Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:351E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 351, 2 december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.CE2011.351.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 351E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang
2 december 2011


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

RESOLUTIES

 

Europees Parlement
ZITTING 2010-2011
Vergaderingen van 6 t/m 8 juli 2010
De notulen van deze zitting zijn gepubliceerd in het PB C 298 E van 4.11.2010
AANGENOMEN TEKSTEN

 

Dinsdag 6 juli 2010

2011/C 351E/01

De strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied en de rol van macroregio's in het kader van het toekomstige cohesiebeleidResolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2010 over de strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied en de rol van macroregio's in het kader van het toekomstige cohesiebeleid (2009/2230(INI))

1

2011/C 351E/02

Bijdrage van het regionaal beleid van de EU aan de bestrijding van de financieel-economische crisis, onder speciale verwijzing naar doelstelling 2Resolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2010 over de bijdrage van het regionaal beleid van de EU aan de bestrijding van de financieel-economische crisis, onder speciale verwijzing naar doelstelling 2 (2009/2234(INI))

8

2011/C 351E/03

Een duurzame toekomst voor het vervoerResolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2010 over een duurzame toekomst voor het vervoer (2009/2096(INI))

13

2011/C 351E/04

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften 2009Resolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2010 over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften tijdens het jaar 2009 (2009/2139(INI))

23

2011/C 351E/05

Het bevorderen van de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt en het versterken van de positie van stagiair en leerlingResolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2010 over het bevorderen van de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt en het versterken van de positie van stagiair en leerling (2009/2221(INI))

29

2011/C 351E/06

Atypische arbeidsovereenkomsten, verzekerde beroepstrajecten, flexizekerheid en nieuwe vormen van sociale dialoogResolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2010 over atypische arbeidsovereenkomsten, verzekerde beroepstrajecten, flexizekerheid en nieuwe vormen van sociale dialoog (2009/2220(INI))

39

2011/C 351E/07

Groenboek van de Commissie over het beheer van bioafval in de Europese UnieResolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2010 over het Groenboek van de Commissie over het beheer van bioafval in de Europese Unie (2009/2153(INI))

48

 

Woensdag 7 juli 2010

2011/C 351E/08

Beloning van bestuurders van beursgenoteerde bedrijven en bezoldigingsbeleid in de financiële dienstensectorResolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2010 over de beloning van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en het beloningsbeleid in de sector van de financiële diensten (2010/2009(INI))

56

2011/C 351E/09

Grensoverschrijdende crisisbeheersing in de banksectorResolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2010 met aanbevelingen aan de Commissie betreffende grensoverschrijdende crisisbeheersing in de banksector (2010/2006(INI))

61

BIJLAGE BIJ DE RESOLUTIE

65

2011/C 351E/10

Europese faciliteit voor financiële stabiliteit en Europees financieel stabilisatiemechanisme en toekomstige maatregelenResolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2010 over de Europese faciliteit voor financiële stabiliteit en het Europees financieel stabilisatiemechanisme en toekomstige maatregelen

69

2011/C 351E/11

Verzoek van IJsland om toetreding tot de Europese UnieResolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2010 over het door IJsland aangevraagde lidmaatschap van de Europese Unie

73

 

Donderdag 8 juli 2010

2011/C 351E/12

KosovoResolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2010 over het Europees integratieproces van Kosovo

78

2011/C 351E/13

AlbaniëResolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2010 over Albanië

85

2011/C 351E/14

Situatie in KirgiziëResolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2010 over de situatie in Kirgizië

92

2011/C 351E/15

De benadering van HIV/AIDS vanuit het oogpunt van de mensenrechtenechtenResolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2010 over een op rechten gebaseerde aanpak van de hiv/aids-strategie van de EU

95

2011/C 351E/16

Inwerkingtreding van het Verdrag inzake clustermunitie (CCM) op 1 augustus 2010 en de rol van de EUResolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2010 over de inwerkingtreding van het Verdrag inzake clustermunitie (CCM) en de rol van de EU

101

2011/C 351E/17

De toekomst van het GLB na 2013Resolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2010 over de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2013 (2009/2236(INI))

103

2011/C 351E/18

Regeling inzake de invoer van visserij- en aquacultuurproducten in de EU in het licht van de hervorming van het GLBResolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2010 over de regeling inzake de invoer van visserij- en aquacultuurproducten in de EU in het licht van de hervorming van het GVB (2009/2238(INI))

119

2011/C 351E/19

Zimbabwe, met name het geval van Farai MaguwuResolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2010 over Zimbabwe, en meer in het bijzonder de zaak-Farai Maguwu

128

2011/C 351E/20

Venezuela, met name het geval van Maria Lourdes AfiuniResolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2010 over Venezuela, met name de zaak Maria Lourdes Afiuni

130

2011/C 351E/21

Noord-KoreaResolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2010 over Noord-Korea

132


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europees Parlement

 

Dinsdag 6 juli 2010

2011/C 351E/22

Verzoek om verdediging van de immuniteit van Valdemar TomaševskiBesluit van het Europees Parlement van 6 juli 2010 over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Valdemar Tomaševski (2010/2047(IMM))

137


 

III   Voorbereidende handelingen

 

Europees Parlement

 

Dinsdag 6 juli 2010

2011/C 351E/23

Toetreding van de lidstaten tot het op 22 november 1928 te Parijs ondertekende Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen ***Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2010 over het ontwerpbesluit van de Raad waarbij lidstaten worden gemachtigd om toe te treden tot het op 22 november 1928 te Parijs ondertekende Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen, zoals aangevuld met de protocollen van 10 mei 1948, 16 november 1966, 30 november 1972 en zoals gewijzigd op 24 juni 1982 en 31 mei 1988 (08100/2010 – C7-0105/2010 – 2010/0015(NLE))

139

2011/C 351E/24

Sluiting van het Protocol inzake het geïntegreerd beheer van kustgebieden bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee ***Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2010 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol inzake het geïntegreerd beheer van kustgebieden in het Middellandse Zeegebied bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee (09132/2010 – C7-0128/2010 – 2010/0016(NLE))

140

2011/C 351E/25

Overeenkomst tussen de EU en IJsland en Noorwegen betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad en Besluit 2008/616/JBZ van de Raad ***Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2010 betreffende het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland en Noorwegen betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grens-overschrijdende criminaliteit, en van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, met inbegrip van de bijlage (05309/2010 – C7-0031/2010 – 2009/0191(NLE))

140

2011/C 351E/26

Deelname van Zwitserland en Liechtenstein aan de activiteiten van Frontex ***Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2010 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de regeling tussen enerzijds de Europese Unie en anderzijds de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein inzake de wijze waarop deze staten worden betrokken bij het Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (05707/2010 – C7-0217/2009 – 2009/0073(NLE))

141

2011/C 351E/27

Kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2010 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 479/2009, wat betreft de kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten (COM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))

142

2011/C 351E/28

Rechten van autobus- en touringcarpassagiers ***IIWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2010 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (05218/3/2010 – C7-0077/2010 – 2008/0237(COD))

149

P7_TC2-COD(2008)0237
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 6 juli 2010 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2010 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004
 (1)

150

BIJLAGE I

166

BIJLAGE II

167

2011/C 351E/29

Rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen ***IIWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2010 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (14849/3/2009 – C7-0076/2010 – 2008/0246(COD))

168

P7_TC2-COD(2008)0246
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 6 juli 2010 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2010 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004

169

2011/C 351E/30

Intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen ***IIWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2010 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen (06103/4/2010 – C7-0119/2010 – 2008/0263(COD))

169

BIJLAGE

170

2011/C 351E/31

Meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in of vertrekken uit havens van de lidstaten van de Gemeenschap ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2010 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten van de Gemeenschap en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG (COM(2009)0011 – C6-0030/2009 – 2009/0005(COD))

171

P7_TC1-COD(2009)0005
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 6 juli 2010 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2010/…/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG

172

BIJLAGE

173

 

Woensdag 7 juli 2010

2011/C 351E/32

Nieuwe voedingsmiddelen ***IIWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2010 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1331/2008 en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 258/97 en Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie (11261/3/2009 – C7-0078/2010 – 2008/0002(COD))

174

P7_TC2-COD(2008)0002
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 7 juli 2010 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2010 van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1331/2008 en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 258/97 en Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie
 (1)

175

2011/C 351E/33

Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) ***IIWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2010 betreffende het standpunt in eerste lezing van de Raad met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) (11962/2/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))

193

P7_TC2-COD(2007)0286
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 7 juli 2010 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2010/…/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking)

194

2011/C 351E/34

Verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen ***IIWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2010 over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD))

194

P7_TC2-COD(2008)0198
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 7 juli 2010 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen

195

2011/C 351E/35

Bevoegdheden van de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten ***IVoorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreft (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

195

2011/C 351E/36

Europese Autoriteit voor effecten en markten ***IVoorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Autoriteit voor effecten en markten (COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

267

2011/C 351E/37

Macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel en de instelling van een Europees Comité voor systeemrisico’s ***IVoorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautair macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s (COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD))

321

2011/C 351E/38

Europese Bankautoriteit ***IVoorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Bankautoriteit (COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

337

2011/C 351E/39

Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen ***IVoorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (COM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))

391

2011/C 351E/40

Kapitaalvereisten voor de handelsportefeuille en voor hersecurisaties, en het bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2010 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG wat betreft de kapitaalvereisten voor de handelsportefeuille en voor hersecuritisaties, en het bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid (COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

446

P7_TC1-COD(2009)0099
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 7 juli 2010 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2010/…/EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG wat betreft de kapitaalvereisten voor de handelsportefeuille en voor hersecuritisaties, alsook het bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid

447

2011/C 351E/41

Specifieke taken van de Europese Centrale Bank betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico's *Voorstel voor een verordening van de Raad tot toewijzing aan de Europese Centrale Bank van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico's (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

447

 

Donderdag 8 juli 2010

2011/C 351E/42

Overeenkomst EU/VS inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer van de EU naar de VS ten behoeve van het programma voor het traceren van terrorismefinanciering ***Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2010 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer van de Europese Unie naar de Verenigde Staten ten behoeve van het programma voor het traceren van terrorismefinanciering (11222/1/2010/REV 1 en COR 1 – C7-0158/2010 – 2010/0178(NLE))

453

2011/C 351E/43

Europese dienst voor extern optreden *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2010 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van de inrichting en werking van de Europese dienst voor extern optreden (08029/2010 – C7-0090/2010 – 2010/0816(NLE))

454

P7_TC1-NLE(2010)0816
Standpunt van het Europees Parlement vastgesteld op 8 juli 2010 met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad tot vaststelling van de organisatie en werking van de Europese dienst voor extern optreden

455

BIJLAGE

468

BIJLAGE

470


Verklaring van de gebruikte tekens

*

Raadplegingsprocedure

**I

Samenwerkingsprocedure, eerste lezing

**II

Samenwerkingsprocedure, tweede lezing

***

Instemmingsprocedure

***I

Medebeslissingsprocedure, eerste lezing

***II

Medebeslissingsprocedure, tweede lezing

***III

Medebeslissingsprocedure, derde lezing

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag)

Politieke amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het symbool ▐ aangegeven.

Technische correcties en aanpassingen door de diensten: nieuwe of vervangende tekst staat in cursief, schrappingen zijn met het symbool ║ aangegeven.

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top