Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:072:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 72, 10 maart 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2012.072.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 72

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

55e jaargang
10 maart 2012


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

AANBEVELINGEN

 

Europees Comité voor systeemrisico's

2012/C 072/01

Aanbeveling van het Europees Comité voor systeemrisico’s van 22 december 2011 betreffende financiering van kredietinstellingen in US-dollar (ESRB/2011/2)

1


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2012/C 072/02

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

22

2012/C 072/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6369 — HBO/Ziggo/HBO Nederland) (2)

24

2012/C 072/04

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6216 — IHC/DEME/OceanflORE JV) (2)

24


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2012/C 072/05

Wisselkoersen van de euro

25

2012/C 072/06

Besluit van de Commissie van 9 maart 2012 betreffende de benoeming van drie nieuwe leden van het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij

26

2012/C 072/07

Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren voor de verlaging van quota op grond van artikel 105, leden 1, 2 en 5, van Verordening (EG) nr. 1224/2009

27

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2012/C 072/08

Lijst van instanties die bevoegd zijn voor de afgifte van vergunningen voor de uitvoer van cultuurgoederen, bekendgemaakt overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad

29

2012/C 072/09

Door Zweden meegedeelde informatie betreffende de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2010/35/EU van het Europees Parlement en de Raad

43

2012/C 072/10

Bijwerking van de lijst van de richtbedragen voor het overschrijden van de buitengrenzen bedoeld in artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB C 247 van 13.10.2006, blz. 19; PB C 153 van 6.7.2007, blz. 22; PB C 182 van 4.8.2007, blz. 18; PB C 57 van 1.3.2008, blz. 38; PB C 134 van 31.5.2008, blz. 19; PB C 37 van 14.2.2009, blz. 8; PB C 35 van 12.2.2010, blz. 7; PB C 304 van 10.11.2010, blz. 5; PB C 24 van 26.1.2011, blz. 6; PB C 157 van 27.5.2011, blz. 8; PB C 203 van 9.7.2011, blz. 16; PB C 11 van 13.1.2012, blz. 13)

44


 

V   Adviezen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2012/C 072/11

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6521 — Talanx International/Meiji Yasuda Life Insurance/Warta) (2)

45


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen

 

(2)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top