Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:215:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 215, 21 juli 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2012.215.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 215

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

55e jaargang
21 juli 2012


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2012/C 215/01

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

1

2012/C 215/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6603 — Hon Hai/Sharp/Sharp Display Products) (2)

2

2012/C 215/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6608 — Tereos/Wilmar/JV) (2)

2

2012/C 215/04

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6616 — Lion Capital/Alain Afflelou Group) (2)

3


 

III   Voorbereidende handelingen

 

RAAD

2012/C 215/05

Aanbeveling van de Raad van 10 juli 2012 betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

4


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2012/C 215/06

Wisselkoersen van de euro

5

2012/C 215/07

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2004/108/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit en tot intrekking van Richtlijn 89/336/EEG(Bekendmaking van speciale maatregelen die zijn aangenomen overeenkomstig artikel 4, lid 2, van de richtlijn)  (2)

6

 

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

2012/C 215/08

Samenvatting van het Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Handelsovereenkomst betreffende de bestrijding van namaak tussen de Europese Unie en haar lidstaten, Australië, Canada, Japan, de Republiek Korea, de Verenigde Mexicaanse Staten, het Koninkrijk Marokko, Nieuw-Zeeland, de Republiek Singapore, de Zwitserse Bondsstaat en de Verenigde Staten van Amerika

7

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2012/C 215/09

Saneringsmaatregelen — Besluit tot goedkeuring van de hervatting van de werkzaamheden door Societatea de asigurare-reasigurare LIG Insurance SA (Openbaarmaking overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en de liquidatie van verzekeringsondernemingen)

10


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen

 

(2)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top