EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:141:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 141, 17 mei 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2012.141.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 141

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

55e jaargang
17 mei 2012


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2012/C 141/01

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

1

2012/C 141/02

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (2)

5


 

III   Voorbereidende handelingen

 

Europese Centrale Bank

2012/C 141/03

Advies van de Europese Centrale Bank van 7 maart 2012 inzake versterkte economische governance van het eurogebied (CON/2012/18)

7


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2012/C 141/04

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012 — Standpunt van de Raad

25

 

Europese Commissie

2012/C 141/05

Wisselkoersen van de euro

26


 

V   Adviezen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europese Commissie

2012/C 141/06

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen in het kader van het werkprogramma van het zevende kaderprogramma van de EG voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie

27

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2012/C 141/07

Steunmaatregel van de staten — Duitsland — Steunmaatregel SA.23129 (12/C) (ex 12/NN) — Verkoop en lease-back van woonblokken in Neubrandenburg — Uitnodiging tot het indienen van opmerkingen overeenkomstig artikel 108, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (1)

28


 

Rectificaties

2012/C 141/08

Rectificatie van MEDIA 2007 — Ontwikkeling, distributie, promotie en opleiding — Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/7/12 — Steun voor de transnationale distributie van Europese films — Het „automatische” programma 2012 (PB C 60 van 29.2.2012)

38


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

 

(2)   Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen

NL

 

Top