oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van het werkprogramma 2012 voor subsidies op het gebied van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) voor de periode 2007-2013 (Besluit C(2012) 1579 van de Commissie, zoals gewijzigd bij Besluit C(2012) 6902 en Besluit C(2012) 8510 van de Commissie)

17

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2012/C 368/10

Besluit tot afsluiting van de formele onderzoeksprocedure na intrekking door de lidstaat — Steunmaatregelen van de staten — Denemarken (Artikel 107 tot en met 109 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) — Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 108, lid 2, VWEU — intrekking van een aanmelding — Steunmaatregel SA.26029 (C 30/09) — Belastingvrijstelling voor afval van de cementproductie (1)

18


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top