EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:093:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 93, 30 maart 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2012.093.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 93

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

55e jaargang
30 maart 2012


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

AANBEVELINGEN

 

Europese Centrale Bank

2012/C 093/01

Aanbeveling van de Europese Centrale Bank van 23 maart 2012 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banque de France (ECB/2012/5)

1

 

ADVIEZEN

 

Europese Centrale Bank

2012/C 093/02

Advies van de Europese Centrale Bank van 10 februari 2012 inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie (CON/2012/10)

2


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2012/C 093/03

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

13

2012/C 093/04

Inleiding van een procedure (Zaak COMP/M.6458 — Universal Music Group/EMI Music) (1)

15

2012/C 093/05

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (2)

16


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2012/C 093/06

Wisselkoersen van de euro

18

2012/C 093/07

Verklaring van de Commissie

19

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2012/C 093/08

Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

20


 

V   Adviezen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europese Commissie

2012/C 093/09

Oproep tot het indienen van voorstellen — Hoogfrequente indicatoren van de regionale en de mondiale handel

21

2012/C 093/10

Voorbereidende actie „De verspreiding van films in het digitale tijdperk” — Oproep tot het indienen van voorstellen 2012

30

2012/C 093/11

Oproep tot kandidaatstelling in verband met de benoeming van uit de publieke sector afkomstige leden van de Raad van Toezicht van de EFRAG

32

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2012/C 093/12

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6508 — GIP/Fluxys G/Fluxys Switzerland) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

34

2012/C 093/13

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6483 — PGGM Vermogensbeheer/Barclays Bank/UPP Group) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

35


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

 

(2)   Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen

NL

 

Top