EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:136:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 136, 11 mei 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2012.136.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 136

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

55e jaargang
11 mei 2012


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

2012/C 136/01

Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over de wetgevingsvoorstellen betreffende alternatieve beslechting en onlinebeslechting van consumentengeschillen

1


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2012/C 136/02

Wisselkoersen van de euro

5

2012/C 136/03

Wisselkoersen van de euro

6

 

INFORMATIE OVER DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

2012/C 136/04

Mededeling van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA betreffende de thans bij terugvordering van staatssteun toe te passen rentepercentages en referentie- en disconteringspercentages voor drie EVA-staten, zoals die vanaf 1 januari 2012 gelden (Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 10 van Besluit nr. 195/04/COL van de Autoriteit van 14 juli 2004 (PB L 139 van 25.5.2006, blz. 37 en in het EER-supplement nr. 26/2006 van 25.5.2006, blz. 1))

7


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

EVA-Hof

2012/C 136/05

Arrest van het Hof van 23 januari 2012 in zaak E-2/11 — STX Norway Offshore AS en anderen tegen de Noorse Staat, vertegenwoordigd door de Tariefcommissie (Vrijheid van dienstverrichting — Richtlijn 96/71/EG — Terbeschikkingstelling van werknemers — Minimumlonen — Maximumarbeidsduur — Vergoeding voor werkopdrachten waarbij overnachting nodig is — Vergoeding van kosten)

8

2012/C 136/06

Verzoek om een advies van het EVA-Hof door Héraðsdómur Reykjavíkur van 16 december 2011 in de zaak Vín Tríó ehf tegen de IJslandse Staat (Zaak E-19/11)

9

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2012/C 136/07

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6511 — Solvay/Air Liquide/JV) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

10

2012/C 136/08

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6567 — Bouygues/Amelia) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

11

2012/C 136/09

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6569 — Lecta/Polyedra) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

12

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2012/C 136/10

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

13

2012/C 136/11

Bekendmaking van een wijzigingsaanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

16

2012/C 136/12

Bekendmaking — Openbare raadpleging — Geografische aanduidingen uit Zwitserland en Liechtenstein

21


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top