EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:351:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 351, 15 november 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2012.351.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 351

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

55e jaargang
15 november 2012


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

483e plenaire zitting op 18 en 19 september 2012

2012/C 351/01

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over slimme en inclusieve groei (initiatiefadvies)

1

2012/C 351/02

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over wettelijke en andere voorschriften voor reclame die gericht is op jongeren en kinderen (initiatiefadvies)

6

2012/C 351/03

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de rechten van kwetsbare groepen op de werkplek, met nadruk op de problematiek van discriminatie o.g.v. seksuele geaardheid (initiatiefadvies)

12

2012/C 351/04

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de bijdrage van migrantenondernemers aan de economie van de EU (initiatiefadvies)

16

2012/C 351/05

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het uitbannen van huiselijk geweld tegen vrouwen (initiatiefadvies)

21

2012/C 351/06

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de rol van het maatschappelijk middenveld bij de bestrijding van corruptie in de landen van het zuidelijk Middellandse Zeegebied (initiatiefadvies)

27

2012/C 351/07

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over verantwoord gebruik van sociale netwerken en preventie van desbetreffende problemen (initiatiefadvies)

31

2012/C 351/08

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het thema „Een bijgewerkte analyse van de kosten van een niet-verenigd Europa” (initiatiefadvies)

36


 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

 

483e plenaire zitting op 18 en 19 september 2012

2012/C 351/09

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité — Oplossing voor grensoverschrijdende successiebelastingproblemen in de EU (COM(2011) 864 final)

42

2012/C 351/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Comité van de Regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité — Een actieplan ter verbetering van de toegang tot financiering voor kmo's (COM(2011) 870 final)

45

2012/C 351/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het onderwerp „Naar een geïntegreerde Europese markt voor kaart-, internet- en mobiele betalingen (Groenboek)”(COM(2011) 941 final)

52

2012/C 351/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het statuut van de Europese stichting (FE) (COM(2012) 35 final — 2012/0022 (APP))

57

2012/C 351/13

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (COM(2012) 131 final — 2012/0061 (COD))

61

2012/C 351/14

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Innovatie voor een duurzame toekomst — Het Actieplan voor eco-innovatie (Eco-AP) (COM(2011) 899 final)

65

2012/C 351/15

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Europese Strategie voor een beter internet voor kinderen (COM(2012) 196 final)

68

2012/C 351/16

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (COM(2012) 238 final)

73

2012/C 351/17

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité — Handel, groei en ontwikkeling — Afstemming van het handels- en investeringsbeleid op de meest behoeftige landen (COM(2012) 22 final)

77

2012/C 351/18

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1288/2009 van de Raad (COM(2012) 298 final — 2012/0158 (COD))

83

2012/C 351/19

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake boekhoudregels en actieplannen met betrekking tot broeikasgasemissies en -verwijderingen als gevolg van activiteiten met betrekking tot landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (COM(2012) 93 final — 2012/0042 (COD)) en over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over boekhouding in verband met landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) in de klimaatveranderingsverbintenissen van de Unie (COM(2012) 94 final)

85

2012/C 351/20

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2371/2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (COM(2012) 277 final — 2012/0143 (COD))

89

2012/C 351/21

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen (COM(2012) 332 final — 2012/0162 (COD))

90

2012/C 351/22

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2008/971/EG, wat het opnemen van bosbouwkundig teeltmateriaal van de categorie „gekeurd” in het toepassingsgebied van die beschikking en het bijwerken van de namen van de voor de goedkeuring van en het toezicht op de productie verantwoordelijke autoriteiten betreft (COM(2012) 355 final — 2012/0172 (COD))

91

2012/C 351/23

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG, wat de verlenging van de toepassingsperiode en de bijwerking van de naam van een derde land en de namen van de voor de goedkeuring en het toezicht op de productie verantwoordelijke autoriteiten betreft (COM(2012) 343 final — 2012/0165 (COD))

92


NL

 

Top