Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:336:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 336, 6 november 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2012.336.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 336

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

55e jaargang
6 november 2012


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2012/C 336/01

Door de Europese Centrale Bank toegepaste rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties: 0,75 % per 1 november 2012 — Wisselkoersen van de euro

1

2012/C 336/02

Wisselkoersen van de euro

2

2012/C 336/03

Wisselkoersen van de euro

3

 

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

2012/C 336/04

Samenvatting van het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming over het voorstel van de Commissie voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, alsmede over het voorstel voor een verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang

4

2012/C 336/05

Samenvatting van het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) over de mededeling van de Europese Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de oprichting van een Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit

7

2012/C 336/06

Samenvatting van het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming over het voorstel voor een Verordening van de Raad over de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (herschikking)

10

2012/C 336/07

Samenvatting van het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming over het voorstel van de Commissie voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen (Central Securities Depositories — CSD's) en houdende wijziging van Richtlijn 98/26/EG

13

2012/C 336/08

Samenvatting van het advies van de Europese toezichthouder voor gegevenbescherming over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — „Europese Strategie voor een beter internet voor kinderen”

15


 

V   Adviezen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europese Commissie

2012/C 336/09

Kennisgeving van annulering — Uitnodigingen tot het indienen van voorstellen in het kader van de werkprogramma’s van het specifiek programma „Capaciteiten” van het zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013)

18

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

 

Europese Commissie

2012/C 336/10

Bericht van het vervallen van een bepaalde antidumpingmaatregel

19

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2012/C 336/11

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6762 — Advent International Corporation/Mediq) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

20

2012/C 336/12

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6704 — REWE Touristik GmbH/Ferid NASR/EXIM Holding SA) (1)

21


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top